1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/180

Akşehir İlçe Belediyesinin, 2018 Yılı Gelir Bütçesinin 06.1.9.99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirlerine 6.832.405,75 TL karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin :

Özel Kalem Müdürlüğüne    :   156.552,78 TL       İnsan Kayn. ve Eğit. Müd. ne :   114.612,92 TL

Yazı İşleri Müdürlüğüne       :        5.009,42 TL      Destek Hizm. Müdürlüğüne   : 299.432,48 TL

Fen İşleri Müdürlüğüne        : 3.469.681,36 TL      İmar ve Şehircilik Müd.ne      : 147.752,12 TL

İşletme ve İştirak. Müd.ne    :    210.514,66 TL      Sosyal Yard. İşleri Müd.ne     :  477.717,88 TL

Temizlik İşleri Müd.ne          :   288.874,25 TL     Zabıta Müdürlüğüne                :    30.833,57 TL

Kültür Sos. İşl. Müd.ne         : 1.331.738,57 TL    Muhtarlık Müdürlüğüne           :      7.599,72 TL

Yapı Kontrol Müd.ne : 292.086,02 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/181

Ereğli İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin; 03.1.2.69 Asfalt Yapım Ücreti 1.000.000,00 TL, 04.4.4.01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 3.000.000,00 TL, 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylara 1.000.000,00 TL, 05.9.1.99 Diğer Çeşitli Gelirler 1.000.000,00 TL ve 01.09.9.91 İç Borçlanma (İller Bankası - Kredi) 10.000.000,00 TL olmak üzere toplam 16.000.000,00 TL gelir karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğünün yol yapım giderlerine 11.000.000,00 TL ve müteahhitlik giderlerine 5.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/182

Kulu İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin; 06.1.3.01 Diğer Bina Satış Gelirine 6.000.000,00 TL ve 05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylara 1.500.000,00 TL olmak üzere toplam 7.500.000,00 TL gelir karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğünün (müteahhitlik hizmetleri, yol yapım gid. ve sosyal tesisler) 6.500.000,00 TL ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün (temizlik hizmeti alım gid.) 1.000.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/183

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında işbirliği protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/184

Mülkiyeti Belediyemize ait listede belirtilen gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesi (e) fıkrası gereği, asgari emlak rayiç bedelinden az olmamak üzere, satılması hususunda Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

m2

Hisse

Cinsi

2018 Yılı

Asgari Emlak

Rayiç Bedeli (TL)

Ereğli

Bahçeli

-

177

3500

Tam

Kuyu ve Arsası

21.000,00

Karatay

Fevziçakmak

31204

2

27613,01

Tam

Arsa

1.579.000,00

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/185

Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 01/11/2018 tarih ve 122 nolu meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/186

İlimiz, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesinde bulunan ekli listedeki gayrimenkuller, imar planında Yol, Belediye Hizmet Alanı, Park olarak ayrılan kamu alanları ve Belediyemiz tarafından hazırlanan Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşüm Projesi (Bakanlar Kurulunca 03.10.2016 tarihinde kararlaştırılmış ve 03.11.2016/9341 tarihli Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.) sınırı içerisinde kalmaktadır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesi kapsamında 04.12.2018 tarih ve 407 sayı ile Cumhurbaşkanımızca Acele Kamulaştırma Kararı alınmıştır. Acele Kamulaştırmaya konu belirtilen gayrimenkullerin Belediyemizce hazırlanan projeler ve imar planları kapsamında kamulaştırılması için 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerine istinaden Encümenimize  yetki verilmesi, kamulaştırmalarla ilgili yapılacak tüm harcamaların bütçenin ilgili tertibinden ve/veya 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen bütçe tertibinden ödenmesi hususları Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/187

