1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/109

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na ait Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereğince belirtildiği şekilde kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/110

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereğince belirtildiği şekilde kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/111

Haşere ile mücadelenin daha etkin ve verimli yapılması için yerinde yönetim prensipleri çerçevesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereği, 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren ilaç temininin Büyükşehir Belediyesince sağlanması ve ilaçlama hizmetlerine ilişkin diğer hizmetlerin İlçe Belediyelerince ilçenin tamamında yürütülmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/112

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün; hizmetleri içerisinde yer alan Konya Kanalizasyon Kollektör Hatları Yapımı için 87.200.000,00-TL, Karapınar İçme Suyu Yapımı için 74.152.000,00-TL, Suğla Grup İçme Suyu Yapımı için 15.263.000,00-TL, Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri içerisinde yer alan; Konya Atıksu Arıtma Tesisi II. Kademe İnşaatı Yapımı için 140.000.000.00-TL, Ereğli Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı için 70.000.000.00-TL, Çumra Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı için 35.000.000.00-TL, Ilgın Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı için 25.000.000.00-TL, Doğanhisar Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı için 4.000.000.00-TL, Emirgazi Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı için 3.500.000.00-TL, Hadim Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı için 3.500.000.00-TL, Derebucak Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı için 3.500.000.00-TL, Taşkent Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı için 3.000.000.00-TL ve Halkapınar Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı için 3.000.000.00-TL olmak üzere toplam 467.115.000.00-TL yabancı kaynaklı kredi kullanmasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi tarafından garantörlük verilmesi; konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ercan Uslu’ya ve Koski Genel Müdürü Ahmet Demir’e yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/113

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kamu Kurumları arasında fiberoptik ağ bağlantısı üzerinden hizmet verilebilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/114

Engelli verilerinin doğrulanmasına ilişkin Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/115

Bosna Hersek İslam Birliği kapsamında faaliyet gösteren ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından finanse edilen Öğrenci Merkezi ve Yurduna  bir adet minibüs alınması için Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a-b maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/116

Büyükşehir Belediyemize ait 42 BA 271 Plakalı midibüsün Türkiye Maarif Vakfı’na tahsis edilmesi için, Belediyemiz ile Türkiye Maarif Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/c maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imzası ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/117

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali için Büyükşehir Belediyemiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince protokol yapılması ve protokolün imzası ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/118

2020 yılı Turizm Tanıtım Fuarlarına katılım sağlanması amacıyla, Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyeleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetkisi verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/119

2021 yılında düzenlenecek olan 9. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı için Büyükşehir Belediyemiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve diğer iştirakçiler arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g ve 75/a maddeleri gereğince ortak işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imzası ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/120

Kadro unvanı ve derecesi ile adedi yazılı kadroya, 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve hizasında yazılı net ücretin ödenmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz ederiz.” denilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu; Belediye Meclisi’nin 23.08.2019 günlü birleşiminde okunarak, müzakereye açılmış ve söz konusu raporun kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/121

Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü şirketlerinde kamu hizmeti yürüten ve çok yüksek ücretlerle çalışmayan işçilerimizin ücretlerinin artan parametreler karşısında korunması ve daha nitelikli verimli hizmet alınabilmesi amacıyla (Yasal düzenleme, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık, YHK vb tarafından) ücret artışlarını öngören bir zam yapılması ya da müfettiş raporu, yargı kararı sebebiyle vb durumla ilave ödeme gerekmesi durumunda bu zamdan mahsup edilmek, bu zammı aşması durumunda aşan kısmı ilave edilmek üzere şirket ile yapılan sözleşmelerindeki 31.12.2019 tarihi itibariyle almakta oldukları ücretlerine;

Sadece asgari ücret alanlar için 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası asgari ücret zammı +%4 zammı (Bakanlık Toplu Sözleşme Zammı) uygulaması,

Asgari ücretin yüzde fazlası olarak geçiş işlemleri yapılmış ve 2020 yılı asgari ücretin üzerinde ücret alanlar için 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası (%4 Bakanlık Toplu Sözleşme Zammı+% 5) toplam %9 zam uygulanması,

