1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih   :  11.04.2018

     Sayı    :  2018/52

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği uygun görülmüştür.

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih   :  11.04.2018

     Sayı   :  2018/53

Mülkiyeti Kadınhanı Belediyesine ait Kadınhanı İlçesi, Karakaya Mahallesi, 807 ada, 9 parselin otogar olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.04.2018

    Sayı   :  2018/54

Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.04.2018

    Sayı   :  2018/55

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında meslek edindirme kursları eğitim faaliyetleri düzenlenmesine ilişkin protokol imzalanmıştır. Protokolün 6. maddesi 11. bendi gereği Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında görev yapan usta öğreticilerin (kısmi zamanlı) maaşları halk eğitim müdürlüklerince ödenmektedir. Usta öğreticilerimizin belediyemiz toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için el kart verilmesi ve el kart verilecek personel listelerini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığınca takip edilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.04.2018

    Sayı   :  2018/56

Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Türkiye Maarif Vakfı ile işbirliği protokolü yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.04.2018

    Sayı   :  2018/64

Büyükşehir Belediyemizin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Hak İş Konfederasyonu, Hizmet İş Sendikası arasında işbirliği protokolü yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.04.2018

    Sayı   :  2018/58

Büyükşehir Belediyemizin Milletlerarası Müzeler Konseyine (ICOM) üye olması uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.04.2018

    Sayı   :  2018/59

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi gereği, Beyşehir İlçesi’ne Katlı Otopark ve Kapalı Pazar yeri yapmak üzere;  Beyşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  11.04.2018

    Sayı   :  2018/60

Büyükşehir Belediyemizin ilçelerde temel atma, inceleme, hizmete açma vb. programlarının organizasyonunda malzeme ve personel naklinde kullanılmak üzere; hizmetlerin daha etkin, kaliteli, verimli ve daha ekonomik olması açısından Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüs alınması 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine istinaden uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2018

       Sayı  :  2018/61

5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 184 ada, 10 parselde yer alan tescilli konutun rekonstrüksiyon uygulama projesi için MEVKA Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına sunulması için mali yardım talebine ilişkin istenen Kurum onayına ilişkin Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2018

      Sayı   :  2018/62

6360 sayılı yasanın 2. maddesine göre il mülkü sınırının Büyükşehir Belediye sınırı olarak kabul edilmesinden dolayı, sorumluluk alanımız içerisinde bulunan, Osmancık – Kadınhanı – Organize – Konya, Osmancık – Konya, Kurşunlu – Konya toplu ulaşım hatlarının güzergâhı 07.02.2018 tarih ve 2018/01 sayılı UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenerek, 5393 sayılı yasanın 15/f maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilmesi hususunun ulaşım komisyonumuzun ve ulaşım ile ilgili birimlerin konu hakkındaki detaylı görüşleri de alınarak bir sonraki Meclis toplantısının 2. birleşiminde görüşülmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2018

      Sayı   :  2018/64

Belediyemize tahsisli Şeyh Sadretttin Mah. Alay Cad. No:39 Meram / KONYA adresindeki taşınmazın Konya İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için  Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2018

      Sayı   :  2018/64

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Konya Şubesi, Türkiye Spor Yazarları ve Spor Kulübü Derneği Konya Şubesi, Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği, Konya Önder İmam Hatipliler Derneği, Konya Basın Konseyi Derneği ve Konya Yörük ve Türkmenler Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokol yapılamasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2018

      Sayı   :  2018/65

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ilgi dilekçesinde talep ettiği atık ücretinin düşürülmesi hususu teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2018

      Sayı   :  2018/66

Bazı cadde ve sokakların isimlerinin değiştirilmesi ve isim verilmesi ile ilgili maddeler halinde belirtilen komisyon raporu uygun görülmüştür.

16- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2018

      Sayı   :  2018/09

Yapımı tamamlanan ekli listede isimleri yazılı tesislerin yine listede belirtildiği şekilde karşılığında  bulunan  Sulama  Kooperatifi  veya ilgili Muhtarlığa devredilmesi için ilgili Sulama

Kooperatifi veya Muhtarlık ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

17- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2018

      Sayı   :  2018/10

Akşehir Belediye Başkanlığı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden Örtü altı ve katlı çilek yetiştiriciliği konusunda ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

18- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

      Tarih :  11.04.2018

      Sayı   :  2018/11

Altınekin Belediye Başkanlığı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden istiridye mantarı yetiştiriciliği konusunda ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.04.2018

      Sayı   :  2018/263

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yazla Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının 2.13 ve 2.14 numaralı maddelerinin imar plan notları kısmından kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 24552,2) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.  

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.04.2018

      Sayı   :  2018/264

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının 2.15 ve 2.16 numaralı maddelerinin imar plan notları kısmından kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 9085,3) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.04.2018

      Sayı   :  2018/265

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesi, 1424 ada 1 parselin batısında kalan Park alanı ile arasından geçen 7 m.’lik imar yolunun üst ölçekli imar planına uygun olarak kaldırılarak Park alanına dahil edilmesi ve bölgenin elektrik ihtiyacının karşılanması amaçlı Trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 111,97) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.04.2018

      Sayı   :  2018/266

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 734 sayılı kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın reddi komisyonca uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.04.2018

      Sayı   :  2018/267

İmar planı revizyon teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçe Merkezinde  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000  ölçekli  nazım  imar  planı  revizyonuna  uygun  olarak  hazırlanan Müftü ve Bahçelievler Mahallerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.04.2018

      Sayı   :  2018/268

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Müftü Mahallesi, 712 ada, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 parsellere isabet eden Konut alanının Ticaret-Konut alanı olarak yapılaşma şartlarıyla birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  10.04.2018

      Sayı   :  2018/269

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Belkaya  Mahallesi, 102, 223, 233 ve 234 imar adaları arasında kalan imar yollarının yeniden düzenlenmesi  ile ilgili 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan  değişiklikleri  teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı   :  2018/270

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 792 sayılı kararı ile onaylanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Hidroelektrik Santral Tesis Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı   :  2018/271

Karapınar İlçesi, Adalet ve Cumhuriyet mahallelerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Adalet ve Cumhuriyet mahallelerinde kat adedi belirlemesine yapılan itirazların red edilmesi, konunun çözüme kavuşturulması amacıyla “Bu planda gösterilen kat yükseklikleri maksimum kat yüksekliğini ifade eder” şeklinde plan notu düzenlenmesi;

Askı sürecinde yapılmış olan diğer itirazların da reddedilmesi uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/272

            Karapınar İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 990 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

            Plan genelinde, kat adedi belirlemesine yapılan itirazların red edilmesi, konunun çözüme kavuşturulması amacıyla “Bu planda gösterilen kat yükseklikleri maksimum kat yüksekliğini ifade eder” şeklinde plan notu düzenlenmesi;

            Sandıklı mahallesinde 12 m olarak düzenlenmiş olan Tavusbay Sokak’ın, yine 12 m olarak düzenlenmiş olan Gazi Mustafa Kemal Caddesine 12 m’lik taşıt yolu ile bağlanması yönünde düzenleme gerektiren itirazın kabulü;

            Çetmi mahallesi 2181 ada 1,7,8,9,10,11,12 parsel numaralı taşınmazların yapılaşma koşullarına ilişkin yapılan itirazın yoğunluk artışı yapılmadan yeniden düzenlendiği şekliyle kabulü;

            Zafer mahallesi 2163 Ada 1 Parsel numaralı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı (BHA)” olarak düzenlenmesine ilişkin itirazın red edilmesi, söz konusu alanın revizyon öncesindeki planlı haline dönüştürülerek “Spor Alanı” olarak düzenlenmesi; Sandıklı mahallesinde, “Lise”, “İlkokul” ve “Sosyal Tesis” alanı olarak düzenlenmiş olan 2193 ada 1 parsel, 2194 ada 1 parsel ve 2195 ada 1 parsel numaralı taşınmazların yapılaşma koşullarına yapılan itirazın kabulü;

