09 Temmuz 2018 Komisyon Raporu

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/91

Camilerin giriş katlarının bilgehane olarak kullanılması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince 25 yıl süreli Belediyemiz ile İl Müftülüğü arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        11.07.2018

Sayı  : 2018/92

Kadınhanı İlçesi, Meydanlı Mahallesi, 2087 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  :        11.07.2018

Sayı  : 2018/93

Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 4599 ada, 53 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/94

Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir İlçesi, Damlapınar Mahallesi, 115 ada,  1 nolu parselin, düğün salonu olarak kullanılması amacıyla, Beyşehir İlçe Belediyesine, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği tahsisi ve ilgili konuda protokol yapılması, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/95

Mülkiyeti Yunak Belediyesine ait Yunak İlçesi, Merkez Yeni Mahallesi, 174 ada,  12 nolu parsel ile  mülkiyeti Belediyemize ait Yunak İlçesi, Merkez Yeni Mahallesi, 174 ada,  8 nolu parselin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği karşılıklı takasın yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/96

 1. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının 30.05.2018 tarih ve 986 sayılı yazısında ekinde belirtilen Şehit Enes KAYA isminin Ilgın İlçesi, Beykonak Mahallesinde yapılan veya yapılacak olan parka verilmesi, Şehit Hamdi KARAGÖZ isminin Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesinde yapılan veya yapılacak olan parka verilmesi, Şehit Mustafa ÇİZMECİ isminin Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesinde yapılan veya yapılacak olan parka verilmesi talepleri,
 2. Süheyla Kent’nin 21.05.2018 tarihli başvurusu ile dedesi din alimi Yörük Hacı Mustafa Şükrü Efendi isminin imara göre açılan veya açılacak olan cadde/sokağa verilmesi talepleri,
 3. Ahmet Uyanık’ın 22.06.2018 tarihli başvurusu ile Beyşehir caddesi ile Şefikcan caddesi kesişimine yapılan altgeçite Şehit Abdullah Taha KOÇ isminin verilmesi talepleri,
 4. Konya Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 06.07.2018 tarih ve 17326 sayılı yazıda belirtilen TCDD 6. Bölge Müdürlüğünün Çomaklı Vasıta Altgeçidi isminin 2007 yılı içinde bahse konu yerde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden üçüz kardeşlerin hatırasını yaşatmak adına Çomaklı Mahallesi Üçüz Melekler Altgeçidi olarak değiştirilme talepleri Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.
 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/97

Belediye araç parkında bulunan, ekonomik ömrünü doldurmuş 1 (bir) adet Düewag marka tramvayın, Raylı Sistem öğrencilerinin eğitim ve öğretimine, bilgi ve becerisine katkı sağlamak amacıyla, Karabük Üniversitesine verilmesi için Belediyemiz ve Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ile ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/547

İmar planı itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylanan imar planı revizyonuna yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/548

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 249 ada, 1 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 317 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine (Tarım ve Hayvancık Tesis Alanı) göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 38926,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/549

İmar planı itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/550

İmar planı itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/551

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan Hamidiye, Hıdırlık, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alparslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/552

İmar planı revizyonuna askı sürecinde gelen itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, Komisyon Raporu eki listede görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/553

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih 520 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/554

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih 520 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, Cumhuriyet, Adalet, Fevzipaşa, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa ve Alaaddin Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde Karapınar İlçesi 1/5.000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/555

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1997 ada,  74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 nolu parseller, 5200 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 nolu parseller, 25205 ada, 4 nolu parsel ve 25212 ada, 1 nolu parsellere isabet eden alana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 tarih ve 399 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine göre olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN: UİP- 1690,339) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/556

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, 26160 ada, 10 nolu parsele isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinde (PİN: UİP- 1690,340)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/557

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21785 ada, 3, 6 ve 7 nolu parsellere isabet eden Konut Alanlarında ifraz hattının kaldırılarak yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde ( PİN: UİP- 1690,342 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/558

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, 32440 ada, 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisleri Alanında, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ile ilgili imar plan değişikliğinde (PİN: UİP- 1738,9) ve 37 Mahallesi, 22244 ada 6 nolu parselde bulunan Ortaokul Yeri Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN: UİP- 1690,344) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ”  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/559

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 42 nolu parselin Yem Fabrikası ve Fonksiyonları, Depo İdari Tesisleri Alanının Sanayi Tesis Alanına dönüştürülmesi ve yapılaşma karalarının değiştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP- 1690,341) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/560

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih 428 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonları teklifinin (PİN: UİP- 27059,51) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/561

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 2856 ada, 170 no.lu parseldeki Cami Alanının Dini Tesis ve Yurt Alanı olarak değiştirilmesine ve yapılaşma kararlarının belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi (PİN: UİP- 615,234) yeniden düzenlendiği şekliyle imar planı değişikliği,  