Asgari ücretin yüzde fazlası olarak çalışmakla beraber 2020 yılı asgari ücretin altında kalan işçiler için asgari ücrete tamamlananlardan 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası %9’dan daha yüksek zam almış olanlara sadece Bakanlık Toplu Sözleşme Zammı olan %4 uygulanması, asgari ücret artışından bu oranlar altında zam almış bulunanlara (asgari ücret artışından aldıkları zam oranı ile Bakanlık Toplu Sözleşme Zammı %4 dahil verilecek zam) 01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arası %9 olacak şekilde zam oranlarının uygulanması,

31.12.2019 tarihinde bütün sözleşmelerin bu hükümlere göre yeniden düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/122

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g, 75/a, ve 75/c. maddeleri gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/123

Karatay Belediyesi’nin 11'inci 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması gereken alanlar ile ilgili 05.07.2019 tarih ve 84 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/124

Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan; Mevlana Müzesi ile Şehit Nazım Bey Caddesi ve Dolappare Caddesi arasında kalan bölge Karatay Belediye Meclisi’nin 01/07/2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile ekli haritasında belirtilen alan; 5366 Sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun" kapsamında "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Alanı" olarak ilan edilmiştir.

Söz konusu 01/07/2019 tarih ve 77 sayılı meclis kararında belirtilen mahalle, ada-parseller ile sınırlı alanların ve sınır krokisi, koordinat listesi, rapor ve eklerinin onaylanarak 5366 Sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun" kapsamında "Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Alanı" iş ve işlemlerin yürütülmesi için Karatay Belediyesi’nin yetkilendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/125

Mülkiyeti Belediyemize ait Fevziçakmak Mahallesinde tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/126

Mülkiyeti Belediyemize ait Sille Mahallesinde tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/127

Konu hakkında detaylı inceleme ve araştırma yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/128

Selçuklu İlçesi, 9 Mahalle Mahallesi, 937 ada, 28 parsel, 22 bağımsız bölüm nolu taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/129

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazların mülkiyetinin, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi kapsamında Akşehir Belediyesi’ne devri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Hisse

Akşehir

Doğrugöz

103

144

670/2400

Akşehir

Doğrugöz

103

109

Tam

Akşehir

Doğrugöz

103

134

Tam

Akşehir

Doğrugöz

103

136

Tam

Akşehir

Doğrugöz

103

50

2083/2183

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/130

Altınekin İlçesi, Akıncılar Mahallesi, 472 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan eski belediye hizmet binasının, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması, devredilmemesi ve okul olarak kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 5 yıl süreyle tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/131

Konu hakkında daha detaylı inceleme yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/132

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/a-b maddesi gereğince ortak kullanım protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/133

İmar ve Şehircilik  Daire Başkanlığı’na ait Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddeleri gereğince kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 20.08.2019

Sayı   : 2019/134

Toplu ulaşım, su birim fiyatları ve yol kenarları otopark ücretlerinde yeniden düzenleme yapılmasına dair önerge teklifin, mevcut bütçe dengeleri göz önüne alınarak reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/385

Meclis Kararı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Başkanlığımıza bağlı ilçe belediyelerinde yürütülen yapı ruhsatı işlemlerinde uyum ve koordinasyonun sağlanması amacı ile  Konya İl bütününü kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı notlarına, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin değiştirilebilir hükümleri ile ilgili yapılaşma koşullarına yönelik Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2019 tarih ve 250 sayılı Meclis Kararı ile eklenen plan notlarının, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik nedeni ile yeniden düzenlenmesi  teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/386

Meclis Kararı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, “Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nın 15.05.2015 tarih ve 555 sayılı Meclis Kararının "Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar" bölümünün iptal edilmesi ve  ilçeler arasında zemin etüdü uygulama esasları ile  ilgili uygulama birliğini sağlamak amacı için;  "Konya ili sınırları içerisinde yer alan; 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (1) bendi gereğince hazırlanan Kırsal Yerleşim Alanlarında Tip Proje Uygulamalarında ve "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı’na göre basit yapı olarak değerlendirilen Bina Önem Katsayısı 1, Bina Kullanım Sınıfı 3 olan, yapı inşaat alanı 200 m² yi geçmeyen müstakil tek meskenden oluşan bahçe evleri, güvenlik kulübeleri, toplam yapı inşaat alanı 500 m²’yi aşmayan ve her iki yönde taşıyıcı sistem açıklığı 4 metreyi geçmeyen çardaklar, seralar, tarımsal amaçlı depo ve garajlarda muayene çukuru ile zemin etüdü yapılması” teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/387

