1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/233

Büyükşehir Belediyemize tahsis edilen Mevlana Kültür Merkezi H Blokta bulunan 24 adet teşhir standının; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesinin “Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.”  hükmü gereğince Ocak 2020'den itibaren 3 yıllığına Konya Sanat Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ne ücretli olarak tahsis edilmesi, 2020 yılında tahsis bedelinin stant başı yıllık 480 TL olarak belirlenmesi, 2021 ve 2022 tahsis bedelinin bir önceki yılın Aralık ayının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2 oranında belirlenmesi ve tahsis işlemlerinin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/234

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Bitlis ve Adilcevaz Belediyeleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesi gereğince  kardeş şehir ilişkisi kurulması, kardeş şehir protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/235

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Bitlis İline bağlı Yolalan Belde Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesi gereğince kardeş şehir ilişkisi kurulması, kardeş şehir protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/236

Hz. Mevlâna'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Etkinlikleri Uluslararası Anma Törenleri harcamalarında kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/b maddesi gereğince  Büyükşehir Belediyemizce 150.000,00 TL (YüzElliBinTürkLirası) maddi destek verilmesi, Büyükşehir Belediyemiz ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/237

Büyükşehir Belediyemiz ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler – Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) arasında; 2019-2022 yılları arasında ortaklaşa yürütülecek faaliyetler için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/238

5216 sayılı Kanun’un 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/239

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince (II) Sayılı Cetveldeki kadroların değişikliklerinin yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/240

Büyükşehir Belediyesi’nin 18.01.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile onanan 11’nci 5 yıllık imar programına ek program olarak; Kulu İlçesi, Ömeranlı Mahallesi, 369 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsellerin tasdikli imar planında park alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/241

Büyükşehir Belediyesi’nin 18.01.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile onanan 11’nci 5 yıllık imar programına ek program olarak; Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 271 ada, 1 ve 2 parsellerin tasdikli imar planında belediye hizmet alanına (Sosyal Kültürel Merkez) isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/242

Büyükşehir Belediyesi’nin 18.01.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile onanan 11’nci 5 yıllık imar programına ek program olarak; Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 32412 ada, 1 parsel (eski 5153 ada,7 parsel) ve 32412 ada, 2 parselin (eski 5153 ada, 8 parsel ve 5153 ada, 9 parsel) tasdikli imar planında sosyal tesis alanına; Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesi, 32413 ada, 1 parsel (eski 5153 ada 2, 3, 4, 13, 14, 50, 51 parseller) ve 32430 ada 2 parselin (eski 5151 ada, 10, 11, 12, 14 parseller) rekreasyon alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/243

Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/244

Karatay İlçesinde ekteki listede mahalle, ada, parsel ve tahsis alanı bilgileri verilmiş olan taşınmazların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne, idare şantiye ofisleri olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği kısmen veya tamamının, yapım ve inşaat süresince tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/245

Belediyemiz ile Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince taşınmaz devrine ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/246

Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 1593 ada 38 parsel nolu taşınmaz ve ana taşınmaz üzerindeki tüm bağımsız bölümlerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/247

Belediyemiz ile Konya Ticaret Odası arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince gayrimenkule ilişkin bedel tespit çalışmaları kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/248

Belediyemiz ile Konya Emlak Komisyoncuları Arzuhalciler Kuyumcular Eski Ev Eşyacıları Esnaf Odası arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince gayrimenkule ilişkin bedel tespit çalışmaları kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/249

Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 28848 ada, 1, 2, 5, 6, 7, 8 parsel nolu taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması hususunda daha detaylı inceleme ve araştırma yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/250

Aziziye Mahallesi Aslanlıkışla Caddesi Şehitlik Abidesi İçi Karatay/KONYA adresinde bulunan 6 adet büfe ile Büyükşehir Belediyemiz adına tahsisli Şeyh Sadrettin Mahallesi Alay Caddesi No:1 Meram/KONYA adresinde bulunan sosyal tesis, 5216 sayılı kanunun 26’ncı maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, söz konusu 6 adet büfe ve sosyal tesisin 01/01/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedelleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/251

Açık adresleri yazılı çay bahçesi, otopark, büfe ve sosyal tesislerin, 5216 sayılı kanunun 26’ncı maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, söz konusu çay bahçesi, büfe, otopark ve sosyal tesisler 01/01/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedelleri, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/252

Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları’na ait, Büyükşehir Belediyemiz adına tahsisli Şeyh Sadrettin Mahallesi Alay Caddesi No:25 Meram KONYA adresinde bulunan sosyal tesis, 5216 sayılı kanunun 26’ncı maddesi gereğince Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, söz konusu sosyal tesisin 01/01/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedelleri, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/253

Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları’na ait, Büyükşehir Belediyemiz adına tahsisli Şeyh Sadrettin Mahallesi Alay Caddesi No:27 Meram KONYA adresinde bulunan sosyal tesis, 5216 Sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi gereğince Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, söz konusu sosyal tesisin 01/01/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedelleri, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/254

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi No: 292 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Konya Bilim Merkezi içindeki büfe, 5216 sayılı kanunun 26’ncı maddesi gereğince Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, söz konusu büfe 01/01/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedelleri, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/255

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda açık adresleri yazılı sosyal tesisler ve açık oto pazar yeri, 5216 sayılı kanunun 26’ncı maddesi gereğince Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, söz konusu sosyal tesisler 01/01/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedelleri, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/256

2020 yılında uygulanacak, yapılması isteğe bağlı ücret tarifelerine ait Belediye Meclisimizin 15.11.2019 tarih ve 824 nolu kararında, ''Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2020 Yılı Fiyat Tarifeleri'' başlıklı bölümünün "Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü" alt başlığı altında bulunan ''NOT'' kısmının 5. maddesinin, ''Hesaplanacak ücret hiçbir suretle 100.000,00 TL.’ye isabet edecek tutarı aşamaz’’ şeklinde değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/257

Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde tekstil ve giysi atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ilçe belediyelerinin kendilerince yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/258

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 42 AEK 909 plakalı frigofrik aracın Bozkır Belediyesi’ne devredilmesi için, Belediyemiz ile Bozkır Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu tarafımızca uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/3

UKOME’nin 31/10/2019 tarih ve 2019/6/15 nolu kararı ile tahsisi yapılan 42 GGM 04 – 42 GGM 05 – 42 GGM 06 olmak üzere toplam 3 adet Hadim İlçesi ticari taksi plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/4

UKOME’nin 15/11/2019 tarih ve 2019/7/06 nolu kararı ile hattı, güzergahı ve ara durakları belirtilen 5 adet taşıma hattında faaliyet göstermek üzere 13 aracın 10 (on) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanun’un 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/625

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 800 adaya isabet eden muhtelif taşınmaz alanların çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde  (PİN: UİP- 37009,16) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/626

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1154 ada, 3 parsele isabet eden Ticaret Alanı’nın Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 37009,16) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin de düzenlenmesi ile birlikte Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/627

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 946 ve 12003 parseller ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/628

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeşildağ Mahallesi, 107 ada, 7 ve 9 parsel ile 243 ada, 4 parsellere isabet eden Konut+Ticaret Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.12.2019

Sayı   : 2019/629

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Dumanlı Mahallesi, sınırlarında yer alan, Koru mevkiinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 700 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, konut alanlarında Emsal: 0,15 Yençok: 2 kat olacak şekilde ve Plan Notlarının ikinci maddesinin iptal edildiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/630

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 136 ada, 115, 121 ve 123 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 679 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde (PİN: UİP- 37009,16) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Sosyal Tesis Alanında TAKS:0,30 ve Emsal: 0,90 düzenlemesinin yapıldığı haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/631

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Bademli Mahallesinde Beyşehir Gölü Doğal Sit Alanı içerisinde kalan, 122 ada, 41, 42, 43 ve 44 parsellere isabet eden Turizm Tesisi Alanının mülkiyetlere göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu değişiklik teklifinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/632

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Emen Mahallesi, 202 ada, 27 parselin doğusundan geçen 7 metrelik yolun kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/633

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 255 ada, 52 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 14559,2) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/634

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 437 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret + Konut Alanı içerisindeki Trafo Alanının kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifi (PİN: UİP- 36538,7) güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/635

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 161 ada, 28, 43, 45, 48, 51, 53 ve 59 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 787 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine (koruma amaçlı nazım imar planı) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde Konya Büyükşehir Belediyesi mimari estetik komisyonunun görüşü alınması şartıyla “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/636

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 802 ada, 1 nolu parsele isabet eden Ticaret (T2) Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parsel ve çevresinin Ticaret (T2) Alanı, TAKS:0.35, E:1.50, Yençok:4 kat olarak düzeltildiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/637

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 338 ada, 57 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/638

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20394 ada, 18 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 630 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının Sanayi Alanına dönüştürülmesi) göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,440) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/639

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, 17813 ada, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanlarının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,441) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/640

