12 Mart 2018 Komisyon Raporu

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

     Sayı              :  2018/31

Akören İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin 03.1.2.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler tertibine 600.000,00 TL karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin 35 Petrol İşletmesi 04 Ekonomik İşler ve Hizmetleri tertibine 600.000,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.

2- Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

     Sayı              :  2018/01

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesi v. fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. Maddesi ve 75. Maddenin c. fıkrası gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Müftülüğü işbirliğinde yapılacak olan "Kadın ve Aile Eğitimi" projesi ile ilgili protokol yapılmasına, protokol imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

     Sayı              :  2018/32

Büyükşehir Belediyemiz ile Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü arasında uygulamalı eğitim faaliyetleriyle öğretim yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla protokol yapılmasına, protokol imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

    Sayı   :  2018/33

Büyükşehir Belediye Meclisimiz Üyeleri ve Belediyemiz görevlilerinden oluşan bir heyet ile Özbekistan' nın Buhara, Semerkant ve Taşkent şehirlerine bir ziyaret programı yapılması ve program kapsamındaki tüm giderlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

    Sayı   :  2018/34

Belediyemiz görevlileri ve sema ekibinden oluşan bir heyet ile Filistin’ in El Halil şehrine bir ziyaret programı yapılması ve program kapsamındaki tüm giderlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

    Sayı   :  2018/35

Büyükşehir Belediyemize ait midibüslerden 42 BA 211 plakalı midibüsün Saraybosna şehrine, 42 BA 271 plakalı Midibüsün Kalkandelen şehrine tahsis edilmesi uygun görülmüştür.                                                                                                   

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

    Sayı   :  2018/36

5393 sayılı Belediye Kanunun 75 . maddesi "Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım,bakım,onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz olarak üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir.Bu takdirde iş,işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7. maddesi "Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek." Hükümlerine istinaden ” Karapınar-Kavuklar-Ayrancı (Karaman) yolunun (22 km saflat sathi kaplama) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna verilmesi uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

    Sayı   :  2018/37

5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Belediyemiz iştiraki Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, 31/12/2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, uygun görülmüştür.

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

    Sayı   :  2018/38

“Taşkent Lisanssız 240 kW Güneş Enerjisi Santrali işine nakit desteği temin edilmesi ile ilgili olarak Taşkent Belediyesi ile Ortak Hizmet protokolü yapılarak yürütülmesi, protokol   imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi” uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.03.2018

    Sayı   :  2018/39

Toplu ulaşım hizmetleri ile ulaşım istatistiklerinin planlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen Engelli Kimlik Kartı ile seyahatin yanı sıra, %40 ve yukarısında görme engeli bulunan vatandaşlarımızın talep etmesi durumunda; heyet raporu ile belgelemeleri veya idaremizce ilgili resmi kurumlardan temin edilecek veriler kapsamında, 04 Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamındaki, toplu ulaşım araçlarımızdan ücretsiz olarak yararlanabilecekleri kişiselleştirilmiş Elkart düzenlenir.

Belediyemizin  2018  yılı  Gelir Tarifesinin düzenlenmiş olduğu; 20.11.2017 tarih ve 1094 sayılı Meclis Kararının, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elkart Şube Müdürlüğünün, ‘Yabancı Uyruklu Öğrenci Elkartı Uygulaması’ bölümünde yer alan, kişiselleştirilmiş Elkart düzenlenmesinde ‘devlet bursu alma’ şartının kaldırılması uygun görülmüştür.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

       Sayı  :  2018/40

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi Komisyonumuzca incelendi. Şehit ailelerinin birinci derece yakınları eşi, çocukları, anne ve babalarına ait araçlardan ve gazilerin kendilerine ait araçlardan otopark ücreti alınmaması uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/41                                                                                                                                 

Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri ile birlikte 2018 yılı ramazan ayı iftar programı için ortak hizmet protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/42

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunan 07.03.2018 tarih ve 983 sayılı teklifi incelendi. Kentimizde bulunan bazı cadde ve sokaklara isim verilmesi ve bazı sokak isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili taleplerin incelenmesi için Komisyonumuza bir sonraki meclis döneminin 2’nci birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/43

Bist-Lab projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Borsa İstanbul ile protokol yapılmasına, protokol imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/44

