14 Ocak 2019 Karar Özeti 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu seçimi yapılmıştır.
 2. Zabıta ve İtfaiye Dairesi Başkanlıklarında fiilen çalışan memur personele 2019 yılında fazla çalışma ücretinin belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 3. 2019 yılında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespitine dair teklifin aynen kabulüne,
 4. “Yeni YHT Garı Alt Geçidi” inşaatında kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 5. Belediyemiz ile Konya İHH İnsani Yardım Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 6. Şehir turları hizmetinde kullanılan Belediyemize ait bir adet otobüsün Konya Sanat Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş’ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 7. Baca Temizleme ve Denetim Yönergesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 8. Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) ve (j) bendleri gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 9. Mülkiyeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait bazı taşınmazların bulunduğu alanda bölgenin ve şehrimizin sosyal ve kültürel prestijine katkı sağlayacak projelerin üretilmesi için TEDAŞ ve Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 10. Belediyemize ait bazı taşınmaz ve hisselerin 3194 sayılı Kanunun 17. maddesi ve 5393 sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi gereğince satışı için Encümenimize yetki verilmesi ve hisseli parsellerin arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 11. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Belediyemize ait parseller üzerinde yapılacak Yeni Motorlu Sanayi inşaatı için TOKİ, her türlü kurum, kuruluş ve odalar ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 12. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında “Yeni Sanayi Alanı” projesine taşınacak esnafların “Hak Sahibi” olarak belirlenmesi ve belirlenen Hak Sahiplerinin “Yeni Sanayi Alanı” avan projesi üzerinden talep edecekleri Sanayi/Ticaret dükkânlarına ait büyüklüklerin ve teknik özelliklerin belirlenmesi amacıyla Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 13. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında “Yeni Sanayi Alanı” projesine taşınacak esnafların tanımlanması amacıyla “Taşınacak Alan Sınırı” belirlenmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 14. 01.01.2019-31.12.2023 yılları arasında uygulanacak olan Büyükşehir Belediyesinin 11 inci 5 yıllık imar programının tasdikine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 15. Karatay Belediyesinin 11’inci 5 yıllık imar programına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 16. Hüyük İlçesinde imar planında pazar alanı olarak geçen taşınmaz üzerine yapılmış Kapalı Pazar Tesisinin Hüyük Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği 5 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 17. Akören İlçe Belediyesinin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 18. Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 19. Meram Belediyesinin 2019 yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 20. Yatırımların finansmanı ve mal alımlarında kullanılmak üzere teminat mektubu ve nakit kredi limiti oluşturulması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 21. Yatırımların finansmanında ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 22. Belediyemiz ile Konya Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği ve Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 23. UKOME kararı ile Belediyemiz tarafından işletilen bir adet geçici açık otoparkın Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı’nın kullanımına tahsis edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 24. “Doğanın Hazine Sandığı: Arı Kovanları” projesi kapsamında Belediyemiz ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 25. "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Altyapısının Geliştirilmesi" projesi kapsamında  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında  5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesinin (a) fıkrasına istinaden ortak hizmet protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 26. Ahırlı İlçesi, Hengeme Mahallesi, 184 ada, 13 parsele isabet eden Teknik Altyapı (Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama) Alanındaki Trafo Alanının imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 27. Akşehir İlçesi, Adsız Mahallesi, Adsız Caddesi üzerindeki Konut Alanlarında zemin katların Ticaret yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 28. Akşehir İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 790 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Akşehir revizyon + İlave Uygulama İmar Planına askı sürecinde itirazlara istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 1097 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 29. Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 2469 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının cephe aldığı Karaman Çevreyolu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 30. Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 847 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 31. Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 120 ada, 6, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 32. Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 150 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 975 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 33. Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 749 sayılı kararı ile onaylanan Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraza dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 34. Ilgın İlçe merkezinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (1. Etap ve 2.Etap) çalışmasında sehven yapılan hatalar ve plan üzerine yazılması gereken yerler ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 35. Kadınhanı İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 982 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda Özel Proje Alanı (ÖPA) olan bölgede yapılan imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 36. Karapınar İlçesi, Akçayazı, Karakışla, Ortaoba, Kayacık ve Sazlıpınar Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 597 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde itirazlara istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 987 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 37. Karapınar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 987 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 38. Karapınar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 703 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazlara istinaden, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 985 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 39. Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 32830 ada, 3 nolu parselin Yurt Alanı olan imarının, yapılaşma koşullarının ve plan notlarının eklenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 40. Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 25985 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 41. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24624 ada, 6 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 42. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 22, 23 ve 24 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 43. Karatay İlçesi, : Fevziçakmak Mahallesi, 5184 ada 4 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 44. Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 25025 ada 1 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 45. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5757 ada 15 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 46. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 23038 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 47. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24623 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 48. Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, 41354 ada, 2 no.lu parselde park alanına trafo alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 49. Meram İlçesi, 3. Derece Doğal Sit alanı içinde kalan, Kürden Mahallesi, 18725 ada, 11 nolu parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 50. Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 15328 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 51. Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13545 ada 33 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 52. Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 1453 ada, 3 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 53. Yalıhüyük İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 902 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 54. Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 115 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Şehrimizde kamulaştırılacak bazı caddelere isim verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Konya – Karaman Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde muhtelif yerlerde Altgeçitler ile ilgili plan değişiklikleri yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Camikebir Mahallesi, 162 ada, 145 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 915 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 1000 ada, 1 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Meydan Mahallesi, 172 ada, 3, 16, 17 ve 18 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İzzetbey Mahallesi, 36 ada, 11 parsel ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2018/253 Esas nolu ve 2018/1303 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 11809 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6758 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Çetmi Mahallesi, 138 ada, 12 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, İslik Mahallesi sınırları içerisinde, Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün yol çalışması kapsamında imar planı değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Ana ulaşım arterlerinden Ankara yolunun yol kapasitesinin etkin kullanılması ve buna bağlı olarak sürekliliğin sağlanmasına yönelik, Ankara yolu güzergahı servis yolu öneri projesine ilişkin imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 32549 ada, 1 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Erler Mahallesi, 5701 ada 11 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24878 ada, 1 ve 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi sınırları içerisinde, Konya-Ankara karayolunun Belh Kavşağından Cevher Dudayev Caddesine kadar olan kısımda yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1005 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şeysadrettin Mahallesinde, eski stad alanının yeniden düzenlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 40713 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 23197 ada, 1 parsel ve 23198 ada, 1 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gökyurt Mahallesi, 101 ada, 135 parselde Koruma Amaçlı İmar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 210 ada, 3 ve 4 parseller, 125 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 35 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 13951 ada, 15 parsel ve çevresi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, 42613 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 79.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selahattin Eyyübi Mahallesi, 20695 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili imar plan imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 485 ada, 42 ve 43 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 784 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 82. Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1197 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 83. Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 2436 ada 299 no.lu parseldeki mevcut ticaret ve LPG istasyonu, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 2018/703 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, onaylı Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu (Ticaret ve LPG) imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine dair  İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 85. Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde Meram Belediyesince hazırlanıp Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 07.09.2016 tarih ve 9649 sayılı Olur’ları ile onaylanan imar planlarının iptal edilmesi ile ilgili II. İdare. Mahkemesinin kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi, 6236 parselinde içerisinde bulunduğu ada ve çevresinde imar planı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30123 ada ve çevresinde imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 ve 17 parsel ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2016/1010 Esas nolu ve 2018/1309 sayılı kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 89. Belediyemiz İştirak Şirketlerine gayrinakit (teminat) limiti belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 11:35’te son verilmiştir.

            Keyfiyet Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince ilan olunur.