1. Hüyük İlçesi Rüzgar Enerjisi Santralı ile ilgili Hüyük Belediyesi, Hüyük Ziraat Odası arasında ortak hizmet protokolü yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Meram İlçe Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Akşehir İlçe Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma  ve ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Karapınar İlçe Belediyesinin 2017 mali yılı gider bütçesinde ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Taşkent İlçe Belediyesinin 2017 mali yılı gider bütçesine aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Belediyemiz ile Özbekistan’ın Buhara-i Şerif şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulup, kurulmayacağına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Belediyemiz ile Somali’nin Baydhabo şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulup, kurulmayacağına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Belediyemiz ile Libya’nın Zliten şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kurulup, kurulmayacağına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Meram İlçesi, Yeşil Tekke Mahallesi, 120 ada, 21 parselin belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Melikşah mahallesi gayrimenkuldeki hissemizin Necmettin Erbakan Üniversitesine, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. 10 ncu 5 yıllık imar programına ek program yapılmasına (Karatay Belediyesi) dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir İlçesi, Bayındır mahallesindeki gayrimenkulün KOSKİ Genel Müdürlüğüne, 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkulün Meram İlçe Müftülüğüne hizmet süresince tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       
 14. Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Dan. Park İşlt. ve Elekt.Ür.A.Ş.nin Sermaye Artırımına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait Belediyemize tahsisli, Şeyh Sadrettin mahallesindeki taşınmazın Belediyemize ait Şirketlere devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Fevzi Çakmak mahallesindeki mülkiyeti belediyemize ait açık oto pazar yerinin Konbelspor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic.A.Ş.ne devredilmesi ile yıllık kira bedeli ve kira müddetinin tespit edilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Mahalle yolları kış çalışmalarında kullanılacak araç çalıştırma yönergesi ve yerel halkın imkânlarından faydalanmak üzere kar küreme çalışması karşılığında yapılacak uygulama yetkisinin Başkanlık Makamına verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Beyşehir Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Sulama Kooperatifi veya ilgili Muhtarlığa devredilecek bazı sulama tesislerinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Seydişehir Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile tarımsal alanda ortak projeler yapılabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkule Amine Hatun Camii ve Yatılı Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapılacak cami  ile ilgili protokol yapılması ve protokol imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Akşehir İlçesi,  Doğrugöz Mahallesi, 196 ada, 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Akşehir İlçesi,  Altuntaş Mahallesi, 183 ada, 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Akşehir İlçesi,  Atakent Mahallesi, 200 ada, 4, 7 ve 16 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Akşehir İlçesinde, kırsal yerleşimlerde Konut imarlı alanlarda Hayvancılık Tesisi yapımına yönelik imar plan notu ilave edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 521 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 439 ada, 29 ve 31 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Çumra İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 887 ayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,       
 29. Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi, 1870 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Hadim İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 788 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, , 32764 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Karatay İlçesi, Büyüksinan Mahallesi, 21164 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 116, 117 parsellere isabet eden Konut Alanı ve 1473 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 982 ada, 436 no.lu parselde park alanının güney doğu köşesindeki yol, otopark ve park alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 2033 ada, 80 ve 81 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Selçuklu İlçesi, Tapunun Medrese Mahallesi, 13237 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 20570 ada, 14 parsel, 20576 ada, 24 parsel, 20572 ada, 1 ve 14 parseller, 20574 ada, 15 ve 28 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 14432 ad 13 parselin batısında bulunan park alanının bir kısmına blok Cami Alanı eklenerek çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 29098 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Selçuklu İlçesi, Tapunun Işık Mahallesi, 2462 ada, 274 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Seydişehir İlçesi,  Alaylarbir Mahallesi, 497 ada, 413 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Seydişehir İlçesi, Sofhane Mahallesi, 368 ada, 22, 23, 24, 25, 28 ve 50 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 619 sayılı kararı ile onaylanan I.Etap I.Kısım  1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planı plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 911 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planına (I. Etap II. Kısım Uygulama İmar Planı Revizyonu ) yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. Taşkent İlçesi, Balcılar Mahallesi, 149 ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Tuzlukçu İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 414 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 52 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında onaylı olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 824 ada, 475 (eski 475) parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 916 ada, 5 parsel, 917 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi,  Atakent Mahallesi, 200 ada, 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 338 ve 339 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 8583, 8584, 8585, 8586, 8588, 8589 ve 8590 parsellerde imar planı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 262 ada, 66 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 450 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 357 ada, 4, 30 ve 53 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesinde, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Göktepe Mahallesi, 177 ada, 3, 8 ve 10 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Gölyazı Mahallesi, 368 ada, 1 parsel de ve Karatepe Mahallesi, 768 ada, 1 parsel de Arıtma Tesisi Alanı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, 129 ada,  88 parselde Enerji Üretim Alanı yapılması ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. (Büyükşehir Belediyesi) Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 260 ada, 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Kolukısa Mahallesi, 211 ada, 28 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Osmancık Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1025 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Yarma Mahallesi, 186 ada, 3 parsel, 187 ada, 7 parsel, 188 ada, 1 parsel, 189 ada, 7, 8, 9, 10, 11 parseller ve 190 ada, 1, 6 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,              