2018 yılında düzenlenmesi planlanan 3.Sosyal Bilimler Makale Yarışması (Psikoloji-Sosyoloji-Felsefe, Dil ve Edebiyat, Din ve Ahlak, Coğrafya-Tarih, Ekonomi, Medya ve İletişim) 6 dalda yapılacaktır ve verilecek ödüller; sırasıyla her bir dalda Birincilere: 3.000 TL, İkincileri: 2.000 TL, Üçüncülere: 1.000 TL ve Mansiyon ödülü: 750 TL’dir. Ayrıca her bir dalda dereceye giren makalelere danışmanlık yapan öğretmenlere 1.500 TL ödül verilmesi uygun görülmüştür.

16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/45

Sertaç YÜRÜK, Ziya Emrah BEŞTAV, Hamdi KARAKÖK ve Osman Süreyya KOCABAŞ’ ın harcırahsız olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.

17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/46

Ali Cihan ÖZENSEL, Ayşenur OKTAY, Cahit OĞUZ, Melike Sıla ACAR ve Büşra MAZLUM'un harcırahsız olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/47

Enes KOÇ ve Salih DAMAR 'ın harcırahsız olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/48

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ilgi dilekçesinde talep ettiği atık ücretinin düşürülmesi hususu teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/49

Bağbaşı Barajı Sulama Suyu Mansabından alınacak su  kurulu gücü 25 MWe / 25,80 MWm gücünde bir hidroelektrik santrali yapımı için, Konya SUKİ Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Mavi Tünel HES Projesi kapsamında Hidroelektrik Enerji Santralinin yapımı için yurt içi ve yurt dışı kredi kurum ve kuruluşlardan temin edilecek 70.000.000,00-TL (Yetmişmilyontürklirası) karşılığında döviz cinsinden nakdi veya gayri nakdi krediye ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredilerin teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya İller Bankası tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesi uygun görülmüştür.                                                                                                                              

21- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/50

Adı geçen şirketin Belediyemize yatıracağı 50.000,00 TL şartlı bağışın kabulü uygun görülmüştür.

22- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/51

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi v. fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesi ve 75. maddenin c. fıkrası gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi arasında yapılan protokol yapılmasına,  protokol imza ve icrası için Başkanlık  Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

23- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/05

"Kestane Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında Hadim Belediyesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi   uygun görülmüştür.

24- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/06

Güneysınır  İlçesinde  "Lavanta  İşleme  Tesisi  Projesi"  kapsamında  5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden   Güneysınır Belediyesi, Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Belediyemiz arasında ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi  uygun görülmüştür.

25- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/07

"Modern Bağcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Tuzlukçu Belediyesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

26- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

      Tarih :  14.03.2018

      Sayı   :  2018/08

"Kültür Mantarı Yetiştirme Projesi" kapsamında Halkapınar Belediyesi, S.S. Zanapa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Belediyemiz arasında  5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı   :  2018/163

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 338 ve 339 parsellere ilişkin olarak hazırlanan imar plan değişikliği ( PİN: UİP-1038,79) teklifi; plan notları ve yapılaşma şartları ile birlikte 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifleri Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı   :  2018/164

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe merkezinde  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan yaklaşık 450 Hektarlık alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/165

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 9947 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1243 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Özel Sosyal Tesis Alanı)  uygun olarak hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP-7521,8 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/166

Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ilgın İlçe Merkezi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi, değiştirilerek uygun görülmüş ve ayrıca 1/5.000 ölçekli Ilgın İlçesi Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/167

Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ilgın İlçe Merkezi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların reddi, 1/1000 ölçekli Uygulama ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yeniden düzenlenmesi, uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/168

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24469 ada, 3 nolu parselin Konut Alanı olan imarının Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1167 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine (Akaryakıt ve Servis İstasyonu – Ticaret Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 1690,311) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/169

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 1026 nolu parsele Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 742 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Ticaret Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret Alanı olarak hazırlanan ( PİN: UİP- 4045,10) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/170

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 5674 ada, 75 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Ticaret Alanı-Ekmek Fırını) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (Ticaret Alanı-Ekmek Fırını) ( PİN: UİP- 1761,33) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/171

