12 Kasım 2018 Karar Özeti  

 1. Yatırım ve cari borç ödeme işlemlerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den gayri nakdi kredi alınması ve krediye ait her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi (c) fıkrası gereğince, Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneğinin (UGDD) yürütmekte olduğu sosyal uyum projesi “Emeğe Destek Projesi” kapsamında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Büyükşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Ahırlı İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Akören İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Akşehir İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Altınekin İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Beyşehir İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Bozkır İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Çeltik İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Çumra İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Derbent İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Derebucak İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Doğanhisar İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Emirgazi İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Ereğli İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Güneysınır İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Hadim İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Halkapınar İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Hüyük İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Ilgın İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Kadınhanı İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Karapınar İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Karatay İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Kulu İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Meram İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Sarayönü İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Selçuklu İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Seydişehir İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Taşkent İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Tuzlukçu İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Yalıhüyük İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Yunak İlçe Belediyesinin 2019 Mali Yılı bütçesinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. 2019 yılı isteğe bağlı ücret tarifelerinin görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Taşkent İlçe Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma ve ek ödenek yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Yunak İlçe Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde ek ödenek yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Belediyemiz ile Konya Muhtarlar Derneği ve Musiki, Sema ve Mevlevi Kültürünü Araştırma Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi (c) fıkrası gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Belediyemiz ile Konya Medeniyet Eğitim Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi (c) fıkrası gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. İran İslam Cumhuriyeti Şiraz şehri ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. İran İslam Cumhuriyeti Hoy şehri ile Belediyemiz arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Mülkiyeti Belediyemize ait hissenin amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Selçuklu Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereği 25 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Mülkiyeti Kulu Belediyesine ait taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Konya tarihi kent merkezinde bulunan bazı taşınmazların kamulaştırılması için Encümene yetki verilmesi ve yapımı Belediyemiz tarafından devam eden bazı projeler ile ilgili protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Selçuklu İlçe Müftülüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 25 yıllığına bedelsiz tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların 5393 sayılı Kanunun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın hal kompleksi projesi kapsamında Ereğli Belediyesi’ne bedelsiz devri ve bu devir şartlarının belirlenmesi için 5393 sayılı kanunun 75. maddesi gereği protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Bedir Kız Kur’an Kursunda açılan Robotik Yazılım Proje sınıfında eğitim gören öğrenciler ve ilgili öğretmenlerin Çin’in Şangay şehrinde düzenlenecek 2018 Dünya Robotik Şampiyonasına harcırahsız olarak görevlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Kılıçarslan Gençlik Merkezinde bulunan sinema salonlarının Konya Kültür ve Spor Faaliyetleri San. Tic. A.Ş.’ye tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Belediyemiz ile Konya İnnopark A.Ş. arasında “İnnoKampüs Projesi” ile ilgili olarak ortak hizmet protokolü imzalanması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Belediyemiz ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde açılması planlanan “Millet Kıraathanesi” ile ilgili olarak ortak hizmet protokolü imzalanması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Sorumluluğu Belediyemize ait olan Çumra Fidanlığı içerisinde bulunan elma bahçesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümler doğrultusunda 10 yıllığına kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Derbent-Konya arası ulaşım seferleri için Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ve Meclis Üyesi İsmail Öz tarafından verilen önerge teklife dair Ulaşım Komisyonu Raporunun aynen kabulüne,
 55. Akşehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 790 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Akşehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylanan Yeni Otogar ve çevresinde yapılan imar planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Çumra İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 793 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, Çakılkuyu Mevki ve Hayvancılık Bölgesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Ereğli İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre düzenlenen, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanan Talatpaşa, Camikebir, Yunuslu ve Eti Mahallelerini kapsayan yaklaşık 225 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi, 507 ada 5 nolu parsel ile 508 ada 39 ve 40 nolu parseller arasında 5 m’lik yaya yolu planlanması ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 25937 ada 14 ve 33 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 25937 ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35 ve 39 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 