1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/1

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İHH İnsani Yardım Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/2

Büyükşehir Belediyemize ait 42 DEG 62 plakalı otobüsün Konya Sanat Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ne 2 (İki) yıllığına, yıllık 2.500,00TL (K.D.V. dahil) bedelle devredilmesi ve devir işlemlerinin imza ve icra yetkisi için Genel Sekreterlik Makamına yetki verilmesi, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/3

Baca Yönergesinde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için hazırlanan Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/4

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede tapu kaydı ve niteliği yazılı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/5

Mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait ve MEDAŞ kullanımında bulunan Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1096 parsel ve 1100 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda bölgenin ve şehrimizin sosyal ve kültürel prestijine katkı sağlayacak projelerin üretilmesi amacıyla TEDAŞ ve Belediyemiz mülkiyetlerinin takas edilmesi ve tarafların yükümlülüklerini belirleyen protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/6

Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanunun 17. maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi (e)bendi gereğince satışı için Encümenimize yetki verilmesi ve hisseli parsellerin bu kapsamda arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/7

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Eski Sanayi ve Karatay Sanayinin taşınması amacıyla Konya ili, Karatay ilçesi, Fevziçakmak Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait parseller üzerine yapılması planlanan Yeni Motorlu Sanayii inşaatının Belediyemiz ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından yapılabilmesi amacıyla TOKİ, her türlü kurum, kuruluş ve odalar ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/8

Proje kapsamında ilk olarak Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında yer alan Eski Sanayi Sitesi ve Karatay Sanayi Sitesinde yer alan Esnafların, Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde yapılacak olan “Yeni Sanayi Alanı” projesine aktarılması/taşınması gerekmektedir. Bu amaçla “Yeni Sanayi Alanı” projesine taşınacak/aktarılacak esnafların tespit edilerek “Hak Sahibi” olarak belirlenmesi ve belirlenen Hak Sahiplerinin Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde yapılacak olan “Yeni Sanayi Alanı” Avan Projesi üzerinden talep edeceği Sanayi/Ticaret Dükkanlarına ait büyüklüklerin ve teknik özelliklerin belirlenmesi amacı ile Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/9

Proje kapsamında ilk olarak Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında yer alan Eski Sanayi Sitesi ve Karatay Sanayi Sitesinde yer alan Esnafların, Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde yapılacak olan “Yeni Sanayi Alanı” projesine aktarılması/taşınması gerekmektedir. Bu doğrultuda; ekte Uydu Görüntüsü, Sınır Krokisi ve Koordinatları belirtilmiş olan Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında yer alan Eski Sanayi Sitesi ve Karatay Sanayi Sitesinin, Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi Sınırları içerisinde yer alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde yapılacak olan “Yeni Sanayi Alanı” projesine aktarılacak/taşınacak olan esnafların tanımlanması amacı ile “Taşınacak Alan Sınırı” olarak belirlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/10

01.01.2019-31.12.2023 yılları arasında uygulanacak olan Büyükşehir Belediyesinin 11inci 5 yıllık imar programının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre tasdiki Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.01.2019

Sayı   : 2019/11

Karatay Belediyesinin 11'inci 5 yıllık imar programına alınması gereken alanlar ile ilgili 07/12/2018 tarih ve 144 sayılı meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.01.2019

Sayı   : 2019/12

Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan ve imar planında pazar alanı olarak geçen taşınmaz üzerine yapılmış Kapalı Pazar Tesisinin, Hüyük Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.01.2019

Sayı   : 2019/13

Akören İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin 03.1.2.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler tertibine 2.550.000,00 TL karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin 35 Petrol İşletmesi 04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri tertibine 2.550.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.01.2019

Sayı   : 2019/14

Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin; 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylara 1.000.000,00 TL gelir karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 940.000,00 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 20.000,00 TL ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğüne 40.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.01.2019

Sayı   : 2019/15

Meram İlçe Belediyesi 2019 Mali Yılı Gider Bütçesine konulan ancak 2018 yılı sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü (968.568,00 TL) ile Kütüphane Müdürlüğünün (1.585.756,00 TL) iş ve işlemlerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne devredilmesinden dolayı toplam 2.554.324,00 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne aktarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.01.2019