Mülkiyeti Belediyemize ait Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 137 ada,  17 parsel numaralı taşınmazın hal kompleksi projesi kapsamında Ereğli Belediyesine bedelsiz olarak devri ve bu devir şartlarının belirlenmesi için 5393 sayılı yasanın 75. maddesi gereği protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunun ilgili birimine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/188

Mülkiyeti T.C Devlet Demiryollarına ait Belediyemiz adına tahsisli, Şeyh Sadrettin Mahallesi Alay Caddesi No: 11 Meram/KONYA adresinde bulunan sosyal tesisin 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince adı geçen şirketlere kullanma hakkının tahsisi ve kullanma bedeli dair teklif incelenmiş olup, 01/01/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

S.No

Şirketin Ünvanı

2019 Yılı Yıllık

Kira Bedeli

(KDV Hariç )

1

Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi

10,000,00-TL

2

Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

5.000,00-TL

3

Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

5.000,00-TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı  : 2018/189

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Caddesi No:93/C Karatay KONYA adresinde bulunan oto pazar yeri (Otopark)’ , 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne tahsisi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, 01/01/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

S.No

Açık Adresi

2019 Yılı Yıllık Kira Bedeli

(KDV Hariç )

1

Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Caddesi No: 93 Karatay – KONYA

10.000,00-TL

 

 

 

 

 

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   : 12.12.2018

Sayı     : 2018/190

Açık adresleri yazılı çay bahçesi, otopark, büfe ve sosyal tesislerin, 5216sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne tahsisi ve işletme bedellerinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş, 01/01/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar listede belirtilen yıllık kira bedeli, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/191

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı arasında Konya İli Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Şenocak Sokak’ta yer alan ve “Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı” tarafından inşaatına başlanan “Anaokulu”nun tamamlanması için gerekli olan peyzaj düzenlemeleri ve bahçe duvarının Büyükşehir Belediyemizce imalatlarının yaptırılması adına, 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 75. Maddesine uygun olarak ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/16

"KOP Bölgesinde Sağlıklı Çiğ Süt Sağlıklı Nesiller Projesi" kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Belediyemiz arasında ortak projeler yapılabilmesi amacıyla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/16

"Üretime Destek, Topluma Kazanç Projesi" kapsamında Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne talepleri doğrultusunda gerekli desteğin sağlanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden  Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Belediyemiz arasında ortak projeler yapılabilmesi amacıyla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/899

Akören İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 788 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon İlave Uygulama İmar Planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda,

Ağalar Mahallesi, 101 ada 3 nolu parselin, Konut adasında kalan kısmının konut alanına dönüştürülmesi talebi,

Ağalar Mahallesi, 169 ada 13 nolu parselin konut alanına dönüştürülmesi talebi,

Akören İlçesi plan notlarında yeniden düzenleme yapılması Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür,

Yapılan diğer tüm itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/900

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1197 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/901

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 266 ada, 323 parselin güneyindeki 7 metrelik imar yolunun fiiliyatta kullanılan bölgeye yönelik yeniden planlanması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/902

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 795 sayılı kararı ile onaylanan, Atakent, Mehmet Akif, Fatih, Doğualagözlü Mahallelerinin bir kısmı ile Batıalagözlü Mahallelerini kapsayan yaklaşık 330 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Atakent Mahallesi 1862 ada 5 parsele yönelik itirazın kabul edilmesi,

Batıelagöz Mahallesi 664 ada 34 parsele yönelik itirazın kabul edilmesi,

Batıelagöz Mahallesi 1747 ada 1 parsele yönelik itirazın kabul edilmesi,

Fatih Mahallesi 703 ada 6 ve 7 parsellere yönelik itirazların kabul edilmesi,

Ereğli Belediyesinin plan notlarına yönelik itirazının kabul edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/903

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 859 sayılı kararı ile onaylanan, Hamidiye, Hıdırlı, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımütahir, Sümer, Kazancı, Eti Selçuklu, Bayacıali ve Alparslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Hacımutahir Mahallesi 475 ada 12 parsele yönelik itirazın kabul edilmesi,

