08.Ekim 2018 Komisyon Raporları

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/118

2019 Yılı Performans Programı üzerinde komisyon çalışmamızın devam etmesi nedeniyle Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/119

Akşehir İlçe Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde yapmış olduğu 3.089.000,00 TL’lik aktarma kaydı Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/120

Meram İlçe Belediyesi 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin; Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kamulaştırma Giderlerinden 7.500.000,00 TL alınarak, Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Giderlerine aktarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/121

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen parsellerin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

m2

Hisse

Cinsi

2018 Yılı

Asgari Emlak

Rayiç Bedeli (TL)

Karatay

Fevzi Çakmak

26308

12

947.609,10

Tam

Arsa

23.908.000,00TL

Selçuklu

Yazır

-

436

2.069,78

Tam

Arsa

651.000,00TL

Karatay

Fevzi Çakmak

2485

1

28.660,00

Tam

Harap Mezarlık

3.855.000,00TL

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/122

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından kullanılan Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 2739 ada, 1 parselde bulunan tescilli hizmet binasının Belediyemize tahsisi karşılığında Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 225 ada, 133 parselde bulunan 1. Vakıf İşhanının 2. katının kiralanmasını içeren protokolün 5393 sayılı Kanununun 75.maddesi (d) fıkrası gereğince yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/123

İmar planında belediye hizmet alanına (sosyal tesis) isabet eden mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13508 ada,  15 nolu parselin, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Selçuklu Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği 25 yıllığına bedelsiz tahsisi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/124

Mülkiyeti Belediyemize ait Ereğli İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 137 ada,  17 parsel numaralı taşınmazın hal kompleksi projesi kapsamında Ereğli Belediyesine bedelsiz olarak devri ve bu devir şartlarının belirlenmesi için 5393 sayılı yasanın 75. maddesi gereği protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/125

Belediyemizin 2018 yılı Gelir Tarifesinin düzenlendiği, 20.11.2017 tarih ve 1094 sayılı Meclis Kararının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bölümünün G.1.f. maddesinin “Elkart Satışı ile Elkart Dolum işlemi yapan diğer bayilerin Elkart provizyon satışı üzerinden almış oldukları, bayi payı komisyon oranı: %2,50 (KDV hariç kısımdan hesaplanır)” şeklinde değiştirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/126

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Ferhuniye Mahallesi Abdulezel Paşa Caddesi No: 2/D Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Dede Çay Bahçesinin, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve söz konusu çay bahçesinde yapılan tadilatın bitimine müteakip yer tesliminden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar yıllık kira bedelinin 45.000,00TL(KDV Hariç) olarak tespiti, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/127

Belediyemiz ile Konya İl Jandarma Komutanlığı arasında muhtelif inşaat işleri ve çevre düzenlenmesi ile ilgili olarak ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/128

Büyükşehir Belediyemiz ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Doğanhisar Gölcük Çevre Düzenleme Projesinin uygulanması, izlenmesi ve denetimine ilişkin protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/4

Derbent- Konya toplu ulaşımı ile ilgili daha detaylı incelenme yapmak üzere bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/15

Yapımı tamamlanan aşağıdaki listede isimleri yazılı tesislerin yine listede belirtildiği şekilde karşılığında bulunan Sulama Kooperatifine devredilmesi için ilgili Sulama Kooperatifi ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 

DEVRİ YAPILACAK TESİSLER

SIRA NO

İLÇESİ

YATIRIM YERİ

DEVREDİLECEK KURUM

1

Ereğli

Gaybi Mahallesi Damlama Sulama Tesisi

S.S. Gaybi Mahallesi Sulama Kooperatifi

2

Seydişehir

Kavak Mahallesi Sulama Göleti ve Damlama Sulama Tesisi

S.S. Kavak Mahallesi Sulama Kooperatifi

3

Seydişehir

Kızılca Mahallesi Sulama Göleti ve Damlama Sulama Tesisi

S.S. Kızılca Mahallesi Sulama Kooperatifi

 

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/781

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 150 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/782

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 190 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/783

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan yaklaşık 135 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/784

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 268 sayılı meclis kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

6533, 6534, 6535 parselde 10m’lik yolun mülkiyet sınırlarına göre kaydırılması ile ilgili itirazın kabulü,

203 ada 17 parsel üzerinde planlanmış olan ana okulu alanının 18 ve 19 parsel numaralı taşınmaz üzerine kaydırılması ile ilgili itirazın kabulü,