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 445 ada, 20 parsele isabet eden alanda yol alanı düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik imar plan değişikliği yapılması tekliflerinde, planlanan yol alanının yeniden düzenlendiği şekli Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/388

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 1096 ada, 76 parsele (68 ada 8 parsel) isabet eden Konut Alanında imar plan değişikliği yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/389

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 582 ada, 160 parsele isabet eden Konut Alanının, Konut+Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Beyşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandığı haliyle plan notu düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/390

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, 695 ada, 44 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/391

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 428 ada, 113 parselin güneyinde 7 metrelik yolun imar planına işlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/392

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Mahallesi, 2335 ve 2336 parseller arasındaki 7 metrelik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/393

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 413 ada, 1 parsele isabet eden Teknik Öğretim Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/394

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 125 ada, 67 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 487 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 38682) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/395

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, İmrenler, Selki ve Burunsuz Mahalleleri’nin 1/5000 ölçekli Revizyon nazım imar planlarına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planları tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür; İlmen Mahallesi’nin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifi Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür; Kıreli Mahallesinin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinin ise İmar Planına Esas Jeolojik Etütün eksik olmasından dolayı iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/396

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 1010 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının T3 yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,55) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca, yükseklik değeri olarak yençok:3 kat şeklinde değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/397

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 332 ada, 44 parsele isabet eden T3 Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1511,60) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca, yükseklik değeri olarak yençok:3 kat şeklinde değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/398

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 22, 23 ve 24 parsellere isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 11454,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/399

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,419) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/400

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 25986 ada, 5 parsele isabet eden Cami Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/401

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü ve Karakulak Mahallerini kapsayan alanda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/402

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 136 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanındaki Trafo yerinin kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2709,63) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih :  16.08.2019

Sayı   : 2019/403

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 210 ada, 10 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 2709,61) iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/404

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 16 ada, 1 parselin güneyinde, tescil harici Park Alanı içerisinde Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2709,64) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/405

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 276 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 2709,62) iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/406

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Hadimi Mahallesi, 4222 ada, 39 parsel içindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait mevcut mescidin konut alanından çıkarılarak korunmasına ve konut alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,263) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/407

İmar planı değişiklikleri teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi sınırları içerisinde, 27886 ada, 29 nolu parsel, 27888 ada, 43 nolu parsel ile 27888 ada, 74 ve 89 nolu parsellere isabet eden Kapalı Spor Alanının, Semt Spor Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri teklifinde (PİN:UİP-615,264) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/408

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40713 ada, 5 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı (Özel Sosyal Tesis Alanı-Yatılı Kuran Kursu) değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,265 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/409

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 19602 ada, 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenerek, ‘İmar uygulama parselinde yönetmelikteki parsel derinlik kriterleri aranmayacaktır’ şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN:UİP-615,266) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/410

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15444 ada, 9 parselin yoğunluk artışı yapılmadan E:0.75, 2 kat 13x15 ebatlı blok ticaret (fırın) ve 3 kat 19x45 ebatlı blok ticaret alanı olarak, “Düğün Salonu Yapılamaz” plan notu eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 11454,2) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/411

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Taşkent İlçesinde, Bakanlar Kurulunun 30.04.2018 tarih ve 2018/11729 sayılı kararı ile Afete Maruz Bölge ilan edilen, Çetmi, Bolay ve Balcılar Mahallelerinde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili tekliflerinde (PİN: NİP- 38803) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/412

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 118 ada, 9, 10, 11 ve 12 parsellerin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2019 tarih ve 510 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar plan değişikliğine uygun olarak mülkiyet hatları dikkate alınarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/413

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 24 ada 33 parsele isabet eden Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/414

