10 Eylül 2018 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/113

Meram İlçe Belediyesi 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetlerinden 2.500.000,00 TL, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetlerinden 2.600.000,00 TL ve Veteriner İşleri Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetlerinden 300.000,00 TL alınarak toplam 5.400.000,00 TL’nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Müteahhitlik Hizmetlerine aktarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/114

Tasdikli imar planına göre kısmen imar yoluna isabet eden tapunun Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18973 ada, 12 parselde bulunan gayrimenkulün kamulaştırılması Encümenimizin 31.10.2017 tarih ve 538 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. İlgili gayrimenkul 10. İcra Dairesi marifetiyle 2016/10606 esas sayılı kararı ile satışa çıkarılmış olup takdir edilen bedelin %20 oranında pey akçesinin ödenebilmesi ve ihaleye girilebilmesi için Kamulaştırma Şube Müdürü Hüseyin KÖK ve Avukat Rafet BULUT'un müşterek veya ayrı ayrı yetkilendirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/115

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karapınar Belediyesi Başkanlığı arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/116

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ada parselleri belirtilen gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği, asgari emlak rayiç bedelinden az olmamak üzere, satılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

m2

Hisse

Cinsi

Asgari Emlak Rayiç Bedeli (TL)

Beyşehir

Üzümlü

-

12045

9228,61

Tam

Arsa

55.371,66

Meram

Alakova

23075

2

15133,96

Tam

Arsa

228.825,48

Karatay

Fevziçakmak

32881

2

79251,09

Tam

Arsa

1.999.000.00

Karatay

Fevziçakmak

32881

3

44988,22

Tam

Arsa

1.135.000.00

Karatay

Fevziçakmak

32881

4

56429,40

Tam

Arsa

1.423.000.00

Karatay

Fevziçakmak

32881

5

56417,37

Tam

Arsa

1.423.000.00

Karatay

Fevziçakmak

32881

6

56417

Tam

Arsa

1.423.000.00

Karatay

Fevziçakmak

32881

7

44999,99

Tam

Arsa

1.135.000.00

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/117

 1. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının 30.05.2018 tarih ve 986 sayılı yazısında ekinde belirtilen Şehit Enes KAYA isminin Ilgın İlçesi, Beykonak Mahallesinde yapılan veya yapılacak olan parka verilmesi, Şehit Hamdi KARAGÖZ isminin Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesinde yapılan veya yapılacak olan parka verilmesi, Şehit Mustafa ÇİZMECİ isminin Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesinde yapılan veya yapılacak olan parka verilmesi talepleri,
 2. Süheyla Kent’nin 21.05.2018 tarihli başvurusu ile dedesi din alimi Yörük Hacı Mustafa Şükrü Efendi isminin imara göre açılan veya açılacak olan cadde/sokağa verilmesi talepleri,
 3. Ahmet Uyanık’ın 22.06.2018 tarihli başvurusu ile Beyşehir caddesi ile Şefikcan caddesi kesişimine yapılan altgeçite Şehit Abdullah Taha KOÇ isminin verilmesi talepleri,

Konya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.07.2018 tarih ve 17326 sayılı yazıda belirtilen TCDD 6. Bölge Müdürlüğünün Çomaklı Vasıta Altgeçidi isminin; 2007 yılı içinde bahse konu yerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üçüz kardeşlerin hatırasını yaşatmak adına Çomaklı Mahallesi Üçüz Melekler Altgeçidi olarak değiştirilme talepleri daha sonra değerlendirilmek üzere ilgili birimine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/3

Derbent-Konya ulaşımına dair talebin daha detaylı incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/711

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan Toros Mahallesinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/712

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24620 ada,  1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24621 ada, 1 nolu parsel ile 24622 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarına “Sanayi Alanlarında emsal alanın % 5’i kadar ticaret yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ve 24621 ada, 2 nolu parsel ile 24622 ada, 4 nolu parselin batı kısmında kalan ön bahçe mesafelerinin 3.00 metre olarak belirlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP-1690,354) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/713

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada, 24 ve 25 nolu parsellere isabet eden Akaryakıt İstasyonunun Karayolları Kamulaştırma Sınırı ve mülkiyet durumu dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve E: 0.25, Yençok: 7.50 metre yapılaşma şartları ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP-4181,8) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/714

