1. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 2. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 3. İlaçlama hizmetlerinin ilçe belediyelerimiz ile birlikte yürütülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 4. Koski Genel Müdürlüğü’nün Konya Kanalizasyon Kollektör Hatları ve Arıtma Tesisi yapımı için yabancı kaynaklı kredi kullanılmasına ilişkin Belediyemiz tarafından KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne garantörlük verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 5. Belediyemiz ile Kamu Kurumları arasında fiber ağ bağlantısı yapılabilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 6. Engelli verilerinin doğrulanmasına ilişkin Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 7. Bosna Hersek İslam Birliği Öğrenci Merkezi ve Yurdu’na bir adet minibüs alınması için Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 8. Türkiye Maarif Vakfı’na Saraybosna’daki okullarda kullanılmak üzere bir adet midibüs tahsis edilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 9. 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali için Belediyemiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 10. 2020 yılı Turizm Tanıtım Fuarlarına katılım sağlanması amacıyla Belediyemiz ile ilçe belediyeleri arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 11. 9. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı için Belediyemiz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve diğer iştirakçiler arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 12. 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli bir adet biyolog çalıştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 13. 696 sayılı KHK ile Belediyemiz ve KOSKİ Genel Müdürlüğü şirketlerine geçişi yapılan işçiler için 2020 yılında uygulanacak ücret zamlarına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 14. Belediyemiz ile İlçe Belediyeleri arasında altyapı kurum ve kuruluşları tarafından bozulan yolların tamiratına yönelik protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 15. Karatay İlçe Belediyesi’nin 11 nci 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 16. “Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Alanı” iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Karatay Belediyesi’nin yetkilendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait Fevziçakmak Mahallesi’ndeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 18. Mülkiyeti Belediyemize ait Sille Mahallesi’ndeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 19. Motorlu taşıtlara yönelik verilecek işletme ruhsatlarının Yeni Motorlu Sanayi ve çevresinde yer alan sanayi siteleri içerisinde yer seçerek ruhsatlandırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 20. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Akşehir Belediyesi’ne devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 22. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 23. Belediyemiz ile Gül Gençlik Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (c) bendi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 24. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait tesislerin ortak kullanımı için Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 26. Toplu ulaşım, su birim fiyatları ve yol kenarları otopark ücretlerinde yeniden düzenleme yapılmasına dair önerge teklife dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu,
 27. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması nedeniyle, Konya İl bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarına 15.04.2019 tarih ve 250 sayılı Meclis Kararı ile eklenen plan notlarının yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 28. 15.05.2015 tarih ve 555 sayılı Meclis Kararının “Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” bölümünün iptal edilerek yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 29. Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 445 ada, 20 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 30. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 1096 ada, 76 parsel (68 ada, 8 parsel) ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 31. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 582 ada, 160 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 32. Beyşehir İlçesi, Hacıakif Mahallesi, 695 ada, 44 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 33. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 428 ada, 113 parselin güneyinde 7 metrelik yolun imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 34. Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Mahallesi, 2335 ve 2336 parseller arasındaki 7 metrelik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 35. Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 413 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 36. Cihanbeyli İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 125 ada, 67 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 37. Hüyük İlçesi, İmrenler, İlmen, Kıreli, Selki ve Burunsuz Mahallelerinin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planlarına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 38. Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 1010 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 39. Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 332 ada, 44 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 40. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 22, 23 ve 24 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 41. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 42. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 25986 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 43. Karatay İlçesi, Hocalar Köprüsü, Mengene, Orhangazi, Büyükkumköprü, Küçükkumköprü ve Karakulak Mahallerini kapsayan alanda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 44. Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 136 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 45. Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 210 ada, 10 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 46. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 16 ada, 1 parselin kuzeyinde, tescil harici Park Alanı içerisinde Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 47. Kulu İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 276 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 48. Meram İlçesi, Hadimi Mahallesi, 4222 ada, 39 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 49. Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi sınırları içerisinde, 27886 ada, 29 parsele, 27888 ada, 43 parsele ile 27888 ada, 74 ve 89 parsellere isabet eden Kapalı Spor Alanının Semt Spor Tesisi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişiklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 50. Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40713 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 51. Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 19602 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 52. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 15444 ada, 9 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 53. Taşkent İlçesinde, Bakanlar Kurulunun 30.04.2018 tarih ve 2018/11729 sayılı kararı ile Afete Maruz Bölge ilan edilen, Çetmi, Bolay ve Balcılar Mahallelerinde imar planı değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 54. Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 118 ada, 10 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 55. Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 24 ada 33 parsele isabet eden Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 56. Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 4625 ada, 59 ve 60 parsellere isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Çimenli Mahallesi, 143 ada, 17 parsele ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Süleymaniye Mahallesi, 209 ada, 5 parsel ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 34 ada, 1 parselin Kuzeybatısında Park Alanı içerisine trafo yeri ayrılması ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2019 tarih ve 213 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Dumanlı Mahallesi, Koru Mevkiinde imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 190 ada, 19 ve 20 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Abditolu Mahallesi, sınırları içerisinde Askeri (Mühimmat Depolama) Alanın mülkiyet durumuna göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 158 ada, 10 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Aşağıçiğil Mahallesi, 375 ada, 180 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kesmez Mahalle merkezinde ilave ve revizyon imar planları yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan (Yandaklı Höyüğü), Karaarslanüzümcü Mahallesi, 25721 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan (Tekintaş Höyüğü), Karaarslanüzümcü Mahallesi, 21689 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesinde, 5750 ada, 16 parselin kuzeyinde, tescil harici alanda imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 25025 ada, 1 parselde, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 tarih ve 317 sayılı kararı ile onaylanan (Cami ve Park Alanı düzenlemesi) değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 148 ada, 93 (eski:87) parsele isabet eden Resmi Kurum Alanında imar planı değişiklikleri yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesinde Enerji Nakil Hattına göre yolun yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5701 ada, 20 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Acıkuyu Mahallesi, 185 ada, 1 parsel ve 186 ada, 1 parsel ve yakın çevresinde imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Tuzyaka Mahallesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde, 185 ada, 31 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Ömeranlı (Camiikebir) Mahallesi, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde, 342 ada, 12 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu ilçesi, Ömeranlı (Camiikebir) Mahallesi, 377 ada ve çevresinde imar planı değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Konevi Mahallesinde, 982 ada, 119 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının (eski stadyum alanının) düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22977 ada, 4 parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.03.2019 tarih ve 203 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyonu Mahallesi, 117 ada, 2 ve 3 parseller ile 144 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Başhüyük Mahallesi, 1092 nolu parselde, Enerji Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) amaçlı imar planı çalışması kapsamında; kamu yararı kararı alınmasına yönelik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 14. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, ilgili parsellere kamu yararı kararı alınmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29874 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 24038 ada, 1 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 172 sayılı kararı ile onaylanan (M1 Alışveriş Merkezi) imar planı değişikliklerine yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29252 ada, 1 parselin kuzeyindeki 10 metrelik yaya yolunun kuzeyindeki Park Alanına kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu İlçeleri, sınırları içerisinde, yer alan 154 kV Konya I- Konya II Yenileme enerji İletim hattı tesisinin imar planında Teknik Altyapı Alanları olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde, yer alan 154 Kv Konya OSB irtibatları Hat I- Hat II enerji iletim hattı tesisinin imar planında Teknik Altyapı Alanları olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana ve Buhara Mahalleleri sınırları içerisinde, Stadyum Alanının güneyinde çevreyoluna bağlantı yolu açılarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi sınırları içerisinde, imar planında yeni açılan Abdülhamidhan Caddesi ile Kaletaş Caddesi’nin kesiştiği kavşakta imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesinde, Seyit Harun Veli Camii ve çevresinde imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1047 ada, 2 parsel ve Yeni Mahalle, 1011 ada, 233 parsele isabet eden alanda imar plan değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 543 ada 2 parsel, 542 ada 1 parsel, 757 ada 1 parsel, 758 ada 1 parsel ile ilgili Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 92. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 103 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İli, Karatay, Meram, Selçuklu İlçelerinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 516 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesinde imar plan revizyon imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 106 ada 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde yapılan imar planı Revizyonları ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2018/159 Esas ve 2019/382 karar sayılı kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20394 ada, 18 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 38482 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahallesi, 206 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 100. Yeni hafif raylı sistem hattı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırım Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ek protokollerin imzalanması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:34’te son verilmiştir.

Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.