Sayı   : 2019/16

2019 yılı için oluşan kredi limitlerinin bankalar nezdinde uyumlu hale getirilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde yurtiçi banka, katılım bankası ve kredi kuruluşlarından yatırımlarının finansmanı ve mal alımlarında kullanılmak üzere vadeli 210.000.000,00 TL’ye kadar nakit kredi; sigorta, vergi ödemeleri, mal alımı ve arsa alımında kullanılmak üzere 100.000.000,00 TL’ye kadar teminat mektubu limiti oluşturulması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.01.2019

Sayı   : 2019/17

Büyükşehir Belediyemizin, yurt içi banka, katılım bankası, kredi kuruluşlarından vadeli olarak kullanacağı 500.000.000,00 TL krediye ilişkin olarak Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi istenilmektedir. Belediyemizin yatırımlarının finansmanında ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere 500.000.000,00 TL’ye kadar yurt içi banka, katılım bankası, kredi kuruluşlarından vadeli olarak kredi kullanımı konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 16.01.2019

Sayı   : 2019/18

“Kamyon Garajı Yapmak ve İşletmek” üzere 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 75. Maddesine uygun olarak “Konya Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği ve Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası ile ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/19

Feritpaşa Mahallesi Campınarı Sokakta bulunan bölgesel otoparkın sunulan kamu hizmetinin önemi, özelliği ve güvenlik unsurunun da dikkate alınarak amacı dahilinde kullanılmak üzere Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına tahsis edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/1

Dış İşleri Bakanlığı Ulusal Ajansa sunulacak olan Erasmus+KA2 "Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği" projesi kapsamında düzenlenecek olan "Doğanın Hazine Sandığı: Arı Kovanları" projesine, proje ortağı olarak katılım sağlanmasına, ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Belediyemiz arasında  5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için söz konusu proje kapsamında protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi,  Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/2

"İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Altyapısının Geliştirilmesi" projesi kapsamında  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında  5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesinin (a) fıkrasına istinaden ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/1

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ahırlı İlçesi, Hengeme Mahallesi, 184 ada, 13 parsele isabet eden Teknik Altyapı (Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama) Alanındaki Trafo Alanının imar planına işlenmesi ile ilgili Uygulama imar planı değişikliğinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/2

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, Adsız Caddesi üzerindeki konut alanlarında zemin katta ticaret yapılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifi “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/3

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 790 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Akşehir revizyon + İlave Uygulama İmar Planına askı sürecinde itirazlara istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 1097 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde;

Kileci Mahallesi 213 ada 3, 6, 10, 11 ve 16 parsel numaralı taşınmazlar ile 235 ada 4 ve 42 parsel numaralı taşınmazlara yönelik itirazların reddedilmesi,

Doğrugöz Mahallesi 206 ada 80, 81, 82, 83 ve 84 parsel numaralı taşınmazlara yönelik itirazların reddedilmesi,

Ucuzluk Mahallesi 1081 ada 3 parsele yönelik itirazın çevresiyle birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle kabul edilmesi,

Yeni Mahalle, 37 ada 46 parsel numaralı taşınmazlara yönelik itirazın reddedilmesi,

Akşehir Belediyesi’nin ilave olarak teklif ettiği imar planı uygulama hükümlerinin 37., 38., 39. ve 40. Maddelerin reddedilmesi,

Akşehir Belediyesi’nin imar planı uygulama hükümlerinin 34. Maddesine yönelik teklifinin; “Ayrık yapı nizamına tabi konut alanlarında, uygulama imar planı revizyonu öncesi onaylı imar planı kararları doğrultusunda imar parsellerinin oluştuğu ve buna göre yapılaşmanın kısmen tamamlandığı yapı adalarında; uygulama imar planı revizyonu ile belirlenen Taks değerlerine göre katta ancak tek dairenin yapılabildiği parsellerde; planda ve yönetmelikte tanımlanan bahçe mesafelerinin korunması koşuluyla, bina taban alanı, ortalama daire büyüklüğü olarak kabul edilen 135 m²’ ye kadar yükseltilebilir. Ancak yeni yapının kat yüksekliği parselin yapı adası içinde cephe aldığı yönündeki, uygulama imar planı revizyonu öncesi onaylı imar planı kararlarına göre oluşmuş kat yüksekliğini geçemez. Bu durumda Taks 0.40’ı, Emsal ise ortalama daire büyüklüğüne göre belirlenecek olan Taks değerinin, yapı adasının cephe aldığı yönüne göre belirlenecek olan kat yüksekliği ile çarpımından elde edilecek değeri aşamaz. “ olarak yeniden düzenlendiği şekliyle kabul edilmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/4