Pirömer Mahallesi 1087 ada 71 parsele yönelik itirazın kabul edilmesi,

Hamidiye Mahallesi 38 ada 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18 ve 35 parsellere yönelik itirazın reddedilmesi,

Selçuklu Mahallesi 2844 ada 1, 2 ve 10 parsellere yönelik itirazların kabul edilmesi,

Ereğli Belediyesinin plan notlarına yönelik itirazının kabul edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/904

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 888 sayılı kararı ile onaylanan, Toros Mahallesinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 330 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde 2626 ada 4 parsele yönelik itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/905

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 431 ada, 206 ve 209 parsellere isabet eden Konut Alanlarında yapılan imar yolu düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/6/c,ç. Maddelerine istinaden otopark olarak değiştirilmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/906

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 3102 ada, 1 parsele isabet eden İdari Hizmet Binasının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yan bahçe yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metre olarak düzenlediği şekliyle, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/907

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 17565 ada, 23 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Ayrık 3 kat, Taks: 0.25, Kaks: 0.75 olan yapılaşma şartlarının, Ticaret Alanı (Fırın), Ayrık 2 Kat, Taks: 0.35, Kaks: 0.75 olarak yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,375) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/908

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42315 ada, 1 parselin ebatlı blok 4 Kat İlkokul Alanı olan imarında, kütle ebatlarının 42x24 şeklinde değiştirilip, “Anaokulu yapılabilir.” plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili planı değişikliği (PİN: UİP- 311,432) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesi, 28515 ada 14 ve 15 nolu parsellerin Eğitim Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan değişiklikleriyle birlikte düzenlendiği haliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/909

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 810 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

279 ada 7 parsel, 279 ada 8 parsel, 279 ada 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 parsellerin, 279 ada 36 parsellerin 1000 m2 olan ifraz şartının 600 m2 olarak planlanması ile ilgili itirazlarının ve planlanmış olan imar yollarının kadastral duruma göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili itirazlarının kabulü TAKS:0,20 ve KAKS:0,40 olması ile ilgili itirazların reddi,

291 ada 94 ve 95 parseller üzerindeki park alanlarının kaldırılması ile ilgili itirazın, 293 ada 6 ve 7 parsellerde bulunan Teknik Altyapı Alanının Park alanına dönüştürülerek 94 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu adanın konut alanına dönüştürülecek biçimde kısmen kabulü,

300 ada 43 parsel numaralı taşınmazın eski halinde kalması ile ilgili itirazın reddi,

300 ada 44 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki yolların kaldırılması ile ilgili itirazın reddi,

303 ada 5 parsel numaralı taşınmazın 1000 m2 olan ifraz şartının 600 m2 olarak planlanması ile ilgili itirazın kabulü terk miktarı ve TAKS-KAKS ile ilgili itirazın reddi,

303 ada 13 parselin güneyinde kalan yolun değiştirilmesi ilgili itirazın reddi,

303 ada 7 parselin ve çevresinin plansız hale getirilmesi ile ilgili itirazın reddi,

304 ada 20 parselin kuzeyinde kalan su arkının korunacak hale getirilmesi ve doğusunda kalan yolun biraz daha doğuya doğru kaldırılması ile ilgili itirazın kabulü,

304 ada 7 parselin kuzeyinden geçen yolun meşe ağacını koruyacak biçimde yeniden düzenlenmesi ile ilgili itirazın reddi,

305 ada 83, 84, 85, 86, 89 parsellerin daha önce uygulama görmesinden dolayı ada çevresindeki yolların yeniden düzenlenmesi ilgili itirazın kabulü,

305 ada 95 parselde yeniden terk yapılmayacak şekilde düzenleme yapılması ile ilgili itirazın düzenlenerek kabulü,

305 ada 114 parselde yeniden terk yapılmayacak şekilde düzenleme yapılması ile ilgili itirazın düzenlenerek kabulü,

