14 Mayıs 2018 Meclis Karar Özeti 

 1. Boşalan Meclis 2. Başkan Vekilliğine seçim yapılmıştır,
 2. Belediye Encümeninden boşalan üyeliğe seçim yapılmıştır,
 3. İhtisas Komisyonlarından boşalan üyeliklere seçim yapılmıştır,
 4. KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait bazı taşınmazların satılması ya da kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. 2017 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait Şükran Mahallesindeki Katlı Otoparkın, Konbeltaş A.Ş.’ne 5216 sayılı kanunun 26. Maddesi gereğince işletme hakkının devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Büyükşehir Belediyemiz iştiraklerinden Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş.’nin sermayesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (i) bendi gereğince arttırılmasına  dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 2018 Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı kapsamında imzalanan protokolün onaylanmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesi (e) fıkrası gereğince satılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüğüne ait Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29137 ada, 9 parselde bulunan stadyumun kullanım alanlarının belirlenmesi ve kiralama protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Akören Belediye Başkanlığına ek ödenek verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. İhtiyaç sahibi ailelerin sosyal su kartı aracılığı ile su paralarının ödenmesi için Koski Genel Müdürlüğü ile protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Atık bertaraf ücretinin yeniden değerlendirilmesine, dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. İl mülki sınırları bulunan bazı ilçelerdeki ulaşım hatlarının 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Karayolları Trafik Kanunu’nun EK-16 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde kentimize kurulacak Elektronik Denetleme Sistemleri için İl Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılacak nihai protokollere esas olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim ALTAY’a yetki verilmesine dair Ulaşım Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. “Her Köy Bir İşletme” projesi kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 200 ada, 10 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1263 sayılı kararı ile onaylanan (Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı) imar planına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde, 203 ada, 114 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Beyşehir İlçesi, Emen Mahallesi, 196 ada, 38 ve 39 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11922 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 273 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Çumra İlçesi, Kuzucu Mahallesi, 2185 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Çumra İlçesi, Çaybaşı Mahallesinde, 73471 Sokağın, Ebulfeyiz Elçibey Caddesi ile 73235 sokak arasında kalan kısmında yoldan cephe alan Mesken Alanlarının zemin katlarında Ticaret yapılmasına izin verilmesine ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 113 ada, 130, 131 ve 133 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Derbent İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 369 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Ereğli İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak yaklaşık 150 Hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Ereğli İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak Aydınlar, Mehmet Akif, Fatih ve Atakent Mahallerinde, yaklaşık 190 Hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Ereğli İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak Hamidiye, Namık Kemal, Cahi ve Mimar Sinan Mahallerinde, yaklaşık 135 Hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Hüyük İlçe Merkezinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 209 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Ilgın İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 239 sayılı kararı ile onaylanan I. etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Ilgın İlçe merkezinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 238 sayılı kararı ile onaylanan II. etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Kadınhanı İlçesi, Osmancık, Yeni ve Zafer Mahallelerinde (Eski Osmancık Mahallesi) Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1025 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna göre hazırlanan uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Karatay İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32930 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 30720 ada, 8 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 25804 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 25694 ada, 4 nolu parsel ve 25697 ada, 9 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Karatay İlçesi, 36 Mahalle, 20357 ada, 23 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24469 ada, 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Meram İlçesi, Loras Mahallesi, 23032 ada, 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 27542 ada 15 no.lu parselde uygulama imar planına askı süresinde yapılan itiraz değerlendirilerek yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Sarayönü İlçesinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.05.2017 tarih ve 503 sayılı kararı ile onaylanan Sarayönü İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, M28B15C pafta, 819 ada, 160, 161 ve 162 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi sınırlarında bulunan İmran Sokak ve yakın çevresinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 207 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 468 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18473 ada 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Selçuklu İlçesi, Medrese Mahallesi, 13225 ada, 3 parsel, Işık Mahallesi, 13716 ada, 31 parsel, Sille Mahallesi, 29199 ada, 5 parsel ve Yazır Mahallesi, 15638 ada, 3 parsellere isabet eden Eğitim Alanlarında imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29128 ada, 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih 911 