12.02.2018 Komisyon Raporu 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.02.2018

     Sayı              :  2018/16

5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesine istinaden Konya Muhtarlar Dernekleri ile ortak hizmet protokolü gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.02.2018

    Sayı   :  2018/17

   ‘Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarından indirimli seyahat ücreti ile yararlanan, Kur’an Kursu öğrencisi ve kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerine; kişiselleştirilmiş Elkart verilmesi ve güncellenmesi işlemlerinin evraksız, hızlı ve daha güncel veriye dayalı olarak yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamdaki öğrenci ve öğretmenlere ait bilgilerin alınabileceği, dijital veri paylaşım yapısının kullanılabilmesine yönelik; belediyemiz ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.02.2018

    Sayı   :  2018/18

   ‘Belediyemize ait toplu ulaşım araçlarından indirimli seyahat ücreti ile yararlanan ve YURTKUR (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu) Konya yurtlarında barınmakta olan öğrencilere; kişiselleştirilmiş Elkart verilmesi ve güncellenmesi işlemlerinin evraksız, hızlı ve daha güncel veriye dayalı yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamdaki öğrencilere ait bilgilerin alınabileceği, dijital veri paylaşım yapısının kullanılabilmesine yönelik; belediyemiz ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu arasında protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  16.02.2018

    Sayı   :  2018/19

    Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan Tuzlukçu Fidanlığı içerisindeki elma bahçesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yürütmek üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.02.2018

    Sayı   :  2018/20

    Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Konya Şehir Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 50.000,00-TL (Ellibintürklirası) olan sermayesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi i bendi gereğince 1.000.000,00-TL (Birmilyontürklirası)‘ye artırılması uygun görülmüştür.

6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.02.2018

    Sayı  :  2018/21

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan "Şehir 2023" projesi kapsamında Konya'dan bir alan belirlenerek projeye dahil edilmesi ve bu kapsamdaki tüm işlerin yürütülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.02.2018

    Sayı   :  2018/22

    Derebucak İlçesi, Kenankuyu Mahallesi, 217 ada, 1 nolu parseldeki Belediyemize ait 1/2 hissenin mülkiyet hakkının, yeni itfaiye merkezi faaliyete geçinceye kadar Belediyemizce kullanılmaya devam edilmesi şartı ile, Derebucak Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi kapsamında devri uygun görülmüştür.

8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.02.2018

    Sayı   :  2018/23

    Karatay İlçesi, Topraklık Caddesinde bulunan ekli listede (eski) ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkuller üzerindeki bina ve müştemilatların, imar yoluna ve park alanına isabet etmesi sebebiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince kamulaştırılması uygun görülmüştür.

9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

    Tarih :  14.02.2018

    Sayı   :  2018/24

                “Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı arasında ortak hizmet protokolü yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi” uygun görülmüştür.

10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

       Sayı   :  2018/25

       Büyükşehir Belediyemiz ile Konya Bağımlılıkla Mücadele Derneği arasında protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına arz olunur.” denilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu; Belediye Meclisinin 16.02.2018 günlü birleşiminde okunarak, müzakereye açılmış ve söz konusu raporun kabulüne işaretle yapılan oylaması sonucu oybirliğiyle karar verilmiştir.

11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

       Sayı   :  2018/26

       Söz konusu ziyaretin yapılması hususunda yurt dışı görevlendirme yazıları için Başkanlık Makamının yetkilendirilmesi, ziyaret kapsamındaki tüm giderlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması uygun görülmüştür.

12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

       Sayı   :  2018/27

                   Büyükşehir Belediyemiz ile Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma Vakfı (SADAV) arasında protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

       Sayı   :  2018/28

       Emiray Çizgi Dizisi'nin lisans haklarının Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi uygun görülmüştür.

14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

       Sayı   :  2018/29

       Sarayönü İlçe Belediyesinin 2018 Yılı Gelir Bütçesinin 04.4.1.01 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerine 1.200.000,00 TL karşılığında; 2018 Yılı Gider Bütçesinin Fen İşleri Müdürlüğünün 06.1.4.01 Kara Taşıt Alımları tertibine 1.000.000,00 TL ve 06.1.5.30 Hareketli İş Makinaları Alımları tertibine 200.000,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.

