1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.12.2017

 Sayı    :  2017/212

             Meram İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin; 42 Plan ve Proje Müdürlüğünden 3.500.000,00 TL’nin alınarak, 31 Fen İşleri Müdürlüğüne 3.500.000,00 TL ve 50 Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden 2.000.000,00 TL’nin alınarak, 11 Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 2.000.000,00 TL ödenek aktarılması uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.12.2017

 Sayı    :  2017/213

             Akşehir İlçe Belediyesinin 2017 yılı gider bütçesinde yapmış olduğu 2.261.909,39 TL’lik aktarması ve 6.000.000,00 TL’lik ek ödenek kaydı uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/214

            Karapınar İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin;

05.2.2.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar             :    1.000.000,00 TL

06.1.5.01 Arsa Satışı                                                                         :    4.000.000,00 TL

olmak üzere toplam 5.000.000,00 TL ödenek eklenmesi karşılığında;

Karapınar İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gider Bütçesinin;

31 Fen işleri Müdürlüğüne                                                                :       800.000,00 TL

35 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne                                  :       500.000,00 TL

44 Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne                                                 : 3.700.000,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.  

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/215

Taşkent İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinin; 31 Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150.000,00 TL’nin alınarak, 32 Otel Otobüs ve Alabalık İşletmesine  150.000,00 TL ödenek aktarılması uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/216

   Konya Büyükşehir Belediyesi ile Özbekistan’ ın Buhara şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/217

   Konya Büyükşehir Belediyesi ile Somali’nin Baydhabo şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/218

   Konya Büyükşehir Belediyesi ile Libya’nın Zliten şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması Zliten Belediyesinin bulunduğu bölgenin ekonomik yapısı ve nüfusu gözönüne alınarak sürdürülebilirlik yönünden incelendikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili birime iadesi uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/219

   Meram İlçesi, Yeşil Tekke Mahallesi, 120 ada, 21 parselin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.    

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/220

  Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 4611 ada,  88 parsel nolu gayrimenkuldeki 52.58m2'lik hissemizin Necmettin Erbakan Üniversitesine, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisi uygun görülmüştür.

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/221

            Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 03/11/2017 tarih ve 131 nolu meclis kararının kabulü uygun görülmüştür.

          11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/222

  Beyşehir İlçesi, Bayındır Mahallesinde açılması planlanan sondaj kuyusu lokasyonu, mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir İlçesi, Bayındır Mahallesi, 151 ada,  8 parselin 150 m2'lik kısmına isabet etmektedir. Söz konusu alanın KOSKİ Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisi uygun görülmüştür.

          12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/223

  Onaylı imar planında mezarlık ve camii alanına isabet eden, mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 3903 ada,  1 parsel içerisindeki 2775 m2'lik camii alanının, Meram İlçe Müftülüğüne, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve  75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisi uygun görülmüştür.

          13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/224

   Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin 1.000.000,00-TL (Birmilyontürklirası) olan sermayesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (i) bendi gereğince 10.000.000,00-TL (Onmilyontürklirası)’ye artırılması uygun görülmüştür.

          14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/225

            Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza intikal eden yukarıda açık adresi yazılı taşınmazın (Sosyal Tesis), 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince adı geçen şirketlere kullanma hakkının devredilmesi ve kullanma bedellerinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, uygun görülmüştür.

          15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/226

            Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Fevzi Çakmak Mahallesi Ayyıldız Caddesi No:93/C Karatay KONYA adresinde bulunan oto pazar yeri (Otopark), 20/11/2017 tarih ve 1110 sayılı Meclis Kararıyla (58.sıra) Belediyemiz iştiraki Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne yapılan tahsisin iptal edilerek, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/12/2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza intikal eden açık adresi yazılı oto pazar yeri (Otopark), 5216 sayılı kanunun 26 ncı maddesi gereğince Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş olup, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, uygun görülmüştür.