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 33008 ada, 1 parsel ve 33009 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret ve Satış Teşhir Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/641

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 17803 adada sayısallaştırma yapılırken sehven yapılaşma kararları yazılmadığından, ilk onaylı plandaki yapılaşma kararlarının uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,283) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/642

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar ve Alakova Mahallesi, 27904 ada, 8 parsel ve çevresi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 774 sayılı kararı ile onaylı nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planı teklifinde (PİN: UİP- 615,284) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/643

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, Kızılören Caddesi’nin fiili yola göre imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 39796,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/644

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-C-4-A Paftada bulunan Yelda Sokak ile Kahramanlılar Sokak arasında yol bağlantısı yapılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,483) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/645

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18617 ada, 6 parselin, 0.25/1.25, ayrık 5 kat Konut Alanı olan imarında, yapılaşma koşulları değiştirilmeden, güney batısında bulunan 10m yapı yaklaşma mesafesinin, 8m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,487) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/646

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15741 ada, 5 güneyindeki Ağaçlandırılacak Alanı içerisine Sağlık Tesisi Alanı (112 Acil Servis İst.) düzenlemesi ve Yazır Mahallesi Park Alanı içerisine Sağlık Tesisi Alanı düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: UİP- 311,488) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/647

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 497 ada, 300 parselin bir kısmındaki Sağlık Tesisi Alanına ilave yapılması ile ilgili imar planı değişikli teklifinde (PİN: UİP- 2308,92) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/648

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 1246 ada, 18 parsele isabet eden Ticaret + Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2308,93) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/649

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 96 ada, 15 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının T3 (Ticaret) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2308,94) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/650

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Kesecik Mahallesi, 2244 parselin batısı, 2419 parselin kuzeyinde kalan tescil harici Park Alandaki trafo yerinin kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 6847,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/651

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Merkez/Karataş Mahallesi, 330 ada, 180, 181 ve 182 parselleri kapsayan ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.11.2019 tarih ve 896 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı göre hazırlanan, Ticaret Alanı(T3) (Düğün Salonu)’nın E:0.35 Yençok 6.50 m. olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Ticaret Alanı (T3)’nın yapılaşma şartlarının ve “Düğün Salonu Yapılabilir.” plan notu ilavesi ile birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/652

Söz konusu teklif ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya İl bütününde Madencilik faaliyetlerinin yapılamayacağı alanların belirlenmesine ilişkin teklifte “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/653

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, Tunahan Caddesi’nin doğusunda bulunan 103, 104, 340, 342 ve 1505 adalara isabet eden taşınmaz alanların Küçük Sanayi Alanı, Sosyal Tesis Alanı ve Park alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenerek imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde (PİN: NİP- 40278) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/654

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 205 ada, 16 ve 19 parsellere isabet eden Sağlık Tesisi Alanının düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 40280) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/655

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 303 ada, 145 ve 146 parsellere isabet eden Kamu Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 26287,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/656

Nazım imar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 346 ada, 4 ve 7 parsel ve çevresine isabet eden alanın planlanması ile ilgili Çakıcılar Petrol Ürl. San. Tic. Ltd. Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP- 40281) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/657

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 319 ada, 27 parsele ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2017 tarih ve 1310 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliği ile 395 ada, 1 parsele ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2019 tarih ve 153 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planına işlenmesi ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığı’nın teklifinde (PİN: NİP- 40309) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/658

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/159 Esas sayılı kararına ilişkin yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına itirazın görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/659

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Köşk Mahallesi, 5619 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanı ile 4145 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 40282 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/660

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 119 ada, 13 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG Satışı ve Servis İstasyonu Alanının bir kısmının Ticaret Alanı (T3) düzenlenmesi ile ilgili Çevikler Pet. Ürl. Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 40279) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/661

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 369 ada, 18 nolu parsel içerisinde, Park ve Yeşil Alan ile Otopark Alanı ve 386 ada, 6 nolu parselde Ticaret (T2) Alanı düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 4204,23) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/662

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Hotamış (Taşpınar) Mahallesi, 1970 ve 1985 parsellerde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı düzenlenmesi ile ilgili Emin ÇENESİZ’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP- 40284) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/663

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 772 ada, 6 parselin Katı Atık Transfer İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 25183,9) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/664

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde yer alan muhtelif taşınmaz alanların, Ankara Caddesi ile Demiryolu Caddesi kesişimine isabet eden bölgelerinde yol alanı ve çevresinin yeniden düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,246) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/665

