11 Haziran 2018 Komisyon Raporu 

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/80

Meram İlçe Belediyesi 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 1.000.000,00 TL’nin alınarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 05- Çevre Koruma Hizmetlerine aktarılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/81

Buhara şehrinden gelen Hoca Mahmud İncir Fağnavi türbe ve külliye inşaatına maddi destek verilmesine ilişkin talebinin; söz konusu mekânın Buhara şehrinin önemli turizm destinasyonlarından birisi olması da göz önünde bulundurularak karşılanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/82

Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 02.05.2018 tarih ve 47 nolu ve 08.05.2018 tarih ve 65 nolu meclis kararlarının kabulü Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/83

Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 22252 ada, 11 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/84

Haydi Bil Bakalım ve Haydi Konuş Bakalım yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, öğrencilerin yarışmalara hazırlanmasında etkili 1 öğretmen ve yarışma jürisinin katılımı ile gerçekleştirilecek Saraybosna gezi programı için belirtilen kişilerin görevlendirilmeleri hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/85

"Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" kapsamında İl Müftülüğü ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/86

"Ödüllü Siyer Yarışması" yapılması kapsamında İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/87

"Selçuklu Torunları Ecdatla Buluşuyor" Çanakkale kültür gezileri kapsamında ilçe belediyeleri ile ortak hizmet protokolü imzalanması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/88

Belediyemizin 2018 yılı Gelir Tarifesinin düzenlendiği, 20.11.2017 tarih ve 1094 sayılı Meclis Kararının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bölümünün F.2. maddesinin, belirtildiği şekilde değiştirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/89

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ilgi dilekçesinde talep ettiği atık ücretinin düşürülmesi hususu daha sonra değerlendirilmek üzere ilgili birimine iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/90

Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin birleşiminde Komisyonumuza havale edilen; 6360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı, sorumluluk alanımız içerisinde bulunan, Osmancık – Kadınhanı – Organize – Konya, Osmancık – Konya, Kurşunlu – Konya toplu ulaşım hatlarının güzergâhı 07.02.2018 tarih ve 2018/01 sayılı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenen, 3 adet Otobüs hattının 5393 sayılı yasanın 15/f maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilmesi hususunun ulaşım komisyonumuzun ve ulaşım ile ilgili birimlerin konu hakkındaki detaylı görüşleri de alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, 5 yıllığına kiraya verilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İhale etmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/13

Yapımı tamamlanan bazı tesislerin belirtildiği şekilde karşılığında bulunan Belediye, Sulama Kooperatifi, Muhtarlık veya başka ilgili kurumlara devredilmesi için ilgili Belediye, Sulama Kooperatifi, Muhtarlık veya başka ilgili kurumlar ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/2

UKOME’nin 02.05.2018 tarih ve 2018/2/06/a nolu kararı ile tahsisi yapılan 42 GGD 02 ve 42 GGD 03 olmak üzere toplam 2 adet Çeltik İlçesi ticari taksi plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. Ulaşım Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/3

UKOME’nin 02.05.2018 tarih ve 2018/2/06/b nolu kararı ile tahsisi yapılan 42 GBF 19 – 42 GBF 20 – 42 GBF 21 - 42 GBF 22 – 42 GBF 23 – 42 GBF 24 olmak üzere toplam 6 adet Beyşehir İlçesi ticari taksi plakasının 30 (otuz) yıllığına 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/1/f bendi ve 4. fıkrası ile 5216 sayılı Kanunun 7/p bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/477

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hüyük İlçesi, Suludere Mahallesi, 153 ada, 2 parselin doğusundaki 10 metrelik imar yolunun mevcut teşekkül dikkate alınarak 5 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/478

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, Konya Caddesi ile Kümeleme Sokak kesişiminin kuzeyindeki tescil harici alanda bulunan mevcut yapı kütlesine uygun olarak imar planındaki ada kenarı hattının değiştirildiği, uygulama imar planı plan notları için ilave edilen “plan hatları ve çizgiler arasındaki 2 m ye kadar genişletmeye, kadastral artıkları yola dâhil etmede belediye yetkilidir” plan notunun “imar uygulaması yapılmış ve imar parseli niteliği kazanmış kadastral mülkiyet sınırlarının adakenarı ile çakışmaması durumunda (± 1.00) metreye kadar olan sapmalarda, plan değişikliğine gerek kalmadan düzenleme yapmaya ve kadastral artıkları yola dâhil etmeye belediyesi yetkilidir.” olarak değiştirildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi (PİN: UİP- 4313,3), Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/479

