1. Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı Performans Programının görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2. NAMES bünyesinde yapılacak strateji konferansına katılmak üzere Mısır’ın İskenderiye şehrine personel görevlendirilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. Akşehir İlçe Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Meram İlçe Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından kullanılan tescilli hizmet binasının Belediyemize tahsisi karşılığında Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait 1. Vakıf İşhanının 2. katının kiralanması amacıyla protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği Selçuklu Belediyesi’ne 25 yıllığına bedelsiz tahsisine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, trampa edilebilmesi, kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi ayrıca 5393 sayılı Kanunun 68. Maddesi gereğince gerekli görülen mülkiyetlerin üzerine gayri ayni hak ve ipotek tesis edilebilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Belediyemiz 2018 yılına ait gelir tarifesinde yer alan elkart dolum bayiliği yapan esnaflara ödenecek bayi payının belirlendiği G.1.f maddesinin yeniden görüşülmesine dair (Bilgi İşlem D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait Dede Çay Bahçesi’nin Konbeltaş A.Ş.’ye işletme hakkının 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İşt. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Yapımı Belediyemiz tarafından tamamlanan bazı sulama tesislerinin işletme devrinin yapılması için, ilgili sulama kooperatifleri ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 150 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 490 sayılı kararı ile onaylanan, yaklaşık 190 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Ereğli İlçe Merkezinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan yaklaşık 135 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Güneysınır İlçesinde, Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 268 sayılı meclis kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Kadınhanı İlçesinde, Kadınhanı Merkez Revizyon İmar Planında muhtelif yerlerde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile tescilli kültür varlıkları, koruma alanlarında yapılan değişikliklerin imar planlarına işlenmesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Kadınhanı İlçesi, Osmancık, Yeni ve Zafer Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 495 sayılı kararıyla onaylanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Kadınhanı İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara göre hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 701 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Kadınhanı İlçe merkezinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda Özel Proje Alanı (ÖPA) olan bölgede; ÖPA sınırının kaldırılarak düzenleme yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 779 ada 6, 7, 11, 12, 13 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Karapınar İlçesi, Fezipaşa Mahallesi, Küçükbece Yaylası, 1081 ada, 29 parselde imar yolu açılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Karapınar İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 703 sayılı meclis kararıyla onaylanan, Cumhuriyet, Adalet, Fevzipaşa, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa ve Alaaddin Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Karapınar İlçesi, Karakışla ve Sazlıpınar Mahallelerinde 16.06.2017 tarih ve 597 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Karapınar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 520 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, İpekçi Mahallesinin bir kısmında 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 24096 ada, 5 parselin Ticaret Alanı (Oto Satış Teşhir Servis Alanı) olan imarında parselin ortasından geçen ifraz hattının, komşu parseli olan 24096 ada, 1 parsel ile arasına atılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 37368 ada, 8 no.lu parsel içindeki mevcut trafonun, 27213 ada 5 no.lu parseldeki park alanına kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Meram İlçesi, Dedekorkut Mahallesi 4265 ada 5, 6, 7, 8 no.lu parsellere isabet eden Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Selçuklu İlçesi, Hocacihan bölgesine ait Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 409 sayılı meclis kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ait plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18612 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Yunak İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 126 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlara göre hazırlanıp, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Altunkalem Mahallesi, 126 ada, 51 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, sınırları içerisinde 271 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parseller 273 ada, 1 parsel, 285 ada, 1, 2, 3 parsellere isabet eden Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 180 ada, 42 parsel ile ilgili ilave nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 196 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Mecidiye Mahallesi, 119 ada, 13 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 520 sayılı kararı ile onaylanan Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planında revizyon yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, 5351 ada, 24, 25, 26, 27 ve 28 parsellere isabet eden alanda imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5723 ada, 20 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 829 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (Mahrukatçılar) değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aslım Caddesi çevresinde Cami ve Sosyal Donatı Alanları planlanması hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde, Belh Kavşağından Cevher Dudayev Caddesine (Ankara yolu güzergâhı) kadar olan kısımda yan yollar ve kavşaklarda imar planı düzenlemesinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Fatih Caddesinin Çeçenistan Caddesine bağlantı yolu yapılması ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarih ve 654 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişiklerine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıfettah Mahallesi, 84 ada, 11 parsel ve 84 ada, 74 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karaaslan Aybahçe Mahallesi, 27886 ada, 1, 2, 3, 5 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde kalan Fatih Caddesi Köprülü Kavşağında imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 1406 parsele isabet eden Konut Alanının Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musallabağları Mahallesi, 1128 ada, 46 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 844 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişiklerine askı süresinde itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 42506 ada, 3 parsel ve Medrese Mahallesi, 13225 ada, 3 parsele isabet eden İlkokul Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana ve Buhara Mahalleleri sınırları içerisinde, Stadyum Alanının güneyinde çevreyoluna bağlantı yolu açılarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişiklerine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuk Mahalle sınırları içerisinde, Sivaslı Ali Kemal Caddesi ile Adakale Caddesini birbirine bağlayan Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 28350 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, 16382 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı ve Gökçehüyük Mahalle yolunun kuzeyi ve güneyinde hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, Bektaş, Hıra ve Şıhlar Mahallelerinin bir kısmında Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Saray Mahallesi, 115 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.