13.08.2018 Meclis Gündemi 

 1.  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Sarayönü İlçe Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2.  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi gereğince Taşkent İlçe Belediyesi’nin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  
 3. Belediyemiz ve Ribat Eğitim Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Belediyemiz ile İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Konya merkez ve ilçelerdeki muhtelif yolların tanzimi için İller Bankası’ndan talep edilen 100.000.000 TL (K.D.V. dâhil) tutarın revize edilerek 50.000.000 TL (K.D.V. dâhil) kredi alınmasına dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Madencilik faaliyetleri çerçevesinde alınan Devlet Hakkı Payının Belediyemize aktarılarak bozulan mahalle yollarında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi (a) fıkrası hükmü gereğince Belediyemiz ve Konya Valiliği arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Fen İşleri D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Yapımı Belediyemiz tarafından devam ettirilen “Bozkır Çarşamba Çayı Çevre Düzenlemesi” işi ile ilgili Belediyemiz ve Bozkır Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Yapımı Sarayönü Belediyesi tarafından devam ettirilen “Sarayönü Kültür Merkezi” işi ile ilgili Belediyemiz ve Sarayönü Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Belediyemiz ve 3. Ana Hava Jet Üs Komutanlığı arasında spor tesislerinin tamir ve tadilatı ile ilgili olarak ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10. Halı saha yapmak üzere Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Bazı yol üstü otoparkların işletme hakkının 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Konbeltaş A.Ş.’ye devredilip devredilmemesi, devredilmesi halinde yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Karatay Belediyesi’nin 10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Mülkiyeti Belediyemize ait bazı taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18. maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği en fazla 48 ay vadeli olarak satılabilmesi, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Belediyemiz ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Taşkent ve Yunak ilçelerinde yapılacak olan kesimhanelere ilişkin “Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi”nin uygulanması için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Selçuklu Belediye Başkanlığı, Tepekent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Akören İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 181 ada, 18, 36 ve 59 parsellere isabet eden alanda yol ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Akşehir İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Beyşehir İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 187 ve 188 sayılı kararları ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Cihanbeyli İlçesi, Atçeken Mahallesi, 111 ada, 1 parsele ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1309 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Doğanhisar İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 691 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Ereğli İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan Atakent, Mehmet Akif, Fatih ve Doğualagözlü Mahallelerini kapsayan yaklaşık 330 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24.  Ilgın İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 493 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Ilgın İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 494 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5758 ada, 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32747 ada, 3 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Karapınar İlçesi, Şabanlı Mahallesi, 315 ada, 1010 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4567 ada, 96 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37325 ada, 5 no.lu parsel ileilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37325 ada 2 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 27502 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Meram İlçesi, Yaylapınar Süleymaniye, Yaylapınar Kaş, Yaylapınar Uhud, Hasanköy, Alakova, Karaaslan Aybahçe Mahalleleri sınırları içerisinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.10.2015 tarih ve 1232 kararı ile onaylanan Bahçeşehir Revizyon İmar Planına ait imar plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi sınırlarında bulunan Fırat Caddesi ile Büyükşehir Caddesi arasında kalan alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 306 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17050 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 427 parsel, 17049 ada, 5 ve 6 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 38 ada, 6 ve 48 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Seydişehir İlçesi, Kızıcalar Mahallesi, 1246 ada, 18 parsele isabet eden Ticaret ve Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. Seydişehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan II. Etap Revizyonu uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 917 ada, 2 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kileci Mahallesi, 232 ada, 57 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 256 ada, 1 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,         