2436 ada 299 no.lu parseldeki mevcut ticaret ve LPG istasyonu, Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 24.05.2018 tarih ve 2018/703 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, onaylı Nazım İmar Planı’na göre hazırlanan Akaryakıt ve Servis İstasyonu (Ticaret ve LPG) imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. Kulu İlçe Merkezinde, 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 863 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18078 ada 7 parsel ile ilgili plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18962 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17050 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 427 parsel ve 17049 ada, 5 ve 6 parsellerde imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. Sarayönü İlçesi merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 504 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. Seydişehir İlçesinde, Sofuhane Mahallesi, 147 ada, 33 ve 105 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. Tuzlukçu İlçesi, Pazar Mahallesi, 383 ada 1,2 ve 382 ada 2 parsel arasında kalan yaya yolunun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 155 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 73 ada, 127 parsellere isabet eden Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanının bir kısmının Depolama Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hanefi KASAPOĞLU’nun imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Hacılar ve Ulupınar Mahalleri sınırları içerisinde, Isaura Antik Kenti (Zengibar Kalesi) Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 824 ada, 418 parsel ve çevresinde imar plan değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1651 ada, 20 parsele isabet eden Ticaret Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak Ali Suat YALÇIN’ın imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 225 ada, 17 parselde Koruma Amaçlı İmar plan değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 02.12.2016 tarih ve 1189 sayılı kararı ile onaylanan, Aşkan Mahallesi, 2856 ada, 39, 40, 160 ve 4613 ada, 17 parsellerde yapılan imar plan değişikliğinin Konya II. İdare Mahkemesince iptal edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi, 31693 ada, 2, 4 ve 5 parsellerde ada kenarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi Hacıisaefendi ve Kovanağzı Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.07.2018 tarih ve 762 sayılı kararı ile onaylanan Güney Meram III. Etap 1/5000 Ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlarına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 37419 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 365 parsel ve çevresinde Meram Belediyesince hazırlanıp Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 07.09.2016 tarih ve 9649 sayılı Olur’ları ile onaylanan imar planlarının iptal edilmesi ile ilgili II. İdare. Mahkemesinin kararına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Toprak Sarnıç Mahallesi, 2436 ada 299 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine itirazının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin, 12.05.2017 tarih ve 480 sayılı kararı ile onaylanan, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Altyapı Alanları) olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Konya I. İdare Mahkemesince iptal edilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 643, 644 ve 663 parsellere isabet eden alanda Sosyal Tesis Alanı ayrılması ile ilgili imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 645 ve 646 parsellerde ilave imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 18636 ada, 1 parselde imar plan değişikliği yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçe, sınırları içerisinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygun görülen Mania Kriterlerinin imar planına işlenmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 410 ada 38 parsel ile ilgili olarak plan değişikliğine yapılan itirazın değerlendirilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Sille Mahallesi,  18645 ada, 2 ve 3 parseller ile 15832 ada 3 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Başkaraören Mahallesi, 181 ada 1, 2, 3 parsel, 182 ada 1, 2, 3 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 30806 ada 3 nolu parselde bulunan Park Alanına, Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. Karatay İlçesi, Hayıroğlu Mahallesi, 106 ve 127 nolu adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 37539 adanın kuzeyinde Park alanı içerisinde trafo alanı ayrılması yol düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94. Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesinde, Park alanında 1 adet trafo alanı ayrılması talebi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesinde, Otopark alanında 1 adet trafo alanı ayrılması talebi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 96. Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada, 24 ve 25 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Konya il merkezi sınırları içerisinde yol düzenlemesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Merkezinde Hafif Raylı Sistemi Güzergahı (Metro Hattı) ile durakları çevresinde oluşacak otopark ihtiyacına yönelik ulaşım kararlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Avşar Mahallesi, 101 ada 74 parsel ile ilgili olarak imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, sınırları içerisinde 271 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parseller 273 ada, 1 parsel, 285 ada, 1, 2, 3 parsellere isabet eden Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 119 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 103. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 104. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahalle sınırları içerisinde, Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Adakale Caddesini birbirine bağlayan Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 105. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, 16382 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 106. 50 adet Sarayönü umum servis aracı plakasının 2886 sayılı Devlet Kanununa göre ihaleye çıkarılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 107. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında stadyum projesi ve yapımı kapsamında imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlüğe devredilen Büyükşehir Spor ve Kongre Merkezi binasının Belediyemiz faaliyetlerinde ve ilgili birimlerimizce kullanılması için; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:45’te son verilmiştir.