Yapılan diğer tüm itirazların reddedilmesi uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/273

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Karaaslan Mahallesi, 21854 ada, 4 nolu parselin 2 Kat Ayrık/İkiz Mesken Sahası ve 5 nolu parselin 4 Kat Ayrık Mesken Sahası olan imarının, iki parsel arasındaki kademe hattı kaldırılarak birleştirilmesi ve birleşen alana E: 1.20, Taks: 0.35, Yençok: 4 Kat yapılaşma şartları belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 1690,314) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/274

İmar planına askı süresinde yapılan itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1054 sayılı kararı ile onaylanan Dr. Ahmet Özcan Caddesinin güneyinde kalan Çeçenistan Caddesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Karaman Caddesi, Antalya Çevreyolu ve Devlet Demir Yolları ile çevrili alanda (kentsel dönüşüm uygulaması yapılan riskli alanlar hariç) yapılan Master plan 1/1000 Revizyon Uygulama İmar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde;

Büyük Aymanas Mahallesi 27037 ada, 2 parsel nolu taşınmazla ilgili yapılan itiraz Komisyonumuzca uygun görülmüştür, yapılan diğer itirazların reddi komisyonca uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/275

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Küçük Kovanağzı Mahallesi, 37532 ada, 2 nolu parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartları değişmeden yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ( PİN: UİP- 615,221) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/276

Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 37419 ada, 1 parselin Konut Alanı olan imarının Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli onaylı Nazım İmar Plan değişikliğine göre Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartları (Emsal= 0.30 TAKS= 0.30 Yençok= 10 metre) ve plan notları (“*Düğün Salonu yapılabilir. **Blok Boyu 100m yapılabilir. ***İç Mekan Yükseklikleri 8.00 metre yapılabilir.”) ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinde (PİN: UİP- 615,222) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Ticaret Alanı (Düğün Salonu) olarak yapı yaklaşma mesafelerinin ve plan notlarının (*İç Mekan Yükseklikleri 8.00 metre yapılabilir.** Düğün Salonu ve çevresine ait (bina/binalar/otopark alanları) giriş çıkışların ve otopark çözümünün yer aldığı kentsel tasarım projesi, Büyükşehir Mimari  Estetik  Komisyonu’nca onaylanmadan inşaat ruhsatı verilemez.”) yeniden düzenlendiği şekliyle komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/277

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Necip Fazıl Mahallesi, 2033 ada, 80 ve 81 nolu parseller 2 kat ve 3 kat konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsellerin Emsal= 1.00, Yençok=2 Kat Konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde ( PİN: UİP- 615,225) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlediği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/278

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parsellerin 3 Kat Blok Ticaret Alanı ve 0.30/0.90, 3 Kat Konut Alanı olan imarlarının, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2018 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak, yoğunluk artışı yapılmadan, E:0.86, Maks.TAKS:0.30, Yençok:5 Kat konut alanı ve MaksTAKS:0.30, E:0.90,  Yençok: 3  Kat  Belediye  Hizmet  Alanı  olarak  çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,388) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/279

          İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2018 tarih ve 304 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli onaylı Nazım İmar Plan değişikliği (Eğitim, Sağlık, Kamu Hizmet ve Park Alanları) bulunan Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18645 ada, 1 parsel ve 15832 ada, 2 parsel ve çevresinin Eğitim Alanı, Özel Eğitim Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, park ve otopark alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN:UİP-311,393) teklifi komisyonca düzenlendiği şekliyle 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile birlikte değiştirilerek uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/280

          İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, 28834 ada, 12 parsele isabet eden Eğitim Alanının ifraz hattı ve çekme mesafesinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği        ( PİN: UİP- 311,394 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/281