Hacı İsa Efendi Mahallesi, 37360 ada 2 ve 4 parsele isabet eden Ticaret-Konut Alanına ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2016 tarih ve 684 sayılı kararında imar planı notlarının 1. ve 2. maddesinde yapılaşma şartlarında belirtilen Taban Alanı Kat Sayısının (TAKS) sehven yazılmadığı görülmektedir. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2010 tarih ve 305 sayılı karar ile 18.02.2011 tarih ve 82 sayılı kararları incelendiğinde Ticaret Alanı için TAKS:0.50 Konut Alanı için TAKS:0.20 olarak plan notlarında belirtilmektedir. Bu doğrultuda plan notlarının düzeltildiği şekliyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/562

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı (köyiçi) Mahallesi, Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 42378 ada, 3 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının yapılaşma kararlarının plan notu eklenerek çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: UİP- 311,409) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/563

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14403 ada, 14 parsele yoğunluk artışı yapılmadan yapılaşma şartlarının E:1.51, Yençok:4 kat TAKS:0.40 olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,411) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/564

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19792 ada, 11 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.05.2018 tarih ve 547 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Plan değişikliğine göre (Özel Eğitim Alanı -Anaokulu) hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,412) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  :  10.07.2018

Sayı  : 2018/565

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı (köyiçi) Mahallesi, Sille Kentsel Sit Alanı sınırlarında  bulunan,  29556  ada,  17  parselin Doğal Karakteri Korunacak Alan olan imarının Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.04.2018 tarih ve 5197 sayılı kararı ile onaylanan projelere uygun olarak yeni kütle ebatları belirlenerek düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: UİP- 311,413) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/566

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18458 ada, 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarındaki belirsizliğin giderilmesi için E:0:75 TAKS:0.25 Yençok: 2 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,410) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/567

İmar planı değişikliği itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuzlukçu İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih 1257 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek yapılan Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih 265 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Aşağı Mahalle, 245 ada, 1 nolu parseldeki hastane alanı ile ilgili talebin kabulü,

Pazar Mahallesi, 346 ada, 7 nolu parselin güneydoğusundaki yol ile ilgili itirazın kabulü,

Pazar Mahallesi, 384 ada, 3 nolu parsel ile ilgili itirazın reddi,

Diğer itirazlar askıdaki imar planı değişikliği onama sınırı içerisine girmediği için değerlendirilemediğinden reddi,

Ayrıca ihtiyaç olan yerlerde 1/5000 ölçekli nazım imar planında da değişiklik yapılması, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 13.07.2018

Sayı  : 2018/568

İmar planı revizyonuna askı sürecinde gelen itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih 126 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, Komisyon Raporu eki listede görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/569

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 38972 ada, 3 ve 4 parseller ile 132 ada 1 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 tarih 457 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı (Konut Alanı düzenlemesi) değişikliğine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,233) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/570

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 21 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarih 684 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311,418) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/571

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Kent Merkezinde Hafif Raylı Sistem Güzergâhı (Metro Hattı) ile durakları çevresinde oluşacak otopark ihtiyacına yönelik ulaşım kararlarının düzenlenmesi ile ilgili hazırlanan plan değişikliği tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/572

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya il genelinde Doğal Sit Alanlarında, 1/5000 ölçekli imar plan notlarına yöresel mimarinin ve geleneksel yapı malzemelerinin teşviki amacı ile plan notu ilave edilmesi teklifi ile ilgili süre verilmesi hususu Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/573

Konya İl Bütünü Üst Ölçekli Plan, Plan Uygulama Hükümleri ve Plan Notlarının değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Belediyemiz tarafından daha önce hazırlanan Konya İl Bütünü 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planları ile bu planlara ait plan uygulama hükümleri ve plan notlarının yeniden düzenlenmesi teklifi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/574

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 145 ada, 39 ve 51 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih 520 sayılı kararı ile onaylanan imar plan değişikliklerine askı süresi içerisinde Beyşehir Mal Müdürlüğü’nce yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/575

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde Küçük Sanayi Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliklerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/576

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 617 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2018 tarih 38 sayılı kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine askı süresinde Mehmet KOYUNCU tarafından yapılan itirazın reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/577

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 1377 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili Osman ALTIN adına Arif ÜNLERŞEN’in 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 33960) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/578

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 847 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Park Alanının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Çaaş Gayrimenkul Loj. Petrol Turz. A.Ş’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP-8017,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/579

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 588 parsele isabet eden Akaryakıt ve Bakım İstasyonu Alanının planlaması ile ilgili Mustafa Çelik adına Ahmet İLÇELİ’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 33961) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/580

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mescit Mahallesi, 225 ada 56 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) ve 225 ada 58 parselde servisyolu düzenlenmesi ile ilgili HG Yenilebilir Enerji Üretim Ltd. Şti adına Ömer ÖZUYSAL’ın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP-33962) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 12.07.2018

