1. Belediyemiz tarafından KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı kredi için garantörlük verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2.  Sarayköy, 10 Mahalle, Hocacihan ve Sille Mahallelerindeki bazı parseller için “Bizim Şehir Projesi” kapsamında kamu yararı kararı alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 3. 10 Mahalle ve Hocacihan Mahallelerindeki bazı parseller için “Bizim Şehir Projesi” kapsamında kamu yararı kararı alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 4. Hukuk Müşavirliği’nin görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 5. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 6. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 7. Elkart tedarik işlemlerinin internet üzerinden bankacılık kartları ile bayilere satışına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 8. Norm kadro ihdasının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 9. 2019 yılı tam zamanlı personel çalıştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 10. 2019 yılı atık bertaraf ücretinin yeniden belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 11. “Ereğli Katı Atık Depolama Sahasında Oluşan Deponi Gazından Enerji Üretim Tesisi Kurulması ve İşletilmesi” işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 12. Belediyemize ait Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi ve 75. maddesi (d) bendi gereği Kamu Kuruluşlarına bedelsiz devri için Encümenimize yetki verilmesi ve taşınmaz ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 13. Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Musallabağları Mahallesindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi ve taşınmaz ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 14. Eski Stadyumun Millet Bahçesi yapılması amacıyla Belediyemiz ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), her türlü resmi kurum, kuruluş ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 15. Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 31527 ada, 1 parsel nolu taşınmazın Karatay Belediyesi’ne devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 16. Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 357 ada, 72 (ifraz öncesi 67 parsel) parsel nolu taşınmazın Beyşehir Belediyesi’ne devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 17. Betül İŞÇİ’nin Belediyemize şartlı bağış yapma talebinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 18. Dağıstan Cumhuriyeti Derbent Kenti ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 19. Spor Konya Projesi kapsamında ilgili kurumlar ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 20. Toplu ulaşım, su birim fiyatları ve yol kenarları otopark ücretlerinde yeniden düzenleme yapılmasına dair önerge teklife ait Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 21. Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, 103 ada, 3 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 22. Beyşehir İlçesi, Bayafşar Mahallesi, 8532, 8533, 8534 ve 11422 parsellere isabet eden Altyapı Tesis Alanının Düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 23. Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 303 ada, 167, 169, 190, 191 ve 195 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 24. Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 302 ada, 2, 3, 4 ve 7 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 25. Çumra İlçesi, Baraj Mahallesi, 922 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 26. Emirgazi İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 27. Ereğli İlçesi sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkan imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 28. Ereğli İlçesi sınırları içerisinde, Hacı Mütahir, Fatih ve Ziya Gökalp Mahallelerinde 4 adet Trafo yeri ayrılması iler ilgili imar planı değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 29. Ilgın İlçesi, Balkı Mahallesi sınırları içerisinde Balkı – Başköy- Doğanhisar İl Yolu güzergâhında Kamulaştırma sınırına göre imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 30. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 24386 ada, 4 nolu parsele isabet eden Konut Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 31. Karatay İlçesi, Kerimdedeçeşme Mahallesi, 32417 ada, 3 nolu parselin doğusunda Park Alanı içerisinde Trafo Alanının aynı park içerisinde kuzeye kaydırılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 32. Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 33490 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 33. Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, 65 ada, 32 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 34. Kulu İlçesi, Camikemir Mahallesi, 210 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 35. Kulu İlçesi, Camikemir Mahallesi, J30D17B1C paftaya isabet eden Park Alanındaki Trafonun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 36. Kulu İlçe Merkezinde1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlara istinaden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 tarih ve 112 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 37. Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 26390 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 38. Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22939 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 39. Meram İlçesi, Yaylapınar ve Yenibahçe Mahallelerinde Park Alanları içinde trafo yeri ayrılması ile ilgili 2 adet imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 40. Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 21076 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 41. Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 23542 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 42. Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 183 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 43. Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 1907 ada, 58, 64, 65 ve 66 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 44. Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 28975 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 45. Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 2360 parselde 2 ayrı alanda “Enerji Üretim Alanında (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 46. Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 497 ada, 500 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alan içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 47. Ilgın İlçe Merkezinde, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (1. Etap ve 2. Etap) çalışmasında sehven yapılan işlemlere ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 34 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 48. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 103 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 49. Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 32 ada, 47 ve 48 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 50. Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 348 ada, 13, 47, 48 ve 49 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 51. llgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 414 ada, 45, 48 ve 89 parseller ile 970 ada, 36, 40 ve 43 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 52. Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 31570 ada ile 31574 ada arasında kalan Park Alanı içerisine Cami Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 53. Karatay İlçesi, Hacıyusufmescid Mahallesi, 30802 adaya isabet eden küçük Sanayi Alanında imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 54. Meram İlçesi, Çomaklı Mahallesinde, Park Alanı içerisine Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 55. Meram İlçesi, Gödene Mahallesinde, Park Alanı içerisine Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 56. Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2593 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Akköy Mahallesi, 138 ada, 35 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Bayafşar Mahallesinde, eski parseller (eski: 7255, 7256, 7257,……28 adet parsele isabet eden alan) toplulaştırma görmüş olup, yeni; 220 ada, 15 parsel sınırına göre “Enerji Üretim Alanının (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesinde, ana ulaşım aksında bulunan Yeniceoba Güzelyayla yolu üzerinde orta refüj düzenlemesi yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde yapılan imar planı Revizyonları ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2018/159 Esas ve 2019/382 karar sayılı kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesinde, 154 kV Ereğli- Ulukışla Enerji İletim hattının imar planlarına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen, Tatlıcak Mahallesi, 215 parselin düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen, Fevziçakmak Mahallesi, 32943 ada, 1 parsel, 32942 ada, 1, 3 ve 4 parseller ve Tatlıcak Mahallesi, 872 parselin düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yediler, Fevziçakmak ve Ulubatlıhasan Mahalleleri, 19067, 19068 ve 25639 Adalar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 33275 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Kültürel Tesis Alanı ile 25027 ada, 8 parselin Güneybatısındaki Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C1C ve M29A16C4B paftalara isabet eden alanda imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal ve Karaaslanüzümcü Mahalleleri sınırları içerisinde, Kanal Caddesi, Saraçoğlu Caddesi, Akkaya Caddesi ile Kudüm Sokak arasında kalan 5364 ve 5365 adalarda sınırları belirlenen alanda imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesinde, Adliye ile Şehir Hastanesi arasına Tramvay Hattı güzergâhı ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde, Mevlana Müzesi gül bahçesi kuzey ve kuzeydoğusunu çevreleyen bahçe duvarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20394 ada, 18 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin,1. İdare Mahkemesinin 2018/81 Esas ve 2019/202 karar nolu kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi Merkez Mahallelerinde, Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 3083 sayılı kanuna dair toplulaştırma çalışmaları kapsamında imar planı değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 329 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar plan değişikliklerinin, 1. İdare Mahkemesinin 2018/1165 Esas ve 2019/487 karar nolu kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Sarıtaş Mahallesi, 244 ada, 102 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yeşilyurt Peyzaj Hiz. Ltd. Şti’nin imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 38482 ada, 8 parsele isabet eden Ticaret Alanı ve Konut Alanının Ticaret ve Akaryakıt Alanı olarak düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu ve Meram İlçe sınırları içerisinde, İhsaniye, Ferhuniye ve Abdülaziz Mahallerinde; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2015 tarih ve 1532 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan alanda yapılan Koruma Amaçlı İmar Planlarına, II. İdare Mahkemesinin çeşitli esas sayılı numaralarla açılan davalara ilişkin hazırlanarak, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2019 tarih ve 212 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planlarına itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 16077 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 13951 ada, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 22410 ada, 47 parsel ile 29263 ada, arasında kalan 50 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesinde, Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen, Sille Mahallesi, 42325 ada, 1 parselin düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesinde, Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 2, 5, 19, 35 ve 61 parseller ve 29974 ada, 2 parselin düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Ahırlı İlçesi, Akkise Mahallesinde imar plan revizyon imar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 640 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Fevziçakmak Mahallesi, 34027 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Yaylapınar Mahallesi, 39221, 39222, 39223, 39224 adalar ve 39225 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Yalıhüyük İlçesi, Yukarı Mahallesi, 206 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 88. Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 2217 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 317 ada, 9 parselde imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 21 ada, 8 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5759 ada 34 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21836 ada, 4, 5, 6, 7 parseller, 21838 ada, 1 parsel, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21841 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21845 ada, 7, 8, 9, 10 parseller, 21848 ada, 3, 4, 5, 6 parseller, 21849 ada, 2, 3, 4 parseller, 26006 ada, 2 parsele isabet eden alanda imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 93.  (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31203 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsele isabet eden Cami Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6322 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde Meram Belediyesince hazırlanıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 07.09.2016 tarih ve 9649 sayılı Olur’ları ile onaylanan imar planlarının iptal edilmesi ile ilgili II. İdare. Mahkemesinin kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş (Parsana) Mahallesi, 13572 ada, 8 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2016/1566 Esas nolu ve 2019/197 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ek binasına ilişkin imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçe Merkezine ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna ilişkin 1. İdare Mahkemesinin 2017/1707 Esas nolu ve 2019/91 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:22’te son verilmiştir.

           Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.