620 ada 2 parsel numaralı taşınmazın üzerinde bulunan park alanının kaldırılması ile ilgili itirazın red edilmesi,

9257 ve 9260 parseller üzerinden geçen yolun kaydırılması ile ilgili itirazın red edilmesi,

6531 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan park alanının kaldırılması ile ilgili itirazın red edilmesi,

5798 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu ada üzerindeki yapılaşma haklarının 5 kat olarak planlanması ile ilgili itirazın red edilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/785

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçesinde, Kadınhanı Merkez Revizyon İmar Planında muhtelif yerlerde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile tescilli kültür varlıkları, koruma alanlarında yapılan değişikliklerin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesi teklifi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/786

İmar planı revizyonu itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Osmancık, Yeni ve Zafer Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 495 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Osmancık Mahallesi, 661 nolu parselin doğusundaki yol ekseninin kaydırılmasına ilişkin talep uygun,

Yeni Mahalle, 882 nolu parselin doğusundaki yolun, çevresi ile birlikte düzenlenmesine ilişkin talep uygun,

Osmancık Mahallesi, 164, 165, 168, 170, 171, 172 nolu parsellerin doğusundaki ada kenarlarının düzeltilmesi ile ilgili talep uygun,

Plan notlarına ilave yapılması talebi uygun,

Yeni Mahalle, 2660, 2661, 2680 ve 2681 nolu parsellerin park alanından konut alanına dönüştürülmesi talebinin reddi,

Ayrıca ihtiyaç olan yerlerde 1/5000 ölçekli nazım imar planında da değişiklik yapılması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/787

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara göre hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 701 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Tepebaşı Mahallesi, 726 ada, 1 nolu parselde kalan sehven T3 Alanı olarak planlanan ve benzer durumdaki, 704 ada 1 parsel, 690 ada 2, 3, 4, 5 nolu parseller, 444 ada 1 nolu parsel, Güngören Mahallesi, 801 ada, 1 nolu parsel ve 802 ada, 1 nolu parsel, İstiklal Mahallesi kısmen 63 ada, 97 nolu parsel, kısmen 63 ada 30, 31 ve 32 nolu parsellerde kalan, Tepebaşı Mahallesi, 783 ada, 5 nolu parselde kalan sehven T3 Alanı olarak planlanan alanların; “T2” alanına alınması talebi uygun,

Plan notlarında düzenleme yapılması ve ayrıca ihtiyaç olan yerlerde üst ölçekli nazım imar planında da değişiklik yapılması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/788

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçe merkezinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda Özel Proje Alanı (ÖPA) olan bölgede; ÖPA sınırının kaldırılarak düzenleme yapılması teklifi görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği düzeltilerek uygun ve ihtiyaç olan yerlerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/789

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 779 ada 6, 7, 11, 12, 13 parsellerin emsallerinin ortalama emsal olarak tek yapılaşma koşulu yazılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 7589,54) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca konut alanı ve yol aksının düzeltildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/790

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fezipaşa Mahallesi, Küçükbece Yaylası, 1081 ada, 29 parselde imar yolu açılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 25043,1) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/791

Karapınar İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 703 sayılı meclis kararıyla onaylanan, Cumhuriyet, Adalet, Fevzipaşa, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa ve Alaaddin Mahallelerinde 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Fevzipaşa Mahallesi, 1738 adada yer alan taşınmazların yolda kalmasına ilişkin itirazın düzenlenerek kabul edilmesi,

Apak Mahallesi, 1418 adada yer alan taşınmazların yolda kalmasına ilişkin itirazın düzenlenerek kabul edilmesi,

Reşadiye Mahallesi, 2104 adada yer alan taşınmazların yolda kalmasına ilişkin itirazın düzenlenerek kabul edilmesi,

Hacıisa Mahallesinde, Zafer Caddesi ve Karatay Sokağın birleştiği kavşaktaki yol ve imar adası yeniden düzenlenmesini gerektiren itirazın kabul edilmesi,

Apak Mahallesi, 492 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazda Emsal değerinin 1,20 olarak düzenlenmesine ilişkin itirazın Emsal değiştirilmeden ada sınırlarında düzeltme yapıldığı haliyle düzenlenerek kabul edilmesi,

