1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/176

Meclisimizin 11.11.2019 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 2020 Yılı Performans raporunun ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı, ölçülebilir hedefler konulduğu görülmüştür. Komisyonumuzca raporumuza ekli 2020 yılı Performans Programı kabul edilmiştir.

2020 yılı Performans Raporunun konya.bel.tr adresinde pdf ortamında yayımlanması nedeniyle basılı olarak dağıtılmaması komisyonumuzca karara bağlanmıştır.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/177

Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/178

Ahırlı 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/179

Akören 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/180

Akşehir 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/181

Altınekin 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/182

Beyşehir 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/183

Bozkır 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/184

Cihanbeyli 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/185

Çeltik 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/186

Çumra 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/187

Derbent 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/188

Derebucak 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/189

Doğanhisar 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/190

Emirgazi 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/191

Ereğli 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/192

Güneysınır 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/193

Hadim 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/194

Halkapınar 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/195

Hüyük 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/196

Ilgın 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/197

Kadınhanı 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/198

Karapınar 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/199

Karatay 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/200

Kulu 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/201

Meram 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/202

Sarayönü 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/203

Selçuklu 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/204

Seydişehir 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/205

Taşkent 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/206

Tuzlukçu 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/207

Yalıhüyük 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/208

Yunak 2020 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/209

2464 sayılı Kanun’un 97. ve 5393 sayılı Kanun’un 18. maddesinin (f) fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 23. maddesinin (m) fıkrası gereğince Belediyemiz tarafından 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedelleri ile ilgili teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/210

2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/211

5216 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince belirtilen kadroların ihdası ve kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/212

2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/213

Karatay Belediyesi’nin 11'inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 11/10/2019 tarih ve 160, 161 ve 162 sayılı meclis kararlarının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/214

Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi bahçesine yapılması planlanan derslikler ile ilgili, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/215

Belediyemiz ile Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince altyapıların geliştirilmesi, gerekli hallerde yeniden bina yapılması, bakım ve onarım ihtiyaçları ile ilgili protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/216

Belediyemiz ile Konya Ticaret Odası arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince gayrimenkule ilişkin bedel tespit çalışmaları kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda daha detaylı inceleme ve araştırma yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/217

Belediyemiz ile Konya Emlak Komisyoncuları Arzuhalciler Kuyumcular Eski Ev Eşyacıları Esnaf Odası arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince gayrimenkule ilişkin bedel tespit çalışmaları kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda daha detaylı inceleme ve araştırma yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/218

Belediyemiz ile Karapınarlılar Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (c) bendi gereğince ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/219

Mülkiyeti Belediyemize ait Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi, 52 ada 37 parsel nolu taşınmazın, bir kısmının büfe olarak kullanılmak üzere Karatay Belediyesi’ne, 5393 sayılı yasanın 75. maddesinin (d) bendi gereğince 4 yıllığına tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/220

Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 28848 ada, 1, 2, 5, 6, 7, 8 parsel nolu taşınmazların Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması hususunda daha detaylı inceleme ve araştırma yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/221

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği; satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

Sarayönü

Ladik

-

10876

Bozkır

Yukarı

413

8

Bozkır

Yukarı

413

9

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/222

Konya İli Karatay İlçesi Aziziye Mahallesinde bulunan Mevlana Çarşısı ve Öpa2 alanı 30.10.2018 tarih ve 268 karar sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanarak 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi gereğince Yenileme Alanı olarak ilan edilmesine karar  verilmiştir. Söz konusu alanda vatandaş görüşmeleri, sözleşme (gayrimenkul devir sözleşmesi), takas, trampa, kamulaştırma, satın alma, plan, proje, harita uygulamaları, kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için; söz konusu taşınmazlarla ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişiliklerle protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/223

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince karşılıklı olarak işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/224

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi üyelerine yönelik düzenlenecek olan Kıbrıs Gezisi programının yapılması, program kapsamındaki ulaşım, konaklama, harcırah ve diğer tüm giderlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması ve heyete iştirak edecek olan Büyükşehir Belediyemiz personelinin görevlendirme yazıları için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/225