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 43065 ada, 1 parselin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak Özel Eğitim Alanının Taks:0.40, Emsal:1.50, Yençok:4 kat yapılaşma şartları ve “Emsal alanının %20’si bodrum ve çatıda kullanılacaktır.” plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,389 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/282

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 2308,81 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/283

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesi, 178 ada, 51 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olan imarının bir kısmının akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1292 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli onaylı Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/284

           İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya İl bütününde, imar planlarında uygulamak üzere “Teknik altyapı tesislerine (Trafo, Regülatör vb.) ait her türlü imar uygulaması ile tapu tescil işlemleri, Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) uygun görüşü alınmadan yapılamaz” şeklinde plan notu ilave edilmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/285

İmar plan itirazlarının değerlendirilmesi teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçe Merkezinde genişletilen Kentsel Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2017 tarih ve 53 sayılı meclis kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların kısmen kabulü kısmen reddi, koruma amaçlı imar planlarının ve plan notlarının yeniden düzenlenmesi, komisyonca  uygun  görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/286

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 173 ada, 125, 126, 127, 145, 146, 147, 148, 149 parseller ve 194 ada, 1 parsele isabet eden alanlar ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca  uygun  görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/287

İmar  plan  tadilatı  teklifi  ile  ilgili  yapılan  değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Reis  Mahallesi, 154 ada, 39 ve 40 parsellere isabet eden taşınmaz alanların yeniden düzenlenerek imar  plan  değişikliği yapılması ile ilgili Akşehir Belediye Başkanlığının tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca  uygun  görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/288

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, 576 ada, 1 parsel, 577 ada, 1 parsel, 578 ada, 1 parsel, 580 ada, 1 parsel, 581 ada, 1 parsel, 584 ada, 1 parsel 585 ada, 1 parsel, 586 ada, 1 parsellerde Toplu Konut Alanı (TOKİ) düzenleme yapılması ile ilgili (PİN: NİP- 32276 ) Altınekin Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri komisyonumuzca değiştirildiği (konut bölgelerinde yapılaşma şartları E:0,50 ve Yençok:4 kat) şekli ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan imar planı tekliflerinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi komisyonca  uygun  görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/289

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi,  Üstünler Mahallesi, 14476 parsele isabet eden Akaryakıt Servis İstasyonu Alanında Ticaret Turizm Alanı ayrılması ve birlikte düzenlemesi ile ilgili İl Aydın Turizm Otelcilik İnş. Tic. Aş’nin imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 32264 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca  uygun  görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/290

İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Küçük Avşar Mahallesi, 128 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hikmet ATEŞ’in imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 32265 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Özel Eğitim Alanında yapılaşma şartlarının E: 1.50, Taks:0.40,Yençok: 4 KAT olacak şekilde, Plan notu ve yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlendiği şekli; komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/291

              Planlama alanının Doğal Sit Alanı ve Milli Park sınırları içinde kalan kısım ve/veya kısımlarının ilgilisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nce) ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce) uygun görüş/onay alınmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.                                                         

            İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 165 ada, 3 parsel, ile 166 ada, 4 parsellere isabet eden Park ve Resmi Kurum Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 32267 ) “Mekânsal  Planlar  Yapım  Yönetmeliği”  hükümlerine  aykırı  bir  durum  bulunmamakta  olup, komisyonca uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/292

İmar plan revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli ilçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2017 tarih ve 737 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifinin iadesi komisyonca uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/293

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, eski Otogar Alanı ve çevresi, yeni Otogar Alanı ve çevresi ve Yeşilöz Mahallesinde Sanayi Alanında imar planı değişiklik teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan kısımlara ait imar planı tekliflerinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi komisyonca uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/294

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Türkmencamili Mahallesi, 630 parselin bir kısmındaki Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının; 1/5000 Nazım İmar planı Teklifinde Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı, 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı E:0.50 Yençok = 7.50 m olarak düzenlenmesi ile ilgili Mehmet KAYA adına Yusuf BALTACI’nın imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 32268 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/295

