1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/87

Karatay İlçe Belediyesi’nin 2019 Yılı Gider Bütçesi’nde Plan ve Proje Müdürlüğü iptal edilerek yerine Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün kurulması ve Plan ve Proje Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün uhdesinde olan birtakım ödeneklerin ve işlerin Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce yapılması için Plan ve Proje Müdürlüğü 06-İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 1.159.626,41 TL’nin ve Fen İşleri Müdürlüğü 04-Ekonomik İşler ve Hizmetlerinden 15.020.318,15 TL’nin Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne aktarılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/88

Karatay İlçe Belediyesi’nin 2019 Yılı Gelir Bütçesi’nin;

01  Vergi Gelirleri                                                                                18.000.000,00 TL,

03  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                        2.800.000,00 TL,

04  Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                                       100.000,00 TL,

05  Diğer Gelirler                                                                                 12.100.000,00 TL,

06  Sermaye Gelirleri                                                                            7.000.000,00 TL olmak üzere toplam 40.000.000,00 TL gelir karşılığında;

Karatay İlçe Belediyesi’nin 2019 Yılı Gelir Bütçesi’nin; Yapı Kontrol Müdürlüğü 06 Sermaye Giderlerine (Bilim ve Sanat Mrk. Yapım İşi, Park Yapım İşi, Güneş Enerjisi Sant. Yapım İşi, Karakol Binası İnş. Yapım İşi, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Yapım İşi, ve İsmil Termal Tesis ve Su Arıtma Sistemi Yap. İşlerinde kullanılmak üzere)  40.000.000,00 TL ödenek konulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/89

Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2019 Yılı Gelir Bütçesi’nin; 04.5.2.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımlarına 588.075,00 TL gelir karşılığında; 2019 Yılı Gider Bütçesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü’ne 06 Sermaye Giderlerine (Yollara Taş Döşeme İşi) 588.075,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/90

Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/91

5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kadro ihdası ve kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/92

Aşağıda kadro unvan ve derecesi ile adedi yazılı kadroya, 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması ve hizasında yazılı net ücretin ödenmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

KADRO ÜNVANI

KADRO DERECESİ

ADEDİ

NET ÜCRET

TEKNİKER

1

1

2.966,87 TL

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/93

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Camilerini Temizleme Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/94

KONYA İli; Karatay İlçesi Aziziye Caddesi üzeri Selimiye Caddesi ile Karaman Caddesi arası Melike Hatun Çarşısı tarafında bulunan yol üstü otoparkının 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne tahsisi ve işletme bedelinin 15/07/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar belirtilen yıllık kira bedeli, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/95

Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden olan Karatay İnşaat Temizlik Sağlık ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 30.07.2019 tarihinde yapılacak olan genel kurul toplantısında Büyükşehir Belediyemizi temsil etmek üzere Ezel ÇİMENOĞLU’nun görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/96

Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinin 25.07.2019 Perşembe günü yapılacak olan genel kurul toplantılarında genel kurul ve tüzel kişilik temsilciliklerine belirtilen personellerin görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/97

Koski Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden olan 25.07.2019 Perşembe günü yapılacak olan genel kurul toplantılarında Koski Genel Müdürlüğü’nü temsil etmek üzere genel kurul ve tüzel kişilik temsilciliklerine belirtilen personellerin görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/98

Koski Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden olan Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 25.07.2019 Perşembe günü yapılacak olan genel kurul toplantılarında Koski Genel Müdürlüğü’nü temsil etmek üzere belirtilen personelin görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/99

Koski Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden olan Karatay İnşaat Temizlik Sağlık ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 30.07.2019 Salı günü saat: 11:00’de yapılacak olan genel kurul toplantısında Koski Genel Müdürlüğü’nü temsil etmek üzere belirtilen personelin görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/100

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi eski binasında bulunan ve kullanılmayan tıbbi malzemelerin Novi Pazar Hastanesi’ne sevkiyatının yapılabilmesi için Kızılay Selçuklu Şubesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/101

Hafriyat Araçları Takip Kiti ve İşçilik Hizmeti hakkında hazırlanan kiralama ve hizmet sözleşmesi yapılması ve sözleşmenin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/102

Hafriyat Toprağı İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahalarında 2019 yılı atık bertaraf ücretinin yeniden düzenlenmesi talebinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/103

Mülkiyeti Belediyemize ait ekteki listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/104

Mülkiyeti Belediyemize ait tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 aya kadar vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/105