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1158 kararı ile 17.03.2017 tarih ve 318 kararları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Gönüllü Hayvan Dostları Projesi”nin uygulanmasının devam etmesi ve proje kapsamında ödenen sahiplendirme teşvik ödeneği miktarının, 01.01.2020 tarihinden itibaren aylık net köpek başı 125,00 TL’ye yükseltilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/226

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na ait Mezarlıklar Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereğince kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/227

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü) ve Konya Büyükşehir Belediyesi (Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü) arasında, Acil Durumlarda Müdahale Operasyonları Yardımlaşma protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/228

Konya Büyükşehir Belediyesi "Ticari Taksi Çalışma", "Umum Servis Aracı Çalışma" ve "Ticari Hatlı Minibüs - Otobüs Çalışma" Yönetmeliklerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereğince kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/229

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 10.09.2019 tarih ve E.2218896 sayılı yazısında yer alan aziz şehitlerimiz Şehit Mehmet AKSOY, Şehit Erdem AYDIN, Şehit Hüseyin BULUT, Şehit Ethem BARIŞ, Şehit Celalettin ÖZDEMİR, Şehit Mustafa ÜNAL, Şehit Yasin SARI, Şehit Eren BÜLBÜL, Şehit Yunus MERMER, Şehit Mehmet YARALI isimlerinin İmar uygulamasına göre açılacak cadde veya sokağa isim olarak verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/230

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22.01.2019 tarih ve 17439 sayılı kararı ile rezerv alanı ilan edilen Konya İli, Meram İlçesi, 982 ada, 325 parselde yer alan taşınmaz ile ilgili 6306 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Konya Büyükşehir Belediye iştiraki olan Konya İnşaat Taş. Hiz. Dan. Park İşletme ve Elektrik Üretim A.Ş. ile Belediyemiz arasında protokol ve ortak hizmet uygulamaları yapılması ve protokolün imza ve icrası için Bakanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/231

Akçakale Belediyesi Başkanlığı'na bir adet ekskavatör verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/232

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinin peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere elimizde mevcut olan bitki çeşitlerinden verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/569

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı, Yukarıpınarbaşı, Tömek ve Karaömerler Mahalleleri sınırları içerisinde ekte kroki ve parsel listesinde belirtilen alanda; imar planı çalışması ve bu kapsamda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden kamu yararı kararı alınmasına yönelik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, kamu yararı kararı alınması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/570

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 87 ada, 3, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut ve Cami Alanının 1/5000 üst ölçekli nazım imar planına uygun olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 37009,11) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/571

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Camikebir (Altuntaş) Mahallesi, 175 ada, 40 parsel içerisindeki konut alanı ve yol alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 23400,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/572

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Camikebir (Altuntaş) Mahallesi, 173 ada, 22 ve 23 parsellere isabet eden imar yolunun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 23400,5) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/573

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 tarih ve 285 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave uygulama imar planına askı süresinde yapılan, Akşehir Belediye Meclisi tarafından 10.10.2019 tarih ve 108 sayılı karar ile uygun görülen, itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/574

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 tarih ve 286 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresinde yapılan, Akşehir Belediye Meclisi tarafından 10.10.2019 tarih ve 118 sayılı karar ile uygun görülen, itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/575

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Akköy Mahallesi, 138 ada 35 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 517 sayılı kararı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmak üzere uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garaj Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu uygulama imar planı teklifinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/576

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 354 ada, 108 parselin doğusundaki Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 39864,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yoldan 3 m çekilerek düzenlendiği şekliyle, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/577

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11915 parsele isabet eden Yurt Alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planında Eğitim Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ve buna uygun olarak 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerinde, (PİN: UİP-39895) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/578

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 140 ada, 1 parsele isabet eden Kültürel Tesis Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde, (PİN: UİP- 39868) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/579

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Bardakçı Mahallesinde, Eskişehir Caddesine cepheli Konut Alanlarında Zemin ve Bodrum Katlarda Ticaret yapılması ile ilgili imar planına plan notu eklenmesi teklifi Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/580

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Aşağıçiğil Mahallesi, 121 ada, 12 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/581

