14 Haziran 2019 Meclis Gündemi 

 1. Hukuk Müşavirliği’nin görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Hukuk Müşavirliğine ait) teklifin görüşülmesi,
 2. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın görev, yetki ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Norm kadro ihdasının görüşülmesine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. 2019 yılı atık bertaraf ücretinin yeniden belirlenmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. “Ereğli Katı Atık Depolama Sahasında Oluşan Deponi Gazından Enerji Üretim Tesisi Kurulması ve İşletilmesi” işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Belediyemize ait Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi ve taşınmaz ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Musallabağları Mahallesindeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi ve taşınmaz ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Eski Stadyumun Millet Bahçesi yapılması amacıyla Belediyemiz ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), her türlü resmi kurum, kuruluş ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 31527 ada, 1 parsel nolu taşınmazın Karatay Belediyesi’ne devrine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 357 ada, 67 parsel nolu taşınmazın Beyşehir Belediyesi’ne devrine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Betül İŞÇİ’nin Belediyemize şartlı bağış yapma talebinin görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesi, 103 ada, 3 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Beyşehir İlçesi, Bayafşar Mahallesi, 8532, 8533, 8534 ve 11422 parsellere isabet eden Altyapı Tesis Alanının Düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 303 ada, 167, 169, 190, 191 ve 195 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 302 ada, 2, 3, 4 ve 7 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Çumra İlçesi, Baraj Mahallesi, 922 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Emirgazi İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Ereğli İlçesi sınırları içerisinde,Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkan imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Ereğli İlçesi sınırları içerisinde, Hacı Mütahir, Fatih ve Ziya Gökalp Mahallelerinde 4 adet Trafo yeri ayrılması iler ilgili imar planı değişikliklerine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Ilgın İlçesi, Balkı Mahallesi sınırları içerisinde Balkı – Başköy- Doğanhisar İl Yolu güzergâhında Kamulaştırma sınırına göre imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Karatay İlçesi,Karaaslan Mahallesi, 24386 ada, 4 nolu parsele isabet eden Konut Alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Karatay İlçesi, Kerimdedeçeşme Mahallesi, 32417 ada, 3 nolu parselin doğusunda Park Alanı içerisinde Trafo Alanının aynı park içerisinde kuzeye kaydırılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Karatay İlçesi, Selimsultan Mahallesi, 33490 ada, 1, 2 ve 3noluparseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Kulu İlçesi, Yeni Mahallesi, 65 ada, 32 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Kulu İlçesi, Camikemir Mahallesi, 210 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Kulu İlçesi, Camikemir Mahallesi, J30D17B1C paftaya isabet eden Park Alanındaki Trafonun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Kulu İlçe Merkezinde1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlara istinaden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2019 tarih ve 112 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi,26390 ada,6 no.lu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22939 ada, 13 parselile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Meram İlçesi, Yaylapınar ve Yenibahçe Mahallelerinde Park Alanları içinde trafo yeri ayrılması ile ilgili 2 adet imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 21076 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Meram İlçesi, Lalebahçe Mahallesi, 23542 ada, 7 parselile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 183 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi, 1907 ada, 58, 64, 65 ve 66 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Selçuklu İlçesi, Özlem Mahallesi, 28975 ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 2360 parselde 2 ayrı alanda “Enerji Üretim Alanında (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Seydişehir İlçesi,Alaylar1 Mahallesi, 497 ada, 500 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alan içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Akköy Mahallesi, 138 ada, 35 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Bayafşar Mahallesinde, eski parseller (eski: 7255, 7256, 7257,……28 adet parsele isabet eden alan) toplulaştırma görmüş olup, yeni; 220 ada, 15 parsel sınırına göre “Enerji Üretim Alanının (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi,Yeniceoba Mahallesinde, ana ulaşım aksında bulunan Yeniceoba Güzelyayla yolu üzerinde orta refüj düzenlemesi yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesinde yapılan imar planı Revizyonları ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2018/159 Esas ve 2019/382 karar sayılı kararının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesinde, 154 kV Ereğli- Ulukışla Enerji İletim hattının imar planlarına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın teklifine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen, Tatlıcak Mahallesi, 215 parselin düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesinde, Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen, Fevziçakmak Mahallesi, 32943 ada, 1 parsel, 32942 ada, 1, 3 ve 4 parseller ve Tatlıcak Mahallesi, 872 parselin düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yediler, Fevziçakmak ve Ulubatlıhasan Mahalleleri, 19067, 19068 ve 25639 Adalar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Orhangazi Mahallesi, 33275 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Kültürel Tesis Alanı ile 25027 ada, 8 parselin Güneybatısındaki Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, M29A16C1C ve M29A16C4B paftalara isabet eden alanda imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal ve Karaaslanüzümcü Mahalleleri sınırları içerisinde, Kanal Caddesi, Saraçoğlu Caddesi, Akkaya Caddesi ile Kudüm Sokak arasında kalan 5364 ve 5365 adalarda sınırları belirlenen alanda imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesinde, Adliye ile Şehir Hastanesi arasına Tramvay Hattı güzergâhı ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde, Mevlana Müzesi gül bahçesi kuzey ve kuzeydoğusunu çevreleyen bahçe duvarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 20394 ada, 18 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 2736 ada, 8 ve 51 parsellerin,1. İdare Mahkemesinin 2018/81 Esas ve 2019/202 karar nolu kararına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi Merkez Mahallelerinde, Ankara DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen 3083 sayılı kanuna dair toplulaştırma çalışmaları kapsamında imar planı değişikliklerine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi)Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 329 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan imar plan değişikliklerinin, 1. İdare Mahkemesinin 2018/1165 Esas ve 2019/487 karar nolu kararına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Sarıtaş Mahallesi, 244 ada, 102 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yeşilyurt PeysajHiz. Ltd. Şti’nin imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi, 38482 ada, 8 parsele isabet eden Ticaret Alanı ve Konut Alanının Ticaret ve Akaryakıt Alanı olarak düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu ve Meram İlçe sınırları içerisinde, İhsaniye, Ferhuniye ve Abdülaziz Mahallerinde; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.12.2015 tarih ve 1532 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan alanda yapılan Koruma Amaçlı İmar Planlarına, II. İdare Mahkemesinin çeşitli esas sayılı numaralarla açılan davalara ilişkin hazırlanarak, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.03.2019 tarih ve 212 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planlarına itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 16077 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 13951 ada, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 22410 ada, 47 parsel ile 29263 ada, arasında kalan 50 metrelik yolun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesinde, Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen, Sille Mahallesi, 42325 ada, 1 parselin düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesinde, Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 2, 5, 19, 35 ve 61 parseller ve 29974 ada, 2 parselin düzenlenmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.