1. YILDIRIM 2019 Seferberlik Tatbikatı ve Ferdi Seferberlik Eğitim tatbikatına katılacak personelin taşınma işleminin Belediyemiz tarafından karşılanması için 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Belediyemiz arasında protokol imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Furkan KUŞDEMİR’e yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Karatay İlçe Belediyesinin 2019 yılı gider bütçesine aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 3. Karatay İlçe Belediyesinin 2019 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 4. Taşkent İlçe Belediyesinin 2019 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 5. Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 6. Norm kadro ihdasının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 7. 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 8. Belediyemiz ile Konya Camilerini Temizleme Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereği ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 9. Bazı yol üstü otoparklarının Konbeltaş A.Ş.’ye işletme hakkının devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 10. Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden olan Karatay İnşaat Temizlik Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin Genel Kurul Toplantısında Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin görevlendirmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 11. Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden olan şirketlerin Genel Kurul Toplantıları için Büyükşehir Belediyemiz adına Genel Kurul ve Tüzel kişilik temsilcilerinin görevlendirmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 12. Koski Genel Müdürlüğü’nün İştiraklerinden olan şirketlerin Genel Kurul Toplantıları için Genel Müdürlük adına Genel Kurul ve Tüzel kişilik temsilcilerinin görevlendirmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 13. Koski Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden olan Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurul toplantıları için Genel Müdürlük temsilcisinin görevlendirmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 14. Koski Genel Müdürlüğü’nün İştiraklerinden olan Karatay İnşaat Temizlik Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin Genel Kurul toplantıları için Genel Müdürlük temsilcisinin görevlendirmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 15. Meram Tıp Fakültesi tarafından Novi Pazar Hastanesine bağışlanan tıbbi cihazların Belediyemiz tarafından sevkiyatının yapılabilmesi için Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisinin verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 16. Hafriyat Araçları Takip Kiti ve İşçilik Hizmeti hakkında hazırlanan kiralama ve hizmet sözleşmesinin, hafriyat taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile Başkanlığımız arasında sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 17. 2019 yılı atık bertaraf ücretinin yeniden belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 18. Mülkiyeti Belediyemize ait Fevziçakmak, Hacı Yusuf Mescit ve Dikilitaş Mahallelerindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 19. Mülkiyeti Belediyemize ait Yazır, Dikilitaş, Dumlupınar ve Musalla Bağları Mahallelerindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 20. Mülkiyeti Hazineye ait Tarım ve Orman Bakanlığına tahsisli olan (Hipodrom), Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 26308 ada 4 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ve diğer tüm resmi kurum, kuruluşlar ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 21. Belediyemize ait bazı taşınmazların Sarayönü Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 22. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 23. Toplu ulaşım, su birim fiyatları ve yol kenarları otopark ücretlerinde yeniden düzenleme yapılmasına dair önerge teklife ait Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 24. Akşehir Belediye Başkanlığı’nın 31 İlçede parsellere verilen numaralarının kırmızı levha olarak üretilmesi ile ilgili talebine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 25. Altınekin İlçe Merkezinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 26. Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 1458 ada 2 parselin doğusunda kalan park alanında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 27. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 115 ada 1, 9, 10, 11, 12 parseller ile ilgili uygulama İmar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 28. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 256 ada 1 parsel ile ilgili uygulama imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 29. Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D3A pafta, 80 ada 1 parsele isabet eden Park Alanında Trafo yeri ayrılması amaçlı imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 30. Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C09D2C paftaya isabet eden Belediye Hizmet Alanında Trafo yeri ayrılması amaçlı imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 31. Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, 50 ada 16 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 32. Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L28-A-09-A-4-A paftaya isabet eden Park Alanında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 33. Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L28-A-09-A-1-C paftaya isabet eden Park Alanında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 34. Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 30720 ada 3, 4, 5, 15 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 35. Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Bacanak – Ören yaylasında yaya yolu düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 36. Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, 2244 ada 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 37. Karapınar İlçesi, Ulus Mahallesi, M31D02D02D paftasına isabet eden park alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 38. Karapınar İlçesi, Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin, ve Çetmi Mahallelerinde, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 39. Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 338 ada 34 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 40. Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13545 ada 38, 39, 41 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 41. Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 95 ada 665 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 42. Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 423 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 43. Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde 25 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İli, Akören, Çumra, Karatay ve Seydişehir İlçeleri sınırları içerisinde yer alan enerji iletim hattı tesisi ile ilgili olarak imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İli, Karatay, Meram, Selçuklu İlçelerinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 516 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 125 ada 67 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 106 ada 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hortu Mahallesi, 213 ada 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1301 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24473 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32968 ada 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26308 ada 12 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, M29A18D2B, M29A18C4A, M29A18C1D, M29A18D2C, M29A18C1A, M29A18D3B ve M29A18C4B paftalarına isabet eden alanda imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak, Başak ve Saraçoğlu Mahalleleri, M29A13D3B, M29A13D3C, M29A13C4D, M29A13C4C, M29A18A2B, M29A18B1A, M29A18B1B, M29A18B1C, M29A18B1D ve M29A18A2C paftalarına isabet eden alanda imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B4C, M29A16B3D, M29A16C1B, M29A16C2A paftalarına isabet eden alanda imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 4599 ada 53 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 56 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 27709 ada 5 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, M28B15D3C paftaya isabet eden alan ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 4625 ada, 59 ve 60 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 21148 ada 14 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42473 ada 2 parsel ile ilgili olarak imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16215 ada 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 17828 ada 3 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43586 ada 289, 292, 238 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu ve Sarayönü İlçesi, Bilecik ve Ladik Mahallesi, 459 ada 1 parsel ve 1185,1186 parseller ile ilgili olarak imar plan yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde, yer alan enerji iletim hattı tesisi ile ilgili olarak imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, 358 ada 19 parsel ile ilgili olarak nazım imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 118 ada 10 parsel ile ilgili olarak imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 271 ada, 1 ve 2 parsellerde imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi sınırları içerisinde, Konya–Akşehir– Afyonkarahisar Devlet Yolu güzergahında (Km: 0+000-146-141) kamulaştırma çalışması kapsamında imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 32881 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 73. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 103 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 74. Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 31570 ada ile 31574 ada arasında kalan Park Alanı içerisine Cami Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifi,
 75. Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 2217 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Akköy Mahallesi, 138 ada, 35 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesinde imar plan revizyon imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde yapılan imar planı Revizyonları ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2018/159 Esas ve 2019/382 karar sayılı kararının görüşülmesi,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20394 ada, 18 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin, 1. İdare Mahkemesinin 2018/81 Esas ve 2019/202 karar nolu kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31203 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsele isabet eden Cami Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6322 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 329 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar plan değişikliklerinin, 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/1165 Esas ve 2019/487 karar nolu kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Sarıtaş Mahallesi, 244 ada, 102 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 38482 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 87.  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde Meram Belediyesi’nce hazırlanıp Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 07.09.2016 tarih ve 9649 sayılı Olur’ları ile onaylanan imar planlarının iptal edilmesi ile ilgili II. İdare. Mahkemesi’nin kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş (Parsana) Mahallesi, 13572 ada, 8 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesi’nin 2016/1566 esas nolu ve 2019/197 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçe Merkezine ait Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna ilişkin 1. İdare Mahkemesi’nin 2017/1707 esas nolu ve 2019/91 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahallesi, 206 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 92. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle toplu ulaşımın ücretsiz yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:39’da son verilmiştir.

           Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.