1. Haziran ayı meclis toplantı tarihinin değiştirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Meram İlçe İnsan Hakları Kuruluna üye seçilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Taşkent İlçe Belediyesinin 2019 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Belediyemizin birimleri arasında ödenek aktarımı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Konya SUKİ Enerji Yatırım San. ve Tic. A.Ş.’nin Hidroelektrik Santrali İnşaatı için İller Bankasından kullanılacak kredi için garantörlük verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Memurlarla Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Norm kadroların iptal ve ihdasının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Belediyemiz teşkilat şemasının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. “Gönüllü İtfaiyeciler İçin Dijital Destek” projesi kapsamında Romanya’da düzenlenecek toplantıya personel görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. 2019 yılı için hususi otobüs kira bedellerinin yeniden belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. “Konya Bisikletli Ulaşım Ana Planının Hazırlanması” projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya bağlı ilgili müdürlükleri ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Banliyö hattına ilişkin Belediyemiz ile TCDD arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Belediyemize ait midibüsün Türkiye Maarif Vakfına bağışlanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Büyükşehir Belediyemizin 11 nci 5 yıllık İmar Programına ek program yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Belediyemize ait bazı taşınmazların İl Sağlık Müdürlüğü’ne 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Belediyemize ait hissenin 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği Selçuklu İlçe Müftülüğü’ne bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Belediyemize ait hissenin 5393 sayılı yasanın 18. maddesi (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği İl Jandarma Komutanlığı’na 25 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Belediyemize ait taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Yeni Motorlu Sanayi alanında bulunan hatların deplaseleri konusunda Belediyemiz ile TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Yeni Motorlu Sanayii alanında bulunan hatların deplaseleri konusunda Belediyemiz ile TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve MEDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.) arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Çatalhüyük Turizm Merkezi projesi uygulamalarını gerçekleştirmek üzere Konya Valiliği ve diğer kurum ve kuruluşlarla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Belediyemiz ile Kimya Hatun Kadın Dayanışma Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereği ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Yeni Kamyon Garajı inşaatı sırasında proje arsasından geçen BOTAŞ hattı ile ilgili Belediyemiz ve BOTAŞ arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Alaaddin Bulvarında yer alan yapıların cephe ve rehabilitasyonunun yapılması için Belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Belediyemiz ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında “Emiray Çizgi Dizisi” ile ilgili olarak ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. “Haydi Bil Bakalım” ve “Haydi Konuş Bakalım” yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerin Kudüs Programı için görevlendirilmelerine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Konya Meram Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Ürdün’de alacakları Arapça eğitimine destek olunmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin işletilmesi ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yapmak üzere 31 İlçe Belediyeleri ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. “Üretime Destek, Topluma Kazanç Projesi” kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereği Belediyemiz ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Yatırımları ve bu yatırımlara bağlı olarak bakım ve onarım çalışmalarının KOSKİ Müdürlüğüne devredilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Akşehir İlçe Merkezinde (Adsız Mahallesi), Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu + İlave imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Akşehir İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 28 sayılı meclis kararı ile onaylanan (1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planına askı süresi içinde yapılan itirazların onaylandığı) imar planına askı sürecinde yapılan itirazların ve Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 82 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı sürecinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Bozkır İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 557 ada, 2 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanına “Belediye Hizmet Alanı içerisinde Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı yapılabilir.” şeklinde plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Bozkır İlçesi, Demirasaf Mahallesi, 297 ada, 39 ve 40 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 71 ada, 24 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Çumra İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 588 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 437 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 32 ada, 44, 45 ve 108 parsellere isabet eden alanda imar planı değişikliği yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Kadınhanı İlçesi, Doğanlar Mahallesi, 569 ada, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 2217 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Yavşançukuru Yaylasında 7 metrelik yaya yolunun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Karatay İlçesinde, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Elmacı Mahallesi, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18639 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18642 