09 Nisan 2018 Meclis Gündemi

1-    Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2017 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.
2-    2017 yılı Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,
3-    İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimine dair (Yazı İşl.ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi.
4-    Belediye Encümen Üyeleri seçimine dair (Yazı İşl.ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin +görüşülmesi.
5-    Büyükşehir Belediye Meclisi çalışma takviminin belirlenmesine dair (Yazı İşl.ve Kararlar D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
6-    Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesine dair (Fen İşleri Dairesi Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
7-    Kadınhanı İlçesi, Karakaya mahallesindeki gayrimenkulün otogar alanı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
8-    Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık imar programına ek program yapılması ile ilgili 07.03.2018 tarih ve 27 nolu meclis kararının görüşülmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
9-    Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 5393 sayılı kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince satışına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
10-    Meslek Edindirme Kurslarında görev yapan usta öğreticilerimizin belediyemiz toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için el kart verilmesine dair (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
11-    Türkiye Maarif Vakfı ile Belediyemiz arasında işbirliği protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler Dairesi Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,
12-    Belediyemiz ile Türk İşbirliği ve Koord. Ajansı Bşk.lığı, Türkiye Belediyeler Birliği, KOSKİ Genel Müdürlüğü, Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Dış İlişkiler Dairesi Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,
13-    Milletlerarası Müzeler Konseyine (ICOM) üye olunmasına dair (Dış İlişkiler Dairesi Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,
14-    Beyşehir’e Katlı Otopark ve Kapalı Pazar yeri yapmak üzere Belediyemiz ile Beyşehir Belediyesi arasında ortak hizmet protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol Dairesi Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,            
15-    Belediyemizin düzenlediği ilçe programlarının organizasyonunda kullanılmak üzere 1 adet minibüs alınmasına dair (Kırsal Hizmetler ve Koor. D.Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,
16-    Mülkiyeti Belediyemize ait “Beyşehir Tarihi Konağı Rekonstrüksiyon Uygulama Projesi” için Mevlana Kalkınma Ajansından mali yardım talep edilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
17-    İl Mülki sınırlarında bulunan bazı ilçelerdeki ulaşım hatlarının 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilmesine dair (Ulaşım Planlama ve Raylı Sis. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                
18-    Beyşehir, Ilgın ve Doğanhisar İlçelerindeki Sulama Kooperatifi ve Muhtarlıklarla  Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler Dairesi Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,
19-    Akşehir Belediyesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden  ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler Dairesi Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,
20-    Altınekin Belediyesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden  ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler Dairesi Bşk.ait) teklifin görüşülmesi,
21-    Akşehir İlçesi, Yazla Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
22-    Akşehir İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
23-    Akşehir İlçesi, Selçuk Mahallesi, 1421 ada, 1 parselin batısındaki 7 metrelik yol üst ölçekli imar planına uygun olarak Park Alanı olarak düzenlenmesi ve bu alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
24-    Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 437 ada, 1, 31, 32, 33 ve 35 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 734 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı) imar plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
25-    Beyşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan Müftü ve Bahçelievler Mahallerinde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
26-    Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesinde Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, 712 ada, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 parseller isabet eden Konut Alanlarında yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                
27-    Ereğli İlçesi, Belkaya Mahallesi, 102, 223, 233 ve 234 imar adaları arasında kalan imar yollarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
28-    Halkapınar İlçesi, Delimahmutlu Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 792 sayılı kararı ile onaylanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Hidroelektrik Santral Tesis Alanı) 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
29-    Karapınar İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan Adalet ve Cumhuriyet Mahallelerinde İlave ve Revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
30-    Karapınar İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 990 sayılı kararı ile onaylanan Güney Karapınar İlave ve Revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
31-    Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21854 ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
32-    Meram İlçesi,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1054 sayılı kararı ile onaylanan Dr. Ahmet Özcan Caddesinin güneyinde kalan Çeçenistan Caddesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi, Karaman Caddesi, Antalya Çevreyolu ve Devlet Demir Yolları ile çevrili alanda (kentsel dönüşüm uygulaması yapılan riskli alanlar hariç) yapılan Master plan revizyon uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
33-    Meram İlçesi,  Küçük Kovanağzı Mahallesi, 37532 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
34-    Meram İlçesi,  Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Harmancık Mahallesi, 37419 ada, 1 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli onaylı Nazım İmar Plan değişikliğine (Ticaret Alanı-Düğün Salonu) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
35-    Meram İlçesi,  Necip Fazıl Mahallesi, 2033 ada, 80 ve 81 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
36-    Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
