1. Barış Pınarı Harekatına destek verilmesine dair önerge teklifin aynen kabulüne,
 2. Kulu İlçe Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 3. Akören İlçe Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 4. Sıfır Atık Şube Müdürlüğü’nün kurulması ve yenilenen teşkilat şemasının kabulüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 5. Norm kadro iptal ve ihdaslarının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 6. Konya Büyükşehir Belediyesi Hasar Tespiti Komisyonunun Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin kabulüne dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 7. Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi ve Sağ-Taş Sağlık Tesisleri A.Ş. hisse satışlarının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 8. Yeni kurulacak Ilgın Organize Sanayi Bölgesi’ne ortak olunması ve Ilgın Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Belediyemizi temsilen üye seçilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun değiştirilerek kabulüne,
 9. Yeni kurulacak Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi’ne ortak olunması ve Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine Belediyemizi temsilen üye seçilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun değiştirilerek kabulüne,
 10. Özel ağaçlandırma projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Belediyemiz arasında yapılacak sözleşme ve proje onayları ile ilgili Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 11. “Huzur Bahçeleri Tahsis Taahhütnamesi”nin onaylanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 12. Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmeliğin 12 nci maddesine istinaden Çevre Kirliliğinin Giderilmesi için Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokolün onaylanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 13. Karatay İlçe Belediyesi’nin 11 nci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 14. Selçuklu İlçesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği 15 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 15. Bozkır İlçesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 16. Karatay İlçesinde bulunan bazı gayrimenkullerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 18. İspanya’nın Granada şehrinde düzenlenecek Youth Democracity Projesi kapsamında harcırahsız olarak görevlendirme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 19. Belediyemiz ile EdEUcation Danışmanlık Şirketi arasında Genç Tercümanlar Projesi kapsamında sözleşme yapılması ve sözleşmenin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 20. 3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın düzenlenmesi ve yarışmanın iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 21. Antalya Mevlevihanesi’nde yürütülecek faaliyetler için Belediyemiz ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 22. Belediyemiz ile Bosna Hersek Federasyonu Savaş Gazileri Derneği arasında 2019 İşbirliği ve Dostluk Fuarı için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 23. Mevlana Kültür Merkezi’nde bulunan salon ve sergi alanlarının ücretlendirilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 24. Büyükşehir Belediyemiz, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Meram ve Karatay Belediyeleri’nin ortak ihtiyacı olan akaryakıt ihalesinin tek ihale ile Büyükşehir Belediyemiz koordinatörlüğünde yapılması; gerekli iş, işlem ve protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 25. Tarıma yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin yapılabilmesi için Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 26. Konya Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği ile Belediyemiz arasında tarımsal alanlarda ortak hizmet projeleri yürütülebilmesi için protokoller yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 27. Akşehir İlçesi, Meydan Mahallesi, 479 ada, 47 parsel ile 60 parsel arasındaki tescil harici alanda Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 28. Beyşehir İlçesi, Aşağıesence Mahallesi, 8009 parsel içerisinden geçen 10 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 29. Beyşehir İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 323 ada, 22 parsel içerisinden geçen 7 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 30. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 137 ada, 2 parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik yolun 7 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 31. Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 765 ada, 5 parsele isabet eden Toplu İşyeri Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 32. Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 108 ada, 6, 7, 12, 18, 19, 20, 25, 26 ve 29 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 33. Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 167 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 34. Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 158 ada, 10 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 35. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 1032 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 36. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 126 ada, 217 parsele isabet eden Ticaret - Konut Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 37. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 1033 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 38. Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 555 ada, 2 parsele isabet eden Lise Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 39. Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 331 ada, 40 parsele isabet eden Konut Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 40. Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 449 ada, 196 parsele isabet eden Park Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 41. Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 577 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 42. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31213 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 43. Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4611 ada, 88 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 44. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29540 ada, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 45. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 16077 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde mülkiyeti maliye hazineye ait Küçük Sanayi Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda imar planı ve imar planı değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Akıncılar Mahallesin, Tuz Gölü Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ölçekli NİP değişiklikleri ve 1/5000 ile 1/1000 ölçekli ilave imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 235 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 7978 parsel ve 111 ada, 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Esence Mahallesi, 8665, 8666 ve 8667 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 582 ada, 124, 144 ve 145 parseller ile ilgili imar planı ve imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 30 ada, 29 parsel ve 31 ada, 30 parseller ile ilgili imar planı ve imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 607 adanın kuzeyindeki, tescil harici alanda bulunan Park Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 711 ada, 1 ve 7 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 1387 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Büyükbeşkavak Mahallesi, 1637 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 510 ada, 90 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Çömlekçi Mahallesi, 546 ada, 43 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 60. Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 3545 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 9400 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 118 ada, 50 parselin bulunduğu imar adası ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 184 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kesmez Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.08.2019 tarih ve 598 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Plana askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesinde, 2163 ada, 1 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2018/954 Esas No ve 2019/756 karar nolu kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, 29 Mahalle, 21448 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada, 14, 15, 24 ve 25 parsellere isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu, Konut ve Park alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Ahmet KOÇAK’ın imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 32696 ada, 1 parsel ve 32698 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23045 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 27904 ada, 8 parsel ve çevresinin (Hanefi Aytekin İlköğretim Okulu ve evresi) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Çomaklı Mahallesi, 23196 ve 23368 adalara isabet eden Sağlık ve İbadet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 26910 ada, 26 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesi, 2929 ada, 42 parsel ve 42525 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek (Aşağıpınarbaşı) Mahallesi, 17925 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 645, 1237, 1238, 1183 ve 1232 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesinde, Ayrım – Derbent İl Yolu güzergâhında kamulaştırma planına göre yolun imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçeleri, sınırları içerisinde, yer alan 154 kV Konya II- Konya III Branşman Bağlar RES enerji İletim hattı tesisinin imar planında Teknik Altyapı Alanları olarak düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesinde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.08.2019 tarih ve 6320 sayılı kararına ilişkin, imar planı değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesinde, Cihanbeyli – Sülüklü İl Yolu güzergâhında kamulaştırma planına göre yolun imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 80. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15444 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 81. Seydişehir İlçesi, Karacaören Mahallesi, 116 ada, 322 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 55 ada, 11 parsel ve 510 ada, 107 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 161 adada koruma amaçlı imar planı değişiklikleri yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 867 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki park Alanı, Çömlekçi Mahallesi, 1724 ada ve güneyindeki Park Alanı, Cinler Mahallesi, 1459 ada ve güneyindeki Park Alanında imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 416 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 218, 219, 220, 352, 6495 parseller ve 237 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:35’de son verilmiştir.

 

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.