Mülkiyeti Hazineye ait Tarım ve Orman Bakanlığı’na tahsisli olan (Hipodrom), Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 26308 ada 4 parsel numaralı taşınmaz ile alakalı olarak; Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ve diğer tüm resmi kurum, kuruluşlar ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/106

Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 9282 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan, 38 ve 39 bağımsız bölüm nolu taşınmazların, Sarayönü Belediyesi’ne ticari amaçla kullanılmaması, üçüncü kişilere ticari ya da gayri ticari kullandırılmaması, devredilmemesi ve belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/107

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nde ekte belirtildiği şekliyle değişiklik yapılması hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/108

Konu hakkında daha detaylı inceleme ve araştırma yapılması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/317

Akşehir Belediye Başkanlığı’nın 26.06.2019 tarih ve E.21432 sayılı yazısı; Dr. Vahdi Yamalık Caddesi’nin Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Akşehir Isparta Caddesi arasında kalan kısmının Alparslan TÜRKEŞ Caddesi olarak değiştirilme talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın teklifi; Bahçe Duvar Ruhsatı bulunan parseller ile içerisinde yapı bulunmayan, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından  çevre sulama aboneliği yapılan ve su sayacı bulunan parsellere kırmızı dış kapı levhası üretilmesi (Mavi dış kapı levhası ile aynı özellikte) ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ücret tarifelerinde belirtilen dış kapı ücretinin alınması talebi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/318

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin ilçe merkezinde 17.03.2017 tarih ve 268 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunun görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, planlama alanının Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor olması sebebiyle plan teklifinin yeniden düzenlendiği haliyle onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/319

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 1458 ada 2 parselin doğusunda kalan park alanında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili Uygulama İmar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 37009,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/320

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 115 ada 1, 9, 10, 11, 12 parseller ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 tarih ve 1027 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Sosyal Tesis Alanı) göre hazırlanan uygulama imar plan değişikliği teklifi (PİN: UİP-38361,2) yapılaşma şartlarının Taks:0.30, Emsal:1.20, Yençok: 4 kat olarak ve bütün cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/321

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir, Hamidiye Mahallesi, 256 ada 1 parsel ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.08.2018 tarih ve 814 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Kültürel Tesis Alanı) göre hazırlanan uygulama İmar plan değişikliği (PİN: UİP- 38361,1) teklifi; Taks: 0.25, Emsal: 0.50, Yençok: 2 kat olarak ve bütün cephelerden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/322

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D3A pafta, 80 ada 1 parselin trafo alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, (PİN: UİP- 25991,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/323

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C09D2C paftaya isabet eden Belediye Hizmet Alanında yapılan Trafo alanı düzenlemesinde, (PİN: UİP- 25591,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/324

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, 50 ada 16 parselin yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde, (PİN: UİP- 2709,60) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/325

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L28-A-09-A-4-A paftaya isabet eden Park Alanında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde, (PİN: UİP- 4313,5) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/326

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L28-A-09-A-1-C paftaya isabet eden Park Alanında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifinde, (PİN: UİP- 4313,6) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/327

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 30720 ada 3, 4, 5, 15 parsellere isabet eden; Konut Alanının, E:1.80, Taks: 0.30 Yençok: 6 kat yapılaşma şartlarına plan notu eklenerek, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte ikiz nizam cephe şartının kaldırılarak düzenlendiği imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,415) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/328

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fevzipaşa Mahallesi, Bacanak – Ören yaylasında yaya yolu düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/329

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fatih Mahallesi, 2244 ada 1 parselde bulunan Cami Alanının yapı çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/330

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Ulus Mahallesi, M31D02D02D paftasına isabet eden park alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan değişikliği teklifi (PİN: UİP- 7589,67) plan değişikliği alanının güneybatısında yer alan otopark alanı civarında Trafo Alanı’nın çözüldüğü haliyle ve güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/331

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin, ve Çetmi Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların (PİN: UİP- 7589,54) görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Kale Mahallesi, 124 Ada, 68 Parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde yapılan düzenlemeye ilişkin yapılan itirazın kabulü,

Diğer tüm itirazların reddedilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/332

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 338 ada 34 parsel ile ilgili 15.03.2019 tarih ve 175 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, itiraza göre düzenleme yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/333

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13545 ada 37, 38, 39 ve 41 parsellerde yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311,465) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/334

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 95 ada 664-665 parsellere isabet eden İmalathane Tesis Alanında kalan imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/335

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 423 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin kat ve yoğunluk artışı içerdiği için iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/336