1587 ada 56 parselde yeniden terk yapılmayacak şekilde düzenleme yapılması ile ilgili itirazın kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/910

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 866 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının Eğitim Alanı (Özel Anaokulu) olarak düzenlenmesi ile ilgili Akşehir Ada Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 26286,4) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/911

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, 576 ada, 1 parsel, 577 ada, 1 parsel, 578 ada, 1 parsel, 580 ada, 1 parsel, 581 ada, 1 parsel, 584 ada, 1 parsel 585 ada, 1 parsel, 586 ada, 1 parsellerde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Altınekin Belediyesinin teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirildiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/912

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi Işıklar Mahallesi, 182 ada, 7 parselde 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması ile ilgili Bozkır Belediye Başkanlığının (PİN: NİP- 35992) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/913

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçe merkezinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan kısmının bir bölümünde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 795 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi mülga ÖÇKKB tarafından yapılan 1/50000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde yer aldığından plan teklifinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi ekli krokide belirtildiği şekliyle Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/914

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Selki Mahallesi sınırları içerisinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Bununla birlikte; Hüyük İlçesi, Burunsuz, İmrenler ve Selki Mahallelerinde 1/5.000 ölçekli nazım imar planları ( PİN: NİP- 35995 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/915

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 162 ada, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24 nolu parseller ile 136 ada, 1 nolu parselin bulunduğu bölgedeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği (PİN: NİP- 25843,3) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/916

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Beykonak Mahallesi, 150 ada 1 parsel ve 151 ada, 1, 2 ve 3 parsellerde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığının tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/917

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Bacanak-Ören Yaylasında Konut Alanı ve Yol düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediyesinin (PİN: NİP- 35996) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 7 metrelik yol akslarının 10 metre olarak, Konut Alanı ile birlikte düzenlendiği şekliyle, Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/918

Karapınar İlçesi; Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerini kapsayan alanda Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup yapılan değerlendirmeler neticesinde;

“Sağlık Tesis Alanı” olarak planlanmış olan Kale Mahallesi, 125 Ada, 18 Parsel numaralı taşınmazın “Kamu Hizmet Alanı” olarak planlanması yönündeki itirazın kabul edilmesi ve 1/5000 ölçekli planda gerekli düzenlemenin yapılması;

“Konut Alanı” olarak planlanmış olan Kale Mahallesi, 125 Ada, 14-15-16 Parsel numaralı taşınmazların, itiraz dilekçesinde belirtilen yapılaşma şartları ile “Konut+Ticaret Karma Kullanım Alanı” olarak düzenlenmesi yönündeki itirazın, aynı alanda yapılmış olan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının askı süresinde yapılmış olan itirazlar kapsamında değerlendirilmesi amacıyla red edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/919

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 293 ada, 1 parsele isabet eden Öğrenci Yurdu Alanının; Özel Yurt Alanı, E: 0.15, Yençok:9.50 metre olarak düzenlenmesi ve 293 ada 2 parselde; Cami Alanının donatı ayırma çizgisi düzenlenmesi ve de 293 Ada kuzeyinde bulunan yol ve ada kenarı düzenlemesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının uygulama imar planı değişikliği ve nazım imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/920

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 5302 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 18 parsellere isabet eden Kuran Kursu ve Konut Alanının;  Konut E. 1.50 Yençok: 6 Kat Taks: 0.25, Otopark ve Sosyal Tesis Alanı E:0.90, Yençok=3 Kat Taks=0.30 ve de kütlelerin işlenerek düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının nazım ve uygulama imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,198) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/921

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33562 ada, 1 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının; Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ve 33562 ada 2 Parselin, Ticaret Alanı olan imarının da; Sanayi Alanı olarak değiştirildiği, ada genelinde yapılaşma koşullarının ve yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,199) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/922