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24618 ada, 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planının değişikliği ( PİN: UİP- 1690,315) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/172

          Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa ve Sandıklı Mahallelerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1044 sayılı kararı ile onaylanan ( PİN: UİP- 7589,44 ) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

          Gaziosmanpaşa mahallesinde kat adedi belirtilmesine yapılan itirazların, emsal değerinde değişiklik yapılmadan “Yençok” belirlenmesi ve ilgili plan notu düzenlenmesi şeklinde kısmen kabulü;

          Sandıklı mahallesi 220 adaya isabet eden yol düzenlemesine yapılan itirazların red edilmesi;

          Sandıklı Mahallesinde 1273 adanın dilekçeye konu parsellerinde emsal artışı yönündeki itirazın red edilmesi;

          Sandıklı mahallesi Ticaret Alanı olarak planlı 2392 parselin yapılaşma koşullarının değiştirilmesi yönündeki itirazın kısmen kabulü uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/173

          Karapınar İlçesi, Hankapı, İpekçi ve Fatih Mahallelerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1306 sayılı kararı ile onaylanan ( PİN: UİP- 7589,47 ) 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

          Fatih-Hankapı-İpekçi mahallelerinde kat adedi belirtilmesine yapılan itirazların, emsal değerinde değişiklik yapılmadan “Yençok” belirlenmesi ve ilgili plan notu düzenlenmesi şeklinde kısmen kabulü;

          Fatih mahallesinde 2228, 2242 adalarda kat artışı yapılmasına yönelik itirazın red edilmesi;

          Hankapı mahallesinde 10 m’lik yaya yolunun yeniden düzenlenmesi yönündeki itirazın kısmen kabulü;

          Fatih mahallesindeki 15 m’lik yol güzergâhının ve genişliğinin yeniden düzenlenmesi yönündeki itirazın kısmen kabulü;

          İpekçi mahallesi 672 adadaki emsal değerinin artırılması yönündeki itirazın red edilmesi;

          Hankapı mahallesi 632 ve 636 adalardaki ifraz hattının yeniden düzenlenmesi yönündeki itirazın kısmen kabulü;

          Hankapı mahallesinde Ticaret+Konut Karma Kullanım Alanı olarak planlı olan 619 adanın konut alanı olarak düzenlenmesi yönündeki itirazın kısmen kabulü;

          İtirazlara  göre  1/1.000  ölçekli  planda  yapılan  değişikliklere  göre  gerekli  olan yerlerde 1/5.000 ölçekli nazım imar planında değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/174

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 91 ada, 16 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP-2709,48) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/175

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 145 ada, 30 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN : UİP-2709,49) teklifinin iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/176

Meram İlçesi,  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2017 tarih ve 1053, 20.11.2017 tarih ve 1192 no.lu kararlarıyla, Aksinne, Çaybaşı ve Hacıfettah Mahallelerinde Master Plan Revizyon Uygulama İmar Planı ve plan notu ilavesi ile ilgili onaylı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesi ( PİN: UİP- 615,213) teklifinde;                                                

            İmar planı askı sürecinde yapılan itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda;

            27266 ada, 1 ve 5 parsellere ait itiraz 1/5000 ve 1/1000,   128 ada 44 parsellere ait itiraz 1/5000 ve 1/1000,  Çaybaşı  Caddesi ve plan sınırları içerisindeki kısmi yol düzenlemeleri 1/5000 ve 1/1000, 83 ada 124 parseldeki yapının tescillenmesi sonucu yapılan düzenleme 1/5000 ve 1/1000, ifraz hatlarındaki düzenlemeler planda görüldüğü şekliyle, 968 ada 169,172,173,174,181,182 parsellerin bölgesindeki düzenlemeler planda görüldüğü gibi şekliyle, 1/1000 ölçekli plana ait plan notları düzenlenerek Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Yapılan diğer itirazların tamamının reddi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/177

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi,  Süleymanşah Mahallesi, 27486 ada, 1 no.lu parseldeki Eğitim Alanın bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 615,214) teklifi Komisyonumuzca Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-1 “Gösterimler” doğrultusunda değiştirilerek uygun görülmüştür.

