12.02.2018 Karar Özeti

 1. Bazı caddelerde yapılacak köprülü kavşak ve yaya üst geçit inşası için KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması protokolün imza ve icrası için  Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Almanya’nın Hanover kentinde düzenlenecek fuar’a görevlendirme yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 3. Muhtarlar Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü düzenlenmesi ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Kur’an kursu öğrenci ve öğretmenlere elkart verilmesi ve güncellemesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ile protokolün imzası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5.  Konya’daki yurtlarda barınmakta olan öğrencilere elkart verilmesi ve güncellemesi için Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ile protokolün imzası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6.  Tuzlukçu’daki elma bahçesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin a fıkrası gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7.  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin i bendi gereğince Belediyemiz iştiraklerinden Konya Şehir Hiz.A.Ş.nin sermayesinin artırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8.  Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Şehir 2023” projesi kapsamında Bakanlık ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9.  Derebucak İlçesi, Kenankuyu mahallesindeki belediyemize ait hissenin Derebucak Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi kapsamında devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Karatay İlçesi, Topraklık caddesindeki gayrimenkullerin 2942 sayılı kanunu gereğince kamulaştırılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11.  Belediyemiz ile Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı arasında ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Bağımlılıkla Mücadele Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. İtalya’nın Rimini Şehrinde bulunan San Patrignano Uyuşturucu ile Mücadele ve Rahabilitasyon Merkezinde teknik incelerde bulunmak üzere yurt dışı görevlendirme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma Vakfı ile Belediyemiz arasında, 5393 sayılı belediye kanununun 75/c maddesi gereğine ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Belediyemiz tarafından senaryo yazımı ve çekim işlemleri tamamlanarak yayına hazır hale getirilen Emiray Çizgi Dizisi’nin lisans haklarının Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San.ve Tic.A.Ş.ne devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Sarayönü İlçe Belediyesinin 2018 yılı bütçesine ek ödenek kaydı verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Bozkır İlçesinin Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş.nin doğal gaz dağıtım lisansına dahil edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Geri Dönüşüm Tesislerinin 5216 sayılı yasanın belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin (i) bendi kapsamında düzenleyici kurallar getirilerek kentin belirli bir bölümünde toplanmaları ve disiplin altına alınmalarına dair Çevre ve Sağlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Beyşehir İlçesi Adaköy mahallesine yapılmış olan sulama tesisinin Derebucak İlçesi Anamas Sulama Birliği Başkanlığına devri ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. “Hayatla Bağımızı Kuruyoruz Projesi” kapsamında 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Ereğli İlçesi Çayhan Göleti Sulama Tesisinin modern sulama yöntemlerinin uygulanabileceği borulu şebekeye dönüştürülmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden DSİ 4. Bölge Md.lüğü ve Çayhan Kasabası Sulama Koop. ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Cihanbeyli ilçesi, Kandil Mahallesi, 103 ada, 22 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanının çevresinden geçen 7 metrelik yolun 10 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 199 ada, 49 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11241 ve 9770 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 132 ada, 23, 29 ve 30 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Ereğli İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 15 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Meram İlçesi,  Telafer Mahallesi, 23359 ada, 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Meram İlçesi,  Sahibiata Mahallesi, 16715 ada, 2 no.lu parseldeki konut alanı ile 1 no.lu parsel arasındaki 4 kat konut alanını ayıran ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 22674 ada, 20 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Meram İlçesi,  Fahrunnisa Mahallesi, 3956 ada, 95 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, 42633 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, 20560 ada, 11 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşagıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 19 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Selçuklu İlçesi, tapunun Hocacihan Mahallesi, 42481 ada 1 parsel ve çevresinde yapılan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Selçuklu İlçesi, Tapunun Diklitaş Mahallesi, 13789 ada, 27 ve 28 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Selçuklu İlçesi, Tapunun Diklitaş Mahallesi, 15682 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 205 ada, 1, 2, 11, 12 ve 14 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Yunak İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 415 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Selçuklu İlçesinde Dumlupınar Mahallesinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1009 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına (eski Selçuklu Belediyesi çevresi ) askı süresinde yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 995 ada, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1028 ada, 29 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 137 parsele isabet eden Park Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Taşpınar Aydınlık Mahallesi, 151 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 8 parsele isabet eden Park Alanının bir kısmının Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Yukarı Göndelen Mahallesinde, Kırsal Yerleşim Alanı sınırının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesinde, Taşpınar Mahallesi, 531 ada, 3, 4, 5, 6 ve 9 parseller, 585 ada, 1 parselde Toplu Konut İdaresi Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının (II. Etap TOKİ Konutları) görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu  raporunun aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 662 ada, 4 parsele isabet eden Eğitim Alanının (Ilgın Fen Lisesi) düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 214 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Alanının (İnönü İlköğretim Okulu) düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Turgutlu Mahallesi, 253 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi (1 adet), Meram İlçesi (3 adet) ve Selçuklu İlçesinde (15 adet) Eğitim Tesisi Alanlarının ikili eğitimden normal eğitime geçiş amacı ile hazırlanan eylem planına göre 1/5000 ölçekli nazım imar değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişiklerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesinde, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Pınarbaşı ve Çetmi Mahalleleri sınırları içerisinde 9.90 Hektarlık alanda Toki tarafından uygulanması düşünülen alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesine uygun olarak hazırlanan imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                   