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5250 ada, 2, 3 ve 4 parsellere isabet eden İlköğretim Tesisleri Alanının bir kısmının BHA (Belediye Hizmet Alanı), Otopark ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,248) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/666

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hasandedemescit ve Fevziçakmak Mahalleleri sınırları içerisinde, Park, Çocuk Parkı, Otopark Alanlarının yollar ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,247) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı  : 2019/667

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, 318 ada, 10 parsele isabet eden Konut Alanının; BHA (Belediye Hizmet Alanı) ve Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 40302 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/668

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32499 ada, 1 parsel ile 32500 ada, 2 parsellere isabet eden İlköğretim Tesisleri ve Sosyal Tesis Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,249) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/669

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesinde, 22 metre genişliğindeki Taşdelen Sokağın düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,250) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/670

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 33052 ada, 1 parsel, 33053 ada, 1 parsel ile 33061 ada, 1 parsellere isabet eden Sosyal Tesis, Ticaret ve Sağlık Tesisleri Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,251) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/671

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 25869 ada, 17 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (Fırın) olarak düzenlenmesi ile ilgili S.S. Akbey Siteleri K.Y.K.’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 1091,252) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/672

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde; çevre yolu güzergâhında, kavşak düzenlemesi ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü’nün imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,253) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/673

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 194 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 25184,6) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/674

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçe sınırları içerisinde, 154 kV Kulu-Emirler enerji iletim hattı tesisi güzergâhının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 7. maddesi gereği Teknik Altyapı Alanları vasfında imar planlarına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’nin nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 25184,7) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/675

Nazım İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40948 ada, 11 parsele isabet eden Konut Alanının, (T3) Ticaret Alanı (Fırın) olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa MUTLU’nun 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,189) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/676

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene ve Hatıp Mahalleleri, 38588 ada, 2, 3 parseller ile 2663 parsele isabet eden Dini Eğitim Tesisi (Kuran Kursu) Alanı ve Park Alanın düzenlenmesi ile ilgili Seyrantepe Kuran Kursu Vakfı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,187) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/677

İmar planı değişikliği ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hatıp Mahalleleri, 40346 ada, 3 parsele isabet eden Dini Tesisi Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Seyrantepe Kuran Kursu Vakfı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,188) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/678

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Sahibata Mahallesi, 16721 ada, 1 ve 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının (T1) çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,186) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü alınması şartıyla 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/679

İmar planına yapılan itiraz ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2019/94 sayılı kararı doğrultusunda düzenlenerek Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 tarih ve 326 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğinin mahkeme kararında belirtilen hususlara göre hazırlanması nedeniyle 4310 nolu parselin maliki tarafından askı süresinde yapılan itirazın Komisyonumuzca reddi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/680

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20695 ada, 1 ve 3 parsellerin sınırlarına göre Ticaret, Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanının ve Park Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Eren Burak İnş. San. Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1093,306) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/681

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesinde, imar planı revizyonu yapılması ile ilgili Sızma Mahalle Muhtarlığı’nın (PİN: NİP- 40303) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/682

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1096, 1098, 1099 ve 1100 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanı Resmi Kurum Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,307) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/683

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 897 ada, 3 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının bir kısmının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili S.S. Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi’nin imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 24558,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/684

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesinde, Rekreasyon, Spor, Park ve Eğitim Alanlarına isabet eden alanın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi (PİN: NİP- 24558,5) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/685

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Taşkent İlçesi, Bektaş Mahallesi, 576 ada, 1 parselin; Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Mezbaha Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı (PİN: NİP- 40285) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/686

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15444 ada, 9 parselin yoğunluk artışı yapılmadan E:0.75, 2 kat 13x15 ebatlı blok Ticaret (Fırın) ve 3 kat 19x45 ebatlı blok Ticaret Alanı olarak, “Düğün Salonu Yapılamaz” plan notu eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 11454,2) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/687

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24473 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Alanının Ticaret Alanı T3 Halı saha ve Spor Tesisleri olarak düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,435) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.12.2019

Sayı   : 2019/688

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24968 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,245) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.12.2019

Sayı   : 2019/689

İmar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 521 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.12.2019

Sayı   : 2019/690

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2013 tarih ve 269 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonu ve 11.10.2013 tarih ve 666 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20204 ada, 7 parsel yönünden kısmen iptaline ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1640 Esas ve 2019/991 nolu kararının uygulanması işleminde söz konusu imar plan kararlarının bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğinden ileride bölgede yapılacak imar plan çalışmaları kapsamında değerlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.