37-    Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18645 ada, 1 parsel ve 15832 ada, 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
38-    Selçuklu İlçesi, Tapunun Hacıkaymak Mahallesi, 28834 ada, 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
39-    Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 43065 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
40-    Seydişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
41-    Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesi, 178 ada, 51 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
42-    (Büyükşehir Belediyesi) Konya İl bütününde, imar planlarında uygulamak üzere “Teknik altyapı tesislerine (Trafo, Regülatör vb.) ait her türlü imar uygulaması ile tapu tescil işlemleri, Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) uygun görüşü alınmadan yapılamaz” şeklinde plan notu ilave edilmesi hususunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
43-    (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçe Merkezinde genişletilen Kentsel Sit Alanı içerisinde Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2017 tarih ve 53 sayılı meclis kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
44-    (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Çakıllar Mahallesi, 173 ada, 125, 126, 127, 145, 146, 147, 148, 149 parseller, 194 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
45-    (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Reis Mahallesi, 154 ada, 39 ve 40 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
46-    (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Kale Mahallesi, 576 ada, 1 parsel, 577 ada, 1 parsel, 578 ada, 1 parsel, 580 ada, 1 parsel, 581 ada, 1 parsel, 584 ada, 1 parsel 585 ada, 1 parsel, 586 ada, 1 parsellere isabet eden alanda Toplu Konut Alanı (TOKİ) düzenleme yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
47-    (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi,  Üstünler Mahallesi, 14476 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  
48-    (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Küçük Avşar Mahallesi, 128 ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
49-    (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 165 ada, 3 parsel, ile 166 ada, 4 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
50-    (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli ilçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2017 tarih ve 737 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
51-    (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Karşıyaka Mahallesinde, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan, eski Otogar Alanı ve çevresi ile yeni Otogar Alanı ve çevresi ve Yeşilöz Mahallesinde, Sanayi Alanında imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
52-    (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Türkmencamili Mahallesi, 630 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
53-    (Büyükşehir Belediyesi) Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 124 ada, 39 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanında (Kent Konağı) imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
54-    (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Sivritepe mevkisindeki (Konya girişi tarafında) taş ocaklarının, ilçenin turizm gelişimini olumsuz yönde etkilediği belirtilerek, başka yere taşınmasına ilişkin taleplerin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
55-    (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 324 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,            
56-    (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesinide içerisine alan Büyükşehir Belediyesinin 13.10.2017 tarih ve 990 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                    
57-    (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 5106 ada, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve 5107 ada, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 35, 37 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
58-    (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 25985 ada, 18 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
59-    (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 869, 877, 884, 888, 889 parseller, 32881 ada, 1 parsel, 32882 ada, 1 parsel, 32936 ada, 1 parsel, 32937 ada, 1 parsel, 32938 ada, 1 parsel, 32939 ada, 1 parsel, 32940 ada, 1 parsel, 32941 ada, 1 parsellere isabet eden alanda, Yeni Küçük (Motorlu) Sanayi Alanı düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
60-    (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1997 ada, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 parseller, 5200 ada, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 parseller, 25205 ada, 4 parsel, 25212 ada, 1 parsellere isabet eden alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
61-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaylapınar Uhut Mahallesi, 27665 ada, 30, 41 ve 42 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
62-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4571 ada, 183 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
63-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Süleymanşah Mahallesinde, Fatih Caddesi ile Beyşehir Caddesi kesişiminde yapılan altgeçit düzenlemesi ile ilgili,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 185 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
64-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, I. ve III. derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
65-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesinde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalan alan genelinde Büyükşehir Belediyesinin 20.11.2017 tarih ve 1190 sayılı meclis kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesi dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
66-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Selam ve Yorgancı Mahalleleri sınırları içerisinde Meram Sondurak diye anılan alan ve çevresinde imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
67-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesinde, Hadim İlçesi Dedemli Mahallesine iskan alanı üretme amaçlı olarak DSİ IV. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 3. Belge Müdürlüğü protokolleri doğrultusunda imar plan revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
68-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Pirebi Mahallesi, 4530 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