          16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

   Tarih:  13.12.2017

   Sayı  :  2017/227

            Büyükşehir Belediyesine Mahalle Yolları Kış Çalışmalarında araç ve personel desteği yapma yetkisi verilmesi ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve Esasların belirlenmesi amacıyla Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          17- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.12.2017

   Sayı  :  2017/24

            5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Beyşehir Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          18- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.12.2017

   Sayı  :  2017/25

            Yapımı tamamlanan aşağıda isimleri yazılı tesislerin listede belirtildiği şekilde karşılığında bulunan Belediye Başkanlığı, Sulama Kooperatifi veya ilgili Muhtarlığa devredilmesi için ilgili Belediye Başkanlığı, Sulama Kooperatifi veya Muhtarlık ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          19- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

   Tarih:  14.12.2017

   Sayı  :  2017/26

            5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile tarımsal alanda ortak projeler yapılabilmesi amacıyla Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

      Tarih:  13.12.2017

      Sayı  :  2017/931

            Selçuklu İlçesi, Şeker Mahallesinde yer alan(tekke mezarlığı kuzeyi), mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan 2929 ada 42 parselde ‘‘Amine Hatun Camii ve Yatılı Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’’ tarafından cami yapılması ile ilgili protokol yapılması ve protokol imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/932

              Akşehir İlçesi,  Doğrugöz Mahallesi, 196 ada, 12 parsele isabet eden Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının Toplu İşyeri  Alanı  olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN : UİP- 9670,2) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/933

  Akşehir İlçesi,  Altuntaş Mahallesi, 183 ada, 3 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP - 23400,3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/934

     Akşehir İlçesi,  Atakent Mahallesi, 200 ada, 4, 7 ve 16 parsellerin “toptan ticaret” alanı olan imarının “toplu işyeri” olarak değiştirildiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde (PİN: UİP - 11524.3) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/935

     Akşehir İlçesi, Doğrugöz, Adsız, Altuntaş, Atakent, Çakıllar, Engilli, Karahüyük, Ortaköy, Reis ve Yazla Mahallelerinde ekli haritada gösterilen planlı alanlarda “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” yapılamayacak alan sınırlarının tespit edilmesi, Doğrugöz Mahallesinde Y: 366000 – 369000; X: 4247500 - 4249500 koordinatları (UTM Zone 36 Kuzey) arasında belirlenen sınırlar ile Yeşilköy Mahallesinde ekli haritada gösterilen planlı alanlarda “Hayvancılık Tesisi” yapılamayacak alan sınırlarının tespit edilmesi ve bu sınır dışında kalan alanlarda ise konut ile birlikte “Tarım ve Hayvancılık Tesisi” yapılabileceğine ilişkin 1/25000 ölçekli Batı Konya Planlama Alt Bölgesi Nazım İmar Planı Uygulama hükümlerinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında kullanılabileceğine  ilişkin  hazırlanan  teklifte  ( PİN : UİP - 111,95 )  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/936

   Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 521 ada, 1 parsele isabet eden Konut altı Ticaret Alanının Ticaret Alanı donatı fonsiyonunda “Fırın Yapılabilir” plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/937

               Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 439 ada, 29 ve 31 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin iadesi uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/938

               Yoğunluk ve yapılaşma koşulları ilgili itirazların kısmen kabulü uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/939

               Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1870 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parsellere isabet eden Konut Alanı ve Akaryakıt LPG Satış İstasyonu Alanının yeniden düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin (PİN: UİP - 5527,66) iadesi uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/940

               İlçe merkezinde 4 kat olarak planlanmış olan 113, 117, 215, 202 ve 101 adaların 5 kat olarak planlanması ile ilgili itirazın, bahse konu adalarda blok nizam 5 kat olacak şekilde planlanarak düzenlenerek kabulü,