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/178

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi,  Loras ve Telafer Mahallelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1281 sayılı  kararı  ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,216) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/179

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 27108 ada, 1 no.lu parsele isabet eden Konut Alanında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği (PİN: UİP- 615,219) teklifinin Hukuk Müşavirliği görüşünün alınarak yeniden incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/180

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi,  Ateşbaz-ı Veli Mahallesi, 26932 ada, 36 no.lu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1205 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Ticaret Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ( PİN: UİP- 615,220) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/181

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 561 2609 ve 2620 parseller ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2017 tarih ve 307 sayılı kararı ile onaylanan (Sanayi Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı) 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP-5946,6) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/182

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi sınırları içerisinde (Sille Sekiler) Büyükşehir Belediyesinin 23.09.2016 tarih ve 995 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi teklifinde, bölgede yeniden imar uygulaması yapılacağından Komisyonumuzca reddi uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/183

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 29648 ada, 21 parselin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2018 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak Belediye Hizmet Alanının E:1.20, Taks:0.40, Yençok:4 Kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,376) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/184

              İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, 13508 ada 7 parselin batısında Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak, Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis)’nın  E:0.80, Taks:0.40, Yençok: 2 Kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,377) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/185

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Hanaybaşı Mahallesi, 42336 ada 1 ve 2 parsellerin, E:1.20, Hmax:4 Kat Eğitim Tesisleri ve Anaokulu Alanı olan imarının, E:1.20, Taks:0.40, Yençok:3 Kat, İlkokul Alanı olarak, “Anaokulu Yapılabilir.” Plan notu eklenerek, çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,377) teklifi Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/186

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 16101 ada, 7 parselin Sağlık Tesisi (112 Acil Servis İstasyonu) olarak 10x15 ebatlarında blok Yençok:2 Kat yapılaşma şartları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,384) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/187

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Tapunun Dokuz Mahallesi, 446 parsele isabet eden Yurt-Eğitim ve Kültür Tesisleri alanının E:0.60, Taks:0.20, Yençok:4 Kat yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,385) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/188

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 14140 ada, 7 parselin, tapunun Dikilitaş Mahallesi, 18003 ada, 1 parselin ve tapunun Yazır Mahallesi, 28342 ada, 2 parsele isabet eden 3 adet Eğitim Tesisi Alanlarına “Anaokulu Yapılabilir” plan notu eklenerek, çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,362) teklifleri, Komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür. uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/189

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 28348 ada, 4 parselde Konut alanının yapılaşma şartlarının yoğunluk artışı yapılmadan Taks:0.20 E:0.80 Yençok:6 Kat olarak, çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,366) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/190

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 788 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden  düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP-2308,78) teklifinin üst ölçekli plan kararlarına aykırı ve plan bütünlüğünü bozucu kararlar içermesi sebebiyle iadesi uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/191

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 350 ada, 29 parselin 29 parsel numaralı taşınmazın üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak “Resmi Kurum Alanı” olarak çevresi ile birlikte yapılaşma şartları ile yeniden düzenlenerek hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP-2308,79) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/192

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi, Mustafa Üstündağ, Fatih Sultan Mehmet ve Şehit Yaşar Kocabaş Caddeleri üzerinde yer alan imar planında Konut alanlarına isabet eden taşınmaz alanların zemin katlarında talep edilmesi halinde Ticaret kullanımları yer almasına ilişkin olarak; ekli krokide sınırları belirlenen alanlara ilişkin olarak düzenlenen imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/193

İmar planı itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tuzlukçu İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1257 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazların görüşülmesi teklifinin, ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun, kısmen reddi uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/194

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 686 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinde daha detaylı inceleme yapılabilmesi için, Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/195

332 ada 20 parselde DOP ile ilgili yapılan itirazın, red edilmesi,

116 ada 9 parseldeki park alanının düzenlenmesi ile ilgili itirazın red edilmesi,

938 ada 1 parseldeki eski imar haklarındaki gibi 8 kat olması ile ilgili itirazın red edilmesi,

776 ada 15-17 parseller, 775 ada 8 parsel ve 774 ada 14 parsel eski imar haklarındaki 6 kat olarak planlanması ile ilgili itirazın red edilmesi,

682 ada 21 ve 22 parselin 8 kat olarak planlanması ile ilgili itirazın red edilmesi, yolun daraltılması ile ilgili itirazın 7m olacak şekilde kısmen kabulüne,

