1. Gönüllü İtfaiyeciler İçin Dijital Destek projesi için personel görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Elazığ-Malatya depremi sebebiyle depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Kızılay Selçuklu Şubesi’ne maddi yardım yapılması ile olası deprem, sel vb. doğal afetlerde ayni ve nakdi yardım yapmak, yardımları AFAD, Kızılay Genel Merkezi ve Şubeleri ile gerçekleştirmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Norm kadro iptal ve ihdasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Daire başkanlıkları kurulması ve bazı daire başkanlıklarının isimlerinin değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu çerçevesinde şehrimizde oluşturulması planlanan teknoloji geliştirme bölgesi için yürütülecek çalışmalara iştirak edilmesi, konu ile ilgili olarak KTO Karatay Üniversitesi ve diğer kurum ve kuruluşlarla protokol imzalanması, bu amaçla kurulmuş ya da kurulacak şirkete ortak olunması ve bu amaçla Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Vatandaşlardan gelen bağışlar için bağış hesabı açılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Konya Büyükşehir Belediyesi Bisikletli Ulaşım Ana Planı kapsamında bisiklet yolları için finansal destek sağlanması amacıyla Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Antalya’da düzenlenecek fuarlarda stant açılması için Aktüel Expo Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. ile Belediyemiz arasında sözleşme yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. “Yol ve Yolculuk” temalı fotoğraf yarışmasının iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Ankara Altındağ Mevlevihanesi'nde yürütülecek faaliyetler için Büyükşehir Belediyemiz ile Ankara Altındağ Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Belediyemiz iştirak şirketleri için Büyükşehir Belediyesi kefaleti ile kamu ve özel bankalardan nakit ve gayri nakit kredi limiti oluşturulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Koski Genel Müdürlüğü iştiraki Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında Koski Genel Müdürlüğü’nü temsilen Muammer Sami Demirhan’ın görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Büyükşehir Belediyemiz iştiraki Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında Belediyemizi temsilen Kaynak Geliştirme Şube Müdürü Ezel Çimenoğlu’nun; Belediyemiz tüzel kişiliğini temsilen Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Mustafa Yazlık’ın görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Bilsemfest’e ilişkin karşılıklı işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Belediyemiz arasında Atabey Gençliği Ecdatla Buluşuyor Projesi kapsamında karşılıklı işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Selçuklu, Meram ve Karatay İlçe Belediyeleri ile Belediyemiz arasında Atabey Gençliği Ecdatla Buluşuyor Projesi kapsamında karşılıklı işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Karatay İlçesi’nde bulunan taşınmazın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne şantiye tesislerinin yapılması amacıyla tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Seydişehir İlçesi’nde bulunan bazı taşınmazların güneş enerji santrali kurulması amacıyla Seydişehir Belediyesi’ne bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Meram İlçesi’nde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması ile bazı taşınmazların tasdikli imar planında, Kültürel Tesis, Park, Belediye Hizmet Alanı, Sosyal Tesis, Pazar Alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın mülkiyetinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi kapsamında Derebucak Belediyesi’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. 1. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. 2. Bölge Şefliği Parke Taşı Alımı ve Uygulama işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. 2. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. 3. Bölge Şefliği Parke Taşı Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. 3. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. 4. Bölge Şefliği Parke Taşı Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. 4. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. 5. Bölge Şefliği Parke Taşı Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. 5. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. 6. Bölge Şefliği Parke Taşı Alımı ve Uygulama işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. 6. Bölge Şefliği Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. 7. Bölge Şefliği Parke Taşı Alınması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. 7. Bölge Şefliği 1. Kısım Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. 7. Bölge Şefliği 2. Kısım Muhtelif Mahalle Yolları Yapılması işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Karapınar Ticaret Merkezi ve Katlı Otopark inşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Akşehir Otogar inşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Cihanbeyli Otogar inşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Azerbaycan Yaya Üst Geçidi inşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Seydişehir Seyit Harun Veli Türbe Etrafı Çevre Düzenlemesi işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Zafer Sanayi Yaya Üst Geçidi inşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Mevlana Müzesi Gül Bahçesi Çevre Düzenlemesi işi için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Merkez ve ilçelerde imar planına göre açılan veya açılacak cadde ve sokaklara isim verilmesi ve değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Ahırlı İlçesi, Akkise, Çukurbucak, Hamzalar Hengeme Mahalleri kapsayan alanda imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Akören İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 209 ada, 5 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo Alanı ayrılası ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Akşehir İlçesi, Adsız Mahalle sınırları içerisinde, Konya - Afyon karayolu üzerinde, İstasyon Bulvarı Kavşağına 300 metre mesafedeki yaya üstgeçidinin imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Akşehir İlçesinde, 1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planı plan notlarından 31 maddenin (Zemin Katların Ticaret yapılması) yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1024 ada, 2 ve 3 parsel ile 1025 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1399 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 936 ada, 7 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Altınekin İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 2572 ve 2574 parsellerin Üniversite Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 677 sayılı kararı onaylanan nazım imar planı göre hazırlanan uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 1068 ada, 4 parselin kuzeyindeki tescil harici alanda bulunan Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 485 ada, 41 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Cihanbeyli İlçesinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Karşıyaka Mahallesi, 284 ada, 142 parselin batısında bulunan tescil harici alandaki Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Cihanbeyli İlçesinde, Yeniceoba Mahallesi, 7511 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Hüyük İlçesi, Çavuş Mahallesi, Sonsuz Şükran Köyü’nün bulunduğu alanda Tarım Kampı Projesi kapsamında, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 74 sayılı kararı onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Hüyük İlçesi, İmrenler Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 570 sayılı kararı ile onaylanan 1/000 revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazına ilişkin imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 594 ada, 1, 2, 3 parseller, 595 ada, 5, 6 parseller ve çevresinde uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. Karatay İlçesi, Sultanmesut Mahallesi, 922, 5604 ve 5608 adaya isabet eden Ticaret Alanı, Kapalı Halısaha Alanı ve Park Alanlarının