12 Kasım 2018 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/129

Meclisimizin 08.10.2018 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 2019 Yılı Performans Programı üzerinde komisyon çalışmamızın devam etmesi nedeniyle bir sonraki oturuma kadar süre talep edilmiştir. Komisyonumuzca yapılan ikinci çalışmada 2019 Yılına ait Performans raporunun ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı, ölçülebilir hedefler konulduğu görülmüştür. Komisyonumuzca raporumuza ekli 2019 yılı Performans Programı kabul edilmiştir.

Ülkemizin içinde bulunduğu durum da göz önünde bulundurularak 2019 yılı Performans Raporunun konya.bel.tr adresinde pdf ortamında yayımlanması nedeniyle basılı olarak dağıtılmaması komisyonumuzca karara bağlanmıştır.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/130

Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/131

Ahırlı 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/132

Akören 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/133

Akşehir 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/134

Altınekin 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/135

Beyşehir 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/136

Bozkır 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/137

Cihanbeyli 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/138

Çeltik 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/139

Çumra 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/140

Derbent 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/141

Derebucak 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/142

Doğanhisar 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/143

Emirgazi 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/144

Ereğli 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/145

Güneysınır 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/146

Hadim 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/147

Halkapınar 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/148

Hüyük 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/149

Ilgın 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/150

Kadınhanı 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/151

Karapınar 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/152

Karatay 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/153

Kulu 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/154

Meram 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/155

Sarayönü 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/156

Selçuklu 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/157

Seydişehir 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/158

Taşkent 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/159

Tuzlukçu 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/160

Yalıhüyük 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/161

Yunak 2019 yılı Mali yılına ait bütçesi Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/162

Belediyemiz tarafından 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ekli listedeki ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedelleri ile ilgili teklif Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/163

Taşkent İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gider Bütçesinin Özlük İşleri 03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri tertibinden 125.000,00 TL ve Otel, Otobüs ve Alabalık İşletmesinin (otel) 03.1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibinden 165.000,00 TL olmak üzere toplam 290.000,00 TL’nin Fen İşleri Müdürlüğünün 03.5. Hizmet Alımları (personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı) tertibine aktarılması ve yine Taşkent İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin; 03.04.05.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurum Hasılatı 1.340.000,00 TL gelir; karşılığında Otel, Otobüs ve Alabalık İşletmesinin (petrol) 03.1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibine 1.340.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/164

Yunak İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin; 06.06.01.99 Diğer Taşınmaz Satış Geliri 5.000.000,00 TL ve 01.09.51.01 İç Borçlanma (İller Bankası - Kredi) 9.600.000,00 TL olmak üzere toplam 14.600.000,00 TL gelir karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine (akaryakıt alımları, temizlik hizm. alımları ve temsil ağırlama gid.) 800.000,00 TL, 06 Sermaye Giderleri tertibine (inşaat malz. alım gid., hizmet binası, yol yapım gid.,) 13.700.000,00 TL ve 05 Cari Transferlere 100.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/165

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Muhtarlar Derneği ve Musiki, Sema ve Mevlevi Kültürünü Araştırma Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolleri yapılması ve protokollerin imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/166

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Medeniyet Eğitim Vakfı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/167

Büyükşehir Belediyemiz ile İran İslam Cumhuriyeti'nin Şiraz şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/168

Büyükşehir Belediyemiz ile İran İslam Cumhuriyeti'nin Hoy şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/169

İmar planında belediye hizmet alanına isabet eden; Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43694 ada,  1 nolu parselde Belediyemize ait hissenin, B.H.A. (Pazar Alanı) olarak kullanılmak üzere, Selçuklu Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği 25 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/170

Mülkiyeti Kulu Belediyesine ait Ömeranlı/Camikebir Mahallesi, 369 ada, 1 nolu parselde bulunan taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi kapsamında Belediyemize devri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/171

