13 Ağustos 2018 Karar Özeti 

 1. Madencilik faaliyetleri çerçevesinde alınan Devlet Hakkı Payının Belediyemize aktarılarak bozulan mahalle yollarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi (a) fıkrası hükmü gereğince Belediyemiz ve Konya Valiliği arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Sarayönü İlçe Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 4. Belediyemiz ve Ribat Eğitim Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 5. Belediyemiz ile İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 6. Madencilik faaliyetleri çerçevesinde alınan Devlet Hakkı Payının Belediyemize aktarılarak bozulan mahalle yollarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi (a) fıkrası hükmü gereğince Belediyemiz ve Konya Valiliği arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 7. Yapımı Belediyemiz tarafından devam ettirilen “Bozkır Çarşamba Çayı Çevre Düzenlemesi” işi ile ilgili Belediyemiz ve Bozkır Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 8. Yapımı Sarayönü Belediyesi tarafından devam ettirilen “Sarayönü Kültür Merkezi” işi ile ilgili Belediyemiz ve Sarayönü Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 9. Belediyemiz ve 3. Ana Hava Jet Üs Komutanlığı arasında spor tesislerinin tamir ve tadilatı ile ilgili olarak ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 10. Halı saha yapmak üzere Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 11. Bazı yol üstü otoparkların işletme hakkının 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Konbeltaş A.Ş.’ye devredilip devredilmemesi, devredilmesi halinde yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 12. Karatay Belediyesi’nin 10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 13. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 14. Belediyemiz ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Taşkent ve Yunak ilçelerinde yapılacak olan kesimhanelere ilişkin “Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi”nin uygulanması için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 15. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Belediyemiz arasında Bosna Hersek’in Srebrenic şehrine “Türkçe Sınıfı” oluşturulması hususunda işbirliği yapılıp, yapılmayacağı; işbirliği yapılması halinde sınıf yapımı için gerekli 10.000 Euro mukabilindeki TL tutarının Türk Dünyası Belediyeler Birliğine aktarılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 16. Konya merkez ve ilçelerinde imara göre açılan veya açılacak olan bazı cadde, sokak ve parklara şehit isimlerinin verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 17. Selçuklu Belediye Başkanlığı, Tepekent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Akören İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 19. Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 181 ada, 18, 36 ve 59 parsellere isabet eden alanda yol ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 20. Akşehir İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 21. Beyşehir İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 187 ve 188 sayılı kararları ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 22. Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 111 ada, 1 parsele ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 23. Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1309 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 24. Doğanhisar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 25. Ereğli İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan Atakent, Mehmet Akif, Fatih ve Doğualagözlü Mahallelerini kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 26.  Ilgın İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 493 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 27. Ilgın İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 494 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 28. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada, 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 29. Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32747 ada, 3 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 30. Karapınar İlçesi, Şabanlı Mahallesi, 315 ada, 1010 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 31. Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4567 ada, 96 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 32. Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37325 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 33. Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37325 ada 2 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 34. Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 27502 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 35. Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Hasanköy, Alakova, Karaaslan Aybahçe Mahalleleri sınırları içerisinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2015 tarih ve 1232 kararı ile onaylanan Bahçeşehir Revizyon İmar Planına ait imar plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 36. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi sınırlarında bulunan Fırat Caddesi ile Büyükşehir Caddesi arasında kalan alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 37. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17050 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 427 parsel, 17049 ada, 5 ve 6 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 38. Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 38 ada, 6 ve 48 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 39. Seydişehir İlçesi, Kızıcalar Mahallesi, 1246 ada, 18 parsele isabet eden Ticaret ve Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 40. Seydişehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan II. Etap Revizyonu uygulama imar planının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 41. Derebucak İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 370 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 917 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kileci Mahallesi, 232 ada, 57 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 256 ada, 1 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Mahallesi, 11782 parsele isabet eden Konut ve Otopark Alanının Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 115 ada, 1, 9, 10, 11 ve 12 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 230 ada, 14, 15 ve 26 parsellere isabet eden Sosyal Tesis Alanında Koruma amaçlı imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu içerisinde, Meydan Mahallesi, 155 ada, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin 1. ve 2. İdare Mahkemesi kararının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Bağlar Mahallesi, 363 ada, 12, 13, 18 ve 21 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 02.08.2018 tarih ve 134667 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilen Ereğli İlçesi, Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz Mahalleleri riski alan İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin görüşünün alınması hususunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 530 sayılı kararı ile onaylanan Toki 2. Etap ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Halkapınar Mahallesi, 1301 parsele isabet eden alanın Park ve Konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi, 8687 