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 124 ada, 39 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanında (Kent Konağı) kütlenin işlendiği şekli ile imar plan değişikliği yapılmasıyla ilgili Yapı Kontrol Daire Başkanlığının teklifinde (PİN: NİP- 32271 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/296

Ilgın İlçesi, Sivritepe mevkiisindeki (Konya girişi tarafında) taş ocaklarının, ilçenin turizm gelişimini olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle başka yere taşınmasına ilişkin talepler ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; taş ocaklarının Ilgın merkez yerleşim alanına ve sanayi alanlarına yakın olması ve ilçenin turizm gelişimini olumsuz yönde etkilemesi nedenleriyle, Konya Valiliğince verilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptali ve başka bir alanda işletilmesine izin verilmesi talebi ile Valilik Makamına teklifte bulunulması komisyonca uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/297

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 324 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olan imarının Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak düzenlendiği Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/298

          Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesini de içerisine alan Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2017 tarih ve 990 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yapılan itiraz görüşülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda; Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 2163 Ada, 1 Parsel numaralı taşınmazda yapılan düzenlemeye yapılan itirazın red edilmesi, söz konusu alanın revizyon öncesindeki planlı haline dönüştürülerek “Spor Alanı” olarak düzenlenmesi komisyonca uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/299

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5106 ada, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve 5107 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 35, 37 parsellere isabet eden Küçük Sanayi Alanlarının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği ile Karatay İlçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi 33085 ada 2 parselde bulunan Sosyal Tesis Alanı (Kamusal) (Engelsiz Yaşam Merkezi)’nin; Resmi Kurum (Sosyal Tesis) (Engelsiz Yaşam Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1091,169 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/300

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 25985 ada, 18 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanın düzenlenmesi ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün imar plan değişiklik teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/301

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 869, 877, 884, 888, 889 parseller, 32881 ada, 1 parsel, 32882 ada, 1 parsel, 32936 ada, 1 parsel, 32937 ada, 1 parsel, 32938 ada, 1 parsel, 32939 ada, 1 parsel, 32940 ada, 1 parsel, 32941 ada, 1 parsellere isabet eden alanda, Yeni Küçük ( Motorlu) Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının imar plan değişiklik teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/302

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1997 ada, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 parseller, 5200 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 parseller, 25205 ada, 4 parsel, 25212 ada, 1 parsellere isabet eden alanda imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Yol, Park, Otopark Alanı ve Orta Yoğun Konut Alanın düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının ( PİN: NİP- 1091,170 ) nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/303

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaylapınar Uhut Mahallesi, 27665 ada, 30, 41 ve 42 parsellerin Konut ve Belediye Hizmet Alanı olan imarının Belediye Hizmet Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 1092,138 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/304

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4571 ada, 183 parselin Ticaret Alanı olan imarının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ensar Vakfı Konya Şube Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,137 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/305

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesinde, Fatih Caddesi ile Beyşehir Caddesi kesişiminde yapılan altgeçit düzenlemesi ile ilgili,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 185 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz değerlendirildi. İmar planı değişikliğine konu olan kavşağın genel kamunun faydasına hizmet eden bir yatırım olması ve köprülü kavşağın yapımına dair süreçlerin aksamaması amacıyla itirazların tamamını reddi,

Vatandaşların konuyla ilgili teklif ve önerilerinin öncelikle Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca incelenerek, teknik olarak mümkün olan ve imar planı değişikliği gerektiren proje değişikliklerinin Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs Ayı oturumunda sunulması, komisyonca  uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/306

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Karahüyük ve Harmancık Mahallesi, I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinde (PİN: NİP-  1092,140 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/307