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 1080 ada, 1 parsel ve 1081 ada 3 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 111.88) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/480

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 626 ada, 8, 413 ve 414 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 111.100) teklifi, yapılaşma kararları ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/481

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, 261 ada, 1 parsel, 364 ada, 1, 2 parsel 371 ada, 1 parsel 373 ada, 12, 13, 14 ve 15 parsellerin isabet ettiği imar adalarındaki ada kenarı hattının zemindeki yapılaşmalar dikkate alınarak değiştirildiği, uygulama imar planı plan notları için teklif verilen “plan hatları ve çizgiler arasındaki 2 m ye kadar genişletmeye, kadastral artıkları yola dâhil etmede belediye yetkilidir” plan notunun, “imar uygulaması yapılmış ve imar parseli niteliği kazanmış kadastral mülkiyet sınırlarının ada kenarı ile çakışmaması durumunda (± 1.00) metreye kadar olan sapmalarda, plan değişikliğine gerek kalmadan düzenleme yapmaya ve kadastral artıkları yola dâhil etmeye belediyesi yetkilidir.” olarak değiştirildiği 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği teklifi (PİN: UİP- 4215,3) Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/482

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 3013 ada, 1 parsele isabet eden Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 4215,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Emsal:0.60 Taks:0.50 Yençok:12.50 m yapılaşma şartlarına sahip Sanayi Alanı (Et Entegre Tesisi) olarak düzenlendiği şekliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/483

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24622 ada, 4 nolu parsele isabet eden Sanayi Sahasının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1690,317) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/484

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, 26016 ada 1 parselde, Fevziçakmak Mahallesi, 5184 ada, 4 parselde, İstiklal Mahallesi, 31019 ada 1 nolu parselde, Şeyhulema Recepağa Mahallesi, 32764 ada 1 nolu parselde, Doğuş Mahallesi, 32849 ada 1 nolu parselde bulunan İlköğretim Tesisleri Alanlarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi, yapı yaklaşma sınırları ve yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili imar planı değişikliklerinde (PİN: UİP- 1704,12) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/485

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada, 251 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının yapılaşma kararlarının ve plan notlarının düzenlenmesi teklifinin Komisyonumuzca değiştirilerek uygun olduğuna; ayrıca Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi 24620 Ada 1-2-3-4-5 parsel ile 24621 Ada 1 Parsel ve 24622 Ada 1-2 parselleri kapsayan Sanayi Tesis Alanında; yapılaşma şartlarında Emsalin E:0.60 olarak düzenlenmesinin uygun olduğuna ait teklifte (PİN: UİP- 1690,329) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/486

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2482 ada,  64 nolu parselin Gıda Sanayi Sahası olan imarının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ve “Minimum ifraz 5000 m2, % 15 eksiğine ifraz yapılabilir” plan notunun kaldırılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 3019,3) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/487

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesinde, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parseller ile 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana yapılaşma şartlarının belirlenmesi ve 3, 17 ve 18 nolu parsellerin sınırına kademe hattı atılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 1761,38) ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,343 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/488

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21855 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsellere isabet eden Konut Alanlarının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 1690,343 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/489

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, 37599 ada, 6 no.lu parsele isabet eden Cami alanında yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği (PİN: UİP- 32863) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/490

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 23700 ada, 2 parsel ve 23705 ada 2 parsele isabet eden Konut Alanında bahçe mesafelerinin ve yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 615,231) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, konut alanı ve otopark alanının düzeltildiği şeyliyle Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/491

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi sınırlarında bulunan eski Parsana Köyü yerleşimi bölgesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinde, (PİN: UİP- 311,397) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, plan notu ilavesi ile birlikte Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/492

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29123 ada, 1 parsele isabet eden Sağlık Tesis Alanının yapılaşma kararlarının E:1.50 TAKS:0.40 Yençok:4 kat olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,400 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/493

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19793 ada 6 parsele isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafesinin güney cephesinde 5 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,401 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/494

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Özalan Mahallesi, 20222 ada 8 parsel ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2018 tarih ve 413 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar plan değişikliğine uygun olarak Özel Sağlık Tesisi alanının TAKS:0.30 E:1.80 Yençok: 9 kat yapılaşma şartları ile yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,403) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/495

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada 65 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 166 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak Ticaret Alanının (Ticari Depolama Alanı) yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,404) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca düzeltildiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/496

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29471 ada 6 parselin 2 Kat Ticaret Alanı olan imarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,405 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/497

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29466 ada 5 parselin 2 Kat Ticaret Alanı olan imarında kütle ebatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,406 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alanın Sille kentsel sit alanına isabet etmesi nedeniyle Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/498