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi, 285 ada, 10 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 189 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde, 32968 ada, 3 parselide içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 23775 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mengene ve Büyükkumköprü Mahalleleri, 25034 ada, 1 parselde ve 30792 ile 30794 adalar arasındaki Park alanında yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 295 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 3730 ada, 27 parsel ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 33311 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 2802 ada, 1 parsel ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Köprübaşı, Aziziye ve Nakipoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde 5066 ada ve çevresinde kavşak düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, 5815 ada, 16 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 25996 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 16 parselde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Büyükbece yaylasında, 1756 ada, 2 parsele isabet eden İbadet Alanı ve 2380 ada, 3 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kirkitli yaylasında 10 metre ve 7 metrelik yolların çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karacadağ / İnönü Mahallesi, 311 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2575 ada, 56 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 27542 ada, 16 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 2436 ada, 299 parsele isabet eden Ticaret Lpg Alanının 2. İdare Mahkemesi kararının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1104 parsele isabet eden Türk Yıldızları Park içerisine İbadet Alanı yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 17931 ada, 1 parsel, 16008 ada, 1 parsel ve Dikilitaş Mahallesi, 22543 ada, 1 parsellerde imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musallabağları Mahallesi, 1128 ada, 46 parselin düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 42591 ada, 2 parsel, 42593 ada, 1 parsel ve 42594 ada, 5 ile 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 30116, 30117, 30118 ve 30119 adalara isabet eden Yüksek Öğretim Alanı ve çevresinin düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 43109 ada, 1, 2 parseller, 43111 ada, 1 parsel, 43112 ada, 1 parsel, 29137 ada, 7 parselin bir kısmında imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Fatih ve Musalla Mağları Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2016 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında (Eski Sanayi) imar planı plan notlarının düzenlenmesi hususunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu ve Meram İlçe sınırları içerisinde Beyşehir Caddesi ile Kaktüs Sokağın kesişiminden (Atlıhan Civarı) kuzey yönünde, kanal boyu istikametinde, Beyhekim Hastanesi Bölgesine kadar açılacak yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 80.  (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, Bektaş Mahallesi, 559 ada, 14 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahalle sınırları içerisinde 154 kV Yunak – Altınova ve Altınova - Çayırbaşı Enerji İletim Hattının imar planlarına işlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 82. Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 940 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 83. Karatay İlçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda trafo yerleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 84. Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 15396 Sokağın kuzeyine trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 85. Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37594 ada 5 no.lu parsel ve 37595 ada 3 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kovanağzı Caddesi ile Demiryolu kesişiminde altgeçit yapılması ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Celep Nahallesi, 123 ada 5 parselde imar planı yapılması ile ilgili Özal Hayvancılık Ltd. Şti.’nin imar planı teklifinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, D300 karayoluna isabet eden alanda üst geçit ve kavşak düzenlemesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 89. Ereğli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan Hamidiye, Hıdırlık, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alparslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 90. Karapınar İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih 520 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, Cumhuriyet, Adalet, Fevzipaşa, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa ve Alaaddin Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 91. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 42 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 92. Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parselle ile 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana yapılaşma şartlarının belirlenmesi ve 3, 17 ve 18 nolu parsellerin sınırına kademe hattı atılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 93. Kulu İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih 428 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 94. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29471 ada 6 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 95. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29466 ada 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 96. Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 21 parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Merkezinde Hafif Raylı Sistemi Güzergahı (Metro Hattı) ile durakları çevresinde oluşacak otopark ihtiyacına yönelik ulaşım kararlarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İl genelinde Doğal Sit Alanlarında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına yöresel mimarinin ve geleneksel yapı malzemelerinin teşviki amacı ile plan notu ilave edilmesi hususunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde Küçük Sanayi Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya II- Konya III 18 Km yeni enerji iletim hattının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya II- Konya III yenileme enerji iletim hattının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya I- Konya II yenileme enerji iletim hattının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 103. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya I- Konya OSB irtibatları yenileme enerji iletim hattının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 104. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 15058 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 105. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 106. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonlarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 107. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 108. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi sınırları içerisinde Tren Garı ve çevresinde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 109.  Belediyemiz ile Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 110. 2018 yılı ek sulama projeleri ve müteakip yıllarda uygulanacak sulama projeleri ile ilgili KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:36’da son verilmiştir.