10 Eylül 2018 Karar Özeti 

 1. “Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali” programının Belediyemiz ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilmesi için ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Japonya’da düzenlenecek Jata Tourism Expo Japonya 2018 Fuarı’na görevlendirilme yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Fransa’nın Paris şehrinde 40. IFTM Top Resa Fuarı’na görevlendirilme yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 4. Meram İlçe Belediyesinin 2018 Mali yılı gider bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. 10. İcra Dairesi marifetiyle satılacak Sille Mahallesindeki gayrimenkulün ihalesine girilebilmesi için yetkilendirme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Belediyemiz ile Karapınar Belediye Başkanlığı arasında ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin satışına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Konya merkez ve ilçelerinde imara göre açılan veya açılacak olan bazı cadde, sokak ve parklara şehit isimlerinin verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Derbent-Konya arası ulaşım seferleri için Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ve Meclis Üyesi İsmail Öz tarafından verilen önerge teklife dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Ereğli İlçesi, Toros Mahallesinde 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24620 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller, 24621 ada, 1 nolu parsel ile 24622 ada, 1 ve 2 nolu parseller ve 24621 ada, 2 nolu parsel ile 24622 ada, 4 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 232 ada, 24 ve 25 nolu parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21668 ada, 2 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24480 ada, 5 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21791 ada, 1 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 17874 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, M28-B05-D-2-C (27 K IV) pafta,15604 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, M28-B15-A-1-A (20 J I) pafta, 42317 ada 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sızma Fevzi Çakmak Mahallesi, L28-C20-D-1-B (36 J II) pafta, 214 ada, 28, 29 ve 30 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Tuzlukçu İlçesi, Orta Mahallesi, 453 ada 5 parsel ve 453 ada 6,7,8,9 nolu parseller arasında kalan yaya yolunun yeniden düzenlenmesine dair imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahallesi, 546 ada 1 parsel ve 543 ada 1 parsel arasında kalan yaya yolunun yeniden düzenlenmesine dair imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Tuzlukçu İlçesi, Yukarı Mahallesi, 560 ada 1 parsel ve 561 ada 1 parsel arasında kalan yaya yolunun yeniden düzenlenmesine dair imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Akşehir İlçesi, Reis Mahallesi, 218 ada, 146 parsellere isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının 40 Metrelik yol ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Yalıhüyük İlçe merkezinde 12.05.2017 tarih ve 506 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonu teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25.  (Büyükşehir Belediyesi) Konya İl genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan olarak ilan edilen muhtelif yerlerde imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. (Büyükşehir Belediyesi) Konya il merkezi sınırları içerisinde yol düzenlemesi teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 354 ada, 15 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Tipiköy Mahallesi, 138 ada 83 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Avşar Mahallesi, 101 ada 74 parsel ile ilgili olarak imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Çamlık Mahallesi, 146 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, İlmen ve Kıreli Mahallelerinde 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 863 ada, 81 ve 82 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Ilıca Mahallesi, 577 ada 2 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunda Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak ayrılan bölgede düzenleme yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Karakışla ve Sazlıpınar Mahallelerinde 16.06.2017 tarih ve 597 sayılı meclis kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Sandıklı Mahallesi, 1355 ada 7 parsel ve 1354 ada 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, Pozantı Sokakta ve 21791 adanın güneyinde kalan alanda Eğitim Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 5389 ada 37,39,41 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada 23 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin 2017/726 Esas nolu kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 1976 ada 7 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Güzelyayla Mahallesinde Konut Alanı ve Park Alanları ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2593 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kürden Mahallesi, 18725 ada 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37593 ada 4 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28913 ada 8 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sarayköy Mahallesi, 43641 ada, 5 parsele ile imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 14961 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesi, 2929 ada 42 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi, 3798 ada 2 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Çat Mahallesi, 539 parsel ile ilgili imar plan teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 396 ada, 69, 70, 71, 73 parsellere isabet eden Park ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 275 ada, 72 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanında Dini / Sosyal Tesis Alanı yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 395 ada, 1 parsele isabet eden Tarım Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hortu Mahallesi, 213 ada, 2 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 5389 ada, 60 ve 61 parsellere isabet eden Cami Alanı ve Park Alanlarının Cami alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 30954 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37516 ada, 2 parsele isabet eden Dini Tesis Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18313 ada, 1 parsel 18312 ada, 1 parsellere isabet eden Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 42 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parselle ile 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana yapılaşma şartlarının belirlenmesi ve 3, 17 ve 18 nolu parsellerin sınırına kademe hattı atılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 38 ada, 6 ve 48 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29471 ada 6 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29466 ada 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Merkezinde Hafif Raylı Sistemi Güzergahı (Metro Hattı) ile durakları çevresinde oluşacak otopark ihtiyacına yönelik ulaşım kararlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İl genelinde Doğal Sit Alanlarında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına yöresel mimarinin ve geleneksel yapı malzemelerinin teşviki amacı ile plan notu ilave edilmesi hususunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 115 ada, 1, 9, 10, 11 ve 12 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Bahçelievler, 8687 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 285 ada, 10 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde, 32968 ada, 3 parselide içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 33311 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 15058 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2575 ada, 56 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 2436 ada, 299 parsele isabet eden Ticaret Lpg Alanının 2. İdare Mahkemesi kararının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 42591 ada, 2 parsel, 42593 ada, 1 parsel ve 42594 ada, 5 ile 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 30116, 30117, 30118 ve 30119 adalara isabet eden Yüksek Öğretim Alanı ve çevresinin düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D. Bşk. ait) İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu okunduktan sonra oylanacak.
 80. Şehrin muhtelif yerlerinde Kent Mobilyaları adı altındaki reklam ünitelerinin 10 yıl müddetle yeniden kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 81. Akören Belediyesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye kanunu kapsamında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokol imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:55’da son verilmiştir.