08  Temmuz 2019 Meclis Gündemi

 1. Karatay İlçe Belediyesinin 2019 yılı Gider bütçesine aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2. Karatay İlçe Belediyesinin 2019 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Taşkent İlçe Belediyesinin 2019 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin görüşülmesine dair (Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Norm kadro ihdasının görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6.   2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Belediyemiz ile Konya Camilerini Temizleme Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereği ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Bazı yol üstü otoparklarının Konbeltaş  A.Ş.’ye işletme hakkının devredilmesine dair (Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9.  Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden olan Karatay İnşaat Temizlik Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin Genel Kurul Toplantısında Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin görevlendirmesine dair (Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Büyükşehir Belediyemizin iştiraklerinden olan şirketlerin Genel Kurul Toplantıları için Büyükşehir Belediyemiz adına Genel Kurul ve Tüzel kişilik temsilcilerinin görevlendirmesine dair (Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Koski Genel Müdürlüğü’nün İştiraklerinden olan şirketlerin Genel Kurul Toplantıları için Genel Müdürlük adına Genel Kurul ve Tüzel kişilik temsilcilerinin görevlendirmesine dair (Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Koski Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden olan Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. ve Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurul toplantıları için Genel Müdürlük temsilcisinin görevlendirmesine dair (Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Koski Genel Müdürlüğü’nün İştiraklerinden olan Karatay İnşaat Temizlik Sağlık ve Turizm Hizmetleri A.Ş.’nin Genel Kurul toplantıları için Genel Müdürlük temsilcisinin görevlendirmesine dair (Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Meram Tıp Fakültesi tarafından Novi Pazar Hastanesine bağışlanan tıbbi cihazların Belediyemiz tarafından sevkiyatının yapılabilmesi için Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisinin verilmesine dair(Destek Hizmetleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Hafriyat Araçları Takip Kiti ve İşçilik Hizmeti hakkında hazırlanan kiralama ve hizmet sözleşmesinin, hafriyat taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile Başkanlığımız arasında sözleşme yapılması ve sözleşmenin imzası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait Fevziçakmak, Hacı Yusuf Mescit ve Dikilitaş Mahallelerindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait Yazır, Dikilitaş, Dumlupınar ve Musalla Bağları Mahallelerindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi; söz konusu taşınmaz ile ilgili gerekli uygulamalarda resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Mülkiyeti Hazineye ait Tarım ve Orman Bakanlığına tahsisli olan (Hipodrom), Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 26308 ada 4 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili Belediyemiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ve diğer tüm resmi kurum, kuruluşlar ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Belediyemize ait bazı taşınmazların Sarayönü Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesi (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Akşehir Belediye Başkanlığı’nın 31 İlçede parsellere verilen numaralarının kırmızı levha olarak üretilmesi ile ilgili talebine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Altınekin İlçe Merkezinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 1458 ada 2 parselin doğusunda kalan park alanında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 115 ada 1,9,10,11,12 parseller ile ilgili uygulama İmar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 256 ada 1 parsel ile ilgili uygulama İmar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, K29C09D3A pafta, 80 ada 1 parsele isabet eden Park Alanında Trafo yeri ayrılması amaçlı imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, K29C09D2C paftaya isabet eden Belediye Hizmet Alanında Trafo yeri ayrılması amaçlı imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, 50 ada 16 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L28-A-09-A-4-A paftaya isabet eden Park Alanında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, L28-A-09-A-1-C paftaya isabet eden Park Alanında Trafo Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 30720 ada 3,4,5,15 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Karapınar İlçesi, Fevizpaşa Mahallesi, Bacanak – Ören yaylasında yaya yolu düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Karapınar İlçesi, Fatih Mahallesi, 2244 ada 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Karapınar İlçesi, Ulus Mahallesi, M31D02D02D paftasına isabet eden park alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Karapınar İlçesi, Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin, ve Çetmi Mahallelerinde, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 338 ada 34 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13545 ada 38,39,41 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 95 ada 665 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi, 423 ada 1,2,3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. Yunak İlçesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde 25 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İli, Akören, Çumra, Karatay ve Seydişehir İlçeleri sınırları içerisinde yer alan enerji iletim hattı tesisi ile ilgili olarak imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İli, Karatay, Meram, Selçuklu İlçelerinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 516 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Zaferiye Mahallesi, 125 ada 67 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 106 ada 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hortu Mahallesi, 213 ada 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1301 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24473 ada 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32968 ada 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26308 ada 12 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, M29A18D2B, M29A18C4A, M29A18C1D, M29A18D2C, M29A18C1A, M29A18D3B ve M29A18C4B paftalarına isabet eden alanda imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak, Başak ve Saraçoğlu Mahalleleri, M29A13D3B, M29A13D3C, M29A13C4D, M29A13C4C, M29A18A2B, M29A18B1A, M29A18B1B, M29A18B1C, M29A18B1D ve M29A18A2C paftalarına isabet eden alanda imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, M29A16B4C, M29A16B3D, M29A16C1B, M29A16C2A paftalarına isabet eden alanda imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 4599 ada 53 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 56 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54.  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 27709 ada 5 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenişehir Mahallesi, M28B15D3C paftaya isabet eden alan ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 4625 ada, 59 ve 60 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 21148 ada 14 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42473 ada 2 parsel ile ilgili olarak imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16215 ada 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 17828 ada 3 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43586 ada 289,292,238 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu ve Sarayönü İlçesi, Bilecik ve Ladik Mahallesi, 459 ada 1 parsel ve 1185,1186 parseller ile ilgili olarak imar plan yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü ve Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde, yer alan enerji iletim hattı tesisi ile ilgili olarak imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi, 358 ada 19 parsel ile ilgili olarak nazım imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 65.  (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 118 ada 10 parsel ile ilgili olarak imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,