Adalet Mahallesi, 2376 ada 11 ve 2 parsel numaralı taşınmazların TİCK (Ticaret+Konut Alanı) ve E=1,40 olarak düzenlenmesine yönelik itirazın kabul edilmesi,

Diğer tüm itirazların red edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/792

Karapınar İlçesi, Akçayazı, Karakışla, Ortaoba, Kayacık ve Sazlıpınar Mahallelerinde 16.06.2017 tarih ve 597 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Sazlıpınar Mahallesi, 875 parsel numaralı taşınmaza isabet eden yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın kabul edilmesi,

Sazlıpınar Mahallesi, 132 ada 2,3,4,5,6,7 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden 15 m’lik yol düzenlemesinin, eski plan durumuna getirilmesine ilişkin itirazın düzenlenerek kabul edilmesi,

Karakışla Mahallesi, 139 ada 1 parsel numaralı taşınmazın itiraza konu kısmının plan sınırına dahil edilmesine ilişkin itirazın kabul edilmesi,

Karakışla Mahallesi, 160 ada 1 parsel numaralı taşınmaza isabet eden yol ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin itirazın düzenlenerek kabul edilmesi,

Karakışla Mahallesi, 137 ada 3 parsel numaralı taşınmaza isabet eden yol düzenlemesine ilişkin itirazın düzenlenerek kabul edilmesi,

Karakışla Mahallesi, 160 ada 1 parsel numaralı taşınmazda Mera Komisyonu tarafından koyun yolu olarak gösterilmiş 25 m’lik yolun plan işlenmesine ilişkin itirazın düzenlenerek kabul edilmesi,

Ortaoba Mahallesi, 654 parsel numaralı taşınmazda yapılan sosyal donatı, park alanı ve ticaret alanı düzenlemesine ilişkin itirazın düzenlenerek kabul edilmesi,

Ortaoba Mahallesinde, halihazır haritada olup plan sınırında olmayan yapının bulunduğu alanın plana dahil edilmesine ilişkin itirazın kabul edilmesi,

Akçayazı Mahallesinde, halihazır haritada olup plan sınırında olmayan yapının bulunduğu alanın plana dahil edilmesine ilişkin itirazın kabul edilmesi,

Diğer tüm itirazların red edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/793

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 520 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, İpekçi Mahallesinin bir kısmında 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planın görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/794

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24096 ada, 5 parselin Ticaret Alanı (Oto Satış Teşhir Servis Alanı) olan imarında parselin ortasından geçen ifraz hattının, komşu parseli olan 24096 ada, 1 parsel ile arasına atılması ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,360) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/795

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 37368 ada, 8 nolu parsel içindeki mevcut trafonun, 27213 ada 5 nolu parseldeki park alanına kaydırılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,245) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/796

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi 4265 ada 5, 6, 7, 8 no.lu parsellere isabet eden Konut Alanlarının E:1.50 Taks:0.25 Yençok: 6 Kat olarak“Parseller tevhid edilerek tek parsel oluştuktan sonra yapılaşabilecektir.” plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,246 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/797

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan bölgesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği (PİN: UİP- 311,427) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/798

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18612 ada, 7 parselin Ayrık nizam 5 kat TAKS:0.25 KAKS:1.25 yapılaşma şartları korunarak doğu cephesindeki 10 m. çekme mesafesinin 5 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311,425) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/799

İmar planı değişikliği itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yunak İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 126 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara göre hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Merkez/Yeni Mahalle, 160 ada, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin ticaret alanı olarak değiştirilmesi talebinin, Yunak Belediyesince söz konusu parsellerin kamulaştırılacağı beyan edildiğinden reddi,

Askıdaki imar planı değişikliği onama sınırı içerisine girmeyen itirazların ve diğer itirazların reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/800

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan revizyonuna uygun olarak, Yeni, Hamidiye, Hacıakif ve Beytepe Mahallelerinin bir kısmında hazırlanan (5. ve 6. Etap) 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde Beyşehir İlçesi 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/801

Planlama alanının Kentsel Sit Alanı içinde kalan kısım ve/veya kısımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından (Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce) uygun görüş/onay alınması gerekmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 126 ada, 51 parsele isabet eden Konut ve Otopark Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Çiğden Kamile DEMİR’in imar plan değişikliği (PİN: NİP- 26286,3) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca  uygun  görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/802