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 2469 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının cephe aldığı Karaman Çevreyolu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/5

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 847 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 727 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine (Akaryakıt ve servis istasyonu alanı) uygun olarak hazırlanan; 1/1000 Ölçekli Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı, E:0.20, TAKS:0.20, Yençok=6.50 metre olarak hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliğinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/6

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 120 ada, 6, 7 ve 8 parsellere isabet eden Tarımsal Depolama Alanı imar planı değişikliği teklifinde; mevcut yürürlükteki imar planının yapılanma ve kullanım hakları korunarak, sadece söz konusu alandaki; Karayolları ve TCDD Kamulaştırma hatlarına uygun adakenarı düzenlemesi yapıldığı şekli; Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/7

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 150 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 975 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar ile Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 135 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin komisyon raporu eki listede görüldüğü şekliyle kısmen uygun ve kısmen reddi ile Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih; 795 ve 859 sayılı kararları ile onaylı uygulama imar planı revizyonlarına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşüldüğü Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarih; 1170 ve 1171 sayılı kararlarına, Ereğli Belediye Meclisince reddedilen ancak sehven atlanan kısımların da komisyon raporu eki listede görüldüğü şekliyle eklenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/8

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 749 sayılı kararı ile onaylanan Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunda; Bahçelievler Mahallesi 181 Ada 1 Parselin güneyinde bulunan Park Alanındaki Trafo Yerinin, 181 Ada 1 Parselde bulunan Sosyal-Kültürel Tesis Alanı’nda yer ayrılmasını içeren imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza ilişkin teklifte  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/9

İmar planı revizyonu itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçe merkezinde, 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (1. Etap ve 2.Etap) çalışmasında sehven yapılan işlemler ile ilgili muhtelif alanlardaki imar planı değişikliği teklifleri görüşülmüştür.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planındaki 1, 3, 4 nolu talepler, 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 nolu talepler uygun ve 10 nolu talep, kütle boyutu (12*10, Yençok:3 metre olarak) belirlenerek düzeltilerek uygun, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, 18. madde uygulama sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile söz konusu sınırların, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında da düzeltilmesi ve Ilıca Mahallesi, 254 ada, 242 nolu parselin bir kısmının 1/5000 ölçekli onaylı nazım imar planına uyumlu olarak düzeltilmesi uygun, 

Ayrıca uygulama imar planında Ticaret-Konut alanlarında; yapılaşmaya engel durumların ortadan kaldırılabilmesi için belirlenen yerlerde adakenarı ve ifraz hatlarının yeniden düzenlenmesi uygun,

Uygulama imar planı ile kadastro parsellerinin uyuşmazlıkları sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ifraz hatlarının yeniden düzenlenmesi ve pafta koordinat sisteminin yeniden belirlenmesi uygun,

Ayrıca diğer tüm taleplerin reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/10

İmar planı revizyonu itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 982 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

İstiklal Mahallesi, 28 ada, 5 nolu parselin otopark alanında kalmasına ilişkin itirazın reddi, ancak 28 ada,5 nolu parsel ve çevresinin 18. madde uygulama sınırı içerisine alınması uygun,

İstiklal Mahallesi, 26 ada, 13 nolu parsele ilişkin talep uygun,

İstiklal Mahallesi, 26 ada, 1, 6, 10, 12 ve 13 nolu parseller ile 27 ada, 3 ve 5 nolu parsellerin yanından geçen yol aksının (adakenarının) düzenlenmesine ilişkin talepler uygun,

Turgutlu Mahallesi, 229 ada, 8, 24 ve 25 nolu parseller ile 217 ada, 1, 20, 21 ve 23 nolu parsellerin adakenarının düzenlenmesine ilişkin talepler uygun,

Kayabaşı Mahallesi, 619 ada, 5 nolu parsel, Güngören Mahallesi, 284 ada, 7, 8, 10 nolu parseller ve 285 ada, 1, 2, 3, 6, 7 nolu parseller ve 291 ada 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerin yanından geçen yol aksının (adakenarının) düzenlenmesine ilişkin talepler düzeltilerek uygun,

