1. Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 2. Büyükşehir Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 3. Ahırlı İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 4. Akören İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 5. Akşehir İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 6. Altınekin İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 7. Beyşehir İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 8. Bozkır İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 9. Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 10. Çeltik İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 11. Çumra İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 12. Derbent İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 13. Derebucak İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 14. Doğanhisar İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 15. Emirgazi İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 16. Ereğli İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 17. Güneysınır İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 18. Hadim İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 19. Halkapınar İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 20. Hüyük İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 21. Ilgın İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 22. Kadınhanı İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 23. Karapınar İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 24. Karatay İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 25. Kulu İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 26. Meram İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 27. Sarayönü İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 28. Selçuklu İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 29. Seydişehir İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 30. Taşkent İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 31. Tuzlukçu İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 32. Yalıhüyük İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 33. Yunak İlçe Belediyesinin 2020 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 34. 2020 yılı isteğe bağlı ücret tarifelerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 35. 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 36. Bazı norm kadroların ihdasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 37. 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 38. Karatay Belediyesi’nin 11 nci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 39. Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi bahçesine derslik yapılmasına ilişkin Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 40. Altyapıların geliştirilmesi, gerekli hallerde yeniden bina yapılması, bakım ve onarım ihtiyaçları ile ilgili Belediyemiz ile Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 41. Gayrimenkul bedel tespit çalışmalarına ilişkin Belediyemiz ile Konya Ticaret Odası arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 42. Gayrimenkul bedel tespit çalışmalarına ilişkin Belediyemiz ile Konya Emlak Komisyoncuları Arzuhalciler Kuyumcular Eski Ev Eşyacıları Esnaf Odası arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 43. Belediyemiz ile Karapınarlılar Derneği arasında ortak hizmet projesi kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 44. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Karatay Belediyesi’ne 4 yıllığına tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 45. Selçuklu İlçesinde bulunan gayrimenkulün Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 46. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 47. Aziziye Mahallesindeki Yenileme Alanı ile ilgili taşınmazlar için resmi kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişiliklerle protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 48. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Ulusal Bilim Kampı düzenlemek amacıyla Belediyemiz ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü arasında işbirliği protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 49. Türk Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi üyelerine Kıbrıs Gezi Programı yapılması ve gezi için personel görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 50. Gönüllü Hayvan Dostları Projesi kapsamında sahiplendirme teşvik ödeneğinin yükseltilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 51. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 52. Belediyemiz ile Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğü arasında Acil Durumlarda Müdahale Operasyonları Yardımlaşma protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 53. Ticari Taksi Çalışma Yönetmeliği, Umum Servis Aracı Çalışma Yönetmeliği ve Ticari Hatlı Minibüs-Otobüs Çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 54. Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 55. Meram İlçesinde bulunan rezerv alanı için Belediyemiz ile Konya İnşaat Taş. Hiz. Dan. Park İşletme ve Elektrik Üretim A.Ş. arasında protokol ve ortak hizmet uygulamaları yapılması ve protokolün imza ve icrası için Bakanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 56. Akçakale Belediye Başkanlığı’na ayni ve nakdi yardım yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 57. Elazığ İl Özel İdaresince inşa edilen İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi için bitki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 58. Aşağıpınarbaşı, Yukarıpınarbaşı, Tömek ve Karaömerler Mahalleleri içerisindeki alanda imar planı çalışması yapılması için kamu yararı kararı alınmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 59. Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 87 ada, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 60. Akşehir İlçesi, Camikebir Mahallesi, 175 ada, 40 parsel içerisindeki yolun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 61. Akşehir İlçesi, Camikebir (Aktuntaş) Mahallesi, 173 ada, 22 ve 23 parsellere isabet eden yolun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 62. Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 tarih ve 285 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave uygulama imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 63. Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.05.2019 tarih ve 286 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 64. Altınekin İlçesi, Akköy Mahallesi, 138 ada 35 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 65. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 354 ada, 108 parselin doğusundaki Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 66. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11915 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 67. Beyşehir İlçesi, Akçabelen Mahallesi, 140 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 68. Çumra İlçesi, Bardakçı Mahallesinde, Eskişehir Caddesine cepheli Konut Alanlarında Zemin ve Bodrum Katlarda Ticaret yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 69. Ilgın İlçesi, Aşağıçiğil Mahallesi, 121 ada, 12 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 70. Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2318 ada, 31 ve 32 nolu parsellere isabet eden Sanayi Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 71. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24631 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 72. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24473 ada, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 73. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21496 ada, 12 nolu parsel ile 26011 ada 1 nolu parselin arasında kalan taşıt yolu olarak planlanan alanın kaldırım olarak belirlenen kısmında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 74. Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, 32513 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 75. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 29 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 76. Meram İlçesi, Gödene Mahallesinde, Park Alanındaki Regülatör yeri iptal edilerek, Hatıp Mahallesi, 22532 ada 1 parselin batısında bulunan park sahasının kuzeybatı köşesine regülatör alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 77. Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 17040 ada, 8 ve 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 78. Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 40016 ada ve çevresinde 22A uygulaması sonucu mülkiyetler ile imar yollarının uyuşmaması nedeniyle imar yolu ve konut alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 79. Meram İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 20502 ada, 10 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 80. Meram İlçesi, Kızılören Mahallesi, 244 ada, 102 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 81. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21372 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 82. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, M29-A01-A-2-D paftada bulunan Piri Reis parkındaki 20x20 ebatlı blok 2 katlı Resmi Kurum Alanı (Yeşilay) imarlı kütlenin kaldırılarak, 42375 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan park alanına taşınması ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 83. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 17594 ada kenarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 84. Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29874 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 85. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, M28-B05-C-2-D paftada bulunan park alanında 1 adet trafo planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 86. Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahalle, 175 adanın yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 87. Yunak İlçesi, Yeni Mahalle, 204 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 450 ada, 17 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9777 ve 9778 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 563 ada, 16 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Göymen Mahallesinde Tarım ve Hayvancılık Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Pınarbaşı Mahallesinde Tarım ve Hayvancılık Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 38 ada, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 ve 35 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32581 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24968 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 521 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 907 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 2482 ada, 80 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parsel ve çevresinin yer aldığı bölgede yapılaşmanın durdurulması ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2018 tarih ve 1145 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, 306 adada Koruma Amaçlı İmar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 80 parsel çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,         
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 195 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 103. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesinde, 20204 ada, 7 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2017/1640 Esas No ve 2019/991 karar nolu kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 104. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçeleri, Sille Ak ve Erenköy Mahalle sınırları içerisinde, imar planında yeni açılan Sultan Abdülhamidhan Caddesinin kanal ile kesiştiği kavşakta, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2019 tarih ve 694 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 105. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Aşağı Mahallesi, 116 ada, 1 parsel, 122 ada, 1 parsel, 124 ada, 1 parsel, 125 ada, 1 parsel, 126 ada, 2 parsel, 127 ada, 2 parsel, 128 ada, 2 parsel, 129 ada, 1 parsel, 130 ada, 2 parsel, 131 ada, 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 106. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Merkez/Karataş Mahallesi, 330 ada, 180 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 107.  Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15444 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 108. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 1387 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 109. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 118 ada, 50 parselin bulunduğu imar adası ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 110. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 32696 ada, 1 parsel ve 32698 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 111. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Çomaklı Mahallesi, 23196 ve 23368 adalara isabet eden Sağlık ve İbadet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 112. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 645, 1237, 1238, 1183 ve 1232 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 113. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesinde, Cihanbeyli – Sülüklü İl Yolu güzergâhında kamulaştırma planına göre yolun imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 114. Taşkent, Akşehir ve Yunak İlçe Belediyeleri ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projeleri kapsamında protokoller yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:40’da son verilmiştir.