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21668 ada, 2 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Ayrık 3 Kat, Taks: 0.25, Kaks: 0.75 olan yapılaşma şartları ile E: 0.50, Taks: 0.25, Hmax: 6.00 olan yapılaşma şartlarının parseldeki kademe hattının kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana E: 0.65, Taks: 0.25, Yençok 3 Kat yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,355) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/715

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24480 ada, 5 nolu parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olan imarının E: 0.60, Taks: 0.30, Yençok: 2 Kat olan yapılaşma şartlarının, E: 0.80, Taks: 0.30, Yençok: 2 Kat olarak değiştirilmesi ve plan notu eklenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,356) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/716

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21791 ada, 1 nolu parselin Resmi Kurum Alanı (Kızılay Kan Merkezi ve Hizmet Binası) olan imarının E: 1.40, Taks: 0.40, Yençok: 12.50 metre olan yapılaşma şartlarının E: 1.40, Taks: 0.60, Yençok: 15.00 metre olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,357) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/717

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 17874 ada 1 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 743 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak TAKS:0.40, E:1.75, Yençok: 7 Kat Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/718

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 20.07.2018 tarih ve 13564358 sayılı yazısına istinaden, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 15604 ada 1 parselin bir kısmının 4 Kat ebatlı blok Ortaokul Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,421) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/719

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 19.07.2018 tarih ve 13529754 sayılı yazısına istinaden, Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 42317 ada 1 parselin Ortaokul Alanı olarak 4 Kat ebatlı blok yapı ve ebatlı spor salonu işlenerek yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,422) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/720

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sızma Fevzi Çakmak Mahallesi, 214 ada, 28, 29 ve 30 parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarih ve 681 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak 0.30/0.60, Yençok: 2 Kat Özel Sosyal Tesis Alanı, Cami Alanı, Park ve 0.10/0.20 Ayrık 2 Kat Konut Alanı olarak yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,423) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/721

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuzlukçu İlçesi, Orta Mahallesi, 453 ada 5 parsel ve 453 ada 6, 7, 8, 9 nolu parseller arasında kalan imar yolunun yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/722

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahallesi, 546 ada 1 parsel ve 543 ada 1 parsel arasında kalan yaya yolunun yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/723

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahallesi, 560 ada 1 parsel ve 561 ada 1 parsel arasında yaya yolu düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/724

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Reis Mahallesi, 218 ada, 146 parsellere isabet eden Akaryakıt Satış İstasyonu alanının cephe aldığı 40 metrelik yol yol genişliğinin Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün 07.03.2018 tarih ve 115301 sayılı yazıları kapsamında 60 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP-34108,1) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/725

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yalıhüyük İlçe merkezinde 12.05.2017 tarih ve 506 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.09.2018

Sayı    : 2018/726

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Konya İli Merkez İlçelerin sınırları (Karatay, Meram ve Selçuklu) içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 03.09.2018 tarih ve 40891273-501.01.42-E.150909 sayılı yazısı ile Rezerv Alan ilan edilen yerler ile ilgili hazırlanan imar planı ve plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.09.2018

Sayı    : 2018/727

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya il merkezi sınırları içerisinde yol düzenlemesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/728

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 354 ada, 15 parsel yürürlükteki imar planında Küçük Sanayi Alanına isabet etmekte olup, söz konusu parselin bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Özgür Camcı’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP-26286,1) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının E:1.00, Yençok: 3 Kat ve yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte düzeltildiği şekliyle; Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/729

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Tipiköy Mahallesi, 138 ada 83 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa Akgüneş’in imar plan değişikliği (PİN: NİP-34695) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/730

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Avşar Mahallesi, 101 ada 74 parselde 3. Etap Toplu Konut Projesi yapılması ile ilgili olarak Beyşehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP-24556,5) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/731

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Çamlık Mahallesi, 146 ada, 6 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu Alanının Konut Alanı ve Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yusuf Güzel’ in imar plan değişikliği (PİN: NİP-34738) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notu eklenerek düzeltildiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/732

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, İlmen Mahallesinde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları (PİN: NİP-34698) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Hüyük İlçesi, Kıreli Mahallesinde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları (PİN: NİP-34698) teklifinde ise “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüş olup planın Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içinde kalan kısmı için, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/733

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 863 ada, 81 ve 82 parsellerin Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP-25843,1) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup düzeltildiği şekli ile Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/734