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2318 ada, 31 ve 32 nolu parsellere isabet eden Sanayi Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişiklik (PİN: UİP- 1690,433) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/582

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24631 ada, 1 nolu parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenerek, “Silolar için Yençok:15.00 m.” Şeklinde plan notunun eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,434) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notu “Silolar için Yençok:25.00 m”. olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/583

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24473 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan (Konut Alanının Ticaret Alanı T3 Halısaha ve Spor Tesisleri olarak düzenlenmesi) 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,435) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/584

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21496 ada, 12 nolu parsel ile 26011 ada 1 nolu parselin arasında kalan taşıt yolu olarak planlanan alanın kaldırım olarak belirlenen kısmında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,436) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/585

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, 32513 ada, 4 nolu parselin yürürlükteki revizyon imar planında E: 0.60, Taks: 0.40, Yençok: 15.00 m., yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları ile yapılaşma koşulları belirlenerek Cami Alanı olarak planlanan imarında yapı yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesi ve plan notunun eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1724,13) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notlarındaki ‘‘yükseklik 3 katı geçemez’’ plan notunun kaldırıldığı şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/586

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 29 nolu parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanına plan notu eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,437) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/587

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesinde, Park Alanına Regülatör yeri ayrılması ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20/06/2019 tarih ve 397 sayılı kararı ile onaylanan regülatör alanının, iptal edilerek, Hatıp Mahallesi, 22532 ada 1 parselin batısında bulunan park sahasının kuzeybatı köşesine regülatör alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,278) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/588

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17040 ada, 9 parsele isabet eden Dini Tesis Alanının fiiliyatta cami sahasının dışında kaldığından, 17040 ada 9 parselin 17040 ada 8 konut alanındaki parsele dahil edilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,279) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/589

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 40016 ada ve çevresinde 22A uygulaması sonucu mülkiyetler ile imar yollarının uyuşmaması nedeniyle imar yolu ve konut alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,280) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/590

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 20502 ada, 10 no.lu parsel, mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 5 kat konut alanında kalmakta olup, konut alanı ve imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,281) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/591

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 244 ada, 102 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 526 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planına (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) göre hazırlanan Uygulama İmar Planı teklifinde (PİN: UİP- 615,282) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/592

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21372 ada, 1 parselde yer alan Kapalı Spor Tesisi Alanının yapılaşma şartlarının E:0.60, TAKS:0.30, Yençok:17.50 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,478) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/593

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A01-A-2-D paftada bulunan Piri Reis parkındaki 20x20 ebatlı blok 2 katlı Resmi Kurum Alanı (Yeşilay) imarlı kütlenin kaldırılarak, 42375 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan park alanına yapılaşma koşulları değiştirilmeden taşınması ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,479) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin de hazırlanarak Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/594

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 17594 adanın bulunduğu imar adasının yapılaşma şartları değiştirilmeden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,480) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/595

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29874 ada, 1 parselin, E:0.40, Hmax:7.50, Akaryakıt+LPG Satış İstasyonu+Dinlenme ve Sosyal Tesisler Alanı olan imarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.08.2019 tarih ve 615 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak, E:0.40, TAKS:0.30, Yençok:7.50m Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ve E:0.40, TAKS:0.40, Yençok:7.50m Ticaret Alanı olarak, “Plan Notu: Ticaret Alanında Ekmek Fırını Yapılabilir.” plan notu eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,481) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/596

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-C-2-D paftada bulunan park alanında 1 adet trafo planlanması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,482) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/597

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahalle, 175 adanın yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinin; sınırları belirlenen diğer adalarla birlikte, plan notu ilavesiyle düzenlenmesi Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/598

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Yeni Mahalle, 204 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/599

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 450 ada, 17 parsele isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Eğitimdekilere Yardım Derneği’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 24556,13) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/600

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9777 ve 9778 parsellerin Patlayıcı Madde Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Turan İnş. Av Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı (PİN: NİP- 39827 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 14.11.2019

Sayı   : 2019/601

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 563 ada, 16 parsele isabet eden Eğitim Alanlarında imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığı’nın teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Emsal=0,90 ve Yençok:3 kat olacak şekilde düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/602