     İmar plan değişikliğine yapılan itirazlarla ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliği kapsamında “Riskli Alan”  ilan edilen bölgede yer almasından dolayı; Meram İlçesi, Şükran Mahallesinde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalan alan genelinde Büyükşehir Belediyesinin 20.11.2017 tarih ve 1190 sayılı meclis kararı ile onaylanan ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.01.2018 tarih ve 4996 sayılı kararıyla uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar planı değişikliklerine askı süresinde yapılan itirazların reddi komisyonca uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/308

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Selam ve Yorgancı Mahalleleri sınırları içerisinde Meram Sondurak şeklinde anılan, Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1092,141 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/309

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesinde, Hadim İlçesi Dedemli Mahallesine iskan alanı üretme amaçlı olarak DSİ IV. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 3. Belge Müdürlüğü protokolleri doğrultusunda imar plan revizyonu yapılması teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/310

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 4530 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanın düzenlenmesi ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/311

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 27593 ada, 17 parsele isabet eden Rekreasyon Alanına (Veledrom batısı) Kütle işlenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/312

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, Rekreasyon Alanına isabet eden, 40055 adanın bir kısmında Kamu Hizmet Alanı ayrılması ile ilgili Konya Orman Bölge Müdürlüğü’nün imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1092,139 ) üst ölçekli imar planlarına aykırı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alan 1/100.000 ölçekli Konya İl Çevre Düzeni Planında ve Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda Rekreasyon Alanına isabet etmektedir. Bu kapsamda Konya Orman Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri de alınarak projelendirilen,  Akyokuş Rekrasyon Alanı, 2. Etap Çevre düzenleme Projesi sınırları içerisinde kalan imar planı teklifi, Akyokuş Rekreasyon projesinin bütünlüğünü bozduğundan reddi komisyonca uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/313

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 15864 ada, 4 parsele isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis (Yurt) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ensar Vakfı Konya Şube Başkanlığının plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,220 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/314

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 16568 ada, 5, 7 parseller, 20842 ada, 1 parsel, 20843 ada, 1 parsellere isabet eden Konut Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ali Rıza TOSUNLU’nun 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,221 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar Plan değişikliği teklifi ile birlikte, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2014 tarih ve 99 sayılı kararı ile yapılaşmanın durdurulmasına karar verilen alana yakın mesafede ve etkilenebilecek bölgede yer almasından dolayı plan değişikliğine konu alanda yapılaşmanın durdurulması işleminin iptali komisyonca uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/315

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18487 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akvizyon Danş. Enj. Maden. Ltd. Şti’ nin imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,222 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/316

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Özalan Mahallesi, 20222 ada, 8 parsele isabet eden Sağlık Tesis Alanının Özel Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Almer Sağlık Hizm. Ltd. Şti’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,223) teklifi uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/317

İmar  plan  tadilatı  teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tatköy  Mahallesi, 280 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin doğusundaki tescil harici alanın ibadet alanı olarak  düzenlenmesi  ile  ilgili  imar plan değişikliği ( PİN: NİP-  32321) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/318

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Selçuk, Kılınçarslan, Hacıkaymak ve Şeker Mahallelerinde, artan donatı alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 adet alanda düzenleme yapılması ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,225) tekliflerinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/319

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15542 ada, 7 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,224) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/320

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sızma Fevziçakmak Mahallesi, 214 ada, 28, 29 ve 30 parsellerin Özel Sosyal Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park ve Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Süleyman KÜÇÜK’ün imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 32285 ) tekliflerinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/321

İmar planı değişikliğine askı sürecinde gelen itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan; Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 nolu parsele (yeni 43108 ada, 1 parsel)  isabet eden Hobi Bahçesi alanı ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/322

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29877 ada, 2, 3 ve 4 parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Hurda Parkı Depolama) olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar planı( PİN: NİP-  32289 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/323

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, 1350 parselin İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar planı( PİN: NİP- 32291 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/324

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,226 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/325

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 16008 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret Alanının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/326

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları ( PİN: NİP- 32255 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/327