15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

       Tarih :  16.02.2018

       Sayı   :  2018/30

                  4646 sayılı Doğal Gaz  Piyasası Kanununun 4’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g ) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 70 inci maddesi uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen dağıtım lisansı kapsamında Konya il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş’nin dağıtım bölgesine Bozkır Belediyesi’nin dahil edilmesi halinde belirtilen maddeler uygun görüşmüştür.      

 16- Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

       Sayı   :  2018/1

       Evsel ve endüstriyel katı atıklardan ham ve mamul madde üretim tesisleri hakkında 5216 sayılı yasanın Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin (i) bendi kapsamında belirtilen şekilde düzenleyici kural getirilmesi uygun görülmüştür.

17- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

       Sayı   :  2018/2

       2010 yılında Mülga Konya İl Özel İdaresince Beyşehir İlçesi Adaköy Mahallesine yapılmış olan sulama tesisinin Derebucak İlçesi Anamas Sulama Birliği Başkanlığına devri ile ilgili olarak adı geçen Birlik Başkanlığı ile Belediyemiz arasında  protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

18- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

       Sayı   :  2018/3

       "Hayatla  Bağımızı  Kuruyoruz  Projesi"  kapsamında Seydişehir T Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz  Kurumu  Müdürlüğüne  talepleri  doğrultusunda  gerekli  desteğin sağlanabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden  Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Selçuk Üniversitesi (Ziraat Fakültesi) ve Belediyemiz arasında ortak projeler yapılabilmesi amacıyla protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

19- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

       Sayı   :  2018/4

       DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilerek işletmeye açılmış olan Ereğli İlçesi Çayhan Göleti Sulama Tesisinin modern sulama yöntemlerinin uygulanabileceği borulu şebekeye dönüştürülmesi, tamamında veya bir kısmında şebekenin projesine uygun olarak yenilenmesinin gerçekleştirilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü, Çayhan Kasabası Sulama Kooperatifi ve Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

       Sayı   :  2018/63

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Kandil Mahallesi, 103 ada, 22 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanının çevresinden geçen 7 metrelik yolun 10 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde  ( PİN : UİP - 29343,1 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  değiştirilerek uygun görülmüştür.

21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

       Sayı   :  2018/64

                  İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 199 ada, 49 parsele isabet eden Konut Alanının; Yapılaşma Şartlarının belirlenerek, İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP-7589,48) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

       Sayı   :  2018/65

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11241 ve 9770 parsellere isabet eden “Patlayıcı Madde Depo Alanı” mevzi imar planı, plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

       Sayı   :  2018/66

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, konut alanına isabet eden Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 132 ada, 23, 29 ve 30 parseller ve çevresinde Pazar, otopark ve yol düzenlemelerinin yapıldığı imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

       Sayı   :  2018/67

                   İmar planı revizyonu teklifi  ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

       Sayı   :  2018/68                                                                                                                                             

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 15 nolu parselin mevcut uygulama imarı; Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonu ve Tesisleri olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin 02.12.2016 tarih ve 1211 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan,  Depolama Alanı olarak planlanan alanda E: 0.30, Taks: 0.30, Yençok: 12.50 m olarak yapılaşma koşullarının belirlenmesi, “Depolama alanında paketleme tesisi yapılabilir” plan notunun eklenmesi ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak planlanan alana E: 0.10, Taks: 0.10, Yençok: 7.50 m yapılaşma koşullarının belirlenmesi ve Park Alanının planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde ( PİN: UİP- 1690, 308 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/69

                  İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Telafer Mahallesi, 23359 ada, 7 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1169 sayılı kararı ile onaylanan (Ticaret Alanı) 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde ( PİN: UİP- 615,236 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/70

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Sahibiata Mahallesi, 16715 ada, 2 no.lu parsel ile 1 no.lu parsel arasındaki ifraz hattının yeniden düzenlenmesi, yapılaşma şartları, yapı yaklaşma mesafeleri ve plan notu ile birlikte hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: UİP- 615,208 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/71

                  İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 22674 ada, 20 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1171 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar plan değişikliğine (Ticaret Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde ( PİN: UİP- 615,211 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/72

