13 Ağustos 2018 Komisyon Raporları 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/98

Sarayönü İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin; 04.4.1.01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerine 1.350.000,00 TL, 01.02.09.51 Bina Vergisi 400.000,00 TL, 01.02.09.52 Arsa Vergisi 405.000,00 TL, 03.06.01.99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 500.000,00 TL ve 05.02.02.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 7.670.000,00 TL olmak üzere toplam 10.325.000,00 TL gelir karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğü 06.5.7.90 Şehir Meydanı Yapımı işi için 2.655.000,00 TL ve 06.5.9.01 Güneş Enerjisi Santrali Yapımı işi için 7.670.000,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/99

Taşkent İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin; 03.4.5.54 Ekonomik İşlere İlişkin Kurum Hasılatı 2.663,00 TL, 04.5.2.05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 708.000,00 TL, 04.5.2.09 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 455.177,00 TL olmak üzere toplam 1.165.840,00 TL gelir karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin Otel Otobüs ve Alabalık İşletmesi Müdürlüğü 06.5.7.90 Güneş Santrali Yapımı için 1.165.840,00 TL ödenek konması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/100

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Ribat Eğitim Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/101

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/102

Madencilik faaliyetleri çerçevesinde alınan Devlet Hakkı Payının Belediyemize aktarılarak yine aynı amaçla mahalle yolları yapımında kullanılması konusunda Belediyemiz ve Konya Valiliği arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/103

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi gereği, yapımı Belediyemiz tarafından devam ettirilen “Bozkır Çarşamba Çayı Çevre Düzenlemesi” işi ile ilgili Belediyemiz ve Bozkır Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/104

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi gereği, yapımı Sarayönü Belediyesi tarafından devam ettirilen “Sarayönü Kültür Merkezi” işi ile ilgili Belediyemiz ve Sarayönü Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/105

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi gereği, Konya 3. Ana Hava Jet Üs Komutanlığına ait spor tesislerinde tamir tadilat yapılması ile ilgili olarak Konya 3. Ana Hava Jet Üs Komutanlığı ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/106

Halı saha yapmak üzere Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/107

Aşağıda açık adresi yazılı yol üstü otoparkların, 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş, 31/12/2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, Meclisin onayına arz ederiz.” denilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu; Belediye Meclisinin 17.08.2018 günlü birleşiminde okunarak, müzakereye açılmış ve söz konusu raporun kabulüne işaretle yapılan oylaması sonucu oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

S.No

Yol Üstü Otoparkların Açık Adresleri   

2018 Yılı Yıllık Kira Bedeli

(KDV Hariç )

1

Ferhuniye Mahallesi Bereketoğlu Sokak üzerindeki yol üstü otopark

8.000,00 TL

2

Ulaşbaba Caddesi üzeri çift yönlü yol üstü otoparklar

10.000,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

     11Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/108

Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 06/07/2018 tarih ve 85 nolu meclis kararının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/109

İmar planının tahakkukunu sağlamak Belediyemizin başlıca görevleri arasında bulunduğundan, mülkiyeti hisseli/tam olarak Belediyemize ait; Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi; 43697 ada, 1 nolu parsel; 43700 ada, 1 nolu parsel; 43701 ada, 1 nolu parsel; 43702 ada, 1 nolu parsel; 43703 ada, 1 nolu parsel; 43704 ada, 2, 4 ve 6 nolu parseller ile Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 26308 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsellerin 5393 sayılı Kanunun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/110

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Taşkent ve Yunak ilçelerinde yapılacak olan kesimhaneye ilişkin “Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi”nin uygulanması için Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığında yapılacak olan projenin uygulanması için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu tarafımızca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/111

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliğinde Bosna Hersek' in Srebrenic şehrine "Türkçe Sınıfı" oluşturulması, sınıf yapımı için gerekli olan 10.000,00 Euro mukabilindeki TL tutarının Türk Dünyası Belediyeler Birliğine aktarılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/112