İmar plan değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, yürürlükteki imar planlarında Konut Alanında kalan Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 577 ada 2 parselin Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediyesi ve Mehmet Akkaş’ın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 25843,2) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/735

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda bulunan Özel Proje Alanı (ÖPA) sınırının ve ilgili plan notunun kaldırılması (PİN: NİP-4504,20) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/736

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Karakışla ve Sazlıpınar Mahallelerinde 16.06.2017 tarih ve 597 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/737

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 1355 ada 7 parsel ve 1354 ada 11 parsel ile ilgili S.S. Pınar Gelişim K.Y.K.’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP-25183,1) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca onaylı imar planındaki Konut Alanında belirlenen mevcut inşaat alanı ve yüksekliğin korunarak, yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/738

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, Pozantı Sokakta ve 21791 adanın güneyinde kalan alanda Eğitim Alanı düzenlenmesi ile ilgili Çatalhüyük Mahalle Muhtarı Musa KARAKAYA’nın imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,192) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/739

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 3 ve 4 parsellere isabet eden Konut Alanının Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan ve Emine ÖZSAKALLI’nın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,193) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/740

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 5389 ada 37, 39 ve 41 parsellerin İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Sultan Mevlana Mürüvvet Vakfının imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,194) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/741

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada 23 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin 2017/726 Esas nolu kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/742

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 1976 Ada 14, 17, 21, 22 parseller ve yakın çevresinde E:2.00 Yençok: 5 Kat olan Ticaret Alanında kat adedinin 6’ya çıkarıldığı, E:1.50 Yençok: 6 Kat olan Otel Alanı’nın Emsalinin 1.80 olarak düzenlendiği ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/743

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Güzelyayla Mahallesinde Konut Alanı, park alanı ve yol düzenlemesi ile ilgili Firdes Koyuncu’nun imar plan değişikliği (PİN: NİP-34729) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/744

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2593 ada, 3 parsele isabet eden Hastane Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akdilek Özel Eğt. ve Sağlık A.Ş.’nin imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,154) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/745

Söz konusu imar planı değişikliği III. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer aldığından onaylanmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18725 ada 11 parsel yürürlükteki imar planında Konut Alanında kalmakta olup, söz konusu parselin Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nün imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1092,155) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/746

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37593 ada 4 parsel ile ilgili Tepekent Mim. Dan. İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca ölçülü blok olarak yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/747

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28913 ada 8 parsele isabet eden İlkokul Alanının İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 29.08.2018 tarih ve E.15114116 sayılı yazısına istinaden yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/748

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43641 ada, 4 ve 5 parsele isabet eden Konut Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Sedayi TURHAN ve Seyit KILINÇARSLAN’ın 1/5000 ölçekli imar plan değişikliği (PİN: NİP-1093,255) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/749

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 14961 ada, 11 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (Ekmek Fırını) olarak düzenlenmesi ile ilgili Ekrem ADIGÜZEL’in imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,256) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/750

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesi, 2929 ada 42 parsel ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,258) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/751

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi, 3798 ada 2 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,259) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/752

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Çat Mahallesi, 539 parsel de imar plan düzenlenmesi ile ilgili S.S. KONGEM K.Y.K’in imar plan (PİN: NİP- 34731) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/753

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 396 ada, 69, 70, 71, 73 parsellere isabet eden Park ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Erdal ÇİFTCİ ve Mutlu AKEL’in imar plan değişikliği (PİN: NİP-26286,2) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/754

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 275 ada, 72 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanı ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP-24556,6) tekliflerinin, Sağlık Tesis Alanı içerisine Dini Tesis kütlesinin konulduğu şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/755

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Emine İYİDOĞAN ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 34739) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/756

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hortu Mahallesi, 213 ada, 2 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı (PİN: NİP- 34732) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/757

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 5389 ada, 60 ve 61 parsellere isabet eden Cami Alanı ve Park Alanlarının Cami alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,195) tekliflerinde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Cami ve Park Alanın birleştirilerek Park Alanı olarak fonksiyonlandırılması ve Cami kütlesinin plana işlenerek düzenlendiği şekli ile “Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/758

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 30954 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının “Açık Spor Tesisi Alanı olarak planlanması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan değişikliğinde (PİN: NİP- 1091,196) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Sosyal Tesis Alanı “Açık Spor Tesisi yapılabilir.” plan notu eklenerek yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/759