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, sınırları içerisinde 271 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parseller, 273 ada, 1 parsel, 285 ada, 1, 2, 3 parsellere isabet eden taşınmaz alanlarının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin Beyşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 35045) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/803

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 180 ada, 42 parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kenan Tolga BÜLBÜL’ün 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı (PİN: NİP- 35046) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/804

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 196 ada, 17 parsele isabet eden Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanında yol düzenlenmesi ile ilgili T Dinamik Enerji Tic. A.Ş.’in imar plan değişikliği (PİN: NİP- 35047) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/805

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 119 ada, 13 parsele isabet eden Akaryakıt LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanının bir kısmının Ticaret Alanı olarak ayrılması ile ilgili Çevikler Petrol Ürünleri Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 35048) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/806

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 520 sayılı kararı ile onaylanan Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planında revizyon yapılması ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının (PİN: NİP- 25183,2) teklifi dikkate alınarak, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 860 sayılı kararının iptal edilmesi, Karapınar Belediyesi tarafından teklif edilen  1/5.000  ve  1/1000 ölçekli planların Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/807

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, 5351 ada, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 parsellere isabet eden alanda yapılan imar plan değişikline ilişkin itirazlarda 8 metrelik yolun ekseninin değiştirilmesi teklifi reddedilmiş olup söz konusu alanda 10 metrelik yolun yerinin değiştirilmesine ilişkin tekliflerin kabulünde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/808

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5723 ada, 20 parselin Belediye Hizmet Alanı (Konya Büyükşehir Belediyesi Atölyeleri ve Asfalt Şantiyesi) olarak düzenlenmesi ve bu tesisler yapılıncaya kadar hayvan gübresi döküm alanı olarak kullanılması, ayrıca Selçuklu İlçesi, Sille Ak ve Selahaddin Eyyubi Mahallesi sınırları içinde kalan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.09.2016 tarih ve 994 sayılı kararı ile onaylanan imar planına konu alanda yeniden düzenleme yapılması ile ilgili plan değişikliği teklifleri Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/809

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fetih Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 829 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (Mahrukatçılar) değişikliğine askı süresinde yapılan; yoğunluk, kat adedi, fonksiyon ve 18. Madde uygulamasına ilişkin ve de plan notları konularında yapılan tüm itirazlara ilişkin tekliflerin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/810

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aslım Caddesi çevresinde Cami ve Sosyal Donatı Alanları planlanması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/811

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Konya-Ankara karayolunun Belh Kavşağından Cevher Dudayev Caddesine kadar olan kısımda düzenleme yapılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/812

Meram İlçesi, Fatih Caddesinin Çeçenistan Caddesine bağlantı yolu yapılması ile ilgili,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarih ve 654 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişiklerine askı süresinde yapılan itirazlar ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu, Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Ulaşım Master Planında Fatih Caddesinin Çeçenistan Caddesine bağlantısının önerildiği görülmektedir. Bu kapsamda Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve notları ile “3.9.1.2. Kent İçi Ana Yollar (1,2,3. Derece):Erişme kontrollü olmayıp, kent içi ana arter niteliğindeki yol sistemlerini tarif eder. Bu plan sonrası yapılacak nazım ve uygulama imar planlarında, bu planın öngördüğü yol sisteminin hayata geçmesi sağlanacaktır. Bölge içi dağıtıcı-toplayıcı yol sistemleri alt ölçekli planlarla belirlenir. Bu yollar için yolun genişliğine ve gereğinde afet durumunda kullanılabilme hassasiyetine bağlı yeterli çekme mesafeleri ayrılacaktır. Mesafenin ölçüsü alt ölçekli planlarda belirlenecektir. 3.9.1.7. Bu planda tanımlanan yolların genişlikleri, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarında ve uygulama imar planlarında, varsa ilgili kurumların kamulaştırmaya ilişkin görüşleri de dikkate alınarak belirlenecektir.3.9.1.10. Önemli Karayolu Kavşakları: Plan üzerinde gösterilen kavşak gösterimleri şematiktir. Kent içi ulaşımda önemli kavşaklar, planda ayrıştırılarak gösterilmiştir. Karayolları ve kent içi yol sistemi üzerindeki kavşaklar Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilip uygulanacaktır.” Ulaşım Ana Planında “… Fetih Caddesi ve devamında Ahmet Özcan Caddesi bu radyal yolları oluşturan ringlerden  birisidir.  Fetih  Caddesi  ve  Ahmet  Özcan  Caddesinin   radyal   nitelikteki   işlevini yükseltmek ve Beyşehir Çevreyolu ile birleşerek ringi tamamlamak üzere; Fatih Caddesinin Çeçenistan Caddesine bağlantısı yapılarak bir iç çevre yolunun oluşması hedeflenmektedir” belirtilen hususlar doğrultusunda onaylanan imar planı değişiklerine askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/813