Konya Tarihi Kent Merkezinde Meram ilçesi sınırları içerisinde, ekte Alan Sınırı ve Koordinatları belirtilen alanda yer alan Melike Hatun Çarşısı ile Matbaacılar Çarşısı arasında kalan bölgede, tapunun Şükran Mahallesi 167 Ada 56 numaralı Parsel, tapunun Şükran Mahallesi 843 Ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 54, 59, 60, 62, 65, 68, 69, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90 ve 91 numaralı Parseller, tapunun Şükran Mahallesi 844 Ada 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 66, 73, 74, 76, 77, 85, 86 ve 87 numaralı Parseller, tapunun 21 Mahalle Mahallesi 16721 Ada 1 ve 2 numaralı Parseller, tapunun 18 Mahalle Mahallesi 16723 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 numaralı Parseller, tapunun 18 Mahalle Mahallesi 16724 Ada 1 numaralı Parsel, tapunun 21 Mahalle Mahallesi 16726 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 17 numaralı Parseller, tapunun 18 Mahalle Mahallesi 16727 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı Parseller, tapunun 21 Mahalle Mahallesi 16728 Ada 39, 40, 41, 44, 45 ve 46 numaralı Parseller ile tapunun 21 Mahalle Mahallesi 41060 Ada 1 numaralı Parsel ve anılan parseller üzerinde yer alan tüm taşınmazların; bölgenin tarihi, kültürel ve ticari dokusuna katkı sağlaması ve bu kapsamda yeniden canlandırılması amacı ile 5393 sayılı kanunun 14. maddesi (a) ve (b) bendleri ile 15. maddesi (a) ve (h) bendleri gereğince, malikler ile taşınmazlarının trampa işlemlerine esas anılan Proje Alanından veya bölgede yer alan ve yapımı Büyükşehir Belediyesince devam eden Buğday Pazarı Çarşısı Projesi ile Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak olan Matbaacılar Çarşısı Projesi üzerinden Protokoller yapılması, bahse konu parsellerin satın alınması, trampa edilmesi ve ilgili mevzuatlar kapsamında anlaşma esaslı olarak kat karşılığı inşaat yapılması veya yaptırılması ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi konusunda Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/172

İmar planında dini tesis alanına isabet eden; mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 2929 ada,  42 nolu parselin, Dini Tesis Alanı olarak kullanılmak ve üzerinde ticari faaliyet yapmamak kaydıyla, Selçuklu İlçe Müftülüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 25 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/173

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki parsellerin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

m2

Selçuklu

Musalla Bağları

1128

62

306,85

Selçuklu

Musalla Bağları

1128

63

2472,57

Selçuklu

Musalla Bağları

1128

64

82,48

Selçuklu

Ardıçlı

43702

4

2396,93 / 11598,66

Karatay

40 Mahalle

25996

3

8036,65 / 8696,11

Karatay

40 Mahalle

25996

4

1951,70 / 2111,85

Çumra

Yenidoğan

795

1

3894

 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/174

Mülkiyeti Belediyemize ait Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 137 ada,  17 parsel numaralı taşınmazın hal kompleksi projesi kapsamında Ereğli Belediyesine bedelsiz olarak devri ve bu devir şartlarının belirlenmesi için 5393 sayılı yasanın 75. maddesi gereği protokol yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/175

Medeniyet Okulu Projesi kapsamında, proje ortaklarından Konya İl Müftülüğüne bağlı Bedir Kız Kur’an Kursunda açılan Robotik Yazılım proje sınıfında eğitim gören öğrenciler ve ilgili öğretmenlerini temsilen 15-16 Aralık 2018 tarihinde, Çin Şangay'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Robot Şampiyonasına (WER 2018 World Championship Contest) katılacak isimlerin yol giderlerinin Türk Hava Yolları tarafından karşılanmak üzere harcırahsız olarak görevlendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/176

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Kılıçarslan Gençlik Merkezi içerisinde bulunan Sinema Salonlarının Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne 2 (iki) yıllığına tahsis edilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/177

Büyükşehir Belediyemiz ve Konya İnnoPark A.Ş. ile müştereken yürütülmesi planlanan "İnnoKampüs Projesi" ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediyemizin ortağı olduğu Konya İnnoPark A.Ş. ile ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/178

