11 Haziran 2018 Karar Özeti 

 1. 30 Haziran – 01 Temmuz 2018 tarihlerinde Kanada’nın Montreal şehrinde düzenlenecek olan “Türk Günü” ve “Kanada Günü” etkinliklerine katılmak üzere Belediyemiz Mehter Takımının görevlendirilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. 13.04.2018 tarih ve 353 sayılı meclis kararında sehven yazılan adresin düzeltilebilmesi için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 3. 2018 yılı Ramazan ve Kurban Bayramlarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek günlerde ücretsiz toplu taşıma kararına bağlı kalarak Belediyemize ait toplu taşıma araçlarından vatandaşların ücretsiz ve indirimli yararlanmalarına dair teklifin aynen kabulüne,
 4. Meram İlçe Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılması ile ilgili 11.05.2018 tarih ve 2018/88 sayılı meclis kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince görüşülüp karara bağlanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Özbekistan’ın Buhara şehri Vabkent ilçesinde bulunan Hoca Mahmud İncir Fağnevi Türbesine yapılmakta olan yeni minarelerin inşaatı için maddi destek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılması ile ilgili 02.05.2018 tarih ve 47 nolu ve 08.05.2018 tarih ve 65 nolu meclis kararlarının görüşülerek karara bağlanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 22252 ada, 11 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, 1 öğretmen ve yarışma jürisinin katılımı ile gerçekleştirilecek Saraybosna gezi programı için görevlendirilme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Milli ve Manevi değerlerine bağlılığın arttırılması ile çocuklarımıza güzel hasletlerin kazandırılması amacıyla ödüllü “ Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamında İl Müftülüğü ile protokol imzalamak ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Konya İlçelerinde 7-14 yaş grubuna dönük “ Ödüllü Siyer Yarışması” yapılması kapsamında İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalamak ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. “Selçuklu Torunları Ecdatla Buluşuyor” Çanakkale kültür gezileri kapsamında Selçuklu Belediyesi ile ortak hizmet protokolü imzalamak ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. 20.11.2017 tarih ve 1094 sayılı Meclis Kararının, F.2. maddesi olan yabancı uyruklu öğrenciye ulaşımda serbest elkart uygulamasına ait kapsamın yeniden görüşülüp karara bağlanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Atık bertaraf ücretinin yeniden değerlendirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. İl mülki sınırları bulunan bazı ilçelerdeki ulaşım hatlarının 5393 sayılı yasanın 15/f maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan bazı sulama tesislerinin Belediye, Sulama Kooperatifi, Muhtarlık veya başka ilgili kurumlara devredilmesi için ilgili kurumlar ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. UKOME kararı ile 2 adet arttırılan Çeltik ilçesi ticari taksi plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. UKOME kararı ile 6 adet arttırılan Beyşehir ilçesi ticari taksi plakasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilebilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Hüyük İlçesi, Suludere Mahallesi, 153 ada, 2 parselin doğusundaki 10 metrelik yolun 5 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, Konya Caddesi ile Kümeleme Sokak kesişiminin kuzeyindeki tescil harici alan, imar planında Zemin altı Ticaret Alanında kalmakta olup, söz konusu alanda bulunan yapıya göre imar plan değişikliği yapılması ve uygulama imar planı plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 1080 ada, 1 ve 3 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Akşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 626 ada, 8, 413 ve 414 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, 261 ada, 1 parsel, 364 ada, 1, 2 parsel 371 ada, 1 parsel 373 ada, 12, 13, 14 ve 15 parseller mevcut imar planında Zemin Altı Ticaret alanında kalmakta olup; ada kenarları zemindeki yapılaşmalar dikkate alınarak düzenlenmesi ve uygulama imar planı plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 3013 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24622 ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Karatay İlçesinde, muhtelif mahallelerde bulunan İlköğretim Tesisleri Alanlarının yapı yaklaşma sınırları ve yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada, 251 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2482 ada, 64 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Karatay İlçesi, Elmacı Mahallesi, 33029 ada, 4, 5, 6, 7, 8 ve 16 nolu parselle ile 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parseller arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana yapılaşma şartlarının belirlenmesi ve 3, 17 ve 18 nolu parsellerin sınırına kademe hattı atılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21855 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, 37599 ada, 6 no.lu parsel Cami alanında bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 23700 ada, 2 parsel ve 23705 ada 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi sınırlarında, bulunan eski Parsana Köyü yerleşimi bölgesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2018 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına göre hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29123 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19793 ada, 6 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Selçuklu İlçesi, Özalan Mahallesi, 20222 ada, 8 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada 65 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29471 ada 6 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Sille (köyiçi) Kentsel Sit Alanı sınırlarında bulunan, 29466 ada 5 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2792 ada 263 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada, 15 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Seydişehir İlçesi, Ulukapı Mahallesi, 1420 ada, 1 parsele ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, 148 ada, 87 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yaya üst geçitleri yapılası ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 168 ada, 18 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Ağılönü Mahallesi, 664 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Ağılönü Mahallesi, 677 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9575 ve 9576 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21791 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanı (Kızılay Kan Merkezi ve Hizmet Binası) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 225 ada, 17 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal Mahallesi, 5351 ada, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 parseller, 5350 ada, 19, 20, 21, 22, 23, 57 ve 58 parseller ile 5352 ada, 9, 10, 11 parsellere isabet eden alanda düzenlenme yapılması ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih Mahallesi, 24148 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 17565 ada, 23 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hatunsaray Mahallesi, 404 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Pamukçu Mahallesi, 39133 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4567 ada, 96 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi sınırları içerisinde, Fatih Caddesinin Çeçenistan Caddesine bağlantı yolu yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Armağan Mahallesi, 1249 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, 116 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Meram Sondurak Rekreasyon projesini etkileyen, Dutlukır Caddesi, Yaka Caddesi, Meram Yeni Yol Caddesi ile Ayanbey Sokağı içeren, Kürden Mahallesi, 627 ada, 41 parselinde yer aldığı alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 4100, 4110 ve 4111 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 20868 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19768 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Şafak Caddesi ile Veysel Karani Caddelerini birbirine bağlayacak şekilde İstanbul Caddesi üzerinde iki adet altgeçit yapılması ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 301 sayılı kararı ile onaylı Parsana Mahallesi, M28B05C paftasına isabet eden bölgede 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 42397 ve 42398 adalar ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2442 ada, 1 parsele isabet eden Resmi kurum Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 25140 ada ve 845 nolu parsel arasında kalan Park Alanına, Regülatör Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 30809 ve 30808 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 33089 ada 1 nolu parseldeki Trafo Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde, 2482 ve 33009 adaların arasında kalan Park Alanına, Trafo Alanı konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. Karatay İlçe sınırları içerisinde 25 adet trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17717 ada, 5 no.lu parsel trafo alanının kuzeyindeki Çocuk Bahçesi alanı içine kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, M29-A06-B-4-A paftada bulunan alanda 1 adet trafo planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Saraçoğlu ve Erler Mahallesi, 5714 ada, 40 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 32946 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Alanının ve 1974 ada, 18 parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. Karatay İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32930 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C pafta, 819 ada, 160, 161 ve 162 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1028 ada, 29 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 746 ada, 15 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18416 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Fevziçakmak Mahallesi, 214 ada, 28, 29 ve 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 21 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi sınırları içerisinde Tren Garı ve çevresinde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. Plan ve Bütçe Komisyonundan boşalan üyeliğe seçim yapılmıştır ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 11:32’de son verilmiştir.