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hacıfettah Mahallesi, 84 ada, 11 parsele isabet eden Ticaret Alanı ve 84 ada, 74 parsele isabet eden Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu Alanının, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kemal YILMAZ ve hissedarlarının (PİN: NİP- 1092,157) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/814

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 27886 ada, 1, 2, 3, 5 parsellere isabet eden alanının Konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,158) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/815

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda,

Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde kalan Fatih Caddesi Köprülü Kavşağı ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği,

Meram İlçesi, Sahipata Mahallesi, 16715 ada 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği,

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 4599 ada 53 parselin Ticaret Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği,

Meram Kentsel Dönüşüm Master Planı Ahmet Özcan Caddesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 5’inci maddesinin, 14.11.2014 tarih ve 830 sayılı Konya Büyükşehir Belediye Meclis kararı çerçevesinde, münferit yapılaşmalara tabi konut altı ticaretler ile ilgili yeni yapılanma projelerinin, bodrum kat hariç bağımsız bölüm brüt alanı 150 m²’yi geçmesi halinde UKOME’den görüş alınması, bodrum kat hariç bağımsız bölüm brüt alanının 150 m²’nin altında olması halinde ise ilgili ilçe belediyesi tarafından değerlendirilmesi görüşüne varılmıştır. Bu nedenle Meram Kentsel Dönüşüm Master Planı Ahmet Özcan Caddesi Kuzeyi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 5’inci maddesinde “… planda münferit yapılaşmalara tabi konut alanlarını belirten ve “M” sembolü ile ifade edilen 14 metre ve üzeri genişlikteki imar yollarına cepheli parselde, UKOME’nin uygun görüşü alınmak şartı ile konut altı ticaret yapılabilir ve maksimum TAKS:0.40 kullanılabilir.” belirtilen UKOME’nin uygun görüşü alınmak şartı ile ifadesinin kaldırılarak “İlçe belediyesi mimari estetik komisyonu görüşü alınmak şartı ile” ifadesinin ilave edilerek yeniden düzenlendiği imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/816

Planlama alanının Kentsel Sit Alanı içinde kalan kısım ve/veya kısımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından (Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce) uygun görüş/onay alınması gerekmektedir. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya asılacaktır.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 1406 parsele isabet eden Konut Alanının Dini Tesis Alanı olarak çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/817

İmar planına yapılan itiraz ile ilgili değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 844 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliği ile düzenlenen Belediye Hizmet Alanının; yapımı tamamlanmak üzere olan gar alanına yakın bir konumda olması nedeniyle ulaşım taleplerini karşılamaya yönelik otopark ve transfer istasyonu olarak kullanılacak olması ve akaryakıt istasyonu alanının bölgede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başka bir alanda yeniden değerlendirilebileceğinden askı sürecinde Zeki Kaya Demirkıran Pet. Otom. Gıda ve İnş. San. Tic. A. Ş.’nin itirazının reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/818

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 42506 ada, 3 parsel ve Medrese Mahallesi, 13225 ada, 3 parsele isabet eden İlkokul Alanlarının yapılaşma şartlarının ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/819

İmar planına yapılan itirazlar ile ilgili değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana ve Buhara Mahalleleri sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliklerinde Stadyum Alanının güneyinden çevreyoluna kadar planlanan yolun ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir bağlantı olması ve üst ölçekli planlarda ticaret-turizm-konut alanı kararı korunduğundan buna uygun olarak ada bazında yapılacak plan değişikliği teklifleri değerlendirileceğinden askı süresinde yapılan itirazların, reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/820

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahalle sınırları içerisinde, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde park alanları ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/821

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28350 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut ve Park Alanının düzenlenmesi ile ilgili arsa malikleri adına Samet TOZAN’ın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,260) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/822

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, 16382 ada, 3 parsele isabet eden Eğitim Tesisi (İlkokul) Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Zeynep YILDIRIM ve hissedarlarının imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,261) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/823