121 ada 26 parselde zemin katının ticari alan olarak planlanması ile ilgili itirazın red edilmesi,

137 ada 10 parselde zemin katının ticari alan olarak planlanması ile ilgili itirazın red edilmesi,

286 ada 7 parselde eski imar haklarındaki gibi bitişik nizam 4 kat olarak planlanması ile ilgili itirazın red edilmesi,

356 ada 22 parselde ticari alan olarak planlanması ile ilgili itirazın red edilmesi,

393 ada 3 parselde ticari alan olarak planlanması ile ilgili itirazın red edilmesi,

26 ada 4 parselde kat sayısının komşu parsel gibi 8 kat olarak planlanması ve 7m’lik çekme mesafesinin 5m olarak yeniden planlanması ile ilgili itirazın red edilmesi,

27 ada 3 ve 6 parsellerin bitişik nizam olarak planlanması ve kat artırımı ile itirazların red edilmesi,

55 ada 58 ve 8 parsellerin ada içerisindeki diğer parsellerin bitişik nizam olmasından dolayı bitişik nizam olarak planlanması ve 7m’lik çekme mesafesinin 5 m olarak planlanması ile ilgili itirazın reddedilmesi uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/196

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Güneysınır İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 693 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/197

Konya İl Bütününde, yapılaşmaya yönelik 1/5000 ölçekli plan notlarına ilave ve bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifine askı sürecinde gelen itirazlar değerlendirildi ve plan kararları yeniden değerlendirilerek uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/198

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 1290 ada, 34 parsele isabet eden Sağlık Tesisi Alanının Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Enes ÖZBEK’in 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/199

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Çakıllar  Mahallesi, 209  ada,  1,  2,  3,  4 ve 5 parsellere isabet eden Aile Sağlık Merkezi alanının ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinin; ifraz hattı ile ayrılarak söz konusu taşınmaz alanlarının yapılaşma şartlarıyla birlikte yeniden düzenlendiği şekli değiştirilerek uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/200

            Uygulama imar plan revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Doğrugöz Mahallesi sınırları içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak yeni otogar ve çevresinde yapılan revizyon uygulama imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüş ve muhtelif yerlerde 1/5.000 ölçekli Akşehir İlçesi Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/201

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Batı Konya Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planında Gözpınarı Teknolojik Sera Alanının bir kısmında Seracılık içerikli imar planı yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğünün (PİN:NİP-31813) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/202

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 897 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/203

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi,  161 ada 72, 81,82,83,84, 85 ve 103 parsellere isabet eden Sanayi Alanı ve Park Alanının çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Belediye Başkanlığının imar planı değişikliği teklifleri, taşınmaz alanların yapılaşma şartları ve yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/204

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 142 ada, 339 parselin Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Transfer Sahası) olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının imar planı değişiklikleri teklifinde ( PİN: NİP- 31823 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/205

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesi, 22 ada, 9 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanlarında “Asfalt Plent Tesisi” kurulması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar planı değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 31824) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/206

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bozkır İlçesi, Kuşça Mahallesi, 298 ada, 1 parsel ve 317 ada, 1 parselin 299 ada 2,3,4,5 ve 6 parsel numaralı taşınmazlar ile birlikte Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Enerji Santrali Alanı) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı ( PİN: NİP- 31805 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/207

İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi, 138 ada, 17 (yeni 33 parsel) parselde Belediye Hizmet Alanı (Asfalt Plent Tesisi) yapılması ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar planı ( PİN: NİP- 31825 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/208

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çeltik İlçesi, Büyükhasan Mahallesi, 133 ada, 2 parselin Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Transfer Sahası) olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının imar planı değişiklikleri ( PİN: NİP- 31826 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/209

İmar planı itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi İçeriçumra Mahallesinde 18.12.2017 tarih ve 1309 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonuna itirazların görüşülmesi teklifi ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun kısmen reddi uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/210

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 506 parsele isabet eden Tarım Alanının Tarım ve Hayvancılık Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslar Arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün imar planı değişiklikleri teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/211