Sayı  : 2018/581

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Pınarbaşı ve Çetmi Mahalleleri sınırları içerisinde 9.90 ha alanda Toki tarafından uygulanması düşünülen alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 327 sayılı kararı ile onaylanan kentsel dönüşüm ve gelişim projesine uygun olarak hazırlanan imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/582

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32930 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2018 tarih ve 674 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının teklifine ilişkin yapılan değerlendirmede; E:1.65 olarak düzenlenmesi ile ilgili “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/583

1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Şeyhulemaçavuşoğlu ve Doğuş Mahalleleri, 1975, 21238, 21239, 21240, 21241, 21242, 21243, 21244, 21281, 21303, 24155, 25770, 25771, 25774 ve 25775 adalar ve çevresinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planında; ( PİN: NİP- 1091.180 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; uygulama imar planında konut adalarında E= 1.50, Yençok= 7 Kat (21.50) metre olarak ve de plan notlarının değiştirildiği şekliyle Komisyonumuzca  değiştirilerek  uygun  görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/584

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya II- Konya III 18 Km Yeni Enerji İletim Hattının düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar plan değişikliği tekliflerinin (PİN: NİP- 33982) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/585

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya II- Konya III Yenileme Enerji İletim Hattının düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar plan değişikliği tekliflerinin (PİN: NİP- 33983)  incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/586

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31206 ada, 2 ve 3 parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanı içerisinde İbadet Alanı ayrılması ile ilgili Ömer Atiker AŞ’nin; nazım ve uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091.181) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/587

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 15 parsele isabet eden Depolama, Park ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Bulvar Tarım Ürünleri Ltd. Şti’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1091,182) teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2018

Sayı  : 2018/588

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 2 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının yapılaşma şartlarının E= 1.50 Yençok=5 Kat olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,183) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/589

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı doğrultusunda imar planları iptal edilen alanda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün ve işletmecinin talepleri doğrultusunda hazırlanıp Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 329 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/590

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Turgut Reis, Büyük Aymanas, Küçük Aymanas Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkında kanun uyarınca Riskli alan ilan edilen 53,3 hektarlık alanda Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifleri ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş bildirilmesi hususunun görüşülmesi teklifinde bölgenin yapı yoğunluğu ve siluetinin uyumlu olması amacıyla alt ölçekli planların E=1.50, ada bazında uygulama yapılması halinde Emsal değerine 0.30 ilave yapılması ve 8 kat olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tavsiye edilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/591

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 15058 ada, 3 parsele isabet eden Mevcut Ekmek Fabrikası Alanının Konut Alanı, Ticaret Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hedefsan End. Gıda Tic. AŞ’nin imar plan değişikliği (PİN: NİP- 1092,150) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/592

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya I- Konya II Yenileme Enerji İletim Hattının düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar plan değişikliği tekliflerinin (PİN: NİP- 33984) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/593

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20415 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanı ve Çevresinin plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,247) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 10.07.2018

Sayı  : 2018/594

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17874 ada, 1 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının (PTT) Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1093,243) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/595

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde 154 kV Konya OSB İrtibatları Enerji İletim Hattının düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar plan değişikliği tekliflerinin (PİN: NİP- 33985) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/596

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16552 ada, 1 parsele isabet eden Ortaokul Alanının çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,244) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzenlendiği şekli ile uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/597

Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporuyla birlikte İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, Veysel Karani Caddesi’nin doğusunda kalan Günsaçan Sokak ve çevresi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1093,245) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/598

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 15542 ada, 7 ve 9 (yeni:15542 ada 12 parsel) parsellere isabet eden Sanayi Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,246) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/599

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 124 ada 19 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 33955) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/600

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 181 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 33645) Sosyal Tesis Alanına isabet eden trafonun söz konusu parselin güneyindeki Park Alanına kaydırılarak değiştirildiği şekliyle “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/601