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi 31553 ada, 1 parsel ve 31554 ada, 1 parsellere isabet eden Dini Tesis ve Çocuk Bahçesi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 19397 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32732 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 585, 901, 902 ve 903 parsellere isabet eden alanda (Kamyon Garajı) imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 25694 ada, 4 ve 25697 ada, 9 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24620 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller, 24621 ada, 1 parsel, 24622 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahalleri sınırları içerisinde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi 19828 ada, 19 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih ve Doğuş Mahalleleri sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1276 sayılı kararı ile onaylanan (Karatay Mahrukatçılar) Nazım İmar Planı Revizyonlarına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32497 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 70 ada, 30 ve 146 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64.  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23032 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17710 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Mamuriye Mahallesi, 982 ada, 325 parsele isabet eden Spotif Tesisleri Alanının (eski stad ) yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Çayırbağı Mahallesi, 107 ada, 91 parselde Spor Alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Kaşınhanı Mahallesi sınırları içerisinde, Konya Karaman Devlet Yolu güzergâhı Kaşınhanı kesişiminde Alt geçit ve bağlantı yollarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Konya 1.İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi,  Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalle sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1053 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonlarına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kentsel Dönüşüm Master Planının (Ahmet Özcan Caddesinin güneyi) yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1054 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonuna itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 37419 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1190 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kilistra (Gökyurt) Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 396 sayılı kararı ile onaylanan, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yapılan Koruma Amaçlı İmar Planına itirazın görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 21514 ada, 9 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1206 sayılı kararı ile onaylanan Sarayönü İlçesi, Karatepe mahallesi, 148 ada, 2 nolu parseldeki Enerji Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) amaçlı imar planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu ve Meram İlçeleri, İhsaniye, Ferhuniye ve Abdülaziz Mahalleleri sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1532 sayılı kararı ile onaylanan “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı İnce Minare ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı”na yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 65 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19864 ada, 2 parsel ve 19857 ada, 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesi, 277 ada, 7 parsel ve Yükselen Mahallesi, 788 parsel imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 42837 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43065 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesi, 2440 ada, 40 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 24038 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret ( M1 Konya A.V.M.) Alanı ve çevresinde düzenleme yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, Albayrak Caddesi ile Zerdali Sokağın kesiştiği alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye ve Feritpaşa Mahallelerinde Koruma Amaçlı İmar planları ve imar planı değişiklerinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 42394 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23511 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, 28975 ada, 6 ve 7 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18416 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 468 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94. Karatay İlçe sınırları içerisinde 25 adet Trafo yeri düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliklerine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. Meram İlçesi,  Küçük Kovanağzı Mahallesi, 37574 no.lu adada park alanı içinde trafo alanı ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 96. Selçuklu İlçesinde muhtelif yerlerinde 11 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 97. Selçuklu İlçesi, tapunun 10 Mahalle, 469 ada 355 parsel sınırlarında 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe sınırları içerisinde 5 Adet kavşak düzenlenmesi ile ilgili Yapı Kontrol Daire Başkanlığının imar planı değişiklikleri talebinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesinde, Pınarbaşı ve Çamlık Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 100. Beyşehir İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan Hamidiye ve Dalyan Mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 101. Beyşehir İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan Yeni Mahallesinde 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 102. Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 521 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 103. Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi 690 ada, 2 ve 23 parseller ile 3459 ada 2 ve 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu  raporunun aynen kabulüne,
 104. Kadınhanı İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 210 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 105. Meram İlçesi,  Mamuriye Mahallesi, 957 ada, 14 parsele isabet eden Konut Alanının yan bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 106. Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle Mahallesi, 978 ada, 185, 186,187, 188, 189, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 107. Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 108. Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 52 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 109. (Büyükşehir Belediyesi) Yapılaşmaya yönelik 1/5000 Ölçekli plan notlarına ilave ve bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 110. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında onaylı olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 111. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 552 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 112.  (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1608 ada, 4 ve 5 parseller, 1611 ada, 1 ve 2 parseller, 1612 ada, 1,2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 113. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede, Mengene ve Uluırmakalihoca Mahalleleri sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezinin trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik transit trafiğin dış akslara taşınmasını hedefleyen Alaaddin Kap Caddesi ve Ankara Caddesinin birbirine bağlayan mevcut Ali Ulvi Kurucu Caddesinin Fetih Caddesine paralel olarak devam ettirilmesine yönelik imar plan değişikliği teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 114. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 26100 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 26101 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu  raporunun aynen kabulüne,
 115. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, mevcut imar planında Eğitim, Sağlık, Ticaret, İbadet Spor, Konut, Otopark, Sosyal Tesis, Kamu Hizmet Alanları ve Park Alanlarını içerisine alan bölgede faaliyet gösteren Maden Ocağının ruhsat sahasında olması nedeniyle açılan davada; Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilerek imar planları iptal edilmiştir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Meram Belediye Başkanlığının nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 116. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, 1129 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 117. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20531 ada, 1 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 118. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20211 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 119. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün planlama mevzuatına bağlı inceleme raporu ile Şeker Mahallesi, 28515 ada, 2 ve 9 parseller de düzenleme yapılması ile ilgili imar plan değişikliği görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 120. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden (Hobi Bahçesi) alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 121. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 48 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 122. Muhacir Pazarının taşınmasına yönelik çalışmaların işbirliği içerisinde yürütülmesi için Meram Belediye Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi dair teklifin aynen kabulüne,
 123. Atatürk Anadolu Lisesinin başka bölgeye taşınması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi dair teklifin aynen kabulüne,
 124. Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı “Akıllı Şehir Yönetimi Şube Müdürlüğü” Kurulması dair teklifin aynen kabulüne,
 125. Bozkır ve Sarıoğlan Belediyelerine ait Hukuk’a ait Meclis kararlarının iptaline dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 17.05’de son verilmiştir.