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Taraşçı ve Gökçehüyük Mahalle yolunun kuzeyi ve güneyinde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının görüşülmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığının teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/824

Koruma amaçlı imar planlarına itiraz teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Taşkent İlçesi, Bektaş, Hıra ve Şıhlar Mahallelerinin kentsel sit alanına isabet eden kısımlarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı imar  planlarının  13.04.2018  tarih  ve  429  sayılı  kararı  ile  revize  edilen kısımlarında 29.06.218 tarih ve 5416 sayılı kararı ile uygun bulunan koruma amaçlı imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi ile ilgili Taşkent Belediye Başkanlığının teklifinde; 16.02.2018 tarih ve E.25430 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile “Konya İli 19 Merkez İlçede Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması İşi” kapsamında Taşkent İlçesi 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporundaki Uygun Olmayan Alanlar 2.3.sınırlarına uyulmadığı ve yerleşime uygunluk sınırları esas alınarak revize edilmesi gerektiği bildirildiğinden ve koruma amaçlı imar planları bu kapsamda revize edildiğinden koruma amaçlı imar planına yapılan itirazların reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/825

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 115 ada, 4 parsele isabet eden Konut alanı ve yol alanının, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Cem Sinan TOZOĞLU’nun 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 35051) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/826

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda,

Karatay İlçesi;

Zivecik Mahallesi 5811 ada 1 ve 77 parsel, 585 parsel, 

Hacı Yusuf Mescit Mahallesi, 2317 ada 10 parsel, 2318 ada 20 parsel,

Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada 4 ve 128 parsel ve

Selçuklu İlçesi;

Sarıcalar Mahallesi 30036 ada 63 parsel,

Dokuz mahallesi, 494 ve 512 parseller,

Ardıçlı Mahallesi, 632, 647, 1026, 1129, 1130, 1132, 1137 parseller,

Sancak Mahallesi, 30101 ada 1 parsellere isabet eden

Mera alanlarında imar planı ve plan değişiklikleri yapılması tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/827

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada, 24 ve 25 nolu parsellere isabet eden Akaryakıt İstasyonunun Karayolları Kamulaştırma Sınırı ve mülkiyet durumu dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve E: 0.25, Yençok: 7.50 metre yapılaşma şartları ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP-4181,8) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/828

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesinde, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parseller ile 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana yapılaşma şartlarının belirlenmesi ve 3, 17 ve 18 nolu parsellerin sınırına kademe hattı atılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1761,38) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/829

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 17874 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 743 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak Ticaret Alanının TAKS:0.40, E:1.75, Yençok: 7 Kat yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde Ticaret Alanına “-Ticaret yapılması halinde; a)Konut Yapılamaz. b)E:1.00, TAKS:0.50, Yençok:2 kat yapılabilir. –Otel veya Yurt yapılması halinde; a)E:1.60, TAKS:0.40, Yençok: 7 kat yapılabilir. b) Emsalin 0.50’si kadar Ticaret yapılabilir. c)Mania Kriterlerine uyulacaktır.” plan notlarının eklendiği ve alanın çevresi ile birlikte Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/830

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya il merkezi sınırları içerisinde yol düzenlemesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/831

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Kent Merkezinde Hafif Raylı Sistem Güzergahı (Metro Hattı) ile durakları çevresinde oluşacak otopark ihtiyacına yönelik ulaşım kararlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan plan değişikliği tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/832

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Avşar Mahallesi, 101 ada 74 parselde 3. Etap Toplu Konut Projesi yapılması ile ilgili olarak Beyşehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP-24556,5) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/833

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 115 ada, 1, 9, 10, 11 ve 12 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu alanın “Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/834

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Emine İYİDOĞAN ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 34739) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/835

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 8687 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının, Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yıldız Petrol Tic. Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 24041,1) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/836

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 285 ada, 10 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanının, Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı ve Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yıldız Petrol Tic. Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 24041,2) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/837

Karapınar İlçesi, Karakışla ve Sazlıpınar Mahallelerinde 16.06.2017 tarih ve 597 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülümüş olup yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Karakışla Mahallesi, 139 ada 1 parsel numaralı taşınmazın itiraza konu kısmının plan sınırına dahil edilmesine ilişkin itirazın kabul edilmesi,

Sazlıpınar Mahallesi, 132 ada 2,3,4,5,6,7 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden 15 m’lik yol düzenlemesinin, eski plan durumuna getirilmesine ilişkin itirazın düzenlenerek kabul edilmesi,