 Diğer tüm itirazların reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/11

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Karakışla Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 597 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılmış olan itirazlara istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 986 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüştür.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar Belediyesi’nin 04.01.2019 gün ve 11 sayılı yazısı ekinde yer alan itirazların red edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/12

Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 987 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlar (PİN: UİP- 7589,57) görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

“Sanayi Alanı” olarak planlanmış olan İpekçi Mahallesi, 767 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi yönündeki itirazın, söz konusu taşınmazın plan durumunun “T3-Ticaret Alanı” olacak şekilde düzenlenmesi şeklinde kabulü;

Diğer tüm itirazların red edilmesi;

Kabul edilen itirazlar neticesinde 1/1000 ölçekli planda yapılan değişikliklere göre gereken yerlerde 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 17.01.2019

Sayı    : 2019/13

Karapınar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 703 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlara istinaden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 985 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesinde (PİN: UİP- 7589,53) görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Adalet Mahallesi, 338 ada, 33-34-35 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adasının yapılaşma şartlarının değiştirilmesi yönündeki itiraz, bahsi geçen alanın askıya konu olmadığı tespit edilmiş olmasından dolayı red edilmesi;

Reşadiye Mahallesi, Küçükköy mevkiinde 10 metrelik yolun yeniden düzenlenmesi yönündeki itirazın red edilmesi;

Hacı Ömerli Mahallesi, 2417 adadaki “Yapı Yaklaşma Mesafesi” düzenlemesine yapılan itirazın, söz konusu adanın kuzey cephesindeki “Yapı Yaklaşma Mesafesi” düzenlemesinin kaldırılması ancak diğer cephelerindeki “Yapı Yaklaşma Mesafesi” düzenlemesinin korunması şeklinde kısmen kabulü;

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/14

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 32830 ada, 3 nolu parselin Yurt Alanı olan imarının; Özel Yurt Alanı, yapılaşma koşullarının ve plan notlarının eklenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,376) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/15

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Büyüksinan Mahallesi, 25985 ada, 6 nolu parselin Gıda Sanayi Alanı olan imarının Taks: 0.25, Kaks: 0.45 olan yapılaşma şartlarının Nazım İmar planına uygun olarak; Ticaret Alanı, Taks: 0.25, Emsal: 0.45 Yençok: 12.00 m. ve “Minimum İfraz 5000 m², %15 Eksiğine İfraz Yapılabilir” plan notu olarak yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 3017,4) teklifinde; bölgede düzenlenen servis yolu nedeniyle yapılaşma şartlarının düzenlendiği şekli ile Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/16

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tatlıcak Mahallesi, 24624 ada, 6 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.25, Yençok: 7.00 m., Min. İfraz 10.000 m² olan yapılaşma şartlarının, E: 0.35, Yençok: 7.00 m., Min. İfraz 10.000 m² olarak değiştirilmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,386) teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/17

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 22, 23 ve 24 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.30, Taks: 0.30, Yençok: 15.50 m. olan yapılaşma şartlarının E: 0.60, Taks: 0.60, Yençok: 15.00 m. olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notlarının değiştirilmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 11454,1) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/18

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fevziçakmak Mahallesi, 5184 ada 4 nolu parselde bulunan İlkokul Alanında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 01.11.2018 tarih ve E.20703984 sayılı yazısı doğrultusunda yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği, (PİN: UİP- 1690,387) teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/19

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mengene Mahallesi, 25025 ada 1 nolu parselin Cami Alanı olan imarının E: 0.60, Taks: 0.40 ve Yençok: 15.00 m. olan yapılaşma şartlarının, 14.50 m. x 14.50 m. ebatlı blok ve Yençok: Serbest olarak değiştirilmesi ile planda belirtildiği şekilde yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi ve plan notunun değiştirilmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,388) teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/20

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tatlıcak Mahallesi, 5757 ada 15 nolu parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı, E: 0.40, Taks: 0.30, Yençok: 7.00 m. olarak yapılaşma koşullarının, yapı yaklaşma mesafelerinin ve plan notlarının belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği, (PİN: UİP- 36078) teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/21

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 23038 ada, 4 nolu parselin Sanayi Alanı (Beton Santrali) olan imarından; ‘‘Beton Santrali’’ ifadesinin kaldırılarak; Sanayi Alanı, E:0.20 Yençok:15.00 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği, (PİN: UİP- 1690,390) teklifinde; Emsalin 0.25 olarak düzenlendiği şekli ile Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/22