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2792 ada 263 parsele isabet eden Ticaret-Konut Alanının yapılaşma şartları ve plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311,387) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/499

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 15 parsele isabet eden taşınmaz alanın “Sağlık Tesisi Alanı” olarak E: 1.50, Taks: 0.50, Yençok: 12.50 metre olacak şekilde; yapılaşma şartlarıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 13.06.2018

Sayı   : 2018/500

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 1420 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Konut-Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/501

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 148 ada, 87 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/502

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya kent merkezinin muhtelif yerlerinde yaya üst geçitleri yapılması ile ilgili Yapı Kontrol Daire Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/503

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 168 ada 18 parselin (Beyşehir İlköğretim Okulunun doğusunda) Sağlık Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 24556,3 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/504

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Ağılönü Mahallesi, 664 parselin (Beyşehir Seydişehir yolu üzerinde, Şehir merkezine yaklaşık 3 km mesafede bulunan) “Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Kazım ERDOĞAN’ın 1/5000 ölçekli Nazım imar planı teklifinde ( PİN: NİP- 33442 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/505

İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Ağılönü Mahallesi, 677 parselin (Beyşehir Seydişehir yolu üzerinde, Şehir merkezine yaklaşık 3 km mesafede bulunan) Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Cumhur CEVİZ’in 1/5000 ölçekli Nazım imar planı teklifinde ( PİN: NİP- 33443 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/506

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 12045 (eski; 9575 ve 9576 parseller) parsele isabet eden “Belediye Hizmet Alanının Sanayi Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 33441) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/507

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21791 ada, 1 parsele isabet eden Belediye hizmet Alanının Resmi Kurum Alanı (Kızılay Kan Merkezi ve Hizmet Binası) olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının nazım ve uygulama imar planları değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,176 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/508

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 225 ada, 17 parsele isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili Mülhak Kasım Çelebi Bin Hayrettin Halife Vakfı’nın imar planı değişikliği teklifinin; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 462 sayılı Meclis Kararında belirtilen hususlar geçerliliğini koruduğundan teklifin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/509

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, 5351 ada, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 parseller, 5350 ada, 19, 20, 21, 22, 23, 57 ve 58 parseller ile 5352 ada, 9, 10, 11 parsellere isabet eden alanda düzenlenme yapılması ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,177) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/510

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 24148 ada, 2 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının (Otobüs Hareket Merkezi) ve 24148 ada, 3 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının (Ereğli kavşağı batısı) yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım ve Uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,179) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/511

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 17565 ada, 23 parsele isabet eden Konut Alanının, Ticaret Alanı (T3) olarak düzenlenmesi ile ilgili Kübra ÇABUK adına Ali ARAS’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,178 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/512

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, 404 ada, 7 parsel ve çevresi Ağaçlandırılacak Alan, Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanına isabet etmektedir. Söz konusu parselin çevresi ile birlikte Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ziya Ümit PAKSOY’un imar planı değişikliği (PİN: NİP- 33450) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/513

İmar plan teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi, 39133 ada, 1 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Huzur Eğitim Kült. Derneğinin imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 33451) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/514

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4567 ada, 96 parselin Konut Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,147) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/515

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi sınırları içerisinde, Ulaşım master planı ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı dikkate alınarak,  Konya kent ulaşım sistemi kent merkezine yönelen ışınsal yollar ve bu yolları birbirine bağlayan radyal yollardan oluşmaktadır. Fetih Caddesi ve devamında Ahmet Özcan Caddesi bu radyal yolları oluşturan ringlerden birisidir. Fetih Caddesi ve Ahmet Özcan Caddesinin radyal nitelikteki işlevini yükseltmek ve Beyşehir Çevreyolu ile birleşerek ringi tamamlamak üzere; Fatih Caddesinin Çeçenistan Caddesine bağlantı yolu yapılması ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,148 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/516

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 1249 ada, 1 parsele isabet eden Askeri Sahanın, Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1092,149 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/517

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, 116 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının bir kısmının İbadet Alanı (Cami) olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 33454 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/518

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar planı değişikliği yapılması teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/519

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; yürürlükteki imar planlarında konut dışı kentsel çalışma alanı (et entegre tesis Alanı), konut, park ve yola isabet eden Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 4100, 4110 ve 4111 parsellerin imarının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (et entegre tesisi) ve park olarak düzenlenmesi ile ilgili Yılet Et ve Et Ürünleri Ltd.Şti’ nin teklifinin ( PİN: NİP- 33444 ) komisyonumuzca Sanayi Alanı (Et ve Entegre Tesis Alanı) ve park olarak değiştirildiği imar plan değişikliklerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/520

