11 Şubat 2019 Meclis Gündemi

 

1- Vietnam’ın Hue şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair (Dış İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

2- Polis Şehitliği olarak tahsis edilen alanın Şehitlik Yönetmeliğinin Geçici 1. maddesinin 1. fıkrası gereği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

3- Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

4- Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu ve Karatay bölgesindeki bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

5- Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait taşınmazın bir kısmında yapılacak imar planı ve uygulaması ile oluşturulacak alanda 'Konya Merkez Ardıçlı Toplu Konut' projesi yapılması amacıyla ilgili Bakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve her türlü kurum, kuruluş ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

6- Belediyemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan önceden Hava Hastanesi olarak kullanılan Bakanlığa tahsisli taşınmazların; Belediyemizce, şehrimizin sosyo kültürel gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmek amacıyla kullanımına ve tahsisine ilişkin hükümleri kapsayan protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

7- Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın bir kısmının Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereği kadar bedelsiz tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

8- “Konya Büyükşehir Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında İlan Edilen Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller” hakkında yönetmeliğin görüşülmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

9- İmar planı bulunmayıp halihazırda mezarlık alanı olarak kullanılan taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

10- Sıfır Atık Projesi kapsamında kullanılmak üzere satın alınacak Akıllı Geri Dönüşüm İstasyonlarına atılan atık başına ELKART'a yüklenecek ücret miktarının belirlenmesi ve ELKART sistemi ile entegrasyonu yapılmasına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

11- Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ile ilgili madeni yağ üretim tesisleri hakkında alınan meclis kararının revize edilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

12- Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler ile ilgili evsel ve endüstriyel katı atıklar hakkında alınan meclis kararının revize edilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

13- 2019 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına yapılması planlanan 4. Sosyal Bilimler Makale Yarışmasının düzenlenmesi ve ödüllerinin belirlenmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

14- Belediyemiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında afet ve acil durumlarda toplumsal farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek için, üretimi yapılacak olan bilim merkezlerine yönelik planlanan etkileşimli serginin Konya Bilim Merkezi’nde kurulumu amacıyla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

15- Belediyemiz ile Anadolu Stratejik Araştırmalar ve Etüt Merkezi (ANSEM) arasında 5393 sayılı kanunun 75/c maddesi gereğince protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

16- KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında 2019 yılında Konya ilinde yürütülecek projelerin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

17- Konya il bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarında eğitim ve dini tesisleri kapsayan alanlarda düzenleme yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

18- Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 545 ada, 190 parselin kuzeyinden geçen 7 metrelik yolun imar planına yeniden işlenmesi ile ilgili Konya 2. İdare Mahkeme kararın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

19- Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 180 ada, 42 parsel ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

20- Ereğli İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan ve 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı karar ile onaylanan Hamidiye, Namık Kemal, Cahı ve Mimar Sinan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 135 hektar alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 977 sayılı karar ile kabul edilen kısımlara askı süresi içinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

21- Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 231 nolu Konut adasının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

22- Karapınar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanan Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

23- Kulu İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2018 tarih ve 1213 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

24- Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 273 ada, 94 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

25- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18473 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

26- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18312 ada, 1 parsel ve 18313 ada 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

27- Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 28994 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

28- Seydişehir İlçesi, Çat Mahallesi, 539 parsel ile ilgili imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

29- (Büyükşehir Belediyesi) Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde imar planına göre açılan/açılacak olan cadde ve sokaklara isim verilmesi veya değiştirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

30- (Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1349 sayılı kararı ile onaylanan “İmar Planı Yapılmasında ve Değişikliğinde Uyulması Gereken İlkeler ile Usul ve Esasların” ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda revize edilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

31- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kuşça Mahallesi, 1535 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

32- (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 128 ada, 14 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

33- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 395 ada, 43 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

34- (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Küçükköy Mahallesi, 161 ada, 5 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

35- (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 449 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

36- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21496 ada, 12 parsel ve 24351 ada, 8 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

37- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1975, 25770 ve 25771 adalar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

38- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 48 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

39- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Sarıyakup Mahallesinde, imar planında Ticaret Alanına isabet eden, 5194 adanın düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

40- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akçeşme ve Sarıyakup Mahalleleri sınırları içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

41- (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 5152 ada, 1 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Aklanının bir kısmında Beton Santrali Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Lütfi TÜRK’ün imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

42- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisaefendi ve Yenice Mahallelerinde, 40301 ada, 1 parsel, 40302 ada, 2 ve 3 parseller, 40304 ada, 1 ve 2 parseller, 40305 ada, 2 ve 3 parseller, 40306 ada, 1 ve 2 parsellere (Eski: 763 ada, 5, 9, 31 ve 33 parseller ) ilişkin 1. İdare Mahkeme kararına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

43- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40825 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

44- (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kızılören Mahallesinde, Muhtelif yerlerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliklerine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

45- (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan, Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlara ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

46- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile onaylanan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresinde yapılan Koruma Amaçlı İmar Planlarına Revizyonlarına askı süresinde yapılan itirazlara ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

47- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28350 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

48- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Ak Mahallesi, 18487 ve 18482 adalarda imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

49- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 1096 ve 1100 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

50- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1160 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

51- (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, 15911 ada 2,3 ve 4 parsel ile 20875 ada 1, 2, ve 3 parseller ile ilgili imar planına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

52- Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 455 ada, 10 parsele isabet eden Tarım ve Hayvancılık Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

53- Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, 32440 ile 32441 adalar arasında kalan Otopark Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

54- Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26312 ada, 14 parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

55- (Büyükşehir Belediyesi) Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülen ancak teknik çizim ve askı süreçleri mekânsal planlar yapım yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tamamlanamayan muhtelif meclis kararlarının yeniden görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.