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 4625 ada, 87 (59, 60) parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/415

Söz konusu parsel Kentsel Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında Müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 143 ada, 17 parsele isabet eden alanda Ticaret-Turizm Alanı düzenlenmesine ilişkin imar plan değişikliği yapılması tekliflerinde (PİN: NİP- 26286,9) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/416

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akören İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 209 ada, 5 nolu parselin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 38805) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/417

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 34 ada, 1 parselin Kuzeybatısında Park alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2019 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/418

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Dumanlı Mahallesi, Koru Mevkiinde imar planı yapılması ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığı’nın (PİN: NİP- 38798) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/419

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 399 ada 19 parsele (Eski=190 ada, 19 ve 20 parseller) isabet eden Ticaret Alanının, parselde yer alan tescilli eski belediye binasının Etnoğrafya Müzesi olmasına ilişkin Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 26287,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü alınması şartıyla, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/420

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Abditolu Mahallesi, sınırları içerisinde Askeri (Mühimmat Depolama) Alanın mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi tekliflerinde (PİN: NİP- 38804) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/421

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 158 ada, 10 parsele isabet eden Hastane Alanının bir kısmının Sosyal Tesis (Yurt) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 25178,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/422

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Aşağıçiğil Mahallesi, 375 ada, 180 ve 183 parsellerin “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” olarak yol ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Mustafa KAYNAK’ın imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 38806) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/423

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Kesmez Mahalle merkezinde ilave ve revizyon imar planları yapılması ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın teklifinde (PİN: NİP- 38802) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/424

Koruma amaçlı imar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan (Yandaklı Höyüğü), Karaarslanüzümcü Mahallesi, 25721 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,235) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü alınması şartıyla, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/425

Koruma amaçlı imar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan (Tekintaş Höyüğü), Karaarslandede Mahallesi, 21689 ada, 1 parselde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,236) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü alınması şartıyla, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/426

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada, 1 parselde uygulama imar planı yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/427

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi’nde, 5750 ada, 16 parselin kuzey ve kuzeybatısında tescil harici alanda, Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/428

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 25025 ada, 1 parselde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 tarih ve 317 sayılı kararı ile onaylanan (Cami ve Park Alanı düzenlemesi) değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesi teklifinin Komisyonumuzca reddi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/429

Koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 148 ada, 93 (eski:87) parsele isabet eden Resmi Kurum Alanında kat yüksekliğinin yeniden düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,233) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü alınması şartıyla, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/430

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi’nde, Aksaray Çevre Yolu Caddesi’nden başlayıp Şehit Hamdi Karagöz Caddesi istikametinde devam eden Enerji Nakil Hattına göre yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/431

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5701 ada, 20 parselde imar planı yapılması ile ilgili Mehmet Akif TEKİN’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde (PİN: NİP- 1091,234) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/432

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde kalan ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olan 185 ada 1 parsel, 186 ada 1 parsel, 172 ada 1 parsel, 173 ada 2, 3, 4, 5 parseller, 187 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 184 ada 1, 2, 8 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri) olarak, 171 ada 1 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu ve Ticaret olarak, 173 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği, 114 ada 6 parsel ve plan genelinde yol düzenlenmelerinin yapıldığı imar planı teklifi düzenlenmesi ile ilgili 1/25000 üst ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinde (PİN: NİP- 38810) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/433

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Tuzyaka Mahallesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde, 185 ada, 31 parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Tesisleri Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün imar planları tekliflerinde (PİN: NİP- 38811) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/434

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Ömeranlı (Camiikebir) Mahallesi, Uzunkuyu Mevkii Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde, 342 ada, 12 parselin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Tesisleri Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün imar planları tekliflerinde (PİN: NİP- 38812) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/435

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu ilçesi, Ömeranlı (Camiikebir) Mahallesi, 377 ada 8, 9 parseller ve yakın çevresinde Spor Alanı düzenlemesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 25184,5) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup imar planlarının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/436

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Konevi Mahallesinde, 982 ada, 325 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının (Eski Stadyum Alanının) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,180) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/437