Sazlıpınar Mahallesi, 179 ada 1,2,3,4 parsel numaralı taşınmazda yapılan düzenlemeye ilişkin itirazın red edilmesi,

Sazlıpınar Mahallesi, 875 parsel numaralı taşınmaza isabet eden yol düzenlemesine ilişkin yapılan itirazın kabul edilmesi,

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/838

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 3 ve 4 parsellere isabet eden Konut Alanının Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan ve Emine ÖZSAKALLI’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,193) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/839

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada 23 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin 2017/726 Esas nolu kararının görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Mahkeme Kararına göre yolun kaldırılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/840

Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde, 32968 ada, 3 parselide içerisine alan, 12.09.2014 tarih ve 569 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile Sağlık Tesis Alanı olarak planlanmış olup 16.06.2017 tarih ve 627 sayılı Büyükşehir Belediyesince 32968 ada 3 numaralı parsel BHA Alanı (Ulaşıma Yönelik Transfer İstasyonu ve İdari Tesis Alanı ile Sosyo-Kültürel Tesis Alanı) olarak; kentin sosyal ve teknik altyapısı ihtiyacına yönelik olarak düzenlenmiştir. 16.06.2017 tarih ve 627 sayılı sayılı Büyükşehir Belediye kararı ile söz konusu alan BHA (Ulaşıma Yönelik Transfer İstasyonu ve İdari Tesis Alanı ile Sosyo-Kültürel Tesis Alanı) ve Rekreasyon Alanı olarak planlanmıştır. 32968 ada, 3 parselinde içerisine alan Konya Merkezde bulunan bazı ada ve parseller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 03.09.2018 tarih ve E:150909 sayılı yazısında belirtildiği üzere Rezerv Alan olarak ilan edilmiştir. 13.10.2017 tarih ve 994 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kararı ile dava konusu alan ve Sağlık Tesisinin Kuzeyinde İmar Planı Değişikliği yapılmış ve alan BHA (Ulaşıma Yönelik Transfer İstasyonu ve İdari Tesis Alanı ile Sosyo-Kültürel Tesis Alanı) olarak yeniden düzenlenmiştir. 14.09.2018 tarih ve 903 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Rezerv Alan ilan edilen yerler ile ilgili olarak yapılan imar planı değişiklikleri uygun görülmüştür. Söz konusu alanın Rezerv Alan ilan edilmesi ile birlikte mülkiyeti Maliye adına iken ilgili yasal mevzuat kapsamında 32968 ada, 3 parselin mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde, 32968 ada, 3 parseli de içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesi teklifinde; dava konusu plan değişikliğinden sonra; 13.10.2017 tarih ve 994 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kararı ile yeniden düzenlenme yapılması ve söz konusu alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Rezerv Alan ilan edilmesi ile buna bağlı 14.09.2018 tarih ve 903 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile Rezerv Alan ilan edilen yerler ile ilgili olarak yapılan imar planı değişikliğinin geçerli olduğu hususu, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/841

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi 33311 ada, 1 isabet eden Belediye Hizmet Alanının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliğinde; alanın mevcut fonksiyonunun devam ettirilmesine ve Karatay İlçesi Çelebi Mahallesi 32762 ada, 2 isabet alanın Resmi Kurum Alanı (Tiyatro) olarak düzenlenmesi ilgili tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,186) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/842

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi,  2593 ada, 3 parsele isabet eden Hastane Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akdilek Özel Eğt. ve Sağlık A.Ş.’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,154) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/843

Söz konusu imar planı değişikliği III. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer aldığından onaylanmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18725 ada 11 parsel yürürlükteki imar planında Konut Alanında kalmakta olup, söz konusu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,155) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca Resmi Kurum (Hekimevi) olarak düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/844

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 15058 ada, 3 parsele isabet eden Mevcut Ekmek Fabrikası Alanının Konut Alanı, Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hedefsan End. Gıda Tic. AŞ’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1092,150) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 09.10.2018

Sayı    : 2018/845

Doğal Sit Alanı içerisinde yer aldığından imar planı değişikliklerinin onaylanmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar planı değişikliği yapılması teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.10.2018

Sayı    : 2018/846

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonu (PİN: NİP-31212) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.10.2018

Sayı    : 2018/847

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonu (PİN: NİP- 32255) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.