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derbent İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 826 sayılı kararı ile onaylanan Aladağ Kış Turizm Merkezinde revizyon imar planlarında imar plan değişiklikleri yapılması ( PİN: NİP- 31812) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/212

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, 101 ada, 64 parselin Belediye Hizmet Alanı (Katı Atık Transfer Sahası) olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının imar planı değişiklikleri ( PİN: NİP- 31827) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/213

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Argıthanı  Mahallesi,  282  ada  ve  274  ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1,2 ve 3 parseller yürürlükteki imar  planında Terminal Alanı olup, söz konusu parsellerin Sanayi, Terminal, Akaryakıt ve Servis İstasyonu  Alanı  olarak düzenlenmesi ile ilgili Ilgın Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/214

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, Çukurca Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinde (PİN: NİP- 31796 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/215

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Acıkuyu Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinde (PİN: NİP- 31797 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/216

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Kanlıarkaç Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinde (PİN: NİP- 31798 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/217

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, Yavşançukuru Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan teklifinde (PİN: NİP- 31799 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/218

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 1572 ada, 1 parselde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının ve yol aksının düzenlenmesi ile ilgili Üzeyir ve Celalettin Petrol Ürl. Ltd Şti’ nin planı değişikliği (PİN: NİP- 31800 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/219

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 186, 187, 188, 189, 190 ve 191 adalarda Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1275 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine (Yol düzenlemesi) yapılan itirazın görüşülmesi ile ilgili itirazın kabulüne ve itiraza ilişkin ada kenarı ve yol düzeltmesi teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/220

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 327 ada, 1 parsele isabet eden Resmi ve Umumi Tesis Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenerek BHA (Belediye Hizmet Binası) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/221

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 31509 ada, 3 parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bayık Boru Profil End. AŞ’nin imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1091,167 ) teklifinin yeniden incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/222

              İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Şemsi Tebrizi Mahallesi, 225 ada, 17 nolu parsele ilişkin teklifte; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 462 sayılı Meclis Kararı ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uygun görüşü almak kaydı ile onayladığı, Karatay İlçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi, 225 ada, 17 nolu parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.09.2017 tarih ve 4722 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmayarak, teklif üzerinde  yapılan  düzeltmeler  doğrultusunda  hazırlanarak  tekrar  Kurul  gündemine getirilmesi

Kararına  istinaden hazırlanan  İmar  Planı Teklifi  02.03.2017  tarih  ve 2018 tarih ve 5098 sayılı Kurul  Kararı  ile  uygun bulunmuş olup Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve  462  sayılı Meclis Kararı ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.09.2017 tarih  ve  4722 sayılı Kurul Kararı ile düzeltildiği şekline uygun olmadığından, ilgili İmar Planları teklifinin; reddi uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/223

İmar plan tadilatı teklifi  ile  ilgili  yapılan  değerlendirmeler  sonucunda;  Karatay  İlçesi, Büyükkumköprü  Mahallesi,  25034  ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının Park Alanı  olarak  ve  30792  ada ile 30794 ada arasındaki Park Alanının bir kısmının Anaokulu Alanı olarak düzenlenmesi ve yapılaşma şartlarının belirlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının  imar plan  değişikliği ( PİN : NİP - 1091, 168 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.03.2018

       Sayı    :  2018/224

İmar planları değişiklik teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 233 ada, 3 parsele isabet eden Park Alanı, Resmi ve Umumi Tesis Alanlarının Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar planları değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/225

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 38972 ada, 3 ve 4 parsellere isabet eden Konut Alanlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Ahmet AVŞAR ve hissedarlarının imar planı değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/226

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 37419 ada, 1 parselde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkan, konut alanının Ticaret Alanı (düğün salonu) yapılmasına ilişkin imar plan değişikliğine, Harmancık Mahallesi Muhtarı İsmail DERVİŞ’in 12.02.2018 tarihli dilekçesi kapsamında Ticaret Alanı (Düğün Salonu) yapılacak yerin çevresinde  oturan  156 kişinin düğün salonu yapılmaması ve yapılmasına müsaade edilmemesini bildiren itirazlara ilişkin teklifinin reddi uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/227

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 2857 ada, 172 parsele isabet eden Öğrenci Yurdu ve Konut Alanının çevresi ile  birlikte  düzenlenmesi  ile  ilgili  Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği ( PİN: NİP- 1092,134 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/228