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek yapılan Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih 1255 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Akşehir İlçesi, Kuşçu Mahallesinde, koruma amaçlı imar planında Park Alanında kalan 176 ada, 1 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesinde, koruma amaçlı imar planında Konut Alanında kalan 105 ada, 14 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Derebucak İlçesinde, Pınarbaşı ve Çamlık Mahallerine Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Konya İl sınırları içerisinde KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait muhtelif taşınmazlarda imar planı değişikliklerin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde; Konya tarihi kent merkezinde bulunan; arkeolojik ve kentsel sit alanlarının, uygulamaya yönelik esaslarının belirlenmesi ve bir yönetim planı kapsamında değerlendirilmesine yönelik; mevcutta onaylı olan, koruma amaçlı imar planlarının ve plan notlarının düzenlenmesi ve yönetim planı hazırlanması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Mantar Mahallesi, 146 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, 576 ada, 1 parsel, 577 ada, 1 parsel, 578 ada, 1 parsel, 580 ada, 1 parsel, 581 ada, 1 parsel, 584 ada, 1 parsel 585 ada, 1 parsel, 586 ada, 1 parseller ile ilgili, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.04.2018 tarih ve 385 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesinde koruma amaçlı İmar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 145 ada, 39 ve 51 parsellere isabet eden Eğitim Alanları yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Kurucuova Mahallesinde, Kurucuova İl Yol Güzergahında yol yapımı ve emniyet sahası ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Harmanpınar Mahallesi, 4413 ve 4414 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanan (Belediye Hizmet Alanı) imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesi, 17 ada, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Kütükuşağı Mahallesi, 833 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 542 ada, 7 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 746 ada, 15 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65.  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Toros Mahallesi, 2626 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hortu Mahallesi, 213 ada, 2 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Kaplanlı Mahallesi, 162 ada, 29 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 531 ada, 3, 4, 5, 6 ve 9 parseller ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin 16.03.2018 tarih ve 326 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Acıkuyu Yaylası ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin 16.03.2018 tarih ve 287 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kanlıargaç Yaylası ile ilgili Büyükşehir Belediyesinin 16.03.2018 tarih ve 288 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Hotamış (Taşpınar) Mahalleesi, 995 ve 996 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1976 ada, 7, 14, 17, 21 ve 22 nolu parseller, 2311 ada, 17 nolu parsel, 32967 ada, 1 nolu parsel, 32968 ada, 3 nolu parsel ve çevresine isabet eden alanda Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2017 tarih ve 994 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, Adana çevreyolu üzerinde Şehir Hastanesi acil çıkış önüne Yaya Üst Geçidi yapılması ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32960 ada, 1, 5 ve 4 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 32826 ada, 2 parsele isabet eden Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile çevresinin ve 32828 ada, 2 parsele isabet eden Ortaöğretim Tesisleri Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi, ÖPA2 ve Çevresi (Mevlana Türbesi Batısı) Koruma Amaçlı imar planı değişiklerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahallerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23059 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesi, 17792 ve 17793 adalara isabet eden Gömme Su Deposunun çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80.  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Konya 1.İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına itirazlara istinaden yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 156 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına itirazlara istinaden yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Küçükkovanağzı Mahallesi, 27785 ada, 1 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 1304 ada, 22 parsele isabet eden Konut Alanının Yurt Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çandır Mahallesi, 37599 ada, 6 parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 20230 ada, 90 parsele isabet eden Askeri Alanın, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 6, 32, 33, 34, 35 ve 36 parsellerin ve Çumra İlçesi, Abditolu Mahallesi, 1650 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19792 ada, 11 parsel ile ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2016 tarih ve 3664 sayılı kararı ile onaylanan Sille Koruma Amaçlı İmar Planında, 29537, 29538 ve 29539 adalar ve çevresinde imar planı ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yukarıpınarbaşı 29973 ada, 38 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesinde, 18645 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 17499 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 28425 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kosova Mahallesi sınırları içerisinde Yeni İstanbul Caddesi güzergahında yer alan Piri Reis Parkı içerisine Belediye Hizmet Alanı yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2169 ada, 46 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kayacık Mahallesi, 21464 ada, 21 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94.  (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi, 42358 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 17899 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 35 parsel ve çevresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 15.02.2018 tarih ve 29612 sayılı oluru ile Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenen alanda imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Parsana ve Buhara Mahalleleri sınırları içerisinde, Stadyum Alanı çevresinde imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Musalla Bağları Mahallesi sınırları içerisinde Tren Garı ve çevresinde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Kale Mahallesi, 125 ada, 18 ve 19 parsellere isabet eden Konut Alanının Aile Sağlık Merkezi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30180 ve 30181 adalarda imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Akçalar Mahallesinde Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent İlçesi, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile Hıra Mahallesi, 372 adanın bir kısmında TOKİ Konutlarının ikinci etabı ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 103. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 1087 ada, 124 parsele isabet eden Trafo yerinin parselin kuzeybatısına kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 104. Karapınar İlçesi, Türidiye Mahallesinde, Otopark Alanının bir kısmında bulunan 512 ada, 19 parselin Trafo yeri olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 105. Karatay İlçe sınırları içerisinde 25 adet trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 106. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 9 ada, 20 parsele isabet eden Çocuk Bahçesi Alanında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 107. Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 4162 ada, 98 parselin batısındaki Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 108. Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 37514 ada, 1 parsele isabet eden Aile Sağlığı Merkezinin batısında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 109. Selçuklu İlçe sınırları içerisinde 35 adet trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 110. Beyşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan Müftü ve Bahçelievler Mahallerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 111. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesinde Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, 712 ada, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 parseller isabet eden Konut Alanlarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 112. Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 9947 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 113. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 114. Seydişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 115. Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 116. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1028 ada, 29 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 117. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 506 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 118. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 25985 ada, 18 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 119. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 869, 877, 884, 888, 889 parseller, 32881 ada, 1 parsel, 32882 ada, 1 parsel, 32936 ada, 1 parsel, 32937 ada, 1 parsel, 32938 ada, 1 parsel, 32939 ada, 1 parsel, 32940 ada, 1 parsel, 32941 ada, 1 parsellere isabet eden alanda, Yeni Küçük (Motorlu) Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 120. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 121. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesinde, Hadim İlçesi Dedemli Mahallesine iskan alanı üretme amaçlı olarak DSİ IV. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü protokolleri doğrultusunda imar plan revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 122. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 4530 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 123. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 124. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18416 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 125. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18487 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 126. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuk, Kılınçarslan, Hacıkaymak ve Şeker Mahallelerinde, artan donatı alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 adet alanda donatı alanlarının artırılarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 127. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Fevziçakmak Mahallesi, 214 ada, 28, 29 ve 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 128. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 129. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 130. Belediyemize ait bazı gayrimenkullerin 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesi (e) fıkrası gereğince satılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 131. Mülkiyetinin 1/2 hissesi Belediyemize ait; Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 42394 ada, 2 parseldeki gayrimenkulün 5393 sayılı Kanunun 18.maddesi (e) ve (j) fıkraları gereği satılabilmesi, kiralanması, trampa edilebilmesi, en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmesi veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için Encümenimize yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 132. Ilgın Kültür Merkezi ve Ilgın Hayvan Pazarı yapmak üzere; Belediyemiz ile Ilgın Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması, protokolün imzası ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 133. Estonya’nın Tallinn şehrinde düzenlenecek olan Uluslar arası Çiçek Festivali için müşterek işbirliği yapılması amacıyla Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair
 134. Başbakanlık tarafından başlatılan Filistin İnsani Yardım Kampanyasına Belediyemizce katkı yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 135. Büyükşehir Belediye Başkanına kredi kullanma yetkisi verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 136. Merkez dışındaki ilçelerde yaşayan vatandaşlar için Ramazanda iftar yemeği verilebilmesi için ilçe belediyeleri ile ortak hizmet protokolü yapmak ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetkisi verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16:40’ta son verilmiştir.