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Malazgirt Mahallesinde, park alanı (Selahaddin Eyyubi Parkı)’nın bulunduğu bölgede hazırlanan imar  plan  değişikliği  tekliflerinde  “Mekânsal Planlar  Yapım  Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/328

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 497 ada 416 parsele isabet eden Yüksek Okul Alanının Park Alanı, Ticaret Alanı ve Sosyal Tesis Alanı (Yaşlı Bakım Evi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/329

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Alaylar 2 Mahallesi, 112 ada, 11 parsel ve 657 ada, 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 ve 16 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Seydişehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, tekliflerin yeniden düzenlendiği şekliyle; komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/330

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 1263 adanın kuzeyinde Ticaret Alanı ve Park Alanı ile güneyinde Park Alanı düzenlenmesine ilişkin; Seydişehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinin yeniden düzenlendiği şekliyle komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/331

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Başkaraören Mahallesi, 181 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile 182 ada, 1, 2 ve 3 parsellere isabet eden taşınmaz alanlarında Tarım ve Hayvancık Tesis Alanı düzenlenmesi ile ilgili Yavuz KAYHAN’ın imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/332

Taşkent Belediye Başkanlığının itirazı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün yazısı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2017 tarih ve 78 sayılı meclis kararı ile onaylanan Taşkent ilçe Merkezi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının ve plan notlarının onaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporu doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, Taşkent belediyesi itirazının kabulü, yeniden düzenlenen koruma amaçlı imar planları ve plan notları için Kurul görüşü alınması uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  12.04.2018

       Sayı    :  2018/333

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Karkın Mahallesinde, Park Alanına isabet eden, 412 ada, 1 parselde bulunan Trafo yerinin Park Alanı içerisinde güneydoğusuna kaydırılması ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 12943,2) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/334

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe sınırları içerisinde 4 adet trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri ( PİN: UİP- 5527,75 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/335

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Orhangazi Mahallesi sınırları içerisinde 1864 adanın güneyinde kalan Park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 5527,72 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/336

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Şinasi Mahallesi, 1998 adanın doğusunda kalan Park alanında trafo alanı yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri ( PİN: UİP- 5527,74 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/337

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili maddeler belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/338

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili maddeler belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/339

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçe sınırları içerisinde,

1- Telafer mahallesi M29A21D3A paftada mevcut Trafo Alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinin reddi,

2- Beybes mahallesi M28B24A4C paftada talep edilen Trafo Alanı ile ilgili plan değişikliği teklifinin reddi,

Diğer imar plan tadilatı teklifi ile ilgili maddeler belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/340

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Kaşınhanı Yeni Mahallesinde, 39160 adanın doğusundaki Park Alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 615,217) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/341

III. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer aldığından imar planı değişikliklerinin onaylanmak üzere Çevre Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmesi gerekmekte olup, imar plan tadilatı teklifi ile ilgili maddeler belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  11.04.2018

       Sayı    :  2018/342

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Telafer Mahallesinde, Farabi Caddesi ile Kutsal Caddesi kesişiminin doğusundaki Park Alanı içerisine regülatör alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ( PİN: UİP- 615,223) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  10.04.2018

       Sayı    :  2018/343

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Kayacık Mahallesi, 29021 ada, 4 parselin Sanayi- Ticaret-Teşhir Akaryakıt LPG İstasyonu Alanı olan imarında trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311,390) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/344

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 20.02.2018 tarih ve 6390 sayılı yazısına istinaden, Aşağıpınarbaşı Mahallesinde 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 311,391) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine  aykırı  bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla, imar planında kaldırım alanında kalması nedeniyle Komisyonumuzca yerinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/345

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 20.12.2017 tarih ve 54031 sayılı yazısına istinaden, muhtelif yerlerde 19 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,375 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/346

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 03.11.2017 tarih ve 47096 sayılı yazısına istinaden, Feritpaşa Mahallesi sınırlarında bulunan park alanında 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,369 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/347

          İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin 20.12.2017 tarih ve 54031 sayılı yazısına istinaden, muhtelif yerlerinde  10  adet  trafo  alanı  ayrılması  ile ilgili imar plan değişiklikleri (PİN: UİP- 311,375) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/348

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesinde, muhtelif yerlerinde 3 adet regülatör alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklikleri ( PİN: UİP- 311,392 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  12.04.2018

         Sayı    :  2018/349

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahallesi, 195 ada, 2 parselde ve Aşağı mahallesi 210 ada, 75 parselde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  12.04.2018

         Sayı    :  2018/350

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, 1074, 1075, 1076, 1198 ve 1532 parsellerin Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’nin imar planı teklifinde (PİN: NİP- 32274) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  12.04.2018

         Sayı    :  2018/351

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 686 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonu teklifi “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/352

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 9947 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1243 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Özel Sosyal Tesis Alanı)  uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP-7521,8 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  11.04.2018

         Sayı    :  2018/353

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, M28B24A1B pafta, 27108 ada, 1 nolu parselde konut alanında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, Meram ilçe Belediye Meclisince uygun görülen ve onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifine (PİN: UİP- 615,219) ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün inceleme raporu ve Hukuk Müşavirliğinin görüşü okundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda imar plan tadilatı teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/354

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, 13508 ada 7 parselin batısında Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar plan değişikliğine uygun olarak, Belediye Hizmet Alanı(Sosyal Tesis)’nın E:0.80, Taks:0.40, Yençok: 2 Kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,377) teklifinin, yerinde yapılacak inceleme sonrası başka bir alanda yer seçilmesinin uygun olacağı mütalaa edildiğinden mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planının devamı ve bu kapsamda 1/5000 ölçekli nazım imar planının yeniden düzenlendiği şekliyle komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  12.04.2018

         Sayı    :  2018/355

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parsellerin birleştirilerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/356

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1028 ada, 29 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanının, Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan Hüseyin SEMERCİ’nin imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  12.04.2018

         Sayı    :  2018/357

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 506 parsele isabet eden Tarım Alanının Tarım ve Hayvancılık Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslar Arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün imar planı değişiklikleri teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  11.04.2018

         Sayı    :  2018/358

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31509 ada, 3 parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bayık Boru Profil End. AŞ’nin imar plan değişiklikleri ( PİN: NİP- 1091,167 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, planın ve plan notlarının yeniden düzenlendiği şekliyle komisyonca değiştirilerek uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  11.04.2018

         Sayı    :  2018/359

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 19397 ada, 2 ve 3 parsellere isabet eden Besihane Alanının; 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinde; Taks:0.30,  E:0.30, Yençok: 1 Kat, T3 Ticaret Alanı (Halı saha)  olarak düzenlenmesi, 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliğinde; T3 Ticaret Alanı (Halı saha)  ile ilgili Bayram ÖZKURT’un imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1091,159 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  11.04.2018

         Sayı    :  2018/360

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 38972 ada, 3 ve 4 parsellere isabet eden Konut Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ahmet AVŞAR ve hissedarlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, komisyonca uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  11.04.2018

         Sayı    :  2018/361

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün inceleme raporu ile Beybes Mahallesi, 27543 ada, 2 parsele isabet eden Rekreasyon Alanı ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişiklikleri (PİN: NİP- 1092,135) teklifinin reddi uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  11.04.2018

         Sayı    :  2018/362

Revizyon İmar plan teklifi ile ilgili Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı teklifinin ( PİN: NİP- 31208) incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/363

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları ( PİN: NİP-31212 ) teklifinin incelenmesi için komisyonca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  10.04.2018

         Sayı    :  2018/364

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş  Mahallesi, 18416 ada, 1 parsele isabet eden Kervansaray Motel Alanının Küçük Sanayi Alanı  olarak  düzenlenmesi ile ilgili Musa ÖZGÜR’ün imar plan değişikliği teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan tescilli yapının koruma alanına isabet etmesi nedeniyle Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.