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde 25 metrelik yolun yapı yaklaşma mesafesinin 8 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yunak Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metre olarak düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/337

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya İli, Akören, Çumra, Karatay ve Seydişehir İlçeleri sınırları içerisinde yer alan 380 kV Akkuyu NGS – Konya IV ve 380 kV Akkuyu NGS – Seydişehir enerji iletim hattı tesisinin imar planlarında Teknik Altyapı Alanları olarak düzenlenmesine ilişkin TEİAŞ’ın 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 38381) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/338

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya İli, Karatay, Meram, Selçuklu İlçeleri’nde, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 18.05.2018 tarih ve 516 sayılı kararı ile onaylanan, 19.04.2019 tarih ve 6057 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla uygun bulunarak askıya çıkarılan Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/339

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 125 ada 67 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sefa Burak Şar’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 38382) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/340

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 106 ada 2 parsele isabet eden Depolama Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ereğli Soğuk Hava Deposu İnş. ve Gıda San. İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 38383) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/341

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hortu Mahallesi, 213 ada 2 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 933 sayılı kararı ile onaylı imar planına plan notu ilavesine yönelik değişiklik yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/342

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1301 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının düzenlenmesi ile ilgili Halkapınar Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 25842,3) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; 1/25.000 ölçekli alt bölge nazım imar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/343

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24473 ada 9, 10, 11, 12 ,13, 14, 15, 16, 17, 18 parsellere isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (T3) (Halısaha ve Spor Tesisleri) olarak düzenlenmesi ile ilgili Rahime Yılmaz’ ın nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,227) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/344

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32968 ada 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,228) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/345

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26308 ada 12 parsel ile ilgili Sanayi Alanında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenerek ve yol düzenlemeleri ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,232) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/346

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, M29A18D2B, M29A18C4A, M29A18C1D, M29A18D2C, M29A18C1A, M29A18D3B ve M29A18C4B paftalarına isabet eden alanda Karatay Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,229) teklifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/347

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak, Başak ve Saraçoğlu Mahalleleri, M29A13D3B, M29A13D3C, M29A13C4D, M29A13C4C, M29A18A2B, M29A18B1A, M29A18B1B, M29A18B1C, M29A18B1D ve M29A18A2C paftalarına isabet eden alanda Karatay Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,230) teklifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/348

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B4C, M29A16B3D, M29A16C1B, M29A16C2A paftalarına isabet eden alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,231) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/349

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 4599 ada 53 parsel ile ilgili Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın imar planları değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,176) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/350

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarih ve 56 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/351

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 27709 ada 5 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,177) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/352

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, M28B15D3C paftaya isabet eden alanda imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nün teklifinde (PİN: NİP- 1092,179) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/353

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 4625 ada, 59 ve 60 parsellere isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet Eyüp KARAGÖZ ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,178) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/354

İmar planı ve değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 21148 ada 14 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı ve değişikliği (PİN: NİP- 1093,288) tekliflerinde ve 21148 ada 14, 16, 17, 18, 19 nolu parsellerin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2015 tarih ve 1348 sayılı kararı ile belirlenen Kontrollü Akıllı Gelişim Alanı (İmar Hakkı Aktarım Alanı) sınırları kapsamından çıkarılmasında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/355

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42473 ada 2 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Kamu Hizmet Alanı (Emniyet Hizmet Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili olarak Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,291) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/356

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16215 ada 2 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının Sağlık Tesisi Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,289) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/357

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 17828 ada 3 nolu parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının (Su Kuyusu) Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,290) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/358

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43586 ada 289, 292, 238 nolu parsellere isabet eden konut alanlarının arasında kalan yolun güney istikametinde aydırılarak alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yakup Sert ve Fadime Sert’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 38400) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/359

İmar planı değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu ve Sarayönü İlçesi, Bilecik ve Ladik Mahallesi, 459 ada 1 parsel ve 1185, 1186 parseller ile ilgili Aladağ Enerji Üretim A.Ş. vek. Osman Örs’ün imar plan değişikliği (PİN: NİP- 38401) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/360

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde, yer alan 154 kV Çamınbaşı Res – Ladik enerji iletim hattının pilon yerleri ve irtifak alanı sınırları dahilinde gösterilmesi ve imar planlarında işlenmesine yönelik TEİAŞ’ın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 38386) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/361

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, 358 ada 19 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret-Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yunak Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 25845,1) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/362

