09 Temmuz 2018 Karar Özeti 

 1. Belediyemiz ve KOP Başkanlığı işbirliği ile “Herkese Biraz Gökyüzü” isimli projenin yürütülmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Belediyemiz ve KOP Başkanlığı işbirliği ile “Bahçede Bilim” isimli projenin yürütülmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında Konya il sınırları içerisinde bilgehane olarak kullanılacak camilerin giriş katları için İl Müftülüğü ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince 25 yıl süreli ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 4. Kadınhanı İlçesi, Meydanlı Mahallesi, 2087 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 5. Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 4599 ada, 53 nolu parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir İlçesi, Damlapınar Mahallesi, 115 ada, 1 nolu parselin, düğün salonu olarak kullanılması amacıyla, Beyşehir İlçe Belediyesine, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği tahsisi ve ilgili konuda protokol yapılması, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 7. Mülkiyeti Yunak Belediyesine ait Yunak İlçesi, Merkez Yeni Mahallesi, 174 ada, 12 nolu parsel ile mülkiyeti Belediyemize ait Yunak İlçesi, Merkez Yeni Mahallesi, 174 ada, 8 nolu parselin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği karşılıklı takas yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 8. Konya merkez ve ilçelerinde imara göre açılan veya açılacak olan bazı cadde, sokak ve parklara şehit isimlerinin verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 9. Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler öğrencilerinin eğitim ve öğretimine katkı sağlamak amacıyla 1 adet ekonomik ömrünü tamamlamış tramvayın Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne verilmesi için ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 10. Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylanan, Yeni Otogar ve Çevresinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazları görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 11. Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 249 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 12. Ereğli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylanan, Talatpaşa, Camikebir, Yunuslu ve Eti Mahallelerini kapsayan 225 hektarlık alanda, 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 13. Ereğli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan, Hacımütahir, Gülbahçe, Barbaros, Üçgöz, Dalmaz, Cinler, Hıdırlı ve Şinasi Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 450 hektarlık alanda, 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 14. Ereğli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan Hamidiye, Hıdırlık, Namık Kemal, Pirömer, Dalmaz, Hacımütahir, Sümer, Kazancı, Eti, Selçuklu, Boyacı Ali ve Alparslan Mahallelerinin bir kısmını kapsayan yaklaşık 150 hektarlık alanda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 15. Kadınhanı İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 16. Karapınar İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih 520 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, Apak, İsmetpaşa, Küllü, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa, Hankapı, Zafer, Yenimahalle, Kale, Selimiye, Pınarbaşı, Alaaddin ve Çetmi Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 17. Karapınar İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih 520 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, Cumhuriyet, Adalet, Fevzipaşa, Türüdiye, Reşadiye, Hacıisa ve Alaaddin Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonlarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 18. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1997 ada, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 nolu parseller, 5200 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 nolu parseller, 25205 ada, 4 nolu parsel ve 25212 ada, 1 nolu parsellere isabet eden alana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2018 tarih ve 399 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine göre olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 19. Karatay İlçesi, Eröldüren Mahallesi, 26160 ada, 10 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 20. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21785 ada, 3, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 21. Karatay İlçesi, Keykubat Mahallesi, 32440 ada, 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisleri Alanı ve 37 Mahallesi, 22244 ada 6 nolu parselde bulunan Ortaokul Yeri Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 22. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 2354 ada, 42 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 23. Kulu İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih 428 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna göre hazırlanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 24. Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 2856 ada, 170 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 25. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı (köyiçi) Mahallesi, Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 42378 ada, 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 26. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 14403 ada, 14 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 27. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi,19792 ada, 11 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 28. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı (köyiçi) Mahallesi, Sille Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29556 ada, 17 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 29. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18458 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 30. Tuzlukçu İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih 1257 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek yapılan Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih 265 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 31. Yunak İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih 126 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 32. Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 38972 ada, 3 ve 4 parseller ile 132 ada 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 33. Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 21 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 34. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Kent Merkezinde Hafif Raylı Sistemi Güzergahı (Metro Hattı) ile durakları çevresinde oluşacak otopark ihtiyacına yönelik ulaşım kararlarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 35. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İl genelinde Doğal Sit Alanlarında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notlarına yöresel mimarinin ve geleneksel yapı malzemelerinin teşviki amacı ile plan notu ilave edilmesi hususunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 36. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İl bütünü üst Ölçekli plan ve plan notlarında düzenleme yapılması hususunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 37. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 145 ada, 39 ve 51 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde Küçük Sanayi Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 617 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2018 tarih 38 sayılı kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 1377 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 847 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Ürünlü Mahallesi, 588 parsele isabet eden Akaryakıt ve Bakım İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mescit Mahallesi, 225 ada, 56 ve 58 parseller ile ilgili imar planının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Pınarbaşı ve Çetmi Mahalleleri sınırları içerisinde 9.90 ha alanda Toki tarafından uygulanması düşünülen alanda, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 327 sayılı kararı ile onaylanan kentsel dönüşüm ve gelişim projesine uygun olarak hazırlanan imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32930 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.06.2018 tarih ve 674 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Şeyhulemaçavuşoğlu ve Doğuş Mahalleleri, 1975, 21238, 21239, 21240, 21241, 21242, 21243, 21244, 21281, 21303, 24155, 25770, 25771, 25774 ve 25775 adalar ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya II- Konya III 18 Km yeni enerji iletim hattının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya II- Konya III yenileme enerji iletim hattının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31206 ada, 2 ve 3 parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanı içerisinde İbadet Alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 15 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 25852 ada, 2 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının (Belediye Hizmet Alanı) düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı doğrultusunda imar planları iptal edilen alanda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün ve işletmecinin talepleri doğrultusunda hazırlanıp Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 329 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Turgut Reis, Büyük Aymanas, Küçük Aymanas Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkında kanun uyarınca Riskli alan ilan edilen 53,3 hektarlık alanda Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş bildirilmesi hususunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 54.  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 15058 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Meram ve Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya I- Konya II yenileme enerji iletim hattının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20415 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 17874 ada, 1 parsele isabet eden Kamu Hizmet Alanının (PTT) Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçeleri sınırları içerisinde 154 kV Konya I- Konya OSB irtibatları yenileme enerji iletim hattının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 16552 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi, Veysel Karani Caddesi’nin doğusunda kalan Günsaçan Sokak ve çevresinde imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 15542 ada, 7 ve 9 parsellere isabet eden Sanayi Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 124 ada 19 Parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 63. Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 181 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 64. Karatay İlçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda trafo yerleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 65. Selçuklu İlçe sınırları içerisinde muhtelif alanlarda trafo yerleri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 66. Sarayönü İlçesi, Fatih Mahallesi, 296 ada, 1 parsele isabet eden Park Alanının birkısmına Regülatör alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 67. Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 1080 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 68. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2482 ada, 64 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 69. Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parselle ile 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana yapılaşma şartlarının belirlenmesi ve 3, 17 ve 18 nolu parsellerin sınırına kademe hattı atılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 70. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21855 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 71. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29471 ada 6 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 72. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29466 ada 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 73. Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C pafta, 819 ada, 160, 161 ve 162 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, 404 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 4100, 4110 ve 4111 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonlarının görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18416 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair teklifin aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonunun görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi sınırları içerisinde Tren Garı ve çevresinde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:35’te son verilmiştir.