10 Aralık 2018 Meclis Gündemi 

 1.  Akşehir İlçe Belediyesinin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,    
 2. Ereğli İlçe Belediyesinin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Kulu İlçe Belediyesinin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında Konya’ya ofis açılması hususunda protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı kanunun 18. maddesi (e) fıkrası gereği satılması için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Karatay Belediyesi’nin 10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Cumhurbaşkanlığı Makamınca Acele Kamulaştırma Kararı alınan gayrimenkullerin acele kamulaştırılması için 2942 sayılı kanunun 5. ve 6. maddelerine istinaden Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryollarına ait Belediyemiz adına tahsisli sosyal tesisin kullanma hakkının 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Ağaç Park Bahçe ve ve Peyzaj Hiz. San. Tic. A.Ş., Konya Güvenlik Hiz. ve Sis. San. Tic. A.Ş. ve Konya Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic. A.Ş.’ye devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait açık oto pazar yerinin işletme hakkının 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş.’ye devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı çay bahçesi, otopark, büfe ve sosyal tesislerin işletme hakkının 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmetleri Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim A.Ş.’ye devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Belediyemiz tarafından yapılacak bazı üst geçitlerin inşaatı için İller Bankası A.Ş.’den kredi alınmasına dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. “Kilistra’nın Turizme Kazandırılması Amaçlı Plan, Proje ve Uygulama Çalışmaları”na Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Belediyemize destek vermek amaçlı ödenek verilmesine ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. “KOP Bölgesinde Sağlıklı Çiğ Süt Sağlıklı Nesiller Projesi” kapsamında 5393 sayılı kanunun 75. maddesine istinaden Belediyemiz ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. “Üretime Destek, Topluma Kazanç Projesi” kapsamında 5393 sayılı kanunun 75. maddesine istinaden Belediyemiz ile Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Akören İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 788 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişiklerine askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1197 sayılı kararı ile onaylanan imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 266 ada, 323 parselin güneyindeki 7 Metrelik yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 795 sayılı kararı ile onaylanan, Atakent, Mehmet Akif, Fatih, Doğualagözlü Mahallelerinin bir kısmı ile Batıalagözlü Mahallelerini kapsayan yaklaşık 330 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 859 sayılı kararı ile onaylanan, Hamidiye, Hıdırlı, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımütahir, Sümer, Kazancı, Eti Selçuklu, Bayacıali ve Alparslan Mahallelerinin birkısmını kapsayan yaklaşık 150 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 888 sayılı kararı ile onaylanan, Toros Mahallesinin birkısmını kapsayan yaklaşık 330 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 431 ada, 206 ve 209 parsellere isabet eden Konut Alanlarına imar yolu düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Karapınar İlçesi, İpekçi Mahallesi, 3102 ada, 1 parsele isabet eden İdari Hizmet Binasının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 17565 ada, 23 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42315 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Seydişehir İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 810 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 866 ada, 4 parsel ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, 576 ada, 1 parsel, 577 ada, 1 parsel, 578 ada, 1 parsel, 580 ada, 1 parsel, 581 ada, 1 parsel, 584 ada, 1 parsel 585 ada, 1 parsel, 586 ada, 1 parsellerde imar plan değişikliği yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Işıklar Mahallesi, 182 ada, 7 parselde imar planı yapılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçe merkezinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan kısmında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 795 sayılı kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan uygulama imar planı revizyona dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Burunsuz, İmrenler ve Selki Mahallelerinde revizyon nazım imar planlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Şıhcarullah Mahallesi, 162 ada, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 24 nolu parseller ile 136 ada, 1 nolu parselin bulunduğu bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Beykonak Mahallesi, 151 ada, 1, 2 ve 3 parseller ve çevresinde imar planı değişikliği yapılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Bacanak-Ören Yaylasında imar planları yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanan, Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerini kapsayan (8. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu) 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı süresinde yapılan itirazlarına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 293 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi, 5302 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 18 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33562 ada, 1 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 32880 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanın düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde, Şehir Hastanesinin kuzeyinde imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 22939 ada, 13 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2857 ada, 176 parsel ve çevresinde imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dr. Ziyabarlas Mahallesi, 3945 ada, 322 parsele isabet eden İlkokul Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine ayrılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Mahallesi, 4398 ada, 6 parsele isabet eden Ticaret Alanının Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42535 ada 3 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi, 6236 parselinde içerisinde bulunduğu ada ve çevresinde imar planı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 1096 ve 1100 parsellere isabet eden Sosyal Tesis Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Feritpaşa ve Ferhuniye Mahallerinde, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 174 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar planına askı süresinde yapılan itirazlara dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 20899 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 30123 ada ve çevresinde imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bağrıkurt, Dağdere, Meydanköy ve Çatlı Mahalleri sınırları içerisinde, Enerji Üretim Alanı (44 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali) yerleri ayrılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yükselen ve Sızma Mahalleri sınırları içerisinde, Enerji Üretim Alanı (27 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali) yerleri ayrılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Enerji Üretim Alanı (16 MW gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali) yerleri ayrılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 13 ve 17 parsel ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2016/1010 Esas nolu ve 2018/1309 sayılı kararına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Dabakane Mahallesi, 934 ada, 4, 5, 14 parseller ile 935 ada, 3 parsel ile ilgili 2. İdare Mahkemesinin 2016/298 Esas nolu ve 2018/1314 sayılı kararına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 485 ada, 115 parsel ile ilgili 1. İdare Mahkemesinin 2017/1822 Esas nolu ve 2018/1073 sayılı kararına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. Kulu İlçesi, Dinek Mahallesi, 974 ada, 31 parsele isabet eden Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama alnına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 01.10.2018 tarih ve 40817 sayılı yazısına istinaden, ilçemizin muhtelif yerlerinde 2 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 16.10.2018 tarih ve 43481 sayılı yazısına istinaden, Dikilitaş Mahallesi, M29-A01-D-2-A paftada bulunan alanda 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 23.10.2018 tarih ve 44522 sayılı yazısına istinaden, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, L29-D21-D-3-B paftada bulunan alanda 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.