           233 ada 21 parsel numaralı taşınmazın içerisinden geçen yolun kaldırılması ile ilgili itirazın reddi,

           101 ada 1 parsel numaralı taşınmazın bir kısmının Kent Konağı yapılması maksadı ile BHA olarak planlanması ile ilgili itirazın kabulü uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/941

   Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32764 ada, 1 nolu parselin Eğitim Tesisi Alanı olan imarındaki 10.00 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5.00 metreye düşürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP - 1749,9) teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/942

      Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 21164 ada, 2 nolu parselin İlköğretim Alanı olan imarındaki 10.00 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5.00 metreye düşürülmesi ve yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN : UİP - 1690, 272 ) teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/943

               Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 116, 117 parsellerin konut alanı olan imarının ve 1473 ada, 1 parselin Ticari Depolama olan imarının birleştirilerek “Depolama Alanı” olarak değiştirildiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP- 2709,45) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/944

               Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 982 ada, 436 numaralı parselde park alanının güney doğu köşesindeki yol, otopark ve park alanının Trafo Alanı ayrıldığı ve çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,202) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Trafo alanında güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından yapılması kaydıyla uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/945

               Meram İlçesi, Melikşah Mahallesi, 2033 ada, 80 ve 81 numaralı parsellere isabet eden Konut alanında kalan taşınmazların yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/946

               Selçuklu İlçesi, Tapunun Medrese Mahallesi, 13237 ada, 1 parselin yapılaşma şartlarının E:1.80, maksTAKS: 0.30, Yençok: 6 Kat Ticaret Alanı olarak plan notları ve çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN : UİP - 311.323) teklifinin iadesi uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/947

               Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 20570 ada, 14 parsel, 20576 ada, 24 parsel, 20572 ada, 1 ve 14 parseller, 20574 ada, 15 ve 28 parsellerin İkiz 2 Katlı 0.30/0.70 Konut Alanı olan imarında, çekme mesafelerinin plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 311.344) iadesi  uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/948

               Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 14432 ada 13 parselin batısında bulunan park alanının bir kısmına 25x30 ebatlarında blok cami alanı eklenerek çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 311.347) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, cami kütlesinin 23x30 ebatlarında yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/949

               Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 29098 ada, 1 parselde kuran kursu olarak kullanılmak üzere 14X18 ebatlarında 1 katlı blok ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP - 311.356) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/950

            Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, 2462 ada, 274 parselin 0.35/1.20, Yençok: 4 Kat, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak, çekme mesafeleri ile birlikte “Sadece Yurt Yapılabilir” plan notu eklenerek düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (PİN: UİP- 311.352), Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6/2 maddesinde geçen “Mekansal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır.”  hükmüne göre hazırlanması gerektiğinden, plan değişikliğine konu 2462 ada, 274 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ile birlikte değiştirilerek uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/951

               Seydişehir İlçesi,  Alaylarbir Mahallesi, 497 ada, 413 parsele isabet eden Üniversite Alanının yapı yaklaşma mesafelerinin  yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN:UİP-2308,75) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/952

               Seydişehir İlçesi, Sofhane Mahallesi, 368 ada, 22, 23, 24, 25, 28 ve 50 parsellere isabet eden Ticaret+Konut Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak plan notu ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN: UİP - 2308,75) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği”  hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, taşınmazlara isabet eden alanda 1/5000 ölçekli Revizyon nazım imar plan değişikliğinin de yapılmasıyla birlikte değiştirilerek uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/953

               Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 619 sayılı kararı ile onaylanan I. Etap I. Kısım 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planı, plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili teklifin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/954

            Seydişehir İlçesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlara uygun olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli I. Etap II. Kısım revizyon uygulama imar planlarına askı süresinde yapılan  itirazların kısmen kabulü uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/955

               Taşkent İlçesi, Balcılar Mahallesi, 149 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parsellere isabet eden Konut Alanının Park Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde, önerilen Park Alanı donatı fonksiyonunun Rekreasyon Alanı olarak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin birlikte düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/956