 1. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının 30.05.2018 tarih ve 986 sayılı yazısında ekinde belirtilen Şehit Enes KAYA isminin Ilgın İlçesi, Beykonak Mahallesinde yapılan veya yapılacak olan parka verilmesi, Şehit Hamdi KARAGÖZ isminin Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesinde yapılan veya yapılacak olan parka verilmesi, Şehit Mustafa ÇİZMECİ isminin Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesinde yapılan veya yapılacak olan parka verilmesi talepleri,
 2. Süheyla Kent’nin 21.05.2018 tarihli başvurusu ile dedesi din alimi Yörük Hacı Mustafa Şükrü Efendi isminin imara göre açılan veya açılacak olan cadde/sokağa verilmesi talepleri,
 3. Ahmet Uyanık’ın 22.06.2018 tarihli başvurusu ile Beyşehir Caddesi ile Şefikcan Caddesi kesişimine yapılan altgeçite Şehit Abdullah Taha KOÇ isminin verilmesi talepleri,
 4. Konya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.07.2018 tarih ve 17326 sayılı yazıda belirtilen TCDD 6. Bölge Müdürlüğünün Çomaklı Vasıta Altgeçidi isminin; 2007 yılı içinde bahse konu yerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üçüz kardeşlerin hatırasını yaşatmak adına Çomaklı Mahallesi Üçüz Melekler Altgeçidi olarak değiştirilme talepleri Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.
 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/14

Selçuklu Belediye Başkanlığı, Selçuklu İlçesi Tepekent Mahallesi Tepekent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/620

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akören İlçe merkezinde 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Plan ve Plan Notları Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/621

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 181 ada, 18, 36 ve 59 parseller ve çevresine isabet eden alanda Ağaçlandırılacak alan, yol alanı ve çevresinin mevcut teşekkül etmiş yol hattına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 10665,5) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/622

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde (PİN: UİP- 111,106) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, düzeltilerek uygun görülmüş ve muhtelif yerlerde Akşehir İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/623

Beyşehir İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 187, 188 sayılı kararları ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüş olup yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Hacıarmağan mahallesinde, yapılaşma şartlarında kat adedinin 4’ten 3’e düşürülmesine ve blok tanımlamalarına yapılan itirazların kısmen kabul edilerek kat adedinin 4’e çıkarılması ve blok tanımlamalarının yeni verilen ruhsatlara göre tekrar düzenlenmesi;

TAKS: 0,30 düzenlemesine yapılan itirazların red edilmesi;

Yenimahalle’de belirlenen etaplama (18. Madde uygulaması) sınırında kalan taşınmazlara ilişkin itirazların red edilmesi;

Ağılönü mahallesinde, 50 metrelik yol güzergahındaki servis yolu ve yeşil bant düzenlemesine yapılan itirazların red edilmesi;

Hacıakif mahallesi 697 ada, 4-97-163 ve 165 parsel numaralı taşınmazların “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yapılan itirazların kabul edilmesi;

Hamidiye mahallesi 454 ada 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların “Park Alanı” olarak düzenlenmesine yapılan itirazların kabul edilmesi;

Dalyan mahallesi 519 ada, 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu imar adasının Atatürk caddesinden cephe alan kısmında TİCK kullanımında 6 kat olarak düzenlemeyi gerektiren itirazların kabul edilmesi;

Yenimahalle 1009 ada, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların güneyinden geçen imar yolunun parsel sınırına göre kaydırılmasını gerektiren itirazların kabul edilmesi;

Dalyan mahallesi 520 ada, 1-2 ve 11 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylı plan değişikliğinin işlenmesi yönündeki itirazların kabul edilmesi;

Yenimahalle 129 ada, 75 parsel numaralı taşınmazın 5 kat TİCK olarak düzenlenmesi yönündeki itirazın kabul edilmesi;

Dalyan mahallesi 39 ada, 8 parsel numaralı taşınmazın revizyon uygulama imar planında belirlenen yapılaşma şartlarına yapılan itirazın; yapılaşma şartlarının, TAKS:0,40 – Emsal:2,40 – Yençok:18,50 olarak düzenlendiği haliyle kısmen kabul edilmesi;

1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planındaki kullanım türü kararlarına yönelik diğer itirazların red edilmesi;

Diğer tüm itirazların red edilmesi;