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 32880 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanın; Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ve 32880 ada, 1 parselin batısında bulunan Sanayi Alanın eşdeğer alan olarak Sosyal Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili nazım ve uygulama imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,200) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/923

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde, Şehir Hastanesinin kuzeyinde, 32697 ada, 1976 ada ve yakın çevresinde; Mevcutta bulunan Tescilli Yapı Koruma Alanını etkilemeyecek şeklide; Rekreasyon Alanlarının Düzenlendiği, Donatı Ayırma Hatlarının Düzenlendiği ve yapılaşma şartlarının düzenlendiği ve de bunlara bağlı olarak ada kenarı düzenlemelerinin yapıldığı nazım ve uygulama imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,201) teklifleri, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/924

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22939 ada, 13 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (Fırın) olarak düzenlenmesi ile ilgili Memduh MUTLU’nun 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,161) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/925

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2857 ada, 176 parsel ve çevresinin Yurt Alanı ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,163) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/926

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Dr. Ziyabarlas Mahallesi, 3945 ada, 322 parsele isabet eden İlkokul Alanının yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/927

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 4398 ada, 6 parselin Ticaret Alanı olan imarının, Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediyesi’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,162) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, E:1.00 Y ençok:3 Kat, Spor Alanı olarak Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/928

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42535 ada 3 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Abdürahim ARSLAN’ın imar planı değişikliği (PİN: NİP-1093,263) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca yapılaşma şartlarında E:1.35 olarak “Emsal alanının 0.15’lik kısmı bodrum ve çatıda kullanılacaktır.” Plan notu ile birlikte düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/929

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi, 6236 parselinde içerisinde bulunduğu ada ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın görüşü alınması için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/930

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 1096 ve 1100 parsellerin bir kısmında Belediye Hizmet Alanı ayrılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP-1093,264) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/931

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Feritpaşa ve Ferhuniye Mahallerinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile onaylanan, 26.10.2018 tarih ve 5663 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi neticesinde itirazların kısmen uygun, kısmen reddi, uygun bulunan itirazlara ilişkin koruma amaçlı imar planının yeniden düzenlenen kısımları ve plan uygulama koşullarında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/932

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 20899 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/933

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30123 ada ve çevresinde imar planı değişikliği yapılması teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/934

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt, Dağdere, Meydanköy ve Çatlı Mahalleri sınırları içerisinde, Enerji Üretim Alanı (44 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali) yerleri ayrılması ile ilgili Mutluer Enerji Üretim A.Ş.’nin imar planı (PİN: NİP- 35985) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/935

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yükselen ve Sızma Mahalleri sınırları içerisinde, Enerji Üretim Alanı (27 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali) yerleri ayrılması ile ilgili Esin Rüzgar Enerji Üretim A.Ş.’nin imar planı (PİN: NİP- 35986) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/936

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Enerji Üretim Alanı (16 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali) yerleri ayrılması ile ilgili Aladağ Rüzgar Enerji Üretim A.Ş.’nin imar planı (PİN: NİP- 35987) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/937

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 parsel ile ilgili Konya 2. İdare Mahkemesinin 2016/1010 Esas ve 2018/1309 sayılı kararı gereği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. Maddesine istinaden söz konusu taşınmazın tahsisinin bulunduğu Jandarma Genel Komutanlığından görüş talep edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifinde Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/938

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya 2.İdare Mahkemesinin 2016/298 Esas ve 2018/1314 sayılı iptal kararına istinaden Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 1374 sayılı kararı ile onaylanan Seydişehir Belediye Meclis kararında bahsedilen “…yeniden oluşan sınırlar içerisinde 01.06.2015 tarihine kadar belediyemize yıkım başvurusunda bulunarak yıkım işlemine başlanmış, projeleri hazırlatılarak belediyemizden inşaat m²’sine ilişkin yazı almış olan parsellerin bulunması durumunda bu parsellerdeki uygulamaların önceden almış oldukları imar durumuna göre inşaatlarının tamamlanmasına” plan notunun kaldırılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/939

