1.  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair (Hukuk Müşavirliği’ne ait) teklifin görüşülmesi, 
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görevlendirilmek üzere uzman kişi ve gün sayısının belirlenmesine dair (Hukuk Müşavirliği’ne ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Zabıta ve İtfaiye Dairesi Başkanlıkları’nda fiilen çalışan memur personele 2020 yılında fazla çalışma ücretinin belirlenmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesine ek ödenek aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Hadim İlçe Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Teminat mektubu ve kredi kullanımı için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Mali Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Huzur Bahçeleri Tahsis Taahhütnamesi’nde kullanım şartlarının ve şeklinin belirlenmesi ve taahhütnamede değişiklik yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Park ve Bahçeler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Türkiye 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması için maddi destek verilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Konya Şubesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Mevlana Kültür Merkezindeki salonlarda ücretli olarak düzenlenecek sema mukabelesi ve konserler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Azerbaycan’ın Gence Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair (Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Güzelyurt Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair (Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı açık otoparklar ile büfenin işletme hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi gereğince Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş. devredilmesine dair (Destek Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Karatay Belediyesi’nin 11’inci 5 yıllık imar programına ek program alınmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın bir kısmının KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereğince 4 yıllığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Ereğli İlçesi, Karaburun Mahallesi’nde bulunan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi’nde bulunan taşınmazdaki hissemizin İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereğince 10 yıllığına bedelsiz tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Mülkiyetinde hissedar olduğumuz bazı taşınmazların izale-i şuyuu yoluyla satışa konu edilerek Belediyemizce satın alınması ve icra marifeti ile satışa çıkarılan gayrimenkullere ilişkin pey akçesi ödenebilmesi, ihaleye girilebilmesi ve pey sürülebilmesi kapsamında Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanun’un 17. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi gereğince satışı ve hisseli parsellerin bu kapsamda arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların Doğanhisar Belediyesi’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği 4 yıllığına bedelsiz tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Mülkiyeti Belediyemize bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Kulu Belediyesi’ne ait parke tesisinin satın alınarak Kadınhanı bölgesine kurulması için Kulu ve Kadınhanı Belediyeleri ile ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. İrfander Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Konya İl Tarım Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile diğer tarım ve hayvancılık alanlarında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri yürütülebilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hiz. ve Koord. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. İmar planına göre yeni açılan veya açılacak bir caddeye isim verilmesi ve mevcut bir cadde isminin değiştirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Akşehir İlçesi, Ortaköy Mahallesi sınırları içerisinde, Akşehir –Yunak karayolları kamulaştırma sınırına göre imar planlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1147 ada ile 604 ada arasında kalan kadastro yolunun (Sırmalı Sokak) imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 271 ada, 1, 2, 3, 7 9, 14, 15, 18 parseller, 273 ada, 1 parsel ve 285 ada, 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9777 ve 9778 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Beyşehir İlçesi, Kurucuova Mahallesi, 7969 parselden geçen 7 metrelik yolun mülkiyetlere göre düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Çumra İlçesi, Meydan Mahallesinde Park Alanı içerisinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 148 ada, 3 parselin batısında trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 2469 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 6993, 6994, 6995, 6997, 6999, 7000, 7005 ve 7008 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 11609 parselin güneyinde trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Karapınar İlçesi, Gazi Osmanpaşa Mahallesi, 1235 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 598 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Karatay İlçesi, Erler Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 494 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. Karatay İlçesi, Başak, Tatlıcak ve Saraçoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 495 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B4C, M29A16B3D, M29A16C1B ve M29A16C2A paftalara isabet eden alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 7 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24631 ada, 1 nolu parsele ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 23196 ada, 1 parsel ve 23368 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. Meram İlçesi, Yenibahçe Mahallesi M28C05B4A no.lu paftada Uygulama İmar Planı’ndaki trafo alanı ile mevcut trafo alanının uyumsuz olmasından kaynaklanan trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 26910 ada, 26 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 12151 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 28980 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt Mahallesi, 1543 ve 1546 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 17439 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43586 ada, 289, 292 ve 238 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16063 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15590 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarih ve 1177 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itiraza dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 511 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itiraza dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. Seydişehir İlçesinde, Alaylar 1 Mahallesi, 158, 159 ve 172 adalara isabet eden Konut Alanlarında imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. Taşkent İlçesi, Şıhlar Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde Konut Alanlarında kalan, 256 ada, 3, 4 ve 5 parsellerin Bina Tipi Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. Tuzlukçu İlçesi, Tuzlukçu/Pazar Mahallesi, 368 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahallesi, 206 ada, 5 (eski 1) parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 734, 735, 799, 1427 ve 1034 adalara isabet eden Cami Ticaret ve Park Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 552 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 338 ada, 34 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 143 ada, 17 parsele isabet eden Eğitim ve Kilise Alanında Koruma Amaçlı imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 65.  (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu (İstiklal) Mahallesi, 269 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üstünler Mahallesi, 1627, 1628, 1629, 1633, 1657, 1658 ve 1659 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, Karşıyaka Mahallesi, 502 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 523 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 551 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Başköy Mahallesi, 520 ada, 57 ve 92 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1463 Esas ve 2019/1112 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesi, 408 ada, 82 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 2654 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Çavuş Mahallesi, Sonsuz Şükran Köyü’nün bulunduğu alanda Tarım Kampı Projesi kapsamında imar planı revizyonları yapılmasına ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Yeni Mahallesi, 2615 ve 2645 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26310 ada, 1 parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2016 tarih ve 711 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/238 Esas ve 2019/1430 karar sayılı kararına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme ve Sarıyakup Mahallelerinde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.07.2013 tarih ve 1429 sayılı kararı ile tescil edilerek II. grup yapı olarak belirlenen, 5204 ada, 55, 82 ve 83 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32880 ada, 1 parsel, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2319 ada, 3 parsel ve Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 24064 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sultanmesut Mahallesi, 922, 5604 ve 5608 adaya isabet eden Ticaret Alanı, Kapalı Halısaha Alanı ve Park Alanlarının yollar ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıhasan Mahallesi, 32722 ada, 1 parselin güneyindeki Otopark Alanının bir kısmının Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi ve Mezbaha (Fetih) Mahalleleri, Şeyhulema Recepağa Caddesi ile Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi’nin kesişiminde sınırları belirlenen alanda ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26308 ada, 13, 14 ve 15 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38587 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 1 ve 9 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1152 Esas ve 2019/1440 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 40682 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 37363 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 39615 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38570 ada, 6 ve 11 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 41833 ada, 1 parsel, 41835 ada, 1 parsel, 41837 ada, 1 parsel, 41839 ada, 1 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 750 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde itiraza ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4611 ada, 88 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 17012 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 2436 ada, 299 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2018 tarih ve 953 sayılı kararı ile onaylanan imar planına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/60 Esas ve 2019/1519 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 117 ada, 1 ve 2 parsel, 144 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 2 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/591 Esas ve 2019/1577 karar sayılı kararına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 131, 132 ve 133 adalara ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana (eski Sille) Mahallesi, 2397, 2398, 2399 ve 2400 parselleri içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/1044 Esas ve 2019/1553 karar sayılı kararına ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 42697 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2019 tarih ve 179 ve 211 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine itirazına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.2018 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan imar planına ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/949 Esas ve 2019/1247 karar sayılı kararına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14606 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16131 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.