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 118 ada 9, 10, 11 ve 12 parsellerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ankomer Toh. Ve Ziraat San. Tic Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 38387) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/363

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 271 ada, 1 ve 2 parsellerde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 14.10.2016 tarih ve 3980 sayılı kararına göre Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Kültürel Merkez) olarak imar plan değişikliği yapılması tekliflerinde (PİN: NİP- 24556,8) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/364

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi sınırları içerisinde, Konya-Akşehir-Afyonkarahisar devlet yolu güzergâhında (Km: 0+000-146-141) kamulaştırma çalışması kapsamında imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın tekliflerinde (PİN: NİP- 3462,20) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/365

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 32881 ada, 8 parsele isabet eden Sanayi Alanında imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/366

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 103 ada, 2 parsele isabet eden Soğuk Hava Deposu Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1511,51) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/367

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 31570 ada ile 31574 ada arasında kalan Park Alanı içerisine Cami Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin; söz konusu alanda, yürüme mesafesi içerisinde Cami Alanlarının bulunması nedeniyle iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/368

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 2217 adaya isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi (PİN: UİP- 7589,68), plan değişikliği sınırı bütün adayı kapsayacak şekilde ayrık nizam 6 kat, Taks: 0.30, Emsal:1.00 olarak düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.07.2019

Sayı   : 2019/369

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Akköy Mahallesi, 138 ada, 35 parselin Tır, Kamyon, Makine Parkı ve Garaj Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili S.S. Altınekin Merkez Motorlu Araçlar Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı (PİN: NİP- 38092) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, planlama alanının Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor olması sebebiyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/370

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesinde, revizyon imar plan yapılması ile ilgili Ahırlı Belediye Başkanlığı’nın (PİN: NİP- 38128) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı  : 2019/371

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi’nde yapılan imar planı revizyonları ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2018/159 Esas sayılı kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/372

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20394 ada, 18 nolu parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu Alanının Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili ÖZNALCILAR Tic. Ltd. Şti.’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,223) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/373

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin bulunduğu alanda, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/81 Esas nolu ve 2019/202 sayılı kararına istinaden yeniden hazırlanan imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/374

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31203 ada, 2 parsele isabet eden Fuar Teşhir Toplantı Salonları Spor Tesisleri Depolama vb. Alanlarının, Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,217) teklifi, plan değişikliği sınırı içerisinde mevcut fonksiyon olan; Fuar Teşhir Toplantı Salonları, Spor Tesisleri, Depolama vb.’nin korunarak, yol düzenlemeleri ve yapılaşma şartlarının düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/375

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsele isabet eden Cami Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/376

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6322 ada, 3 parselin Akaryakıt Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 37289) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/377

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 329 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerinin, 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1165 Esas ve 2019/487 karar nolu kararı doğrultusunda, yeniden plan yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/378

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Kızılören Sarıtaş Mahallesi, 244 ada, 102 nolu parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yeşilyurt Peyzaj Hiz. Taah. Tarım ve İnş. Ltd. Şti.’nin 1/5000 nazım imar planı (PİN: NİP- 38095) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/379

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 38482 ada, 8 parsele isabet eden Ticaret Alanı ve Konut Alanının, Ticaret ve Akaryakıt Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali Cahit TEKİN’in imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,174) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/380

Planlama alanının Doğal Sit Alanı içerisine giren kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) onaylanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir .

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde, 2. İdare Mahkemesi’nin kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/381

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş (Horozluhan) Mahallesi, 13572 ada, 8 parselin güneyinde bulunan refüj düzenlemesini içeren Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.2016 tarih ve 323 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin refüj açıklığının bulunduğu kavşakla ilgili kısmına ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2016/1566 Esas nolu ve 2019/197 sayılı kararına istinaden, çalışma alanında teknik analiz ve araştırma raporu hazırlanmış olup söz konusu imar planlarının refüj açıklığının bulunduğu kavşakla ilgili kısmının trafik etkisine ilişkin hazırlanan teknik analiz ve araştırma raporuna uygun olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/382

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 parselde Konya 2. İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda nazım imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Seydişehir Kaymakamlığı’nın teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2019

Sayı   : 2019/383

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya 1. İdare Mahkemesi’nin 2017/1707 Esas nolu ve 2019/91 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Seydişehir ilçe merkezine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 09.07.2019

Sayı   : 2019/384

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahallesi, 206 ada, 1 nolu parsele isabet eden Ağaçlandırılacak Alanın Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yalıhüyük Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifinin (PİN: NİP- 26290,1) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.