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, Aslanlıkışla Cad., Fetih Cad.,Alaaddin Kap Cad.,Ahmet Hamdi Göğüş Cad. arasında kalan bölgede imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, 5674 ada, 75 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Kulu İlçesi, Tuzkaya (Cumhuriyet) Mahallesi, 185 ada, 31 parsel de Arıtma Tesisi Alanı yapılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karadiğin Mahallesi, 146 ada, 49 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Batıhadimi Mahallesinde, Antalya çevre yolundan Ati Sokak girişinin batısındaki Park Alanı içerisinde ibadet alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Alakova Mahallesinde muhtelif parsellere isabet eden Ticaret Alanlarının Konut Alanına dönüştürülmesi ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2856 ada, 134 ve 135 parsellere isabet eden Rekreasyon Alanında İbadet Alanı ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29648 ada, 21 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 15298 ada, 14 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20211 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Akademi Mahallesi, 1189 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 42643 ada, 1 parsel ve çevresindeki yapılaşmalardan dolayı Taşocaklarının faaliyetlerinin durdurulması husununun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Küçük Muhsine Mahallesinde 1/5000 ölçekli Nazım revizyon imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile Şeker Mahallesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 875 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2016 tarih ve 944 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının (Şeker Evlerinin isabet ettiği alan) planlama bölgesinde değişikliğe gidilerek imar planlarının önceki imar durumuna dönüştürülmesi hususun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 48 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Merkez/Karataş Mahallesi, 390 ada, 28 nolu parselde, “Enerji Üretim Alanı ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Yunak İlçesi, Sülüklü Mahallesi, 178 ada, 51 nolu parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. Ilgın İlçesi, Mahmuthisar Mahallesi, 2815 parsele isabet eden Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 24076 adanın batısındaki Park Alanına Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. ‘nin 10.05.2017 tarih ve YGMY_PKM_20049 sayılı yazısı doğrultusunda Trafo Yeri konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. Meram İlçesi, Aşkan Mahallesi, 2856 ada, 167 no.lu parselde Trafo alanının kuzeye kaydırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 4611 ada 88 no.lu parselde mevcut Trafo alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 86. Sarayönü İlçesi, Doğuistasyonu Mahallesinde Demiryolu Hattı ile Atatürk Bulvarı kesişiminin Güneydoğusunda kalan Park Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. Selçuklu İlçesinde, Meram Elektrik Dağıtım AŞ’nin 19.10.2017 tarih ve 44856 sayılı yazısı ile 03.10.2017 tarih ve 42332 sayılı yazılarına istinaden,  muhtelif yerlerinde 2 adet Trafo planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. Seydişehir İlçesi,  Alaylarbir Mahallesi, 1559 ada, 2 parselde Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. Yunak İlçesi, Merkez Karataş Mahallesi, 341 ada, 19 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün planlama mevzuatına bağlı inceleme raporu ile III. Derece Doğal Sit Alanı dışında kalan Ateşbaz ve Selver Mahallerine isabet eden yaklaşık 31.601 m² alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün planlama mevzuatına bağlı inceleme raporu ile Şeker Mahallesi, 28515 ada, 2 ve 9 parseller de düzenleme yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesinde, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün planlama mevzuatına bağlı inceleme raporu ile,  Yazır Mahallesi, 43071 ada, 1 parsel ve 43073 ada 1 parsel de düzenleme yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. Derebucak İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 370 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 94. Karapınar İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün raporu doğrultusunda, Apak Mahallesi, 335 ada 11, 12, 13 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. Karapınar İlçesinde, Hankapı, İpekçi ve Fatih Mahallerinde III. Etap revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 96. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24653 ada, 1 nolu parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 97. Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle Mahallesi, 978 ada, 185, 186,187, 188, 189, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 99.  (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 319 ada, 27 parsel ile ilgili imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1608 ada, 4 ve 5 parseller, 1611 ada, 1 ve 2 parseller, 1612 ada, 1,2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 552 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 27 ada, 122 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,           
 103. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 26100 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 26101 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 104. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 763 ada, 9 parsele isabet eden Park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,          
 105. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 23574 ada,11 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 106. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, mevcut imar planında Eğitim, Sağlık, Ticaret, İbadet Spor, Konut, Otopark, Sosyal Tesis, Kamu Hizmet Alanları ve Park Alanlarını içerisine alan bölgede faaliyet gösteren Maden Ocağının ruhsat sahasında olması nedeniyle açılan davada; Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilerek imar planları iptal edilmiştir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Meram Belediye Başkanlığının nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 107. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 620 ada, 52, 53, 55, 155 parseller, 82 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 108. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden (Hobi Bahçesi) alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 109. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 110. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,      
 111. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı / Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında Veri Paylaşımı protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.40’da son verilmiştir