Büyükşehir Belediyemiz ve kısa adı KOP olan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde açılması planlanan "Millet Kıraathanesi" ile ilgili olarak KOP Başkanlığı ile ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/179

Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan Çumra Fidanlığı içerisindeki elma bahçesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler doğrultusunda 10 yıllığına kiraya verilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/5

Konu ile ilgili daha detaylı incelenme ve araştırma yapılarak 5216 sayılı yasanın 7/f maddesine göre işlem yapılması için talebin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.11.2018

Sayı    : 2018/848

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 790 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi ile muhtelif yerlerde Akşehir İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.11.2018

Sayı    : 2018/849

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Otogar ve çevresinde yapılan imar planına yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/850

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 793 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itiraz görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı itirazların reddi ile bazılarının kabulü,

Revizyon sınırı dışındaki parsellerin imara açılması ile ilgili itirazların red edilmesi, Plansız alanlardaki imar yollarının toplulaştırma sonrası oluşan yollara göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili itirazın kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/851

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, Çakılkuyu Mevki ve Hayvancılık Bölgesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/852

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre düzenlenen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanan Talatpaşa, Camikebir, Yunuslu ve Eti Mahallelerini kapsayan yaklaşık 225 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirildiği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 698 sayılı kararı ile kabul edilerek askıya çıkan kısımlara yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/853

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, 507 ada 5 nolu parsel ile 508 ada 39 ve 40 nolu parseller arasında 5 m’lik yaya yolu planlanması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,369) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/854

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 25937 ada 14 ve 33 nolu parsellerin kısmen Karayolları Bölge Müdürlüğünün yeni çevreyolunun kavşak projesi içerisinde kalması sebebi ile Sanayi Alanı, E:0.25, Yençok:7.00 m, Min. İfraz: 5.000 m² olan yapılaşma koşullarının, E:0.40, Yençok:9.00 m olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği ( PİN: UİP- 1690,371) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/855

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 25937 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35 ve 39 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarında belirlenen yapılaşma koşullarından Min İfraz: 5.000 m² şartının kaldırılarak, “Sanayi Alanında minimum parsel büyüklüğü 5.000 m²’dir. Ancak Karayolları kavşak projesine göre hazırlanan imar plan değişikliğine göre taşıt yolunda kalan, imar plan değişikliğinden önce imar uygulaması görmüş imar parsellerindeki parsel büyüklüğü ilgili Belediyesince değerlendirilecektir.” olarak belirlenen plan notunun eklenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği ve ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2017 tarih ve 816 sayılı Meclis Kararında geçen “Üst Katlarında Konut bulunan binaların, zemin katlarında alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin açılmaması ve mevcut işletmelerin ise devredilmemesi” maddesinin “Üst Katlarında Konut/Yurt bulunan binaların zemin katlarında ve parselinde Konut/Yurt bulunan işyerlerinde alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinin açılmaması ve mevcut işletmelerin ise devredilmemesi” şeklinde değiştirilmesi ile ilgili (PİN: UİP- 1690,372) teklifleri, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/856

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 2436 ada 299 no.lu parseldeki mevcut ticaret ve LPG istasyonu, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 2018/703 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, onaylı Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu (Ticaret ve LPG) (PİN: UİP- 615,248) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 15.11.2018

Sayı    : 2018/857

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçe Merkezinde, 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 863 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/858

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18078 ada 7 parselin 3 Kat 0.25/0.75 Konut Alanı olan imarında, “Zemin Katta Ticaret Yapılamaz” plan notu eklenerek, doğu cephesindeki 10 m çekme mesafesinin 5 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,428) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/859

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18962 ada, 6 parselin E: 1.27 TAKS:0.30, Yençok: 10 kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “ Mania Kriterlerine Uyulacaktır” plan notu ve yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/860