“Planda etaplama sınırı belirli olmayan yerlerde, ada içerisinde imar yönetmeliğine uygun yapılaşmaya gidilemeyen parsellerin bulunması durumunda; hiçbir parsele müstakilen inşaat ruhsatı verilemez. Bu tür parsellerin bulunduğu adalarda; ada bütünü etüt edilerek, mevzuata uygun parselasyon planı hazırlanır. Parselasyon planı, encümen tarafından onaylatılmadan inşaat ruhsatı verilemez. Ada bütünü içinde parsel bazında gelen yapılaşma talepleri, onaylı parselasyon planına göre yürütülür.” şeklinde plan notu düzenlemesinin yapılması;

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/624

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 111 ada, 1 parsele isabet eden Orta Öğretim Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 34169,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/625

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1309 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Revizyonu teklifinde (PİN: UİP- 12682,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/626

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Doğanhisar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan uygulama imar planının görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/627

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan Atakent, Mehmet Akif, Fatih ve Doğualagözlü Mahallelerini kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/628

İmar planı değişikliği itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ilgın İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 493 sayılı kararı ile onaylanan, 1. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/629

İmar plan değişikliği itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 494 sayılı kararı ile onaylanan, 2. Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmesi neticesinde Camiatik Mahallesi, 895 ada, 1 nolu parseldeki talebin kabulü; Diğer tüm itirazların reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/630

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada, 12 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının ve plan notunun düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,347) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/631

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32747 ada, 3 nolu parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanına “Aşevi” ibaresinin eklenmesi ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1749,13) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/632

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Şabanlı Mahallesi, 315 ve 1010 parsellere isabet eden KDKÇA (Küçük Sanayi Alanının) Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin ve Yençok değerinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 7718,7) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/633

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4567 ada, 96 no.lu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2018 tarih ve 653 no.lu kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine (Sosyal Tesis) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 615,237) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/634

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37325 ada, 5 no.lu parsele isabet eden Tarım ve Gıda Sanayi Alanının nazım imar planına (Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,238) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/635

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37325 ada 2 no.lu parsele isabet eden Tarım ve Gıda Sanayi Alanının nazım imar planına (Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,239) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/636

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 27502 ada, 5 no.lu parselin kuzey yönünde bulunan bahçe mesafesi ve blok boyu düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,240) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/637

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Hasanköy, Alakova, Karaaslan Aybahçe Mahalleleri sınırları içerisinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2015 tarih ve 1232 no.lu Kararı ile onanmış olan Bahçeşehir revizyon imar planına ait imar planı notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,241) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/638

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi sınırlarında bulunan Fırat Caddesi ile Büyükşehir Caddesi arasında kalan alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/639

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17050 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 427 parsel, 17049 ada, 5 ve 6 parseller ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği (PİN: UİP- 311,419) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/640

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 38 ada, 6 ve 48 parsellere isabet eden Ticaret + Konut Alanında mevcut teşekküller göz önüne alınarak yapılaşma şartlarının, plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifinin; Seydişehir 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan notlarının ilan askı sürecinin devam etmesi ve konunun ilan askı süreci sonrasında değerlendirileceği sebebiyle (PİN: UİP- 2308,86) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/641

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 1246 ada, 18 parsele isabet eden Ticaret-Konut Alanının Konut Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 2308,87) Seydişehir ilçesi revizyon imar planından sonra değerlendirileceğinden iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/642

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan II. Etap Revizyonu uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/643

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 370 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde Derebucak İlçesi 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/644

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 917 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa AKGÜNEŞ’in imar planı değişikliği (PİN: NİP- 11298,1)  teklifinde Revizyon imar planı, plan notları ile birlikte düzenleme yapılacağı sebebiyle iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/645

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Kileci Mahallesi, 232 ada, 57 parsele isabet eden Konut Alanının, Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa AKGÜNEŞ’in imar planı değişikliği (PİN: NİP- 11298,2)  teklifinde, Revizyon imar planı, plan notları ile birlikte düzenleme yapılacağı sebebiyle iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/646

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 256 ada, 1 parsele ilişkin 1. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, mahkeme kararına göre plan değişikliği yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/647

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Mahallesi, 11782 parsele isabet eden Konut ve Otopark Alanının Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık) olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/648

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 115 ada, 1, 9, 10, 11 ve 12 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/649

Planlama alanının Kentsel Sit Alanı içinde kalan kısım ve/veya kısımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından (Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce) uygun görüş/onay alınması gerekmektedir.