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Selçuklu İlçesinde, Bosnahersek Mahallesi, 42533 ada, 1 parselde 1 adet trafo planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Selçuklu İlçesinde, Sille Mahallesi, 15449 ada, 6 parselin doğusunda bulunan Park Alanında trafo yeri düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Selçuklu İlçesinde, Sille Mahallesi, 16199 ada, 5 parsele isabet eden Park Alanına 1 adet trafo planlanması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Selçuklu İlçesinde, Dikilitaş Mahallesi, 12194 ada, 8 parselde 1 adet trafo planlanması ile ilgili planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 332 ada, 8 parsele isabet eden İlkokul Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Güneybatı Konya Planlama Alt Bölgesi, 1/25000 ölçekli ilave nazım imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Çayyüzü Mahallesi, 250 ada, 270 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Gökçimen Mahallesi, 8239 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 235 ada, 8 parselide içerisine alan, Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 519 sayılı kararı ile onaylanan ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2019 tarih ve 5942 sayılı kararı ile de uygun görülen Koruma Amaç imar planına yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 1989 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi,Gürağaç Mahallesi, 129 ada, 178 parselde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) düzenlenmesi ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 3691 parselile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 526 ada, 13 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 56, 57 ve 117 adalara isabet eden Konut ve Ortaokul Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesinde, M31D02D3A, M31D02D3B, M31D02D3C, M31D02C4A ve M31D02C4D paftalara isabet eden alanda revizyon imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5759 ada 34 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 907 parsele ve 585 parselin bir kısmına isabet eden Kamyon Garajı Alanın düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21836 ada, 4, 5, 6, 7 parseller, 21838 ada, 1 parsel, 21839 ada, 2, 4, 5, 6 parseller, 21840 ada, 2, 3 parseller, 21841 ada, 2, 3 parseller, 21844 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 21845 ada, 7, 8, 9, 10 parseller, 21848 ada, 3, 4, 5, 6 parseller, 21849 ada, 2, 3, 4 parseller, 26006 ada, 2 parsele isabet eden alanda imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 25025 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31203 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 25834 ada, 1 parsele isabet eden Dini Tesis Alanının, 1998 ada, 6 parsele isabet eden Ağaçlandırılacak Alanına (Mezarlık Alanı) dahil edilmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, M29A06D2B ve M29A06D2C paftalara isabet eden alanda Yol aksının düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi, 39133 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 9091, 9092 parseller ve 225 ada, 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi sınırları içerisinde Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma sınırına ilişkin, 3631, 3908, 9998, 10134 parseller 142 ada, 1, 2, 3 parseller, 144 ada, 2 ve 3 parseller, 145 ada, 1 parsel, 195 ada, 1 parsellere isabet eden alanlarda imar plan değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Bahçesaray Mahallesinde, Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma sınırına ilişkin, 863 parsele isabet eden alanlarda imar plan değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi sınırları içerisinde Konya Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma sınırına ilişkin, 555, 561, 971, 2609, 2617 ve 2620 parsellere isabet eden alanlarda imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, 8864 parsele ilişkin 1. İdare Mahkemesinin 2018/322 Esas nolu ve 2019/94 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş (Parsana) Mahallesi, 13572 ada, 8 parsele ilişkin 2. İdare Mahkemesinin 2016/1566 Esas nolu ve 2019/197 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18172 ada, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçe Merkezine ait Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna ilişkin 1. İdare Mahkemesinin 2017/1707 Esas nolu ve 2019/91 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 641 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Sağlık Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediyesinin imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesinde, Konya Teknik Üniversite Alanı düzenlemesi ile ilgili imar planı ve değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Akören İlçesi, Ağalar Mahallesi, 176 ada, 98 ve 103 parsellerdeki 3. Etap Toplu Konut Alanında imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 317 ada, 9 parselde imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 21 ada, 8 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6758 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32554 ada, 4 parsele isabet eden Cami Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6322 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisaefendi ve Yenice Mahallelerinde, 40301 ada, 1 parsel, 40302 ada, 2 ve 3 parseller, 40304 ada, 1 ve 2 parseller, 40305 ada, 2 ve 3 parseller, 40306 ada, 1 ve 2 parsellere (Eski: 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ) ilişkin 1. İdare Mahkeme kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde Meram Belediyesince hazırlanıp Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 07.09.2016 tarih ve 9649 sayılı Olur’ları ile onaylanan imar planlarının iptal edilmesi ile ilgili II. İdare. Mahkemesinin kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ek binasına ilişkin imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. 2019 yılı Ramazan ve Kurban Bayramlarında belirlenecek günlerde toplu taşıma araçlarından ücretsiz ve indirimli yararlanılmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:23’te son verilmiştir.