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17050 ada, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ile 17049 ada 6 parseldeki konut alanının E:0.82 4 kat olan yapılaşma şartlarının E:0.87 4 kat olarak doğusunda yer alan 427 parselin bir kısmı ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/861

İmar planı revizyonu itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 504 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların görüşülmesi neticesinde; Doğu İstasyon Mahallesi, 81 ada, 61, 62, 63, 64 ve 65 nolu parsellere isabet eden konut adasında sehven unutulan yapılaşma koşullarının (TAKS:0.30, KAKS:0.50) plana işlenmesi talebi uygun, diğer taleplerin reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/862

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Sofuhane Mahallesi, 147 ada, 33 ve 105 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile imar planı değişikliğine (PİN: UİP- 2308,88) konu parsellerin yürüme mesafesi içinde yoğunluk artışının gerektirdiği donatı alanlarının ayrılarak 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında da değişiklik yapıldığı şekli Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/863

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuzlukçu İlçesi, Pazar Mahallesi, 383 ada 1,2 parseller ve 382 ada 2 parsel arasında kalan yaya yolunun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/864

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yenidoğan/Yüksek Mahallesi, 155 ada, 1 parsele isabet eden “Resmi Kurum” alanının Konut Alanı ve Park Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin Beyşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/865

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 73 ada, 127 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanının bir kısmının Depolama (Ticari) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hanefi KASAPOĞLU’nun imar planı değişikliği (PİN: NİP- 24556,7) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/866

Koruma Amaçlı İmar Plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Hacılar ve Ulupınar Mahalleri sınırları içerisinde, Isaura Antik Kenti (Zengibar Kalesi) I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresi 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları (PİN: NİP-35531) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/867

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 822 ada, 418 parsel ve doğusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 3462,17) yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/868

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1651 ada, 20 parsele isabet eden Ticaret Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak Ali Suat YALÇIN’ın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 25183,3) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/869

Koruma amaçlı imar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 225 ada, 17 parselde 26.10.2018 tarih ve 5658 nolu Koruma Bölge Kurulunun“… yapı alanının ön cephe genişliği sabit kalacak şekilde dörtgen formda düzeltilerek hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan paftalarının Belediye meclis kararı ile Kurulumuza iletilmesi..” kararına uygun olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar planları yapılması teklifinde “Bitişik parseldeki binanın saçak kotuna uyulacaktır.” Plan notu eklenerek düzenlendiği şekli ile Komisyonumuzca (PİN: NİP- 1091,197) değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/870

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2856 ada, 39, 40, 160 ve 4613 ada, 17 parsellerin, Konya II. İdare Mahkemesi’nin kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı (PİN: NİP- 1092,159) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/871

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 31693 ada, 2, 4 ve 5 parsellerde ada kenarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/872

İmar planına askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hacıisaefendi ve Kovanağzı Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.07.2018 tarih ve 762 sayılı kararı ile onaylanan Güney Meram III. Etap 1/5000 Ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde; itirazların çokluğu bölgede yapılan planların bölgenin dokusuna uygun olmadığı, eski planların mahalle dokusunu koruduğu, kentsel yaşam kalitesi açısından uygun olduğu kanaati Komisyonumuzca oluştuğundan, 13.07.2018 tarih ve 762 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına bağlı olarak yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 13.07.2018 tarih ve 762 sayılı karardan önceki plan haline dönüştürülmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/873

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 37419 ada, 2 parsel ile ilgili mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,160) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/874

Planlama alanının Doğal Sit Alanı içerisine giren kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) onaylanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde, 2. İdare. Mahkemesinin kararına istinaden yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/875

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 2436 ada 299 parsel ile ilgili, Avcan-Pa Pet. Çay İşl. Gıda Mad. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 953 sayılı kararı ile onaylanan imar planına itirazının reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/876

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Altyapı Alanları) düzenlemesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarih ve 480 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Konya I. İdare Mahkemesince iptal edilmesi hususunun görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/877

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 643, 644 ve 663 parsellere isabet eden alanda Sosyal Tesis Alanı ayrılması ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/878