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Fahrunnisa Mahallesi, 3956 ada, 95 nolu parseldeki mevcut ruhsatlı yapının münferit (M) yapılaşma konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: UİP- 615,212 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/73

                  İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu bulunan Selçuklu İlçesi,  Tapunun Dumlupınar Mahallesi, 42633 ada 1 parselde yer alan Sosyal Tesis Alanında plan notunun “Zemin katta 150 m² ticaret yapılabilir.” şeklinde yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi ( PİN: UİP- 311,329 ) “Emsal alanının %34’ü kadarı ticaret olarak kullanılabilir.” olarak plan notunun düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/74

                  İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi,  Tapunun Yazır Mahallesi, 20560 ada, 11 parselde yer alan Ticaret Alanının yapılaşma koşullarının E:0.80, TAKS:0.40, Yençok:2 Kat olarak çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: UİP- 311,371 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/75

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşagıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 19 parselde yer alan Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının E:0.60, TAKS:0.60, Yençok:25.00 m. olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: UİP- 311,373 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/76

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 23.11.2017 tarih ve 80298518/60 sayılı yazısına istinaden, tapunun Hocacihan Mahallesi, 42481 ada 1 parsel ve çevresinin Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2017 tarih ve 746 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım plan değişikliğine uygun olarak Hastane Alanının E:1.30, TAKS:0.35, Yençok:5 Kat yapılaşma şartları, çekme mesafeleri, plan notları ve çevresiyle birlikte  yeniden  düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde

(PİN: UİP- 311,363 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/77

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 13789 ada, 27 ve 28 parsellere isabet eden Ticaret Alanının yapılaşma kararlarının ve plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: UİP- 311,379 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarını ve plan notlarının düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/78

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun Diklitaş Mahallesi, 15682 ada, 1 parsele isabet eden Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: UİP- 311,380 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

                    Sayı   :  2018/79

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 1205 ada, 1, 2, 11, 12 ve 14 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1180 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar plan değişikliğine (Spor Alanı) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/80

       Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yunak İlçe merkezi İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup değiştirilerek uygun görülmüş ve muhtelif yerlerde 1/5.000 ölçekli Yunak İlçesi Nazım İmar Planında da değişiklik yapılmasına uygun görülmüştür.

38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/81

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına (eski Selçuklu Belediyesi çevresi ) askı süresinde yapılan itirazın reddine ilişkin kararın görüşülmesi teklifinde, Selçuklu Belediye Meclisi’nin itirazın reddine ilişkin 12.02.2018 tarih ve 639 sayılı kararı uygun görülmüştür.

39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

                    Sayı   :  2018/82

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 995 ada, 7 ve 8 parsellere isabet eden Araç Muayene İstasyonu Alanı ile Akaryakıt LPG İstasyonu ve Ticaret Alanlarının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Koyuncu Akaryakıt Oto Tic. A.Ş.’nin imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/83

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1028 ada, 29 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanının, Ticaret Alanı ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan Hüseyin SEMERCİ’nin imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/84

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 137 parselin Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye) düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/85

       İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Cihanbeyli İlçesi, Taşpınar Aydınlık Mahallesi, 151 ada, 11 parselin Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hacı TÖMEK’ in 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

                    Sayı   :  2018/86

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 8 parselin bir kısmında; Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı yapılması ile ilgili Ereğli Belediye Başkanlığının nazım imar ve uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

                    Sayı   :  2018/87

       İmar plan değişikliği teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Yukarı Göndelen Mahallesinde, Kırsal Yerleşim Alanı sınırının düzenlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/88

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Hadim İlçesi, Taşpınar Mahallesi, 531 ada, 3, 4, 5, 6 ve 9 parseller, 585 ada, 1 parselde Toplu Konut İdaresi Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının (II. Etap TOKİ Konutları) görüşülmesi ile ilgili Hadim Belediye Başkanlığının teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/89

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 662 ada, 4 parselin “Lise” olarak düzenlendiği, adakenarı hattının mülkiyete çekildiği, yapılaşma şartlarının ve çekme mesafelerinin değiştirildiği Ilgın Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/90

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 214 ada, 1 parsele isabet eden İlkokul Alanında adakenarı hattının mülkiyete çekildiği, yapılaşma şartlarının ve çekme mesafelerinin değiştirildiği Ilgın Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/91

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kadınhanı İlçesi, Turgutlu Mahallesi, 253 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadınhanı Huzur Derneği’nin imar plan değişikliği teklifinin reddi uygun görülmüştür.

