1. Tarım Şehirleri Birliği’ne üye seçimi yapılmıştır.
 2. Mevlana Kültür Merkezi’nde bulunan el sanatları teşhir stantlarının Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic. A.Ş.’ne ücretli olarak tahsis edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 3. Adilcevaz ve Bitlis Belediyeleri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 4. Bitlis İline bağlı Yolalan Belde Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 5. Hz. Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri Uluslararası Anma Törenleri için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne maddi destek verilmesi ve bununla ilgili protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 6. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı UCLG-MEWA İktisadi İşletmesi ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 7. Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 8. Norm kadro değişikliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 9. Kulu İlçesi, Ömeranlı Mahallesi, 369 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 nolu parsellerin tasdikli imar planında park alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 10. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 271 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tasdikli imar planında belediye hizmet alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 11. Karatay İlçesi, Kerimdede Çeşme Mahallesinde bulunan bazı adaların tasdikli imar planında sosyal tesis alanı ve rekreasyon alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 13. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne idare şantiye ofisleri olarak kullanılması amacıyla kısmen veya tamamının tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 14. Belediyemiz ile Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince taşınmaz devrine ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 15. Meram İlçesi, Aşkan Mahallesinde bulunan taşınmaz ile taşınmaz üzerinde bulunan tüm bağımsız bölümlerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 16. Gayrimenkul bedel tespit çalışmalarına ilişkin Belediyemiz ile Konya Ticaret Odası arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 17. Gayrimenkul bedel tespit çalışmalarına ilişkin Belediyemiz ile Konya Emlak Komisyoncuları Arzuhalciler Kuyumcular Eski Ev Eşyacıları Esnaf Odası arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 18. Selçuklu İlçesinde bulunan gayrimenkullerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 19. Mülkiyeti Belediyemize ait büfe ile sosyal tesislerin işletme hakkının Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic. A.Ş.’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 20. Mülkiyeti Belediyemize ait çay bahçesi, otopark, büfe ve sosyal tesislerin işletme hakkının Konbeltaş Konya Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 21. Mülkiyeti Belediyemize tahsisli sosyal tesisin kullanma hakkının Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri A.Ş.’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 22. Mülkiyeti Belediyemize tahsisli sosyal tesisin kullanma hakkının Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri San. Tic. A.Ş.’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 23. Mülkiyeti Belediyemize ait büfenin işletme hakkının Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 24. Mülkiyeti Belediyemize ait sosyal tesislerin ve açık oto pazar yerinin işletme hakkının Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 25. 2020 yılında uygulanacak isteğe bağlı ücret tarifelerinde sehven yazılan tutarın değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 26. Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde tekstil ve giysi atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik çalışmaların Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli işlemleri yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 27. Bozkır Belediyesine 1 adet frigofrik aracın devredilmesi için Bozkır Belediyesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 28. UKOME kararı ile 3 adet Hadim İlçesi ticari taksi plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 29. UKOME kararı ile 13 adet araç plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 30. Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 800 adanın çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 31. Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1154 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 32. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 946 ve 12003 parseller ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 33. Beyşehir İlçesi, Yeşildağ Mahallesi, 107 ada, 7 ve 9 parsel ile 243 ada, 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 34. Beyşehir İlçesi, Dumanlı Mahallesi, sınırlarında yer alan, Koru mevkiinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 700 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 35. Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 136 ada, 115, 121 ve 123 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 679 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre hazırlanan uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 36. Beyşehir İlçesi, Bademli Mahallesinde Doğal Sit Alanı içerisinde kalan, 122 ada, 41, 42, 43 ve 44 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 37. Beyşehir İlçesi, Emen Mahallesi, 202 ada, 27 parselin doğusundan geçen 7 metrelik yolun kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 38. Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 255 ada, 52 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 39. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 437 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret + Konut Alanı içerisindeki Trafo alanının kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 40. Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 161 ada, 28, 43, 45, 48, 51, 53 ve 59 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 41. Kadınhanı İlçesi, Güngören Mahallesi, 802 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının (T2) yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 42. Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 338 ada, 57 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 43. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20394 ada, 18 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 44. Karatay İlçesi, Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, 17813 ada, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 45. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 33008 ada, 1 parsel ve 33009 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 46. Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 17803 adada sayısallaştırma yapılırken sehven yapılaşma kararları yazılmadığından, ilk onaylı plandaki yapılaşma kararlarının uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 47. Meram İlçesi, Yaylapınar ve Alakova Mahallesi, 27904 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 48. Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, Kızılören Caddesi’nin fiili yola göre imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 49. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-C-4-A paftada bulunan Yelda Sokak ile Kahramanlılar Sokak arasında yol bağlantısı yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 50. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18617 ada, 6 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 51. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15741 ada, 5 güneyindeki Park Alanı içerisine Sağlık Tesisi Alanı (112 Acil Servis İst.) düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 52. Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 497 ada, 300 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 53. Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 1246 ada, 18 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 54. Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 96 ada, 15 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 55. Seydişehir İlçesi, Kesecik Mahallesi, 2244 parselin batısı, 2419 parselin kuzeyinde kalan tescil harici Park Alandaki trafo yerinin kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 56. Yunak İlçesi, Yunak İlçesi, Merkez/Karataş Mahallesi, 330 ada, 180 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İl bütününde Madencilik faaliyetlerinin yapılamayacağı alanların belirlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi, Tunahan Caddesinin doğusunda 103, 104, 340, 342 ve 1505 adalara isabet Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında imar planı değişikliği yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 205 ada, 16 ve 19 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 303 ada, 145 ve 146 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Karkın Mahallesi, 346 ada, 4 ve 7 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 319 ada, 27 parsele ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1310 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişiklikleri ile 395 ada, 1 parsele ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 tarih ve 153 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerinin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına işlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde, Konya 2. İdare Mahkemesinin 2018/159 Esas sayılı kararına ilişkin yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 tarih ve 629 sayılı kararı ile onaylanan revizyon imar planlarına itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Köşk Mahallesi, 5619 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanı ile 4145 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 119 ada, 13 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 369 ada, 18 parsele isabet eden Konut Alanı ile 386 ada, 6 parsele isabet eden Park ve Otopark Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Hotamış (Taşpınar) Mahallesi, 1970 ve 1985 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 772 ada, 6 parselin Katı Atık Transfer İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi sınırları içerisinde, Ankara Caddesi ile Hüdai Caddesi kesişiminde kavşak ve yol düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5250 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hasandedemescit ve Fevziçakmak Mahalleleri sınırları içerisinde, Park, Çocuk Parkı, Otopark alanlarının yollar ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, 318 ada, 10 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32499 ada, 1 parsel ile 32500 ada, 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesinde, 22 metre genişliğindeki Taşdelen Sokağın düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 33052 ada, 1 parsel, 33053 ada, 1 parsel ile 33061 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 25869 ada, 17 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Meram İlçe sınırları içerisinde, çevre yolu güzergâhında, kavşak düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 194 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçe sınırları içerisinde, 154 kV Kulu-Emirler enerji iletim hattı tesisi güzergâhının 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu 7. madde gereği Teknik Altyapı Alanları vasfında imar planlarına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40948 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene ve Hatıp Mahalleleri, 38588 ada, 2, 3 parseller ve 2663 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahalleleri, 40346 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sahibata Mahalleleri, 16721 ada, 1 ve 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının (T1) çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 4310 parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 tarih ve 326 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20695 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Mahallesinde, imar planı revizyonu yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1096, 1098, 1099 ve 1100 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 897 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesinde, Rekreasyon, Spor, Park ve Eğitim Alanlarına isabet eden alanın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, Bektaş Mahallesi, 576 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 91. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15444 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 92. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24473 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24968 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 521 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesinde, 20204 ada, 7 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2017/1640 Esas No ve 2019/991 karar nolu kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 96. Boru test laboratuvarında kullanılan test cihazları ile yardımcı malzemelerin Konya Teknik Üniversitesi’ne devredilmesi ve Belediyemiz ile Konya Teknik Üniversitesi arasında ortak hizmet projeleri yürütülmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:41’de son verilmiştir.