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Sadıkhacı Mahallesi, 11782 parsele isabet eden Konut ve Otopark Alanının Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 115 ada, 1, 9, 10, 11 ve 12 parsele ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 230 ada, 14, 15 ve 26 parsellere isabet eden Sosyal Tesis Alanında Koruma amaçlı imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçe Merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu içerisinde, Meydan Mahallesi, 155 ada, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin 1. ve 2. İdare Mahkemesi kararının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Bağlar Mahallesi, 363 ada, 12, 13, 18 ve 21 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 02.08.2018 tarih ve 134667 sayılı yazısı ile tarafımıza iletilen Ereğli İlçesi, Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz Mahalleleri riski alan İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin görüşünün alınması hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 530 sayılı kararı ile onaylanan Toki 2. Etap ilave 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yeniden düzenlenmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Halkapınar Mahallesi, 1301 parsele isabet eden alanın Park ve Konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi, 8687 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Hüyük Mahallesi, 285 ada, 10 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 189 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde, 32968 ada, 3 parselide içerisine alan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 627 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğinin iptaline ilişkin I. İdare Mahkemesinin kararının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 23775 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mengene ve Büyükkumköprü Mahalleleri, 25034 ada, 1 parselde ve 30792 ile 30794 adalar arasındaki Park alanında yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 295 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ulubatlıhasan Mahallesi, 3730 ada, 27 parsel ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 33311 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kalenderhane Mahallesi, 2802 ada, 1 parsel ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Köprübaşı, Aziziye ve Nakipoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde 5066 ada ve çevresinde kavşak düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Ortakonak Mahallesi, 5815 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaciğan Mahallesi, 25996 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 16 parselde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Büyükbece yaylasında, 1756 ada, 2 parsele isabet eden İbadet Alanı ve 2380 ada, 3 parsele isabet eden Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kirkitli yaylasında 10 metre ve 7 metrelik yolların çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Karacadağ / İnönü Mahallesi, 311 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2575 ada, 56 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 27542 ada, 16 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Topraksarnıç Mahallesi, 2436 ada, 299 parsele isabet eden Ticaret Lpg Alanının 2. İdare Mahkemesi kararının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1104 parsele isabet eden Türk Yıldızları Park içerisine İbadet Alanı yeri ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 17931 ada, 1 parsel, 16008 ada, 1 parsel ve Dikilitaş Mahallesi, 22543 ada, 1 parsellerde imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musallabağları Mahallesi, 1128 ada, 46 parselin düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 42591 ada, 2 parsel, 42593 ada, 1 parsel ve 42594 ada, 5 ile 6 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Büyükkayacık Mahallesi, 30116, 30117, 30118 ve 30119 adalara isabet eden Yüksek Öğretim Alanı ve çevresinin düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 43109 ada, 1, 2 parseller, 43111 ada, 1 parsel, 43112 ada, 1 parsel, 29137 ada, 7 parselin bir kısmında imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Fatih ve Musalla Mağları Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2016 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında (Eski Sanayi) imar planı plan notlarının düzenlenmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu ve Meram İlçe sınırları içerisinde Beyşehir Caddesi ile Kaktüs Sokağın kesişiminden (Atlıhan Civarı) kuzey yönünde, kanal boyu istikametinde, Beyhekim Hastanesi Bölgesine kadar açılacak yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 77.  (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, Bektaş Mahallesi, 559 ada, 14 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Karataş Mahalle sınırları içerisinde 154 kV Yunak – Altınova ve Altınova - Çayırbaşı Enerji İletim Hattının imar planlarına işlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 79. Çumra İlçesi, Bakkalbaşı Mahallesi, 940 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanı içerisine Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 80. Karatay İlçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda trafo yerleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 81. Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 15396 Sokağın kuzeyine trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 82. Meram İlçesi, Yenice Mahallesi, 37594 ada 5 no.lu parsel ve 37595 ada 3 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

 

 

(KOSKİ Genel Kurulu Sıfatıyla)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

 

                  Gündem:

 1. Altınapa Barajında su kullanan yerlerdeki şebeke aboneliklerinde, ağaç sulamak için kullanılan suyun bedelinde indirim yapılmasına dair (KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait) teklifin görüşülmesi.