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 485 ada, 115 parsel ile ilgili uygulama imar planının Konya 1. İdare Mahkemesinin 2017/1822 Esas nolu ve 2018/1073 sayılı kararına göre “Belediye Hizmet Alanı: Araç ve Makine Parkı” olarak düzenlenmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/940

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 974 ada, 31 parsele isabet eden Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 35555) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcılar tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/941

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 01.10.2018 tarih ve 40817 sayılı yazısına istinaden, Dikilitaş Mahallesi, 19358 ada 1 parselin güneyinde Belediye Hizmet Alanı içerisine, Sille Ak Mahalle 32160 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanı içerisinde 2 adet trafo alanı ayrılması talebi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,436) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Sille Mahallesi 18286 ada 8 parselde bulunan Özel Eğitim Alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin ilave edildiği şekliyle ve güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/942

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 16.10.2018 tarih ve 43481 sayılı yazısına istinaden, Dikilitaş Mahallesi, M29-A01-D-2-A paftada bulunan park alanında 1 adet trafo alanı ayrılması talebi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,437) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/943

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 23.10.2018 tarih ve 44522 sayılı yazısına istinaden, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D21-D-3-B paftada bulunan alanda 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,438) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/944

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 2436 ada 299 no.lu parseldeki mevcut ticaret ve LPG istasyonu, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 2018/703 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, onaylı Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu (Ticaret ve LPG) (PİN: UİP- 615,248) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.12.2018

Sayı    : 2018/945

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçe Merkezinde, 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 863 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi ile muhtelif yerlerde Kulu İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/946

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Avşar Mahallesi, 101 ada 74 parselde 3. Etap Toplu Konut Projesi yapılması ile ilgili olarak Beyşehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP-24556,5) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/947

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, sınırları içerisinde 271 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parseller, 273 ada, 1 parsel, 285 ada, 1, 2, 3 parsellere isabet eden taşınmaz alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin Beyşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 35045) tekliflerinin komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekli ve “Sanayi Alanlarında Arıtma Tesisi Yapılmadan İskân Ruhsatı Düzenlenemez” plan notunun eklendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.12.2018

Sayı    : 2018/948

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Emine İYİDOĞAN ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 34739) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/949

Planlama alanının Doğal Sit Alanı içerisine giren kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) onaylanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde, 2. İdare Mahkemesinin kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/950

Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Altyapı Alanları) düzenlemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarih ve 480 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Konya I. İdare Mahkemesince iptal edilmesi hususunun değerlendirilmesi sonucunda söz konusu alanın dava konusu işlemden önceki haliyle yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,267) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/951

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 643, 644 ve 663 parsellere isabet eden alanda Sosyal Tesis Alanı ayrılması ile ilgili imar planı ve plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,265) teklifleri imar planına esas jeolojik durum dikkate alınarak yapı yaklaşma mesafelerinin güneyde 10 m. olarak E:1.00 TAKS:0.30 Yençok:4 kat yapılaşma şartları ve “Mania kriterlerine uyulacaktır.” Plan notu ile birlikte Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/952

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 645 ve 646 parsellerde ilave imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,266) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/953

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 18636 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/954

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 410 ada 38 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 932 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.12.2018

Sayı    : 2018/955

Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, 16382 ada, 3 parsele isabet eden Eğitim Tesisi (İlkokul) Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Zeynep YILDIRIM ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,261) teklifinin değerlendirilmesi sonucunda; söz konusu alanın 4619 m²’lik kısmının kamusal eğitim alanı olarak ayrılarak 5840 m²’lik kısmının özel eğitim alanı olarak düzenlendiği 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile kamusal eğitim alanı olarak düzenlenen 4619 m²’lik kısmının maliklerce hazineye devri yapılmadan özel eğitim alanı için ruhsat düzenlenmemesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.