İmar planı ve plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 230 ada, 14, 15 ve 26 parsellere isabet eden Konut Alanı’nın Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Koruma amaçlı Uygulama imar planı değişikliği yapılması (PİN: NİP- 24556,4) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/650

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu içerisinde, Meydan Mahallesi, 155 ada, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi teklifinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Sosyal Tesis Alanı olarak yeniden planlanması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/651

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Bağlar Mahallesi, 363 ada, 12, 13, 18 ve 21 parsellere isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çumra Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 8017,2 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Sosyal Tesis Alanı Emsal:1.20 TAKS:0.40 Yençok: 4 Kat olarak Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/652

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hamidiye ve Dalmaz Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan riskli alan imar planı değişikliği teklifi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne görüş bildirilmesi hususunun görüşülmesi teklifinde bölgenin yapı yoğunluğu ve siluetinin çevresi ile uyumlu olması amacıyla Belediyesince kentsel dönüşüm yapılması ve alt ölçekli planların E=2.00 olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tavsiye edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/653

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hadim İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 530 sayılı kararı ile onaylanan Toki 2. Etap imar planı değişikliğinin Emsal:1.05 Taks:0.25 Yençok: 5 Kat olarak “Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz” şeklinde plan notu ve yapılaşma şartlarının korunduğu şekliyle orman sınırlarının dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 25178,2) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/654

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında; Halkapınar İlçesi, Halkapınar Mahallesi, 1301 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının Park, Ticaret ve Konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Halkapınar Belediye Başkanlığının imar planı (PİN: NİP- 25842,1) teklifi “Kamu Hizmet Alanı” olarak düzeltildiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/655

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi, 8687 parsele isabet eden Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının, Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yıldız Petrol Tic. Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 24041,1) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/656

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi, 285 ada, 10 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu Alanının, Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı ve Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Yıldız Petrol Tic. Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 24041,2) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/657

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 189 ada, 2 ve 3 parsellere isabet eden Resmi Kurum (Tarım Kredi Kooperatifi Alanı) ve Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Belediye Başkanlığı ve Atlantı Tarım Kredi Kooperatifinin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği (PİN: NİP- 4291,3) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/658

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde, 32968 ada, 3 parselide içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/659

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 23775 ada, 11 parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanının içerisindeki trafo yeri korunarak Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Uçar Metal Kalıp Ltd. Şti.’nin imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,185) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/660

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mengene ve Büyükkumköprü Mahalleleri, 25034 ada, 1 parselde ve 30792 ile 30794 adalar arasındaki Park alanında yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 295 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine ilişkin Karatay Belediye Başkanlığının Anaokulu Alanının Lise Alanına döndürülmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/661

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 3730 ada, 27 parsele isabet eden Dini Tesis Alanının düzenlenmesi ile Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,188) tekliflerinde ve Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2018 tarih ve 732 sayılı Meclis Kararı’nın karar kısmında bulunan Yençok ibaresinde parantez içerisinde bulunan 21.50 metre ifadesinin kaldırılması ve sadece Yençok=7 Kat olarak düzenlenmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/662

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 33311 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,186) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/663

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 2802 ada, 1 parsel ve çevresinde imar planı değişikliği yapılması ayrıca Akçeşme – Kerimdede Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına Planının Genel Hükümler Bölümü “K” Maddesine Plan Notu Eklenmesi (PİN: NİP- 1091,187) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/664

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Köprübaşı, Aziziye ve Nakipoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde 5066 ada, 24079 ada, 32689 ada, 19 ada ve çevresinde kavşak düzenlemesi yapılması, düzenleme yapılan alan içerisinde yapılaşmanın durdurularak yeni yapı ruhsatı verilmemesi (PİN: NİP- 1091,191) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/665

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, 5815 ada, 16 parselde; BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak hazırlanan imar planı düzenlemesi yapılması tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/666

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 25996 ada, 1 parsele isabet eden BHA Alanının; Konut Alanı olarak E:1.60 TAKS: 0.25 Yençok:8 Kat ve Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1091,190) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/667