yollar ile birlikte düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. Kulu İlçesi, Kırkpınar Mahallesinde, 203 ada, 1 parsel ile 204 ada, 1 parselin arasından geçen 10 metrelik yaya yolunun hâlihazırdaki bahçe sınırına güneye kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 786 ada, 59 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. Kulu İlçesi, Kozanlı Mahallesi, 308 ada, 6 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. Kulu İlçesi, Kırkpınar Mahallesi, 178 ada, 4 parselin güneyindeki tescil harici Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 32 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 2026 ada, 19 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 2748 ada, 68, 91, 92 ve 93 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40948 ada,  11 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 984 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Ticaret - Fırın) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 27266 ada, 1 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38588 ada 1, 2, 3 parseller ve 2663 parsel ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 985 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 40346 ada, 3 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2019 tarih ve 986 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2593 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 17012 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18639 ada, 1 ve 12 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18622 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 17451 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. Selçuklu İlçesi, Çandır Mahallesi, 42812 ada, 1 parselin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletimi Alanı) olan imarında, güney cephesinde taşıt yolu düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14606 ada, 8 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.01.2020 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan kamulaştırma planına göre yol koridoru ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 16633 ada, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. Seydişehir İlçesi, Başkaraören Mahallesi, 1099 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 116 ada, 1 parsel, 122 ada, 1 parsel, 124 ada, 1 parsel, 125 ada, 1 parsel, 126 ada, 2 parsel, 127 ada, 2 parsel, 128 ada, 2 parsel, 129 ada, 1 parsel, 130 ada, 2 parsel, 131 ada, 2 parseller ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 895 sayılı kararı onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Toki) değişikliğine göre hazırlanan imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. Cihanbeyli İlçesinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Karşıyaka Mahallesi, 223 ada, 51 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının (Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 180 ada, 1 parselde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1047 ada, 2 parsel ve 1387 ada, 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Küçükavşar Mahallesi, 101 ada, 74 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesinde Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Karşıyaka Mahallesi, 370 ada, 18 ve 19 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 352 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Aşağı göndelen Mahallesi, 107 ada, 4 parselin Akarayakıt Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin kamu yararı kararı alınmasına yönelik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 14. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, ilgili parsele kamu yararı kararı alınmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır, Mevlana ve Güneybağ Mahallelerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 459 ada, 32 parsele isabet eden Ticaret Konut Alanının Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Kapaklı Mahallesi, 145 ada, 1 parselin Katı Atık Transfer İstasyonu Alanı olarak Düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, İstiklal Mahallesi, 63 ada, 97 ve 70 parsellere isabet eden Konut, Pazar, Eğitim, Otopark ve Belediye Hizmet Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 254 ada, 56 parsele isabet eden Rekreasyon Alanı ve Kamu Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanda kamu yararı kararı alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6064 ada, 8 parsele isabet eden Akaryakıt LPG İkmal İstasyonu Alanının 7 parsele isabet eden Konut alanı ile birlikte Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 15094 ada, 2, 3, 4 parseller, 15095 ada, 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden Ticaret, Çarşı ve Otopark Alanının çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Konevi (eski: 1 mahalle) Mahallesi, 982 ada, 453 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1160 parsele isabet eden Özel Sosyal Tesis Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 103. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 28624 ada, 1 parsel ve 28628 ada, 1 parseller ve çevresinde (Spor Tesisi ve Eğitim Alanında) imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 104. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 4587 ada, 5 parsele isabet eden 30 metrelik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 105. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 29137 ada, 9 parsele isabet eden Spor Tesisi Alanının batısında 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 106. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selahattin Eyyubi (Gülistan Parselleri) Mahallesinde, imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 107. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 43111 ada, 4 parsel ve çevresinde imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 108. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (Sille) Mahallesi, 43108 ada 2 parsel, 43109 ada 5 parsel ve çevresinde imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 109. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 534 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 110. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 290, 294, 297, 298, 300, 301, 302 ve 303 parsellere isabet eden Turizm Alanı ve Donatı Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 111. Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2018 tarih ve 1177 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 112. Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2018 tarih ve 511 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 113. Seydişehir İlçesinde, Alaylar 1 Mahallesi, 158, 159 ve 172 adalara isabet eden Konut Alanlarında imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 114. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/159 Esas sayılı kararına ilişkin yapılan Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 115. (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahallesi, 520 ada, 57 ve 92 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2018/1463 Esas ve 2019/1112 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 116. Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, 32722 ada, 1 parselin Güneyindeki Otopark Alanının bir kısmının Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 117. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 1 ve 9 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2018/1152 Esas ve 2019/1440 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 118. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 2 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2018/591 Esas ve 2019/1577 karar sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 119. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 42697 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 120. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesinde, imar planı revizyonu yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:32’de son verilmiştir.