               Tuzlukçu İlçe Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup değiştirilerek uygun görülmüş ve muhtelif yerlerde 1/5.000 ölçekli Tuzlukçu İlçesi Nazım İmar Planında da değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/957

               Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parsellerin birleştirilerek “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/958

               Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 52 ada, 1 parsele isabet eden Ticaret ve Akaryakıt İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/959

   Konya Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında onaylı olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları plan notlarına ekteki şekilde plan notu ilave edilmesi ve değişiklik yapılması teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/960

   Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 824 ada, 475 (eski 475) parsele isabet eden Konut Alanının yeniden düzenlendiği uygulama imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/961

               Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 916 ada, 5 parsel ve 917 ada, 2 parsellere isabet eden Konut Alanının Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Ersoy ÖZEN’ in imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/962

               Akşehir İlçesi, Atakent Mahallesi, 200 ada, 10 parsele isabet eden Konut Alanının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlendiği plan değişikliği teklifinin, “tarım ve hayvancılık tesisi” olarak düzenlendiği ve tesis içinde “meyve kurutma ve depolama yapılabilir. Hayvancılık faaliyetleri yapılamaz.” plan notlarının getirilerek değiştirildiği Yaşar TOP’un 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirildiği şekli ile uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/963

               Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 338 ve 339 parsellere isabet eden Ticaret Alanının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Erol CEVİZ’in 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/964

               Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 8583, 8584, 8585, 8586, 8588, 8589 ve 8590 parsellerde imar planı yapılması ile ilgili Terminatör Av Mal. Tic’ in 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 30148) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/965

              Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 262 ada, 66 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İshak SARIÇAM’ın imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/966

               Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 450 ada, 17 parsele isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Beyşehir Eğitimdekilere Yardım Derneği’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/967

               Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 357 ada, 4, 30 ve 53 parsellere isabet eden Pazar Alanının Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği teklifinin yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/968

               Cihanbeyli İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 177 ada, 3, 8 ve 10 parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Özakpolatlar Petrolleri’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.      

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

      Sayı  :  2017/969

               Cihanbeyli İlçesi, Gölyazı Mahallesi, 368 ada, 1 parsel ve Karatepe Mahallesi, 768 ada, 1 parselde “Atıksu Tesisleri Alanı” yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 30150) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; planlama alanları mülga ÖÇKKB tarafından yapılan 1/50.000 ölçekli Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde yer aldığından, imar planının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/970

               Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, 129 ada,  88 parselde (Gürağaç Mahallesi yerleşiminin güneybatısında, Konya-Bozkır yoluna 1,1 km mesafededir) “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Ercan DURSUN adına Mustafa KORKUT’ un imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 30147) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/971

              Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 260 ada, 2 parsele isabet eden Ticaret-Konut Alanının Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Güneysınır Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000  ölçekli  Uygulama  imar  plan tadilatı tekliflerinde “Spor Alanı” olarak düzenlenen donatı fonksiyonunun “Sosyal Tesis (Gençlik Merkezi) Alanı olarak düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/972

              Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, 211 ada, 28 parseldeki “Enerji Üretim Alanında (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yol ve trafo düzenlenmesi yapılması ile ilgili Gökmen Yenilenebilir Enerji Üretim Ltd. Şti ’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/973

              Kadınhanı Belediyesi tarafından  yapılan  itiraz ve talepler, uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/974

              Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 186 ada, 3 ve 4 parseller, 187 ada, 7 parsel, 188 ada, 1 parsel, 189 ada, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve 190 ada, 1 parsel, 191 ada 1, 6 ve 7 parseller mevcut imar planında Konut Alanı ve yola isabet etmekte olup; söz konusu alanda imar yolunun ve imar adalarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/975

              Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, Aslanlıkışla Cad, Fetih Cad. ,Alaaddin Kap Cad. Ahmet Hamdi Göğüş Cad. arasında kalan bölgede (Aslanlıkışla Caddesi üzerinde Spor ve Kongre Merkezi karşısı Mahrukatçılar çevresi ) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Doğuş Mahallesi M29A11C1D imar paftası Alaaddin Kap Caddesi, Taşkınpaşa ve Çinkolu Sokak arasında kalan bölgede 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması teklifinde (PİN: NİP- 1091,150) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/976

              Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, 5674 ada, 75 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (Ekmek Fırını) olarak düzenlenmesi ile ilgili Saltanat Mim. Müh. Ltd Şti’nin imar plan tadilatı (PİN : NİP- 1091,151) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/977

              Kulu İlçesi, Tuzyaka (Cumhuriyet) Mahallesi, 185 ada, 31 parselde “Atıksu Tesisleri Alanı” yapılması ile ilgili KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 30151) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; planlama alanları mülga ÖÇKKB tarafından yapılan 1/50.000 ölçekli Tuzgölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde yer aldığından, imar planının onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/978

              Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, 146 ada, 49 parsele isabet eden Park Alanının Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Fadim ERGÜL’ün imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/979

              Meram İlçesi, Batıhadimi Mahallesi 21064 ada 1 parsele isabet eden Park Alanı içerisinde Cami Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde, İbadet alanının 15x20 ölçülerinde ebatlı blok olacak şekilde Park Alanı içerisinde kütle işlenerek düzenlendiği şekli uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/980

   Meram İlçesi, Alakova Mahallesinde muhtelif parsellere isabet eden Ticaret Alanlarının Konut Alanına dönüştürülmesi ve alanın güneyinde bulunan Ağaçlandırılacak Alanda Lise Alanı ayrılması  ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN : NİP - 1092,127) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/981

               Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2856 ada, 134 ve 135 parsellere isabet eden Rekreasyon Alanında 15x17 ölçülerinde ebatlı blok olacak şekilde kütle işlenerek, 1/5000 ölçekli Nazım imar plan kararlarının korunduğu Rekreasyon Alanı içerisinde İbadet Alanı ayrılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/982

              Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29648 ada, 21 parsele isabet eden Konut Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP - 1093,199) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/983

              Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 15298 ada, 14 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1093,200) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/984

              Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20211 ada, 3 parselin bir kısmının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak ayrılarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1093,201) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/985

              Selçuklu İlçesi, Akademi Mahallesi, 1189 parselin bir kısmının Kamu Hizmet Alanı olarak ayrılması ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı VIII. Bölge Müdürlüğü’nün imar planı ve plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,202) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/986

               Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 42647 ada 1,2 parsel, 42643 ada 1 parsel, 42644 ada 1 parsellerde Necmettin Erbakan Üniversitesi Personeli için TOKİ tarafından sürdürülen konut yapımı nedeniyle bitişiğinde yer alan taşocaklarının kaldırılmasının Büyükşehir Belediye Meclisi’nce görüşülmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünce teklif edilmektedir. Yapılan incelemede Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.01.2006 tarih ve 7-16 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar plan tadilatında Kalker ve Kalsit Ocağı İşletme Sınırı işlenerek “Bu planda yer alan Kalker ve Kalsit Ocağı İşletmesi kentin gelişimi doğrultusunda kaldırılacaktır.” Plan notuyla birlikte düzenlendiği, yine Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.07.2016 tarih ve 791 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli Konya Merkez Planlama Alt Bölgesi (Meram, Karatay, Selçuklu, Akören, Çumra) ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut gelişim bölgesinde kaldığından bahse konu taş ocağının kaldırıldığı görülmektedir. İmar planları doğrultusunda konut alanlarına yakın olması nedeniyle Konya Valiliğince verilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptali ve başka bir alanda işletilmesine izin verilmesi doğrultusunda Valilik Makamına teklifte bulunulması hususu uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/987