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 215 parselde (eski:5750 ada, 16 parsel) BHA (Belediye Hizmet Alanı) olarak imar planı düzenlemesi (PİN: NİP- 1091,189) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/668

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Büyükbece yaylasında, 1756 ada, 2 parsele isabet eden İbadet Alanı ve 2380 ada, 3 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 24564,1) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/669

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kirkitli yaylasında 10 metre ve 7 metrelik yolların çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 26931,1) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/670

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Karacadağ / İnönü Mahallesi, 311 ada, 2, 3,4 ve 5 parsellere isabet eden Ağaçlandırılacak Alanın Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kulu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/671

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2575 ada, 56 parselin Konut Alanı olan imarının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan ÖZTÜRK’ün imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,151) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/672

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 27542 ada, 16 parselin Konut Alanı olan imarının İbadet Alanı (Cami) olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,152) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/673

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 2436 ada, 299 parsele isabet eden Ticaret Lpg Alanının 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/674

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1104 parsele isabet eden Türk Yıldızları Parkının, Park Alanı olan imar durumunun Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1093,248) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/675

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 17931 ada 1 parsel, 16008 ada 1 parsel, Dikilitaş Mahallesi, 22543 ada 1 parsel ve İhsaniye Mahallesi 819 ada 160, 161, 162 parsel numaralı taşınmazlarda imar plan değişikliği yapılması ile ilgili tekliflerde (PİN: NİP- 1093,249) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/676

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Musallabağları Mahallesi, 1128 ada, 46 parsel ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1093,250)  tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/677

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 42591 ada 2 parsele isabet eden Ticaret Alanının, 42593 ada 1 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının(Resmi Kurum Alanı/BHA) ve 42594 ada 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanının düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1093,251) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/678

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 22410 ada 47 parsele isabet eden Yüksek Öğretim Alanı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP- 1093,252) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/679

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 43109 ada 1, 2 parseller, 43111 ada, 1 parsel, 43112 ada, 1 parsel, 43108 ada 1 parselin bir kısmının düzenlenmesine ilişkin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1093,253) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/680

Selçuklu İlçesi, Fatih ve Musalla Bağları Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında kentsel dönüşüm veya kamulaştırmaya esas çalışmalarda gayrimenkul değerlendirmesine esas bedelde yapılan tadilata ilişkin bir artış talep edilmeyeceğine dair Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığına noter onaylı taahhütname verilmesi durumunda, binada cephe değişikliğine ve alan artışına neden olmayan tadilat ve tamiratlara izin verilebilir.” şeklinde plan notu eklenmesi teklifi ile ilgili “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/681

İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu ve Meram İlçe sınırları içerisinde Beyşehir Caddesi ile Kaktüs Sokağın kesişiminden (Atlıhan Civarı) kuzey yönünde, kanal boyu istikametinde, Beyhekim Hastanesi Bölgesine kadar açılacak yolun yeniden düzenlenmesi (PİN: NİP- 1093,254) teklifinde; muhtelif yerlerde plan değişikliği yapılması ve ayrıca İmran ve Paşabey sokakları kesişimindeki Enerji Nakil Hattı direği(pilon)nin yerinin değiştirilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/682

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Taşkent İlçesi, Bektaş Mahallesi, 559 ada, 14 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Taşkent Belediye Başkanlığının imar planı (PİN: NİP- 34437 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/683

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Karataş Mahalle sınırları içerisinde 154 kV Yunak-Altınova ve Altınova-Çayırbaşı Enerji İletim Hattının 1/25.000 üst ölçekli Nazım imar planlarına işlenmesi, Yunak- Altınova Enerji İletim Hattının alt ölçekli planları bulunan Yunak İlçesi, Karataş Mahallesi sınırları içinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın (PİN: NİP- 34438) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/684

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 940 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 2021,21) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tüm güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/685

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda,

Karaciğan Mahallesi, M29A11A1D imar paftasında, M29A11A1D pafta, 5583, 5584 ve 25996 adaların arasında kalan Otopark Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,348

Keykubat Mahallesi, M29A11A2D imar paftasında, M29A11A2D pafta, 32439 ada, 3 nolu parselin Dini Tesis Alanı olan imarına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1738,10