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, 1310 ada, 1 parsel (Mevcut Gar Alanı) ve çevresinde alınan Konya I. İdare Mahkemesinin 2016/521 esas ve 2017/1907 sayılı kararı gereğince ilgili alanının yeniden düzeltildiği şekliyle hazırlanan imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.03.2018

       Sayı    :  2018/229

İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Parsana ve Yazır Mahalleleri, M28b05c paftasına isabet eden bölgede 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planı ( PİN: NİP-1093,217) teklifinin “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/230

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 42837 ada, 1 nolu parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2018 tarih ve 169 sayılı kararı ile Belediye Hizmet Alanı (Açık Otopark) olarak düzenlenen alanı jeolojik etüt raporu doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği ( PİN : NİP - 1093, 218  ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/231

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 20087 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Sağlık Tesisi Alanı (Aile Sağlığı Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093, 215) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/232

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18645 ada, 1 parsel, 15832 ada, 2 parseller ve çevresine isabet eden eğitim alanı, sağlık alanı, kamu hizmet alanı, park ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,216 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/233

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesinde Şefikcan Caddesinin çevreyolu girişindeki Park Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 1093,219 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/234

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarih ve 325 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 2017/1963 sayılı kararı doğrultusunda düzenlenen imar planları tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.03.2018

       Sayı    :  2018/235

Konya İli, Selçuklu İlçesi sınırları içerisinde 04.04.2014 tarihli Havaalanlarında Yapılacak Havacılık Çalışması ve Gölgeleme Talimatı (SHT-HÇG) hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2018 tarih ve 46715750-105.03[042]-E.4303 sayılı yazısı ve eki gereğince düzenleme yapılması, uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/236

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Sofhane Mahallesi, 141 ada, 44 parsele isabet eden Ticaret + Konut Alanının BHA (Sosyal-Kültürel Tesis Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği teklifleri ada bütününde ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/237

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 253 ada, 1 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği (PİN: UİP-20676,1) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/238

          İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 6995 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: UİP-13935,1 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/239

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi,  649 ve 652 parsellerin Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’nin imar planı ( PİN: NİP- 31829 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması ve 1/25.000 ölçekli planda gerekli değişikliğin yapılması kaydıyla uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/240

          İmar planı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 26, 145 ve 158 parsellere isabet eden Regülatör Alanının Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’ın imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla ve değiştirildiği şekli ile uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  15.03.2018

         Sayı    :  2018/241

          İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kızören Mahallesi,  687 parselin Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’nin imar planı ( PİN: NİP- 31831 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  15.03.2018

         Sayı    :  2018/242

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi,  6420 ada, 1 parsel, 6421 ada, 3 parsel, 6427 ada, 1 parsel, 6428 ada, 1 parsel, 6429 ada, 1 parsel, 6430 ada, 7 parselin Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’nin İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi,  6420 ada, 1 parsel, 6421 ada, 3 parsel, 6427 ada, 1 parsel, 6428 ada, 1 parsel, 6429 ada, 1 parsel, 6430 ada, 7 parselin Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’nin imar planı ( PİN: NİP- 31832 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  15.03.2018

         Sayı    :  2018/243

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Şabanlı Mahallesi, 139 parselin Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’nin imar planı ( PİN: NİP- 31833 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/244

İmar plan tadilat,ı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Çandır Mahallesi, 173 ada, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerin Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili TEİAŞ’nin imar planı ( PİN: NİP- 31834 ) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  15.03.2018

         Sayı    :  2018/245

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Çumra İlçesi, Gökhüyük Mahallesi, 249 ada, 1 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Alternatif Veterinerlik Ltd.Şti’nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ( PİN: NİP- 31811 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/246

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Beybes Mahallesi, 27543 ada, 2 parsele isabet eden Ağaçlandırılacak Alan ve Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı (PİN: NİP- 1092,135) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/247

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, 21 Mahalle, 16721 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Sağlık Tesisi Alanı ve Ticaret Alanının düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı’nın imar planı tadilatı (PİN: NİP- 1092,136) tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/248