              Selçuklu İlçesi, Küçük Muhsine Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması tekliflerinde  (PİN: NİP- 30145) imar planının uygulaması yapılması aşamasında, Konya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınması şartıyla, uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/988

              Selçuklu İlçesi, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Şeker Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 875 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının ve 23.09.2016 tarih ve 944 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının  (Şeker Evleri) önceki imar durumuna dönüştürülmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifleri (PİN: NİP- 1093,203), uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/989

   Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 48 parsele isabet eden Akaryakıt-Lpg satış istasyonu ve Dinlenme Tesisi Alanı ve Park Alanında imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Alaattin GÖNCÜ’ nün imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/990

  Yunak İlçesi, Merkez/Karataş Mahallesi, K27A20A pafta, 390 ada, 28 nolu parselde, “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili Emeç Elektrik Üretim A.Ş. adına Mustafa KORKUT'un imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/991

   Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesi, 178 ada, 51 nolu parselin Belediye Hizmet Alanı olan imarının bir kısmının akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak düzenlendiği, komşu kullanımlar ve  Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerinin (cephe genişliği, çekme mesafesi ve derinliği) dikkate alınarak değiştirildiği Abdulkadir ERTÜRK e ait 1/5000 ölçekli nazım imar plan teklifinde  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirildiği şekliyle uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/992

              Ilgın İlçesi, Mahmuthisar Mahallesi, 2815 parsele isabet eden Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanına (Mahmuthisar Mahallesi yerleşiminin Kuzeyine 4 km mesafede) Trafo  Alanı  ayrılması  ile ilgili 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan  değişikliğinde  (PİN : UİP - 1511.34) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/993

              Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 24076 adanın batısındaki (Sarıhoca Caddesi ile Tekintaş Sokağın kesiştiği kavşağın Kuzeydoğusundaki ) Park Alanına Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 10.05.2017 tarih ve YGMY_PKM_20049 sayılı yazısı doğrultusunda Trafo Yeri konulması ile ilgili imar 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 1690,273) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/994

              Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2856 ada, 167 numaralı parsele isabet eden Trafo Alanının kuzeye kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,201) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/995

              Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 4611 ada 88 numaralı parselde mevcut Trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP - 615,203) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/996

              Sarayönü İlçesi, Doğu istasyonu Mahallesinde Demiryolu Hattı ile Atatürk Bulvarı kesişiminin Güneydoğusunda kalan Park Alanına Regülatör yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN: UİP- 4318,18) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/997

               Selçuklu İlçesi, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin 19.10.2017 tarih ve 44856 sayılı yazısı ile 03.10.2017 tarih ve 42332 sayılı yazılarına istinaden,  muhtelif yerlerinde 2 adet Trafo alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 311.359) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/998

              Seydişehir İlçesi,  Alaylarbir Mahallesi, 1559 ada, 2 parselde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde (PİN: UİP- 2308,73) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından yapılması kaydıyla uygun görülmüştür.

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/999

              Yunak İlçesi, Merkez Karataş Mahallesi, 341 ada, 68,69 parsellere (eski:19) isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından yapılması kaydıyla uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/1000

               Meram İlçesi, III. Derece Doğal Sit Alanı dışında kalan Ateşbaz ve Selver Mahallerine isabet eden muhtelif parselleri kapsayan alanda imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1001

               Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün planlama mevzuatına bağlı inceleme raporu ile, Şeker Mahallesi, 28515 ada, 2 ve 9 parseller de düzenleme yapılması ile ilgili Selçuklu Belediye  Başkanlığının  imar  plan  değişikliği  (PİN : NİP - 1093, 204) teklifinin  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1002

               Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü’nün planlama mevzuatına açısından değerlendirildiği inceleme raporu bulunan, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 43071 ada, 1 parsel ve 43073 ada 1 parsellerin Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı teklifleri (PİN: NİP- 1093,205) uygun görülmüştür.