Çelebi Mahallesi, M29A11D2A imar paftasında, M29A11D2A pafta, 32734 ada 3 nolu parselde bulunan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1749,14 “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tüm güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/686

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 15396 sokağın kuzeyine trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,235) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tüm güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/687

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37594 ada 5 no.lu parsel ve 37595 ada 3 no.lu parselde dört adet trafo alanı oluşturulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,236) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tüm güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/688

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kovanağzı Caddesi ile Demiryolu kesişiminde altgeçit yapılması ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: NİP- 1092,153) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/689

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Celep Mahallesi, 123 ada 5 parselde imar planı yapılması ile ilgili Özal Hayvancık Ltd Şti’nin imar planı teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/690

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, D300 karayolu ve yakın çevresine isabet eden planlama alanında Sarayönü Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği (PİN: NİP- 34442) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/691

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan Hamidiye, Hıdırlık, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alparslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/692

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları teklifi;

3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak, sosyal ve teknik altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların altına düşülmemek, nazım imar planının ve üst ölçekli planların ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü  ve  genel işleyişini bozmamak  ve  hizmet etki alanı içinde kalmak şartıyla,  1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planında belirlenen mekânsal kararlara (nüfus yoğunlukları, ulaşım aksları, donatı alanları vb.) uygun olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/693

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 42 nolu parselin Yem Fabrikası ve Fonksiyonları, Depo İdari Tesisleri Alanının Sanayi Tesis Alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma karalarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,341) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/694

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesinde, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parseller ile 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana yapılaşma şartlarının belirlenmesi ve 3, 17 ve 18 nolu parsellerin sınırına kademe hattı atılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1761,38) ilgili imar planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 1690,343) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        15.08.2018

Sayı  : 2018/695

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih 428 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları teklifinde (PİN: UİP- 27059,51) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, düzeltilerek uygun görülmüş ve muhtelif yerlerde Kulu İlçesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/696

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29471 ada 6 parselin 2 Kat Ticaret Alanı olan imarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 311,405) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/697

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29466 ada 5 parselin 2 Kat Ticaret Alanı olan imarında kütle ebatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 311,406) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/698

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 21 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarih 684 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311,418) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/699

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Kent Merkezinde Hafif Raylı Sistem Güzergahı (Metro Hattı) ile durakları çevresinde oluşacak otopark ihtiyacına yönelik ulaşım kararlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan plan değişikliği tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/700

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya il genelinde Doğal Sit Alanlarında, 1/5000 ölçekli imar plan notlarına yöresel mimarinin ve geleneksel yapı malzemelerinin teşviki amacı ile plan notu ilave edilmesi teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/701

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde ekli listede belirtilen mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Sanayi Alanı olmasına karşın Küçük Sanayi alanı olarak taraması yapılmış alanların, Sanayi Alanı olarak “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine uygun hale getirilmesi, Küçük Sanayi ve Sanayi Alanları düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,184) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/702

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya II- Konya III 18 Km Yeni Enerji İletim Hattının düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 33982) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/703

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya II- Konya III Yenileme Enerji İletim Hattının düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 33983) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/704

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya I- Konya II Yenileme Enerji İletim Hattının düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 33984) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, İmran ve Paşabey sokakları kesişimindeki Enerji Nakil Hattı direği (pilon) yerinin değiştirildiği haliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/705

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde 154 kV Konya OSB İrtibatları Enerji İletim Hattının düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar plan değişikliği (PİN: NİP- 33985) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/706

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 15058 ada, 3 parsele isabet eden Mevcut Ekmek Fabrikası Alanının Konut Alanı, Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hedefsan End. Gıda Tic. AŞ’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1092,150) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        14.08.2018

Sayı  : 2018/707

Doğal Sit Alanı içerisinde yer aldığından imar planı değişikliklerinin onaylanmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmesi gerekmektedir.

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar planı değişikliği yapılması teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/708

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları (PİN: NİP-31212) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/709

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları (PİN: NİP- 32255) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :        16.08.2018

Sayı  : 2018/710

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi sınırları içerisinde Tren Garı ve çevresine ilişkin imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.