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 645 ve 646 parsellerde ilave imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/879

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 18636 ada, 1 parselde imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/880

Konya İli, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde 04.04.2014 tarihli Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı (SHT-HÇG) hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 09.11.2018 tarih ve 46715750-105.03[042]-E.20339 sayılı yazısı ve eki gereğince düzenleme yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/881

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 410 ada 38 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 932 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından yapılan itirazın değerlendirilmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/882

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18645 ada, 2 ve 3 parseller ile 15832 ada 3 parselin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,262) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/883

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Başkaraören Mahallesi, 181 ada 1, 2, 3 parsel, 182 ada 1, 2, 3 parseller ile ilgili Yavuz KAYHAN’ın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 35532) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Belediye Hizmet Alanına isabet eden taşınmaz alanın Park Alanı olarak düzenlendiği şekli Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/884

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 30806 ada 3 nolu parselde bulunan Park Alanına, Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,368) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/885

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, 106 ve 127 nolu adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 4182,3) teklifinde ve ayrıca Karatay İlçesi Çatalhöyük Mahallesi 21943 Ada 1 Parselin batısında bulunan, Okul Alanı içerisinde yer alan Trafo Alanının; söz konusu alanın güney batısında bulunan, Otopark alanına konulması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/886

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 37539 adanın kuzeyinde park alanı içerisinde trafo alanı ayrılması ve yol düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,243) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/887

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 16422 adanın güneyindeki park alanı içerinde Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 12.09.2018 tarih ve 37724 sayılı yazısına istinaden 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,429) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/888

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi 20538 adanın kuzeyinde yer alan otopark alanı içerisinde Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 25.06.2018 tarih ve 26857 sayılı yazısına istinaden 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311,424) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/889

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada, 24 ve 25 nolu parsellere isabet eden Akaryakıt İstasyonunun Karayolları Kamulaştırma Sınırı ve mülkiyet durumu dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve E: 0.25, Yençok: 7.50 metre yapılaşma şartları ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP-4181,8) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/890

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Uluırmak Ali Hoca Riskli Alanı içerisinde yol düzenlemesi ve yakın çevresine ilişkin teklifin Meram Belediyesinden geldiği şekliyle Bakanlığa sunulmak üzere  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/891

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Kent Merkezinde Hafif Raylı Sistem Güzergahı (Metro Hattı) ile durakları çevresinde oluşacak otopark ihtiyacına yönelik ulaşım kararlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan plan değişikliği teklifleri Komisyonumuzca düzenlenerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/892

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Avşar Mahallesi, 101 ada 74 parselde 3. Etap Toplu Konut Projesi yapılması ile ilgili olarak Beyşehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP-24556,5) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/893

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, sınırları içerisinde 271 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parseller, 273 ada, 1 parsel, 285 ada, 1, 2, 3 parsellere isabet eden taşınmaz alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin Beyşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 35045) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/894

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Emine İYİDOĞAN ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 34739) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.11.2018

Sayı    : 2018/895

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Termal Turizm Merkezi sınırları içinde kalan, Ilgın İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 119 ada, 13 parsele isabet eden Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanının bir kısmının Ticaret Alanı olarak kalan kısmın ise yine Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevikler Petrol Ürünleri Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 35048) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar Plan değişikliklerinin 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. Maddesine istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığına onaylanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/896

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parsel ve çevresinin yer aldığı bölgede yapılaşmanın durdurulması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/897

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahalle sınırları içerisinde, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde park alanları ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin reddi, ayrıca ‘mera alanlarında plan ve plan değişikliği yapılmasına ilişkin’ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 tarih ve 1020 sayılı kararı ile onaylanan alanlardan sehven Ardıçlı Mahallesi 1026 parsel olarak yazılan taşınmazın Ardıçlı Mahallesi, 1020 parsel olarak düzeltilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.11.2018

Sayı    : 2018/898

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, 16382 ada, 3 parsele isabet eden Eğitim Tesisi (İlkokul) Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Zeynep YILDIRIM ve hissedarlarının imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,261) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.