49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/92

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 yılı ikili eğitime geçiş amacı ile hazırlanan eylem planına göre ihtiyaç duyulan, Karatay, Meram ve Selçuklu sınırları içerisinde bulunan muhtelif mahallelerdeki taşınmazlarda,  Eğitim Alanlarının 4 katı geçmemek ve yapı yaklaşma mesafelerinin zorunlu hallerde 5 metreden aşağıya olmaması kaydıyla, yapılacak projelere göre okul yapılarının gerektiği Taks ve İnşaat Yoğunluğu (Emsal) kararlarını içeren yapılaşma şartlarının plan notları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikleri tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

                    Sayı   :  2018/93

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karapınar İlçesi, Pınarbaşı ve Çetmi Mahalleleri sınırları içerisinde 9.90 ha. Alanda Toki tarafından uygulanması düşünülen ve Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesine uygun olarak hazırlanan Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/94

                   İmar plan tadilatı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi 31553 ada, 1 parsel ve 31554 ada, 1 parsellere isabet eden Dini Tesis ve Çocuk Bahçesi Alanının; ekli vaziyet planında belirtilen kütlenin uygulama imar planına işlenerek  yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın nazım imar planı ve uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 1091,158 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/95

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 19397 ada, 2 ve 3 parsellere isabet eden Besihane Alanının Spor Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bayram ÖZKURT’un imar plan değişikliği teklifinin ( PİN: NİP- 1091,159 ) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. süre verilmesi uygun görülmüştür.

53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/96

                   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 664 Sayılı İlke Kararında  “Koruma alanı belirlenmemiş sit alanı dışındaki tescilli parsellerde, bu parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine, bu alanlarda gelecekte yapılacak uygulamalarda  aksaklıklara neden olunmaması için

Koruma Kurulundan karar alınmadan herhangi bir uygulama yapılamayacağına” ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 25225848-42.720/689 sayılı yazısında “…KAİP ve Revizyonu, Tescilli Taşınmaz ve Koruma Alanlarında yapılacak imar planı ve değişiklikleri için Müdürlüğe Yapılacak başvurularda meclis kararı istenir.” denilmektedir. Bu sebeple koruma alanı sınırları içinde kalan plan değişikliği teklifi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün uygun görüşü alındıktan sonra ilan edilmek üzere askıya çıkacaktır.                              

        İmar plan tadilatı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32732 ada, 4 ve 5 parsellere isabet eden; Konut ve İbadet Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Salim ORUÇ ve hissedarlarının 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinde; ( PİN: NİP- 1091,160 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/97

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 585, 901, 902 ve 903 parsellere isabet eden Belediye Hizmet Alanının (Kamyon Garajı ve Otopark Alanı olarak)  yeniden düzenlendiği, ayrıca Fevzi Çakmak Mahallesi 26312 ada 11 parsel numaralı taşınmaza isabet eden alanın “Sanayi Alanı” olarak çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ve Bilim Merkezi alanı çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/98

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile Emirgazi Mahallesi, 25694 ada, 4 ve 25697 ada, 9 parsellere isabet eden Konut Alanlarında; BHA Alanı ve Park Alanı ayrılarak, yeniden düzenlenmesi ile ilgili S.S. Emniyet K.Y.K.’ in Nazım İmar Plan değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 1091,161 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/99

 

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24620 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller, 24621 ada, 1 parsel, 24622 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Sanayi Alanlarının yeniden düzenlenmesi ve İbadet Alanı ayrılması ile ilgili Zentar Tarım Ürünleri San. Tic AŞ’ nin nazım imar plan ve uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 1091,162 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/100

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahalleri sınırları içerisinde kentsel ve sosyal altyapı alanlarının artırılarak taşıt ve yaya yolları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığı’nın nazım ve uygulama imar planı değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 1091,163 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/101

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi 19828 ada, 19 parsel ile ilgili; Konut Alanının; BHA Alanı (Gençlik Merkezi) olarak nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinde ( PİN: NİP- 1091,164 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.      