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda,

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D4A imar paftasında, M29A18D4A pafta, 24680 ve 24684 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D4A imar paftasında, M29A18D4A pafta, 24675, 24687 ve 24742 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D1C imar paftasında, M29A18D1C pafta, 24668, 24669, 24670 ve 24671 adaların arasında kalan Çocuk Bahçesi Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D1C imar paftasında, M29A18D1C pafta, 24705, 24711, 24712 ve 25946 adaların arasında kalan Çocuk Bahçesi Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D1C imar paftasında, M29A18D1C pafta, 24884, 24885, 24886 ve 24887 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D4B imar paftasında, M29A18D4B pafta, 25956, 25958 ve 25949 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D4B imar paftasında, M29A18D4B pafta, 24751, 25951, 25952, 25953 ve 25959 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D3A imar paftasında, M29A18D3A pafta, 24754, 24756, 24759 ve 24760 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D2D imar paftasında, M29A18D2D pafta, 24716, 24717 ve 24718 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D2D imar paftasında, M29A18D2D pafta, 24720, 24722 ve 24723 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D2D imar paftasında, M29A18D2D pafta, 24922, 24930 ve 24931 adaların arasında kalan Çocuk Bahçesi Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18D2C imar paftasında, M29A18D2C pafta, 24912, 24915 ve 24916 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Saraçoğlu Mahallesi, M29A18A4C imar paftasında, M29A18A4C pafta, 5701 ada, 11 nolu parselde bulunan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Eröldüren Mahallesi, M29A18D3B imar paftasında, M29A18D3B pafta, 25839 ada, 1 nolu parselde bulunan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Eröldüren Mahallesi, M29A18D3B imar paftasında, M29A18D3B pafta, 26169, 26170 ve 26171 adaların arasında kalan Park Alanında, Trafo Alanının yenilenmesi ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

Selim Sultan Mahallesi, M29A16A3A imar paftasında, M29A16A3A pafta, 33192 ada, 1 nolu parselde bulunan Trafo Alanının 2 nolu parsele isabet Park Alanına kaydırılması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346

36 Mahallesi, M29A11A4D imar paftasında, M29A11A4D pafta, 21463 ada, 19 nolu parselde bulunan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliği, PİN: UİP-1690,346 “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/602

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, sınırları içerisinde muhtelif alanlarda trafo yerleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri teklifinde (PİN: UİP- 311,375) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 15863 ve 15865 nolu konut adalarının arasında kalan çocuk bahçesi ve parka isabet eden alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili plan değişikliği teklifinde, trafonun güneyinde yer alan park alanı içerisinde uygun bir yere taşınması ve güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca değiştirilerek uygun; diğer trafo yeri ayrılması ile ilgili plan değişiklikleri ise tüm güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/603

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Fatih Mahallesi, 296 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanının bir kısmına Regülatör alanı ayrılması ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 4318,15), regülatör alanının park alanının kuzeyine kaydırılması ve tüm güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/604

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 1080 ada, 1 parsel ve 1081 ada 3 parsele isabet eden konut alanlarında yapılaşma şartlarının değiştirilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 111.88) yeniden düzenlendiği şekliyle; Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/605

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2482 ada, 64 nolu parselin Gıda Sanayi Sahası olan imarının Ticaret Alanı olarak değiştirildiği, yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ve “Minimum ifraz 5000 m2, % 15 eksiğine ifraz yapılabilir” plan notunun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 3019,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/606

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesinde, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parseller ile 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana yapılaşma şartlarının belirlenmesi ve 3, 17 ve 18 nolu parsellerin sınırına kademe hattı atılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1761,38) ilgili imar planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 1690,343) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/607

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21855 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut Alanlarının yapılaşma kararlarının E: 1.25, TAKS:0.40 ve Yençok:4 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,343) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/608

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29471 ada 6 parselin 2 Kat Ticaret Alanı olan imarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,405) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/609

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29466 ada 5 parselin 2 Kat Ticaret Alanı olan imarında kütle ebatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,406) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/610

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C pafta, 819 ada, 160, 161 ve 162 parsellerin Yençok:6 kat ebatlı blok konut alanı olarak “Zemin kat 5.5 m. yüksekliğinde yapılabilir.” Plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN:UİP- 311,381) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, ön bahçe mesafesinin 7 m. olarak yapılaşma şartları ile birlikte yeniden düzenlendiği şekli ile Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/611

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, 404 ada, 7 parsel ve çevresi Ağaçlandırılacak Alan, Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin çevresi ile birlikte Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ziya Ümit PAKSOY’un 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği (PİN: NİP- 33450) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/612

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar planı değişikliği yapılması teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/613

Revizyon İmar plan teklifi ile ilgili Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı teklifinde ( PİN: NİP- 31208) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 11.07.2018

Sayı  : 2018/614

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; yürürlükteki imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanı (Et Entegre Tesis Alanı), konut, park ve yola isabet eden Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 4100, 4110 ve 4111 parsellerin imarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Et Entegre Tesisi) ve park olarak düzenlenmesi ile ilgili Ayşe Usanmaz ve Yılet Et ve Et Ürünleri Ltd. Şti’nin teklifinin (PİN: NİP- 33444) reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/615

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları (PİN: NİP-31212) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/616

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18416 ada, 1 parsele isabet eden Kervansaray Motel Alanının Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Musa ÖZGÜR’ün 1/5000 nazım imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/617

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1093,226) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/618

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları (PİN: NİP- 32255) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih  : 10.07.2018

Sayı  : 2018/619

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi sınırları içerisinde Tren Garı ve çevresinde ile ilgili imar planı tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.