1. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Denetim Komisyonu seçimi yapılmıştır.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görevlendirilmek üzere uzman kişi ve gün sayısı tespit edilmiştir.
 3. Zabıta ve İtfaiye Dairesi Başkanlıklarında fiilen çalışan memur personele 2020 yılında fazla çalışma ücreti tespit edilmiştir.
 4. 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespitine dair teklifin aynen kabulüne,
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesine ek ödenek aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Hadim İlçe Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Teminat mektubu ve kredi kullanımı için Başkanlık Makamına yetki verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Huzur Bahçeleri Tahsis Taahhütnamesi’nde kullanım şartlarının ve şeklinin belirlenmesi ve taahhütnamede değişiklik yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Türkiye 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’na maddi destek verilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Konya Şubesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Mevlana Kültür Merkezindeki salonlarda ücretli olarak düzenlenecek sema mukabelesi ve konserler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Azerbaycan’ın Gence Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı açık otoparklar ile büfenin işletme hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi gereğince Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş. devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın bir kısmının KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereğince 4 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Ereğli İlçesi, Karaburun Mahallesi’nde bulunan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi’nde bulunan taşınmazdaki hissemizin İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereğince 10 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Mülkiyetinde hissedar olduğumuz bazı taşınmazların izale-i şuyuu yoluyla satışa konu edilerek Belediyemizce satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilebilmesi ve pey sürülebilmesi kapsamında Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince satışı ve hisseli parsellerin bu kapsamda arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların Doğanhisar Belediyesi’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği 4 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi’nde bulunan bazı taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Kulu Belediyesi’ne ait parke tesisinin satın alınarak Kadınhanı bölgesine kurulması için Kulu ve Kadınhanı Belediyeleri ile ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. İrfander Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ile TEKSAD Tarih Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 27. Konya İl Tarım Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile diğer tarım ve hayvancılık alanlarında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri yürütülebilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. İmar planına göre yeni açılan veya açılacak bir caddeye isim verilmesi ve mevcut bir cadde isminin değiştirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Akşehir İlçesi, Ortaköy Mahallesi sınırları içerisinde, Akşehir – Yunak karayolları kamulaştırma sınırına göre imar planlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1147 ada ile 604 ada arasında kalan kadastro yolunun (Sırmalı Sokak) imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 271 ada, 1, 2, 3, 7 9, 14, 15, 18 parseller, 273 ada, 1 parsel ve 285 ada, 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9777 ve 9778 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Beyşehir İlçesi, Kurucuova Mahallesi, 7969 parselden geçen 7 metrelik yolun mülkiyetlere göre düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Çumra İlçesi, Meydan Mahallesinde Park Alanı içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 148 ada, 3 parselin batısında trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 2469 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 6993, 6994, 6995, 6997, 6999, 7000, 7005 ve 7008 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 11609 parselin güneyinde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Karapınar İlçesi, Gazi Osmanpaşa Mahallesi, 1235 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 598 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Karatay İlçesi, Erler Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 494 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Karatay İlçesi, Başak, Tatlıcak ve Saraçoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 495 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B4C, M29A16B3D, M29A16C1B ve M29A16C2A paftalara isabet eden alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24631 ada, 1 nolu parsele ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 23196 ada, 1 parsel ve 23368 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesi M28C05B4A no.lu paftada Uygulama İmar Planı’ndaki trafo alanı ile mevcut trafo alanının uyumsuz olmasından kaynaklanan trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 26910 ada, 26 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 12151 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 28980 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt Mahallesi, 1543 ve 1546 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 17439 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43586 ada, 289, 292 ve 238 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16063 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15590 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarih ve 1177 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 511 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Seydişehir İlçesinde, Alaylar 1 Mahallesi, 158, 159 ve 172 adalara isabet eden Konut Alanlarında imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Taşkent İlçesi, Şıhlar Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde Konut Alanlarında kalan, 256 ada, 3, 4 ve 5 parsellerin Bina Tipi Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Tuzlukçu İlçesi, Tuzlukçu/Pazar Mahallesi, 368 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahallesi, 206 ada, 5 (eski 1) parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 734, 735, 799, 1427 ve 1034 adalara isabet eden Cami Ticaret ve Park Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 552 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 338 ada, 34 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 143 ada, 17 parsele isabet eden Eğitim ve Kilise Alanında Koruma Amaçlı imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66.  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu (İstiklal) Mahallesi, 269 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 1627, 1628, 1629, 1633, 1657, 1658 ve 1659 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Karşıyaka Mahallesi, 502 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 523 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 551 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahallesi, 520 ada, 57 ve 92 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1463 Esas ve 2019/1112 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 408 ada, 82 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 2654 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Çavuş Mahallesi, Sonsuz Şükran Köyü’nün bulunduğu alanda Tarım Kampı Projesi kapsamında imar planı revizyonları yapılmasına ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Yeni Mahallesi, 2615 ve 2645 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26310 ada, 1 parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2016 tarih ve 711 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/238 Esas ve 2019/1430 karar sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme ve Sarıyakup Mahallelerinde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.07.2013 tarih ve 1429 sayılı kararı ile tescil edilerek II. grup yapı olarak belirlenen, 5204 ada, 55, 82 ve 83 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32880 ada, 1 parsel, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2319 ada, 3 parsel ve Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 24064 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sultanmesut Mahallesi, 922, 5604 ve 5608 adaya isabet eden Ticaret Alanı, Kapalı Halısaha Alanı ve Park Alanlarının yollar ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, 32722 ada, 1 parselin güneyindeki Otopark Alanının bir kısmının Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi ve Mezbaha (Fetih) Mahalleleri, Şeyhulema Recepağa Caddesi ile Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi’nin kesişiminde sınırları belirlenen alanda ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26308 ada, 13, 14 ve 15 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38587 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 1 ve 9 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1152 Esas ve 2019/1440 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 40682 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 37363 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 39615 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38570 ada, 6 ve 11 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 41833 ada, 1 parsel, 41835 ada, 1 parsel, 41837 ada, 1 parsel, 41839 ada, 1 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 750 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde itiraza ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4611 ada, 88 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 17012 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 2436 ada, 299 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2018 tarih ve 953 sayılı kararı ile onaylanan imar planına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/60 Esas ve 2019/1519 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 117 ada, 1 ve 2 parsel, 144 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 2 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/591 Esas ve 2019/1577 karar sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 131, 132 ve 133 adalara ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (eski Sille) Mahallesi, 2397, 2398, 2399 ve 2400 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1044 Esas ve 2019/1553 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 42697 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2019 tarih ve 179 ve 211 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itirazına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.2018 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan imar planına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/949 Esas ve 2019/1247 karar sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14606 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16131 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 32968 ada 2 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanında imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 103. Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 255 ada, 52 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 104. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24473 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 105. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde, Konya 2. İdare Mahkemesinin 2018/159 Esas sayılı kararına ilişkin yapılan Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 106. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hasandedemescit ve Fevziçakmak Mahalleleri sınırları içerisinde, Park, Çocuk Parkı, Otopark alanlarının yollar ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne, 
 107. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 25869 ada, 17 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 108. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24968 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 109. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 521 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 110. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesinde, imar planı revizyonu yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 111. (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, Bektaş Mahallesi, 576 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 112. Akören Şehir Konağı işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 113. Emirgazi Şehir Konağı işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 114. Seydişehir Komek Binası işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 115. Yalıhüyük Şehir Konağı işi için İller Bankası’ndan kredi alınmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:35’de son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.