59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/102

       İmar planı itirazı ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Fetih ve Doğuş Mahalleleri sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1276 sayılı kararı ile onaylanan (Karatay Mahrukatçılar) Nazım İmar Planı Revizyonlarına itirazın görüşülmesi teklifinin reddi uygun görülmüştür.

60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/103

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32497 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının İl Seçim Kurulu Başkanlığı’ nın 07.02.2018 tarih ve 48529 sayılı yazısı ile Resmi Kurum Alanı olarak çevresiyle birlikte düzenlendiği 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 1091,166 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.  

61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/104

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 70 ada, 30 ve 146 parsellerin Sanayi Alanı (Hazır Beton Tesisi) olarak düzenlenmesi ile ilgili Konal İnş. San. Ltd. Şti.’nin nazım imar planı ve uygulama imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/105

      İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23032 ada, 7 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ayşe GÜRBÜZ’ün Nazım imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 1092,130 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, görülmüştür.

63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/106

                   Planlama Alanı 3. Derece Doğal Sit sınırları içerisinde yer aldığından 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne) gönderilmesi gerekmektedir                                                    

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17710 ada, 6 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Raziye BATTAL ve hissedarlarının imar plan değişikliği teklifleri ( PİN: NİP- 1092,131 ) prensipte uygun görülmüş olup; Konya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun görüşü alındıktan sonra konunun değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/107

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Mamuriye Mahallesi, 982 ada, 325 parsele isabet eden Sportif Tesisleri Alanı (Eski Stadyum Yeri) ve çevresinin Belediye Hizmet Alanı (Büyükşehir Belediyesince Özel Olarak Projelendirilecektir.) olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Nazım imar planı ve Uygulama imar planı değişikliklerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/108

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Çayırbağı Mahallesi, 107 ada, 91 parselde Eğitim Tesis Alanı’nın yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/109

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, 715-04 KGM yol kontrol kesim numaralı Konya-Karaman Devlet Yolu güzergâhı Kaşınhanı Alt geçit ve bağlantı yolu ve emniyet sahasının Kamulaştırma sınırı kapsamında düzenlenmesi ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünün imar planı değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 31206 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/110

                   İmar planı itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Konya 1.İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına askı süresi içinde  yapılan itirazın görüşülmesinde, yapılan itirazlardan;

                  Saadet Mahallesi 21282 ada, 16 parselin münferit kalma talebi, Dr.Ziya Barlas Mahallesi, 3955 ada, 3 parselde bulunan park alanına yapılan itiraz ve Meram Belediyesinin askı süreci içerisinde talep ettiği 1/5000 ve 1/1000 ölçekli değişiklikler ve itirazlar Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

                  Ayrıca yapılan diğer itirazların tamamının reddi uygun görülmüştür.-

68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/111

                  İmar planı itirazları ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi,  Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalle sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1053 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonlarına itirazın görüşülmesi teklifi ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun kısmen reddi uygun görülmüştür.

69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/112

                    İmar planı itirazları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kentsel Dönüşüm Master Planının (Ahmet Özcan Caddesinin güneyi) yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1054 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonuna itirazın görüşülmesi teklifi ekli evraklarda uygun görüldüğü şekliyle kısmen uygun kısmen reddi uygun görülmüştür.

70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/113

       Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün hazırlamış olduğu inceleme raporu ve UKOME görüşleri incelendi. İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 37419 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Diltaş Dil Öğretim Eğitim Tic. A.Ş’ nin Nazım imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 1092,132 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/114

                  İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Şükran Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1190 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğine yapılan itirazın; 6306 sayılı Afet Riski altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliği kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen bölgede yer almasından ve Riskli Alan içerisinde yer alan tüm parsellerin aynı mevzuat kapsamında aynı uygulama koşullarına sahip olmasından dolayı, “reddi” uygun görülmüştür.