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20868 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Tesisleri Alanının bir kısmının kamusal amaçlı Eğitim Tesisi Alanı, bir kısmının ise Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Saygı Eğitim Sağ. Spor Turizm Tic. A.Ş.’nin imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,239 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/521

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün inceleme raporu incelenmiş olup, 19768 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının (Telekom Santral Sahası) Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği teklifleri (PİN: NİP- 1093,240 ) Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/522

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Şafak Caddesi ile Veysel Karani Caddelerini birbirine bağlayacak şekilde İstanbul Caddesi üzerinde iki adet altgeçit yapılması ile ilgili imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,241 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/523

İmar planı revizyonuna askı sürecinde gelen itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylı Parsana Mahallesi, M28B05C paftasına isabet eden bölgede 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların reddi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/524

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 42397 1 parsel ile 42398 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ve çevresinin Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle (PİN: NİP- 1093,242) uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/525

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2442 ada, 1 parsele isabet eden Resmi kurum Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/526

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 25140 ada ve Fevziçakmak 845 nolu parsel arasında kalan Park Alanına, Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliğinde  (PİN: UİP- 1690,330 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/527

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 30809 ve 30808 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili imar plan değişikliğinde  (PİN: UİP- 1690,331) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/528

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 33089 ada 1 nolu parseldeki Trafo Alanının yeniden düzenlenmesinde  (PİN: UİP- 1690,332 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/529

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 2482 ve 33009 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde  (PİN: UİP- 1690,333 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/530

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, 25 adet Trafo Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/531

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17717 ada, 5 no.lu parsel trafo alanının kuzeyindeki çocuk bahçesi alanı içine kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 9824,2 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/532

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A06-B-4-A paftada bulunan otopark alanında 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde  (PİN: UİP- 311,407 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tüm güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/533

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu ve Erler Mahallesi, 5714 ada, 40 parsel ve Çevresinde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ve yol düzenlemesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının nazım ve uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,174 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/534

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi,  Çayır Mahallesi, 32946 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Alanının ve 1974 ada, 18 parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifinde (PİN: NİP- 1091,175) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/535

İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32930 ada, 1 ve 2 nolu parseller E: 1.50, Taks: 0.25, Maksimum 6 Kat yapılaşma koşullarına sahip; 3 nolu parsel E: 1.80, Taks: 0.30, Maksimum 6 Kat yapılaşma koşullarına sahiptir. 1 ve 3 nolu parseller arasındaki kademe hattının kaldırılması ve adanın tamamına E: 1.65, Taks: 0.30, Yençok: 6 Kat yapılaşma koşullarının verilmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinin; (PİN: UİP- 1716,7) E: 1.64, Taks: 0.30, Yençok: 6 Kat olarak değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/536

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C pafta, 819 ada, 160, 161 ve 162 parsellerin Yençok:6 kat ebatlı blok konut alanı olarak “Zemin kat 5.5 m. yüksekliğinde yapılabilir.” Plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ( PİN:UİP- 311,381) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/537

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1028 ada, 29 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanının, Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan Hüseyin SEMERCİ’nin imar plan değişikliği teklifinin reddi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/538

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 746 ada, 15 parsele isabet eden Eğitim Alanının yol ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ergüç Ereğli Eğt. San. A.Ş.’nin imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 25841,1) Özel Eğitim Tesis Alanı, E:0.30, Hmax=15.50 metre ve Karayolu 55 metre olarak değiştirilerek uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 12.06.2018

Sayı   : 2018/539

Revizyon İmar plan teklifi ile ilgili Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı teklifinin ( PİN: NİP- 31208) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/540

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları ( PİN: NİP-31212 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/541

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18416 ada, 1 parsele isabet eden Kervansaray Motel Alanının Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Musa ÖZGÜR’ün imar plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/542

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sızma Fevziçakmak Mahallesi, 214 ada, 28, 29 ve 30 parsellerin Özel Sosyal Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park ve Konut Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Süleyman KÜÇÜK’ün 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 32285 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/543

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,226 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/544

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları ( PİN: NİP- 32255 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/545

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 21 parsele isabet eden Ticaret ve Sanayi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Ayrod Otomotiv A.Ş. adına Adem ERKUL’un 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1093,235 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 1. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih : 11.06.2018

Sayı   : 2018/546

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi sınırları içerisinde Tren Garı ve çevresinde ile ilgili imar planı tekliflerinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.