12 Şubat 2018 Meclis Gündemi 

 1. Muhtarlar Derneği ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü düzenlenmesi ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Kırsal Hizmetler ve Koor. D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2. Kur’an kursu öğrenci ve öğretmenlere elkart verilmesi ve güncellemesi için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ile protokolün imzası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3.  Konya’daki yurtlarda barınmakta olan öğrencilere elkart verilmesi ve güncellemesi için Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ile protokolün imzası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Bilgi İşlem D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4.  Tuzlukçu’daki elma bahçesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin a fıkrası gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesine dair (Park ve Bahçeler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5.  5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin i bendi gereğince Belediyemiz iştiraklerinden Konya Şehir Hiz.A.Ş.nin sermayesinin artırılmasına dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,               
 6.  Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Şehir 2023” projesi kapsamında Bakanlık ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                               
 7.  Derebucak İlçesi, Kenankuyu mahallesindeki belediyemize ait hissenin Derebucak Belediyesine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi kapsamında devrine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 8. Karatay İlçesi, Topraklık caddesindeki gayrimenkullerin 2942 sayılı kanunu gereğince kamulaştırılmasına dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9.  Belediyemiz ile Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı arasında ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 10.  Bazı caddelerde yapılacak köprülü kavşak ve yaya üst geçit inşası için KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak hizmet protokolü yapılması protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 11. Bağımlılıkla Mücadele Derneği ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi gereğince ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. İtalya’nın Rimini Şehrinde bulunan San Patrignano Uyuşturucu ile Mücadele ve Rahabilitasyon Merkezinde teknik incelerde bulunmak üzere yurt dışı görevlendirme yapılmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma Vakfı ile Belediyemiz arasında, 5393 sayılı belediye kanununun 75/c maddesi gereğine ortak hizmet protokolü yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Sağlık ve Sosyal Hiz. D. Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Belediyemiz tarafından senaryo yazımı ve çekim işlemleri tamamlanarak yayına hazır hale getirilen Emiray Çizgi Dizisi’nin lisans haklarının Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San.ve Tic.A.Ş.ne devredilmesine dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Almanya’nın Hanover kentinde düzenlenecek fuar’a görevlendirme yapılmasına dair (Kültür ve Sosyal İşl.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Geri Dönüşüm Tesislerinin 5216 sayılı yasanın belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin (i) bendi kapsamında düzenleyici kurallar getirilerek kentin belirli bir bölümünde toplanmaları ve disiplin altına alınmalarına dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Beyşehir İlçesi Adaköy mahallesine yapılmış olan sulama tesisinin Derebucak İlçesi Anamas Sulama Birliği Başkanlığına devri ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. “Hayatla Bağımızı Kuruyoruz Projesi” kapsamında 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Ereğli İlçesi Çayhan Göleti Sulama Tesisinin modern sulama yöntemlerinin uygulanabileceği borulu şebekeye dönüştürülmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 75. maddesine istinaden DSİ 4. Bölge Md.lüğü ve Çayhan Kasabası Sulama Koop. ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Tarımsal Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Cihanbeyli ilçesi, Kandil Mahallesi, 103 ada, 22 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG İstasyonu Alanının çevresinden geçen 7 metrelik yolun 10 metre olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Karapınar İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 199 ada, 49 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 11241 ve 9770 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Çeltik İlçesi, Selçuk Mahallesi, 132 ada, 23, 29 ve 30 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Ereğli İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5750 ada, 15 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Meram İlçesi, Telafer Mahallesi, 23359 ada, 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 27. Meram İlçesi, Sahibiata Mahallesi, 16715 ada, 2 no.lu parseldeki konut alanı ile 1 no.lu parsel arasındaki 4 kat konut alanını ayıran ifraz hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 22674 ada, 20 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 29. Meram İlçesi, Fahrunnisa Mahallesi, 3956 ada, 95 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, 42633 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, 20560 ada, 11 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşagıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 19 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. Selçuklu İlçesi, tapunun Hocacihan Mahallesi, 42481 ada 1 parsel ve çevresinde yapılan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. Selçuklu İlçesi, Tapunun Diklitaş Mahallesi, 13789 ada, 27 ve 28 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,         
 35. Selçuklu İlçesi, Tapunun Diklitaş Mahallesi, 15682 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                      
 36. Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 205 ada, 1, 2, 11, 12 ve 14 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. Yunak İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 415 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 995 ada, 7 ve 8 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 1028 ada, 29 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,              