72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/115

       İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Kilistra (Gökyurt) Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 396 sayılı kararı ile  onaylanan,  I.  Derece  Arkeolojik  Sit  Alanı  ve  Kentsel + III.  Derece  Arkeolojik Sit Alanı içerisinde askı süreci içerisinde planlara itiraz gelmediği görülmüş olup, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarının yeniden düzenlenmesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/116

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 21514 ada, 9 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Meram İlçe Müftülüğü ’nün imar plan değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 1092,133 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/117

                   Revizyon İmar plan  teklifi ile ilgili Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planı ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı teklifinin ( PİN: NİP- 31208) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/118

                   İmar planına askı sürecinde yapılan itirazlarla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1206 sayılı kararı ile onaylanan Sarayönü İlçesi, Karatepe mahallesi, 148 ada, 2 nolu parseldeki Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) imar planına askı sürecinde yapılan itirazların reddi uygun görülmüştür.

76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/119

                 İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu ve Meram İlçeleri, İhsaniye, Ferhuniye ve Abdülaziz Mahalleleri sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1532 sayılı kararı ile onaylanan “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı İnce Minare ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı”na yapılan itirazların; Konya Tarihi Kent Merkezi Ana Planlama kararları ve Koruma- Kullanma Dengesi  kapsamında reddi uygun görülmüştür.

77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/120

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 65 parsele isabet eden Sanayi Alanının Ticaret Alanı olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili Sürücü Gıda Sanayi A.Ş.’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 1093,207 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/121

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19864 ada, 2 parsel ve 19857 ada, 4 parsellere isabet eden Konut ve İbadet Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği tekliflerinde ( PİN: NİP- 1093,208 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/122

       İmar planları teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesi, 277 ada, 7 parsel ve Yükselen Mahallesi, 788 parsele isabet eden Orman ve Mera Alanlarının bir kısmında Spor Alanı ayrılması ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/25000,1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tekliflerinde ( PİN: NİP- 31210 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/123

       İmar planı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 42837 ada, 1 parsele isabet eden Ağaçlandırılacak Alanının Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/25000,1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ( PİN: NİP- 1093,209 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca jeolojik açıdan yapılaşmanın mümkün olmaması nedeniyle açık otopark kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği şekliyle  uygun görülmüştür.

81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/124

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43065 ada, 1 parselin Özel Eğitim Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Yılmaz ERDOĞAN’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 1093,210) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/125

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesi, 2440 ada, 40 parselin Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Merkez) olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/126

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 24038 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret ( M1 Konya A.V.M.) Alanı ve çevresi ile ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/127

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, Albayrak Caddesi ile Zerdali Sokağın kesiştiği alanda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nın 12.01.2018 tarih ve 231 sayılı yazısı doğrultusunda refüj açıklığının kapatılmasına yönelik hazırlanan imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/128

       İmar plan teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Ferhuniye ve Feritpaşa Mahallelerinde III.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu ve nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve uygulama imar planı değişikliği yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/129

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonları ( PİN: NİP-31212 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/130

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 42394 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve çevresi ile ilgili hazırlanan  nazım  ve uygulama imar plan değişikliği teklifleri ( PİN: NİP- 1093,214 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/131

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23511 ada, 1 parsele isabet eden Akaryakıt İstasyonu Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Orçun EKESOY’un imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/132

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, 28975 ada, 6 ve 7 parsellerde Dini ve Sosyal Tesis Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Elmas Kuran Kursu Yap. ve Yaşt. Derneği’nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 1093,213) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/133

       İmar  plan  tadilatı  teklifi  ile  ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş  Mahallesi,  18416 ada, 1 parsele isabet eden Kervansaray Motel Alanının Küçük Sanayi Alanı  olarak  düzenlenmesi ile ilgili Musa ÖZGÜR’ün imar plan değişikliği teklifinde ‘Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup Komisyonumuzca prensipte uygun görülmüştür. Ancak söz konusu plan tadilatının yapıldığı alan tescilli yapının koruma alanına isabet etmesi nedeniyle Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü doğrultusunda tekrar değerlendirileceğinden Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/134

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 468 parselin bir kısmının Özel Sosyal Tesis Alanı, bir kısmının ise İbadet Alanı ayrılarak düzenlenmesi ile ilgili Mustafa POYRAZ’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği teklifinde ( PİN: NİP- 1093,212 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/135

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin yazılarına istinaden,  muhtelif yerlerinde 25 adet Trafo alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 1724,11 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla değiştirilerek uygun görülmüştür.