69-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 27593 ada, 17 parsele isabet eden Rekreasyon Alanında (Veledrom batısı) imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
70-    (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dere Aşıklar Mahallesi, Rekreasyon Alanına isabet eden, 40055 adanın birkısmında Kamu Hizmet Alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
71-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 15864 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
72-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sancak Mahallesi, 16568 ada, 5, 7 parseller, 20842 ada, 1 parsel, 20843 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
73-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18487 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,            
74-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Özalan Mahallesi, 20222 ada, 8 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
75-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tatköy Mahallesi, 280 ada, 1 parselin doğusundaki tescil harici alanının ibadet alanı olarak ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
76-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Selçuk, Kılınçarslan, Hacıkaymak ve Şeker Mahallelerinde, artan donatı alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 adet alanda donatı alanlarının artırılarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
77-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15542 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
78-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sızma Fevziçakmak Mahallesi, 214 ada, 28, 29 ve 30 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
79-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesinde Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 207 sayılı kararı ile onaylanan; Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 nolu parsele (yeni 43108 ada,1 parsel)  isabet eden Hobi Bahçesi alanı ve çevresinde yapılan imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
80-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29877 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
81-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Mahallesi, 1350 parselin İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
82-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16102 ada, 6, 7, 8 ve 9 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
83-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Bosna Hersek Mahallesi, 16008 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
84-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Esenler Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonunun görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
85-    (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Malazgirt Mahallesinde, Muhtarlık yeri düzenlemesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
86-    (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi, 497 ve 416 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
87-    (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Alaylar 2 Mahallesi, 112 ada, 11 parsel ve 657 ada, 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
88-    (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 1263 adanın kuzeyindeki Park Alanı ve güneyindeki Otopark Alanında imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
89-    (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Başkaraören Mahallesi, 181 ada, 1, 2 ve 3 parseller, 182 ada, 1, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
90-    (Büyükşehir Belediyesi) Taşkent ilçe Merkezi Kentsel Sit Alanı içerisinde Büyükşehir Belediyesinin 13.01.2017 tarih ve 78 sayılı meclis kararı ile onaylanan koruma amaçlı imar planlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,            
91-    Çumra İlçesi, Karkın Mahallesinde, Park Alanına isabet eden, 412 ada, 1 parselde bulunan Trafo yeri ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  
92-    Ereğli İlçe sınırları içerisinde 4 adet trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
93-    Ereğli İlçesi, Orhangazi Mahallesi sınırları içerisinde 1864 adanın güneyinde kalan Park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
94-    Ereğli İlçesi,  Şinasi Mahallesi, 1998 adanın doğusunda kalan Park alanında trafo alanı yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
95-    Karatay İlçe sınırları içerisinde 26 adet trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
96-    Karatay İlçe sınırları içerisinde 26 adet trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
97-    Meram İlçe sınırları içerisinde 42 adet trafo yeri belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
98-    Meram İlçesi,  Kaşınhanı Yeni Mahallesinde, 39160 adanın doğusundaki Park Alanında trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
99-    Meram İlçesi, 3. derece doğal sit alanı içinde kalan muhtelif yerlerde 7 adet trafo yeri ile ilgili uygulama imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
100-    Meram İlçesi, Telafer Mahallesinde, Farabi Caddesi ile Kutsal Caddesi kesişiminin doğusundaki Park Alanı içerisine regülatör alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
101-    Selçuklu İlçesi, Tapunun Kayacık Mahallesi, 29021 ada, 4 parselin Sanayi- Ticaret-Teşhir Alanı olan imarında, trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
102-    Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi sınırlarında bulunan alana 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
103-    Selçuklu İlçesinde, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 20.12.2017 tarih ve 54031 sayılı yazısına istinaden, muhtelif yerlerde 19 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
104-    Selçuklu İlçesi, Feritpaşa Mahallesi sınırlarında bulunan alana 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
105-    Selçuklu İlçesinde muhtelif yerlerinde 10 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
106-    Selçuklu İlçesinde, muhtelif yerlerinde 3 adet regülatör alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
107-    Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahallesi, 195 ada, 2 parselde ve 210 ada, 75 parselde trafo yerleri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
108-    (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Karabulak Mahallesi, 1074, 1075, 1076, 1198 ve 1532 parsellerin Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) olarak düzenlenmesi ile ilgili imar planı teklifinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,