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 32 ada, 137 parsele isabet eden Park Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Taşpınar Aydınlık Mahallesi, 151 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 8 parsele isabet eden Park Alanının bir kısmının Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Yukarı Göndelen Mahallesinde, Kırsal Yerleşim Alanı sınırının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Hadim İlçesinde, Taşpınar Mahallesi, 531 ada, 3, 4, 5, 6 ve 9 parseller, 585 ada, 1 parselde Toplu Konut İdaresi Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının (II. Etap TOKİ Konutları) görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 662 ada, 4 parsele isabet eden Eğitim Alanının (Ilgın Fen Lisesi) düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 46. (Büyükşehir Belediyesi) Ilgın İlçesi, Behlülbey Mahallesi, 214 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Alanının (İnönü İlköğretim Okulu) düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Turgutlu Mahallesi, 253 ada, 5 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi (1 adet), Meram İlçesi (3 adet) ve Selçuklu İlçesinde (15 adet) Eğitim Tesisi Alanlarının ikili eğitimden normal eğitime geçiş amacı ile hazırlanan eylem planına göre 1/5000 ölçekli nazım imar değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar değişiklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesinde, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Pınarbaşı ve Çetmi Mahalleleri sınırları içerisinde 9.90 Hektarlık alanda Toki tarafından uygulanması düşünülen alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesine uygun olarak hazırlanan imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Küçüksinan Mahallesi 31553 ada, 1 parsel ve 31554 ada, 1 parsellere isabet eden Dini Tesis ve Çocuk Bahçesi Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 19397 ada, 2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32732 ada, 4 ve 5 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 585, 901, 902 ve 903 parsellere isabet eden alanda (Kamyon Garajı) imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 25694 ada, 4 ve 25697 ada, 9 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24620 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller, 24621 ada, 1 parsel, 24622 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, İstiklal ve Saraçoğlu Mahalleri sınırları içerisinde imar planı değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akifpaşa Mahallesi 19828 ada, 19 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fetih ve Doğuş Mahalleleri sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarih ve 1276 sayılı kararı ile onaylanan (Karatay Mahrukatçılar) Nazım İmar Planı Revizyonlarına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Akabe Mahallesi, 32497 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 70 ada, 30 ve 146 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23032 ada, 7 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17710 ada, 6 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 982 ada, 325 parsele isabet eden Spotif Tesisleri Alanının (eski stad ) yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çayırbağı Mahallesi, 107 ada, 91 parselde Spor Alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kaşınhanı Mahallesi sınırları içerisinde, Konya Karaman Devlet Yolu güzergâhı Kaşınhanı kesişiminde Alt geçit ve bağlantı yollarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Konya 1.İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1031 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalle sınırları içerisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1053 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonlarına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kentsel Dönüşüm Master Planının (Ahmet Özcan Caddesinin güneyi) yeniden düzenlenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1054 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Revizyonuna itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 37419 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Şükran Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1190 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliğine yapılan itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                            
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Kilistra (Gökyurt) Mahallesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 396 sayılı kararı ile onaylanan, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yapılan Koruma Amaçlı İmar Planına itirazın görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 21514 ada, 9 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacıisa Efendi, Büyükkovanağzı, Küçükkovanağzı ve Arif Bilge Mahalleleri sınırları içerisinde 225 Hektarlık alanda Güney Meram III. Etap Revizyon İmar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 1206 sayılı kararı ile onaylanan Sarayönü İlçesi, Karatepe mahallesi, 148 ada, 2 nolu parseldeki Enerji Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı) amaçlı imar planına askı sürecinde yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu ve Meram İlçeleri, İhsaniye, Ferhuniye ve Abdülaziz Mahalleleri sınırları içerisinde, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1532 sayılı kararı ile onaylanan “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı İnce Minare ve Yakın Çevresi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı”na yapılan itirazların görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29863 ada, 65 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 19864 ada, 2 parsel ve 19857 ada, 4 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Başarakavak Mahallesi, 277 ada, 7 parsel ve Yükselen Mahallesi, 788 parsel imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 42837 ada, 1 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43065 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aydınlıkevler Mahallesi, 2440 ada, 40 parselin çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 82. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 24038 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret ( M1 Konya A.V.M.) Alanı ve çevresinde düzenleme yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 83. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Horozluhan Mahallesi, Albayrak Caddesi ile Zerdali Sokağın kesiştiği alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 84. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Ferhuniye ve Feritpaşa Mahallelerinde Koruma Amaçlı İmar planları ve imar planı değişiklerinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 85. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akıncılar Mahallesi ve çevresi ile ilgili imar plan revizyonlarının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 86. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Beyhekim Mahallesi, 42394 ada, 1 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanı ve çevresi ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 87. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 23511 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 88. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Kılınçarslan Mahallesi, 28975 ada, 6 ve 7 parseller ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 89. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 18416 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 468 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 91. Karatay İlçe sınırları içerisinde 25 adet Trafo yeri düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliklerine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 92. Meram İlçesi, Küçük Kovanağzı Mahallesi, 37574 no.lu adada park alanı içinde trafo alanı ile ilgili imar plan değişikliğine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 93. Selçuklu İlçesinde muhtelif yerlerinde 11 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 94. Selçuklu İlçesi, tapunun 10 Mahalle, 469 ada 355 parsel sınırlarında 1 adet trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,

 

 

( KOSKİ Genel Kurulu Sıfatıyla)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

 

                   Gündem :

                   1- SUES A.Ş.ne KOSKİ Genel Müdürlüğünün kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına dair (KOSKİ Genel Müdürlüğü-Başkanlık Yazısı) teklifin görüşülmesi,