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37516 ada, 2 parsele isabet eden Dini Tesis Alanının düzenlenmesi ile ilgili Ladikli Mahallesi Yeni Eyyübülensari Cami ve Kuran Kursu Yap.Yaş. Derneği’nin imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP-1092,156) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca; Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37516 ada, 2 parselin park alanı ile bütünlük sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiği şeyliyle ve Küçük Aymanas Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Afet Riski Alan arasında kalan alanın plan bütünlüğü içerisinde düzenlenmesi amacıyla yol ve park alanının yeniden düzenlendiği şekliyle 1/5000 nazım imar planı değişliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/760

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18313 ada, 1 parsel 18312 ada, 1 parsellere isabet eden Konut Alanlarının çevresindeki park alanları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Deniz SAYGILI ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,257) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/761

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 42 nolu parselin Yem Fabrikası ve Fonksiyonları, Depo İdari Tesisleri Alanının Sanayi Tesis Alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma kararlarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,341) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/762

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesinde, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parseller ile 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana yapılaşma şartlarının belirlenmesi ve 3, 17 ve 18 nolu parsellerin sınırına kademe hattı atılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1761,38) ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,343) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/763

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 38 ada, 6 ve 48 parsellere isabet eden Ticaret + Konut Alanında mevcut teşekküller göz önüne alınarak yapılaşma şartlarının, plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/764

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29471 ada 6 parselin 2 Kat Ticaret Alanı olan imarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,405) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2018 tarih ve 5484 sayılı kararı ile uygun görülen şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/765

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29466 ada 5 parselin 2 Kat Ticaret Alanı olan imarında kütle ebatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,406) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2018 tarih ve 5482 sayılı kararı ile uygun görülen şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.09.2018

Sayı    : 2018/766

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Kent Merkezinde Hafif Raylı Sistem Güzergahı (Metro Hattı) ile durakları çevresinde oluşacak otopark ihtiyacına yönelik ulaşım kararlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan plan değişikliği tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 14.09.2018

Sayı    : 2018/767

Yapıların görselliğinin, estetiğinin gözetilmesinin şehirlerde kimlik gelişimi açısından önemli olması, yapılacak yeni yapıların şehirlerin kimliğinin olumlu gelişmesine katkı sağlayabilmesi için estetik kaygı gözetilerek oluşturulması gerektiği renklerinin uyumu, yapı kalitesinin iyi olması, kullanılan cephe kaplama malzemelerinin de cephe kimliğinin oluşmasında önemli bir rol oynaması nedeni ile Selçuklu devletine başkentlik yapmış olan şehrimizde Selçuklu mimarisindeki 'taç kapı'lar, cephelerde Selçuklu motifleri ve geometrik bezemeler, Türk evi konseptine uygun masif taş cepheler ve ahşap malzeme kullanılabilir, belirlenen alanlarda taş cephe vb. yöresel malzeme kullanılan ve geniş ahşap saçaklar ve ahşap malzeme kullanılan yapılar yapılabilir.

Sit Alanı olarak belirlenen alanlar, yöresel mimarinin uygulanması için uygun olacaktır. Ancak mevcut imar planı notları, yapı yüksekliklerini ve Emsali sınırlandırmaktadır.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (15) inci bendinde; “İlgili idareler; imar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte yer almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, ayrıca uygun gördüğü yerlerde meclis kararı alarak yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda nüfusa esas ünite sayısını artırmamak koşuluyla, Konya il genelinde Doğal Sit Alanlarında 1/5000’lik Plan kararlarına; “Yöresel mimarinin ve geleneksel yapı malzemelerinin kullanımının teşvik edilmesi amacı ile en fazla 60 cm genişlikte doğal taş, kerpiç vb. kullanılan binalarda, duvar kalınlıklarının 20 cm yi aşan alanı kadar TAKS ve EMSAL alanı artırılır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonunda değerlendirilmek koşuluyla 2 kata imarlı olan alanlarda; bina yüksekliği en fazla 9.00 metre ve iç yükseklikleri maksimum 4.50 metre yapılabilir.”