İmar planı itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi; Alakova Mahallesi, 22977 ada, 4 parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.03.2019 tarih ve 203 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/438

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, 117 ada, 2 ve 3 parseller ile 144 ada, 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden Terminal Alanının bir kısmının Kamu Hizmet Alanı ve Terminal Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 26288,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/439

Kamu yararı kararı alınması ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselde, Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) amaçlı imar planı çalışması kapsamında, parsele, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 14. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde kamu yararı kararı alınması hakkındaki teklif, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/440

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29874 ada, 1 nolu parselde; Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret (T3) Alanı düzenlenmesi ile ilgili GMS Petrol Ürünleri Ltd. Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN:NİP-1093,292) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/441

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 24038 ada, 1 parselin, mülk sahiplerince talep edildiği şekilde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 172 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişiklikleri öncesindeki durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,294) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/442

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29252 ada, 1 parselin kuzeyindeki 10 metrelik yaya yolunun kuzeyindeki Park ve Yeşil Alana kaydırılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,295) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/443

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram ve Selçuklu İlçeleri, sınırları içerisinde, yer alan 154 kV Konya I- Konya II Yenileme Enerji İletim Hattı tesisinin imar planında Teknik Altyapı Alanları olarak düzenlenmesine ilişkin TEİAŞ’ın imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Belediyemizde bölgede yapımı planlanan Sultan Abdulhamit Han Caddesi dikkate alınarak direk yerinin düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/444

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde, yer alan 154 Kv Konya OSB irtibatları Hat I- Hat II enerji iletim hattı tesisinin imar planına işlenmesine yönelik TEİAŞ’ın imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,297) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/445

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana ve Buhara Mahalleleri sınırları içerisinde, Stadyum Alanının güneyinde bulunan çevreyoluna bağlantı yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,296) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/446

İmar planı değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille-Parsana Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında yeni açılan Sultan Abdülhamid Han Caddesi ile Kaletaş Caddesi’nin kesiştiği kavşakta imar planı değişiklikleri yapılması ile ilgili Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi Başkanlığının tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,293) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/447

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi’nde, Seyit Harun Veli Camii ve çevresi ile ilgili nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 24558,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/448

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1047 ada, 2 parsel ve Yeni Mahallesi 1011 ada, 231 ve 233 parsele isabet eden alanda Ticaret, Konut, Park ve Otopark Alanı düzenlenmesine yönelik imar plan değişikliği teklifinin (PİN: NİP- 26286,10) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/449

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 543 ada 2 parsel, 542 ada 1 parsel, 757 ada 1 parsel, 758 ada 1 parsel ile ilgili Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 38820) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/450

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 103 ada, 2 parsele isabet eden Soğuk Hava Deposu Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1511,51) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/451

İmar plan itirazı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya İli, Karatay, Meram, Selçuklu İlçelerinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.05.2018 tarih ve 516 sayılı kararı ile onaylanan, 19.04.2019 tarih ve 6057 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla uygun bulunarak askıya çıkarılan Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/452

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesinde, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan yapılması ile ilgili Ahırlı Belediye Başkanlığı’nın (PİN: NİP- 38128) nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/453

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 106 ada 2 parsele isabet eden Depolama Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Soğuk Hava Deposu İnş. ve Gıda San. İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 38383) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 21.08.2019

Sayı   : 2019/454

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi’nde yapılan imar planı revizyonları ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/159 Esas sayılı kararının görüşülmesi teklifinde mahkeme kararına uygun olarak düzenleme yapılmasında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 16.08.2019

Sayı   : 2019/455

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20394 ada, 18 nolu parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili ÖZNALCILAR Tic. Ltd. Şti.’nin nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,223) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/456

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 38482 ada, 8 parselin, Ticaret Alanı ve Konut Alanı olan imarının, Ticaret Alanı (Düğün Salonu), Otopark Alanı ve Akaryakıt Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali Cahit TEKİN’in 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,174 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 19.08.2019

Sayı   : 2019/457

İmar planı değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahalle, 206 ada, 1 nolu parsele (yeni 206 ada, 5 nolu parsel) isabet eden alanın, Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yalıhüyük Belediye Başkanlığı’nın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 26290,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.