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, (Yukarıkayalar) Mahallesinde N26B-10C ve N26B-10D paftalara isabet eden muhtelif parsel numaralı taşınmaz alanlarda “Tarım ve Hayvancılık Alanı, İbadet Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Sosyal Tesis Alanı” düzenlenmesi ile ilgili imar Derebucak Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı (PİN: NİP- 39870) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/603

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi N26B-14B Pafta, 149 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parsellerde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ve İbadet Alanı” düzenlenmesi ile ilgili imar Derebucak Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım imar planı (PİN: NİP- 39871) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/604

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 38 ada, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 ve 35 parsellere isabet eden Ticaret Alanının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Demireller Akaryakıt Nak. Ltd. Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 25841,8 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/605

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32581 ada, 2 parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanının Özel Sosyal Tesis Alanını olarak düzenlenmesi ile ilgili Gülbahar Eğitim Kültür Derneği’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,242) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/606

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24968 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,245) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/607

İmar planlarına yapılan itirazlar ile ilgili değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 521 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/608

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, E: 907 parsel (Yeni: 920 ve 921 Parsel) isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve çevresinin düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,244) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/609

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 2482 ada, 80 parsele isabet Ticaret Alanına “Sılo Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ve Silo Yapılacak Alan Sınırı işelnmesi ile ilgili Hekimoğlu Un Fabrikası A.Ş’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,243) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/610

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parsel ve çevresinin yer aldığı bölgede yapılaşmanın durdurulması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2018 tarih ve 1145 sayılı kararın kaldırılması teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/611

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, 306 adada; 11 parselin Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak planlanması ve ada kenarı hatlarının yeniden düzenlenmesine yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği yapılması (PİN: NİP- 1092,185) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü alınması şartıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/612

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 80 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,304) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/613

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 195 parsel ve çevresinde düzenlenme yapılması ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/614

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesinde, 20204 ada, 7 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1640 Esas ve 2019/991 nolu kararına istinaden yapılan imar plan değişikliklerinin görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/615

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Ak ve Erenköy Mahalle sınırları içerisinde, imar planında yeni açılan Sultan Abdülhamidhan Caddesi’nin kanal ile kesiştiği kavşakta, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 694 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/616

İmar planı değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahalle, 116 ada, 1 parsel, 122 ada, 1 parsel, 124 ada, 1 parsel, 125 ada, 1 parsel, 126 ada, 2 parsel, 127 ada, 2 parsel, 128 ada, 2 parsel, 129 ada, 1 parsel, 130 ada, 2 parsel, 131 ada, 2 parsellerde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Tuzlukçu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı değişiklikleri (PİN:NİP- 25844,3) teklifi; Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/617

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Merkez/Karataş Mahallesi, 330 ada, 180 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının T3 Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yunak Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 25845,2) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Ticaret Alanının bütününde “Düğün Salonu Yapılabilir.” plan notu ilave edilerek düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/618

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15444 ada, 9 parselin yoğunluk artışı yapılmadan E:0.75, 2 kat 13x15 ebatlı blok ticaret (fırın) ve 3 kat 19x45 ebatlı blok ticaret alanı olarak, “Düğün Salonu Yapılamaz” plan notu eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 11454,2) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/619

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 1387 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Belediye Hizmet Alanı (Teknik Altyapı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Cihanbeyli Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 25836,6) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirildiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/620

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 118 ada, 50 parselin bulunduğu imar adası içerisindeki kadastral yolunun imar planına işlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 3462,21) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/621

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 32696 ada, 1 parsel ve 32698 ada, 1 parsellere isabet eden Park ile İbadet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,239) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.11.2019

Sayı   : 2019/622

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 23196 ve 23368 adalara isabet eden Sağlık Tesisi ve İbadet Alanının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,182) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/623

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 645, 1237, 1238, 1183 ve 1232 parseller üzerinde toplu konut projesi kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması ile ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,305) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.11.2019

Sayı   : 2019/624

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesinde, Cihanbeyli – Sülüklü İl Yolu güzergâhının kamulaştırma sınırına göre imar planının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli imar planı ve değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 39493) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.