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahalle sınırları içerisinde Karayolları 3. Bölge Müdürlüğünce yapılacak olan D-300 karayolunda üstgeçit, kavşak ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği ( PİN: NİP- 31806 ) teklifinde  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirildiği şekli ile uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/249

            İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 521 ada, 1 parsele isabet eden taşınmaza ilişkin olarak; Konut altı Ticaret Alanının Ticaret Alanı (T1) “Fırın Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP-1038,73 )  teklifinin, söz konusu taşınmazın “Ticaret Alanı (Fırın)”  olarak E: 0.60, Taks:0.30, Yençok: 2 Kat yapılaşma şartlarında, yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/250

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 1205 ada, 1, 2, 11, 12 ve 14 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1180 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar plan değişikliğine (Spor Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin “ Düğün Salonu Yapılamaz” plan notu eklendiği şekli değiştirilerek uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/251

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parsellerin birleştirilerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/252

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 995 ada, 7 ve 8 parsellere isabet eden Araç Muayene İstasyonu Alanı ile Akaryakıt LPG İstasyonu ve Ticaret Alanlarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Koyuncu Akaryakıt Oto Tic. A.Ş.’nin imar plan değişikliği tekliflerinin yeniden düzenlendiği şekli değiştirilerek uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/253

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1028 ada, 29 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanının, Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan Hüseyin SEMERCİ’nin imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/254

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 531 ada, 3, 4, 5, 6 ve 9 parseller, 585 ada, 1 parselde Toplu Konut İdaresi Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının (II. Etap TOKİ Konutları) görüşülmesi ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığının teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Emsal:1.05 Taks:0.25 Yençok: 4 Kat olarak “Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmadan uygulama yapılamaz” şeklinde plan notu ile birlikte düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  15.03.2018

         Sayı    :  2018/255

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Pınarbaşı ve Çetmi Mahalleleri sınırları içerisinde 9.90 ha. Alanda Toki tarafından uygulanması düşünülen ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesine uygun olarak hazırlanan Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, E:1.20 Taks:0.40 Y ençok: 6 Kat “5393 sayılı Belediye Kanunun 73 madde gereği ilan olan alanda TOKİ yapılması halinde 0.30 ilave emsal verilir” şeklinde plan notu ile birlikte düzeltildiği şekliyle uygun görülmüştür.

120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  15.03.2018

         Sayı    :  2018/256

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 19397 ada, 2 ve 3 parsellere isabet eden Besihane Alanının Spor Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bayram ÖZKURT’un imar plan değişikliği teklifinin ( PİN: NİP- 1091,159 ) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  15.03.2018

         Sayı    :  2018/257

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, mevcut imar planında Eğitim, Sağlık, Ticaret, İbadet Spor, Konut, Otopark, Sosyal Tesis, Kamu Hizmet Alanları ve Park Alanlarını içerisine alan bölgede faaliyet gösteren Maden Ocağının ruhsat sahasında olması nedeniyle açılan davada; Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilerek imar planları iptal edilmiştir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı değişikliği tekliflerinin, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün ve işletmecinin  talepleri  doğrultusunda  yeniden düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.03.2018

         Sayı    :  2018/258

Revizyon İmar plan  teklifi ile ilgili Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı teklifinin ( PİN: NİP- 31208) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/259

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve Çevresi ile ilgili imar plan revizyonları ( PİN: NİP-31212 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar  süre verilmesi uygun görülmüştür.

124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/260

İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23511 ada, 1 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Orçun EKESOY’un imar plan değişikliği teklifinin reddi uygun görülmüştür.

125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/261

             İmar  plan  tadilatı  teklifi ile  ilgili  yapılan  değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş  Mahallesi,  18416 ada, 1 parsele isabet eden Kervansaray Motel Alanının Küçük Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Musa ÖZGÜR’ün imar plan değişikliği teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan tescilli yapının koruma alanına isabet etmesi nedeniyle Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.03.2018

         Sayı    :  2018/262

            İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20211 ada, 3 parselin bir kısmının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak ayrılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli nazım  imar  plan  tadilatı  (PİN : NİP - 1093, 201) teklifinin, Plan değişikliğine konu parsellerin diğer maliklerinin muvafakatı olmaması ve muvafakat alınması halinde plan değişikliği teklifi değerlendirilebileceğinden reddi uygun görülmüştür.