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının E: 0.25, Yençok: 7.00 m., Min. İfraz: 10.000 m² olan yapılaşma şartlarının E: 0.60, Taks: 0.50, Yençok: 10.00 m., Min. İfraz: 10.000 m² olarak yeniden düzenlenmesi ve plan notlarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,391) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/23

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, 41354 ada, 2 no.lu parselde bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla park alanına trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/24

Söz konusu imar planı değişikliği III. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer aldığından onaylanmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, 3. Derece Doğal Sit alanı içinde kalan, Kürden Mahallesi, 18725 ada, 11 nolu parsel ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1037 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına (Resmi Kurum Alanı-Hekimevi) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/25

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 15328 ada 3 parselde yoğunluk artışı yapılmadan, yapılaşma şartlarının 3 Kat 22.70x27.50 ebatlı blok konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili planı değişikliği (PİN: UİP- 311,440) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/26

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13545 ada 33 parselin yapılaşma şartlarının 32x30x32x31 ebatlı blok, Yençok:7.50 Ticaret Alanı olarak çekme mesafeleri, plan notları ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği ( PİN: UİP- 311,435) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 17.01.2019

Sayı    : 2019/27

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 1453 ada, 3 parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanının Güney köşesine Otopark Alanı ayrılması ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/28

Yalıhüyük İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 902 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazları görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Yalıhüyük Belediyesi’nin 07.12.2018 gün ve E.18.1592 sayılı yazısı ekinde gönderilen itirazların kabulü;

Kabul edilen itirazlara göre 1/1000 ölçekli planda yapılan değişikliklere göre gerekli olan yerlerde 1/5000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 17.01.2019

Sayı    : 2019/29

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 115 ada, 4 parsel ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1019 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 17.01.2019

Sayı    : 2019/30

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Şehrimizde imar planına göre açılan veya açılacak olan caddelere Sultan Abdülhamid Han ve Celaleddin Karatay isimlerinin verilmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/31

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya – Karaman Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde Tırılırmak Mahallesi ve Arif Bilge Mahallesi sınırları içerisinde Altgeçit yapılması ile ilgili plan değişikliği (PİN: NİP-1092,164) yapılmasında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/32

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Altuntaş Mahallesi, 162 ada, 145 parsele isabet eden Konut Alanının Ağaçlandırılacak (Mezarlık) Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/33

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 915 parselin Turizm Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mecit TEKELİOĞLU adına Bülent KARATAŞ’ın “Turizm Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/34

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 1000 ada, 1 ve 5 parsellere isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/35

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 172 ada, 3, 16, 17 ve 18 parsele isabet eden Konut ve Eğitim Alanın; Konut Alanı E:0.25, Yençok:6.50 metre ve Anaokulu E:0.50 Yençok:6.50 metre olarak nazım ve uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığının tekliflerinde (PİN: NİP- 24557,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/36

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 36 ada, 11 parsel ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2018/253 Esas nolu ve 2018/1303 sayılı kararına göre çevresiyle birlikte “Resmi Kurum Alanı” olarak düzenlenmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/37

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 11809 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ.’nin imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/38

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6758 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Takımcı Tarım Ürünlerinin imar plan değişikliği teklifinin (PİN: NİP-4291,4) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 17.01.2019

Sayı    : 2019/39

Planlama alanının Doğal Sit Alanı ve Milli Park sınırları içinde kalan kısım ve/veya kısımlarının ilgilisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden uygun görüş/onay alınması sonrası ilan edilmek üzere askıya çıkarılması gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Çetmi Mahallesi, 138 ada, 12 parsele isabet eden Park Alanının Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediyesinin imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP-28183,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/40

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, İslik Mahallesi sınırları içerisinde, Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün yol çalışması ve kamulaştırma sınırlarının imar planlarına işlenmesi talebi kapsamında imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Karapınar Belediyesinin tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/41

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde kalan, ana ulaşım arterlerinden Ankara yolunun yol kapasitesinin etkin kullanılması, gelecekte oluşacak trafik yükünün azaltılması ve buna bağlı olarak; sürekliliğin sağlanmasına yönelik, Ankara yolu güzergahı servis yolu ve devamındaki ulaşım yollarının düzenlenmesi projesine ilişkin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP-1091,202) tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/42