Meram III. Derece Doğal Sit Alanında 1/5000’lik Plan kararlarına;

-Uygulama İmar Planı Notlarının 9 uncu maddesinde yer alan “Konya Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin çatı ile ilgili hükümleri geçerlidir. Ancak en yüksek mahya kotu %33 eğime göre

hesaplanacaktır.” Plan notuna, “Çatı arasının yönetmelik hükümlerine uygun kullanılabilmesi için çatı arasında kullanılmak şartı ile Emsal alanına 0.10 ilave edilebilir.”

- Uygulama İmar Planı Notlarının 11 inci maddesinde yer alan “Subasman kotu +0.50 mt olarak belirlenmesine, diğer hususlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Yönetmeliğinin geçerli olduğuna” plan notunun iptal edilmesi,

-3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinin DOP kesintisi gerektirmesi nedeniyle ada bütününde kadastro parsel sınırlarında değişime neden olmakta bu durum özellikle parsel sınırlarında yer alan doğal dokunun olumsuz etkilenmesine neden olmakta, koruma amaçlı imar planı ile amaçlanan bölgenin doğal karakterinin korunması hedefine aykırı işlemlere neden olmaktadır.

Bu nedenle; Ada bütününde parselasyon planlarının belirlendiği, sadece yola terk işlemi yapılarak imara uygunluk sağlanabilecek, yapılaşmanın kısmen tamamlandığı yerlerde imar uygulamasının şekline ve yapılacaksa 18. madde uygulamasına dair düzenleme sınırlarını belirlemeye belediye encümeni yetkilidir.

Şeklinde plan notu eklenmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/768

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 115 ada, 1, 9, 10, 11 ve 12 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/769

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 8687 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının, Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yıldız Petrol Tic. Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 24041,1) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/770

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 285 ada, 10 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanının, Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı ve Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yıldız Petrol Tic. Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 24041,2) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/771

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde, 32968 ada, 3 parselide içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/772

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 33311 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,186) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/773

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 15058 ada, 3 parsele isabet eden Mevcut Ekmek Fabrikası Alanının Konut Alanı, Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hedefsan End. Gıda Tic. AŞ’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1092,150) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/774

Doğal Sit Alanı içerisinde yer aldığından imar planı değişikliklerinin onaylanmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar planı değişikliği yapılması teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/775

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2575 ada, 56 parselin Konut Alanı olan imarının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan ÖZTÜRK’ün (PİN: NİP- 1092,151) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.09.2018

Sayı    : 2018/776

Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının plan uygulama hükümleri, ‘‘Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanları’’ başlığı altındaki 3.2.11.2. maddesinde; ‘‘Kentsel alanlarda alt ölçekli imar planları hazırlanacak olan akaryakıt istasyonlarına ilişkin; parsel cephesi, parsel derinliği, asgari alan büyüklüğü gibi düzenlemelerin yanı sıra ulaşım ilişkisi, kavşak mesafelerine, kamusal tesislere uzaklık vb. güvenlik önlemlerine ilişkin ilkeler ve standartlar Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenebilir.’’ denilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderdiği 11.09.2017 tarih ve E42179 sayılı yazısı ile akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arasındaki asgari mesafe ölçümünde; hangi şartlara haiz tesislerin faal istasyon olarak değerlendirileceği konusunda, mahalli idareler tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılabileceği bildirilmiştir.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarih ve 1020 sayılı kararı Akaryakıt ve/veya LPG istasyonları arası mesafe ölçümlerinde Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca uygulanacak esaslar belirlenmiştir.

Yukarda açıklanan hususlar doğrultusunda İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 2436 ada, 299 parsele isabet eden Ticaret Lpg Alanının 2. İdare Mahkemesi kararına istinaden,

Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 2436 ada, 299 parselin kuzey kısmının (eski meram caddesi cephesi) 5metre genişliğinde rekreasyon alanı olarak ayrılması, güney kısmındaki taşıt yolunun dönel kavşak ile bağlantısının kesilerek 10 metre genişliğe sahip  cul-de-sac  olarak düzenlenmesi ve parselin rekreasyon alanı ve yol(cul-de-sac) arasında kalan kısmının, Ticaret Lpg Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/777

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları (PİN: NİP-31212) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/778

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları (PİN: NİP- 32255) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/779

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 42591 ada 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının, 42593 ada 1 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının (Resmi Kurum Alanı/BHA) ve 42594 ada 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,251) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.09.2018

Sayı    : 2018/780

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 22410 ada 47 parsele isabet eden Yüksek Öğretim Alanının doğusunda yer alan taşıt yolunun ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,252) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.