93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/136

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin 18.12.2017 tarih ve 53510 sayılı yazısına istinaden,  Meram İlçesi,  Küçük Kovanağzı Mahallesi, 37574 no.lu adada Park alanı içinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 615,209 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/137

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin 20.12.2017 tarih ve 54031 sayılı yazısı ile Selçuklu İlçesi muhtelif yerlerinde 145 adet trafo alanı ayrılması taleplerinden, muhtelif yerlerdeki 11 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde ( PİN: UİP- 311,375 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin ilgili yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyle uygun görülmüştür.

95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  14.02.2018

                    Sayı   :  2018/138

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin 27.11.2017 tarih ve 50523 sayılı yazısına istinaden, tapunun 10 Mahalle, 469 ada 355 parselin doğusunda 1 adet trafo alanı ayrılmasına ilişkin imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311,374 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  15.02.2018

                    Sayı   :  2018/139

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde muhtelif bölgelerdeki köprülü kavşak ve çevresinin“Altyapı Yatırımları  Genel  Müdürlüğü’nün  görüşüne  göre  uygulama yapılacaktır.” plan notu ile birlikte düzenlenmesi  ile  ilgili  Yapı  Kontrol  Daire  Başkanlığı ’nın  imar planı değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP- 31215 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Galericiler Kavşağı’nın Uluyayla Caddesi ile bağlantı yolu düzenlenmesinin ise bölgede hazırlanacak yeni projelerde dikkate alınması uygun görülmüştür.

97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

                    Sayı   :  2018/140

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Derebucak İlçesinde, Pınarbaşı ve Çamlık Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesi ( PİN: NİP- 31216 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

                    Sayı   :  2018/141

       İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan, Hamidiye ve Dalyan mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

       Tarih :  13.02.2018

                    Sayı   :  2018/142

       İmar planı revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanan, Yeni Mahallesini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  13.02.2018

                     Sayı   :  2018/143

                   İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 521 ada, 1 parsele isabet eden taşınmaza ilişkin olarak; Konut altı Ticaret Alanının Ticaret Alanı (T1) “Fırın Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  13.02.2018

                     Sayı   :  2018/144

                    İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi 690 ada, 2,23 parseller ve 3459 ada 2,4 parsellere isabet Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliği ( PİN: UİP-5527,70 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Komisyonumuzca yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  15.02.2018

                     Sayı   :  2018/145

        Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kadınhanı İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup değiştirilerek uygun görülmüş ve muhtelif yerlerde 1/5.000 ölçekli Kadınhanı İlçesi Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  15.02.2018

                     Sayı   :  2018/146

        İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 957 ada, 14 parsele isabet eden Konut Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 615,237 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  14.02.2018

                     Sayı   :  2018/147

        İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle Mahallesi, 978 ada, 185, 186,187, 188, 189, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parsellerin 4 Kat ve 3 Kat Konut Alanı olan imarlarının, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak 6 Kat Blok Ticaret Alanı, otopark alanı, park alanı ve trafo alanı olarak, plan notları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ( PİN: UİP- 311.355 ) teklifinin imar değişikliğine konu alandaki mülk sahiplerinin muvafakatı olmaması nedeniyle iadesi uygun görülmüştür.

105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  15.02.2018

                     Sayı   :  2018/148

       İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parsellerin birleştirilerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre  uygun görülmüştür.

106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  15.02.2018

                     Sayı   :  2018/149

        İmar  plan  tadilatı  teklifi  ile  ilgili  yapılan  değerlendirmeler  sonucunda, Yunak İlçesi, Merkez  Fatih  Mahallesi,  52  ada,  1 parsele isabet eden Ticaret ve Akaryakıt İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  15.02.2018

                     Sayı   :  2018/150

          Konya İl Bütününde, 1/5000’lik Plan kararlarına bazı maddelerin ilave edilmesi bazı maddelerinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  14.02.2018

                     Sayı   :  2018/151

        İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Konya Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında onaylı olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları plan notlarına ekteki şekilde plan notu ilave edilmesi ve değişiklik yapılması teklifinin reddi uygun görülmüştür.

