09 Eylül 2019 Meclis Gündemi 

 1. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2020-2024 Stratejik Plan Taslağının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 2. 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Konya Gar-OSB arası ve Konya Gar-Kaşınhanı arası Banliyö Raylı Sistem hattının işletilmesi için TCDD ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında ortak şirket kurulması, yönetilmesi ve protokollerin yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Trafik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5.  Karayolları Trafik Kanunu’nun EK-16 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında Elektronik Denetleme Sistemleri için İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılan protokol gereği İl Emniyet Müdürlüğüne 7 adet araç devredilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Trafik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. “Gönüllü İtfaiyeciler İçin Dijital Destek” projesi kapsamında İspanya’da düzenlenecek toplantıya personel görevlendirilmesine dair (İtfaiye D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz arasında Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri alanında, işbirliği protokolleri imzalanması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Konya Bilim Merkezimizin uluslararası arenada üyesi olduğu NAMES ve ECSİTE işbirliği ile ilgili Kuveyt’te gerçekleşecek olan EMME Yaz Okuluna personel görevlendirilmesine dair (Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A. Ş.’nin Genel Kurul Toplantısında Büyükşehir Belediyemizi temsil etmek üzere görevlendirilme yapılması dair (Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait Sosyal Tesis’in Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık A.Ş.’ye işletme hakkının 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince devredilmesine dair (Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11.  Belediyemiz iştiraklerinden Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş.’nin sermaye artırımına katılınmasına dair (Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12.  Belediyemiz ile Bosna Hersek Federasyonu Savaş Gazileri Derneği arasında 2019 İşbirliği ve Dostluk Fuarı için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür, turizm ve Dış İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Belediyemiz ile Ziraat Odaları, Birlikler ve tüm resmi kurum-kuruluşlar ile Tarım ve Hayvancılık alanında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (c) bendi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14.  “Mevlana Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Alanı” iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Karatay Belediyesi’nin yetkilendirilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; taşınmazlar ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında Web Tapu Sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Beyşehir İlçesi, 687-01 KGM yol kontrol kesim nolu Beyşehir- Derebucak-Gembos Devlet Yolu (Üstünler Yolu) güzergâhı (km: 2+800 – 22+6000) kamulaştırma sınırının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Ereğli İlçesi, Yunuslu Mahallesi, 3318 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Ereğli İlçesi, Hacımütahir Mahallesi, 996 ada, 80 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Karatay İlçesi, Hacısadık Mahallesi, 31540 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32920 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24653 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, 404 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Meram İlçesi, Uluğbey Mahallesi, 17211 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 37516 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Meram İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 39613 ve 39617 adalarda, Uygulama İmar Planı yapım sürecinde konut adalarına imar planı yapılaşma koşulları sehven yazılmamış olup, yapılaşma koşullarının belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Meram İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 39642 ada, 2 parsele isabet Park Alanı içerisine regülatör alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi 37324 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi 37325 ada 1 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi 37326 ada 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Meram İlçesi, Konevi Mahallesi, 2543 ada, 27 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16215 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42473 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29128 ada, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28415 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Selçuklu İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, M28-B15-A-3-A paftada yer alan, park ve yaya yolu alanına isabet eden alanın, taşıt yolu olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Selçuklu İlçesi, Yeniselçuk Mahallesi, 43678 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D21-D-3-B paftada yer alan park alanına 1 adet Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 18584 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. Seydişehir İlçesi, Karacaömer Mahallesi, 116 ada, 322 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Sarnıç Mahallesi, 2572 ve 2574 parsellerin Üniversite Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 282 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 136 ada, 121 parsele isabet eden İbadet Alanına 136 ada, 123 ve 115 parselleri de ilave ederek yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 263 ada, 53 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 55 ada, 11 parsel ve 510 ada, 107 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 289 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Eti Mahallesi, 161 adada koruma amaçlı imar planı değişiklikleri yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 867 ada, 1 parsel ve kuzeyindeki park Alanı, Çömlekçi Mahallesi, 1724 ada ve güneyindeki Park Alanı, Cinler Mahallesi, 1459 ada ve güneyindeki Park Alanında imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Orhaniye Mahallesi, 176 ada, 151 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 416 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 218, 219, 220, 352, 6495 parseller ve 237 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 9071, 4412, 4414, 4415, 9252, 9584, 9040, 4432, 8986, 9105, 4448, 4446, 4445, 4444, 4441, 9081, 9079, 9126, 9128, 8412, parsellerde 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 983 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Doğuş ve Akabe Mahalleri, 30947 ada, 1 parsel ile 32502 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanı, Park Alanı ve yaya yolunun çevresi ile birlikte düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 1235 ada, 5 parselin bir kısmının Üniversite Alanı olarak düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 34 parsel içerisindeki Lise Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesine ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42441 imar adasının kuzeyinde kalan Park Alanı içerisine Konut Alanı ayrılması ve yapılaşma kararlarının düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille ak ve Erenköy Mahalle sınırları içerisinde, imar planında yeni açılan Abdülhamidhan Caddesinin kanal ile kesiştiği kavşakta imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,   
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Tuzlukçu İlçesi, Pazar Mahallesi, 368 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,