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 32549 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanınına “ Kuran Kursu yapılabilir.” ve “ Emsal’in 0.20’lik kısmı Bodrum ve Çatı Katında kullanılacaktır” Plan notlarının eklendiği ve Yençok:4 Kat, E:1.20 Taks: 0.40 olarak hazırlanan imar plan değişikliği teklifinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/43

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, 5701 ada 11 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ve mevcuttaki Değirmenci Sokağın Kuzey yönünde 7 metre olacak şekilde devam ettirilmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,204) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/44

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24878 ada, 1 ve 2 parsele isabet eden Konut Alanının; İlkokul Alanı E:1.00 Taks:0.30 Yençok:12.00 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,203) tekliflerinde, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/45

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Konya-Ankara karayolunun Belh Kavşağından Cevher Dudayev Caddesine kadar olan kısımda yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/46

Söz konusu taşınmazda Tescilli Yapı ve Koruma alanı bulunmaktadır. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında Müdürlüğe yapılacak başvurularda meclis kararı istenmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Şeyhsadrettin Mahallesi, 982 ada 119 parseldeki eski stadyum alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,167) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/47

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40713 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı (Yatılı Kuran Kursu) olarak düzenlenmesi ile ilgili Abdullah SEMERCİ ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,166) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/48

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 23197 ada, 1 parsel ve 23198 ada, 1 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanı ile Petrol İstasyonu Alanının Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,165) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/49

Koruma Amaçlı İmar planı Değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kilistra(Gökyurt) Mahallesi, 101 ada, 135 parselde yer alan mevcut okul alanının mahalle içinde başka bir alana taşınması ve 101 ada 135 parselin Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/50

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi sınırları içinde planlama alanında imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının teklifinde (PİN: NİP- 36482,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/51

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 35 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,269) teklifleri, meri 1/100000 ölçekli Konya Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar plan hükümlerine uygun olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/52

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 13951 ada, 15 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alan ve çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,270) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/53

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, 42613 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanının batısında şadırvan alanının imar planına işlenmesi ile ilgili Kibrit Camii Yap. ve Yaşt. Derneği’nin imar plan değişikliği teklifi, “Şadırvan ve cami alanı çevresinde yeşil alan ve kamu kullanımını kısıtlayacak inşai faaliyetler, duvar vb. yapılar yapılamaz.” plan notu ilave edilerek düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/54

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi, 20695 ada, 1 ve 3 parselin Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı ve Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Eren Burak İnş. Tic. Ltd. Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP-1093,268) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 17.01.2019

Sayı    : 2019/55

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 485 ada, 42 ve 43 parsellere isabet eden Konut Alanlarının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ali DEMİREL’in imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 24558,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 17.01.2019

Sayı    : 2019/56

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 784 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsellere isabet eden Konut Alanlarının Özel Eğitim Alanı(Özel Ana Okulu) olarak düzenlenmesi ile ilgili Yusuf Emre GENÇ’in imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 24558,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 16.01.2019

Sayı    : 2019/57

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1197 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin komisyon raporu eki listede görüldüğü şekliyle kısmen uygun ve kısmen reddi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda ayrıca komisyon eki listede yer alan parselleri kapsayan tüm planlama alanında 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/58

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 2436 ada 299 no.lu parseldeki mevcut ticaret ve LPG istasyonu, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 2018/703 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, onaylı Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu (Ticaret ve LPG) (PİN: UİP- 615,248) teklifinin komisyonumuzca “LPG satışı yapılacaktır. Akaryakıt satışı yapılamaz” plan notunun eklendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/59

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Emine İYİDOĞAN ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 34739) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/60

Planlama alanının Doğal Sit Alanı içerisine giren kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) onaylanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde, 2. İdare. Mahkemesinin kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/61

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi, 6236 parselin bulunduğu konut adasının ve batısında yer alan yolun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca yol güzergâhının yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.01.2019

Sayı    : 2019/62

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30120, 30121, 30122, 30123 adalarda bulunan Belediye Hizmet Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 17.01.2019

Sayı    : 2019/63

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 parsel ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesinin 2016/1010 Esas ve 2018/1309 sayılı kararı gereği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. Maddesine istinaden söz konusu taşınmazın tahsisinin bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığından görüş talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifinde Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.