          92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/1003

               Derebucak İlçe merkezinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapılması teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar planına esas onaylı jeolojik etüd sınırları içerisinde kalan kısmı uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde 1/5.000 ölçekli Derebucak İlçesi Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılması uygun görülmüştür. 

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/1004

               Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 335 ada 11, 12, 16 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 7589,46) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/1005

               Karapınar İlçesi, Hankapı, İpekçi ve Fatih Mahallerinde 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifinde (PİN: UİP- 7589,47) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmekle birlikte, ihtiyaç olan yerlerde 1/5.000 ölçekli Karapınar İlçesi İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/1006

               Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24653 ada, 1 nolu parselin Cami Alanı olan imarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,268) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1007

               Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle Mahallesi, 978 ada, 185, 186,187, 188, 189, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parsellerin 4 Kat ve 3 Kat Konut Alanı olan imarlarının, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak 6 Kat Blok Ticaret Alanı, otopark alanı, park alanı ve trafo alanı olarak, plan notları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP - 311.355) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.   

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/1008

              Çumra İlçesi,  İçeriçumra Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinde (PİN: NİP- 26938) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  13.12.2017

               Sayı  :  2017/1009

               Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 319 ada, 27 parsele isabet eden Depolama Alanının, Ticaret Alanı olarak düzenlemesi  ile  ilgili  Hüseyin  Kayhan  KALELİ’ nin imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, teklifin yapılaşma şartlarının değiştirildiği şekli ile düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1010

               Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1610 ada 1 parsel, 1608 ada, 4 ve 5 parseller, 1611 ada, 1 ve 2 parseller, 1612 ada, 1,2 ve 3 parseller, 1614 ada, 1 ve 2 parseller ve çevresine isabet eden Eğitim Alanı, Yol, Park Alanı ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Hasan AKGÜÇ İnş. Tur. Akar. Tic. A.Ş.’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.  

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1011

               Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 552 ada, 11 parsele isabet eden Konut Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İlim İhsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1012

              Ereğli  İlçesi, Cahi  Mahallesi, 27 ada,  122 parsele isabet eden Konut ve Park Alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili Hanife BÜYÜKKÜRKÇÜ’ nün imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/1013

              Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 26100 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 26101 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanı ve Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kasım Dür İnş. ve parsel maliklerinin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,147) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

                 Tarih:  14.12.2017

                 Sayı  :  2017/1014

                 Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 40305 ada, 2 parselin batısında kalan tescil harici alana isabet eden Park Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili Medaş Dağıtım A.Ş.’nin imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, güvenlik tedbirlerinin yatırımcı kuruluş tarafından alınması kaydıyla uygun görülmüştür.

          104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/1015

               Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 23574 ada,11 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (Ekmek Fırını) olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadir IŞIK’ın imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1092,120) teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  14.12.2017

               Sayı  :  2017/1016

               Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, mevcut imar planında Eğitim, Sağlık, Ticaret, İbadet Spor, Konut, Otopark, Sosyal Tesis, Kamu Hizmet Alanları ve Park Alanlarını içerisine alan bölgede faaliyet gösteren Maden Ocağının ruhsat sahasında olması nedeniyle açılan davada; Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilerek imar planları iptal edilmiştir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1017

               Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 620 ada, 52, 53, 55, 155 parseller, 82 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Sanayi Alanı ve Konut Alanlarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Derya Un A.Ş. Adına Erdal DEMİRPOLAT’ın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1018

               Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden Fuar Alanı (Hobi Bahçesi) alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP-1093,192) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

          108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1019

               Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parsellere isabet eden Konut, Ticaret, Meydan Alanının düzenlenmesi ile ilgili Ali SAKSAĞAN’ın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih:  12.12.2017

               Sayı  :  2017/1020

               Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin konut alanı, park alanı ve trafo alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ŞİMŞEK’ in imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.