109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  13.02.2018

                     Sayı   :  2018/152

        İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 552 ada, 11 parsele isabet eden Konut Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İlim İhsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ nin; nazım imar plan değişikliği ve uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  13.02.2018

                     Sayı   :  2018/153

        İmar planı değişiklik teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1610 ada 1 parsel, 1608 ada, 4 ve 5 parseller, 1611 ada, 1 ve 2 parseller, 1612 ada, 1,2 ve 3 parseller, 1614 ada, 1 ve 2 parseller ve çevresine isabet eden Eğitim Alanı, Yol, Otopark, Park Alanı ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ve yapılaşma şartlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili Hasan AKGÜÇ İnş. Tur. Akar. Tic. A.Ş.’ nin imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  14.02.2018

                     Sayı   :  2018/154

                   İmar plan tadilatı teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Kerimdede, Mengene ve Uluırmakalihoca Mahalleleri sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezinin trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik transit trafiğin dış akslara taşınmasını hedefleyen Alaaddin Kap Caddesi ve Ankara Caddesinin birbirine bağlayan mevcut Ali Ulvi Kurucu Caddesinin Fetih Caddesine paralel olarak devam ettirilmesine yönelik Ulaşım ve Raylı Sistem Daire Başkanlığının imar plan değişikliği teklifleri ve Plan Değişikliği yapılan alanda 18. Madde Uygulaması tamamlanana kadar yapılaşmanın durdurulması ve ileride bir mağduriyet yaşanmaması  için  yeni  yapı  ruhsatı  verilmemesi  teklifinde  (PİN: NİP-1091,157) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  14.02.2018

                     Sayı   :  2018/155

        İmar  plan  tadilatı  teklifi  ile  ilgili  yapılan  değerlendirmeler sonucunda, Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa  Mahallesi,  26100 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 26101 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanı ve Ticaret Alanının; Karma Kullanım (TİCK) olarak fonksiyonlandırılması ve yapılaşma şartlarını düzenlenmesi ve de plan notu eklenmesi ile ilgili Kasım Dür İnş. ve parsel maliklerinin imar plan değişiklik tekliflerinde ( PİN: NİP- 1091,147 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  15.02.2018

                     Sayı   :  2018/156

        İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, mevcut imar planında Eğitim, Sağlık, Ticaret, İbadet Spor, Konut, Otopark, Sosyal Tesis, Kamu Hizmet Alanları ve Park Alanlarını içerisine alan bölgede faaliyet gösteren Maden Ocağının ruhsat sahasında olması nedeniyle açılan davada; Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilerek imar planları iptal edilmiştir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

        Tarih :  14.02.2018

                     Sayı   :  2018/157

        İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 1129 parselin Havaalanı iniş-kalkış koridorunda yer almasından dolayı yapılaşamaması nedeniyle Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP-1093,206) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.02.2018

                      Sayı   :  2018/158

                    İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20531 ada, 1 parselin Özel Eğitim Tesisi olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.02.2018

                      Sayı   :  2018/159

                    İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20211 ada, 3 parselin bir kısmının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak ayrılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ( PİN: NİP- 1093,201 ) teklifinin incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.02.2018

                      Sayı   :  2018/160

                    İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün planlama mevzuatına bağlı inceleme raporu ile Şeker Mahallesi, 28515 ada, 2 ve 9 parsellerde (yeni;28515 ada 14,15,16 parsel) Konut Alanı ve Belediye Hizmet Alanı düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın nazım imar plan ve uygulama imar plan değişikliği teklifleri ( PİN: NİP- 1093,204 )  Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  14.02.2018

                      Sayı   :  2018/161

                    İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda; Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele (yeni 43108 ada,1 parsel)  isabet eden Hobi Bahçesi alanı ve çevresinde 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP-1093,192) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

         Tarih :  13.02.2018

                      Sayı   :  2018/162

         İmar plan tadilatı teklifi ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 48 parsele isabet eden Akaryakıt-Lpg satış istasyonu ve Dinlenme Tesisi Alanı ve Park Alanında imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Alaattin GÖNCÜ’ nün imar plan değişikliği teklifinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.