1. 2018 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespitine dair teklifin aynen kabulüne,
 2. Zabıta ve İtfaiye personelinin 2018 yılı fazla çalışma ücretlerinin tespitine dair teklifin aynen kabulüne,
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu oluşturulmasına dair seçim yapılmıştır.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 nci maddesi gereğince Denetim Komisyonunda görevlendirilmek üzere uzman kişi ve gün sayısının belirlenmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 5. Yatırımların finansmanı ve mal alımlarında kullanılmak üzere teminat mektubu ve nakit kredi limiti oluşturulmasına dair teklifin aynen kabulüne,
 6. Meram İlçe Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Doğanhisar İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve yarışma jürisinin Kudüs programı için görevlendirilmelerine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Hatıp Caddesinin Antalya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Meram Gödene Toki girişi arasındaki kesimin yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin Belediyemiz uhdesine alınabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortak hizmet protokolü yapma ve yürütme yetkisinin Başkanlık Makamına verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkrası gereğince satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 11. Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışı, kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Mülkiyeti Belediyemize ait Kadınhanı ilçesindeki belediye hizmet binasının KOSKİ Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (m) fıkrası gereği Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Merkez ilçelerin dışında kalan ilçelerde yol üstü otopark olarak UKOME kararı ile belirlenen yerlerin işletilmesi için ilçe belediyelerine yetki devredilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Belediyemiz iştiraklerinden Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic.A.Ş., Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri San.Tic.A.Ş. ve Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hiz.San.Tic.A.Ş.ne tahsisli Şeyh Sadrettin Mahallesindeki sosyal tesisin şirketlerin kullanım alanlarına göre kira bedellerinin tespitine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Belediyemiz ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Bozkır İlçesine yapılacak olan kesimhaneye ilişkin “Bozkır İlçesi Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi’nin uygulanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı arasında ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Konya Merkez ve İlçelerinde bulunan bazı cadde, sokaklara isim verilmesi ve değiştirilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Sarayönü Ladik Sulama Tesisi projesi ile ilgili Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü, Ladik Beldesi Sulama Kooperatifi ile ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 302 ada 24 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Kadınhanı İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 210 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Karapınar İlçesi,  Adalet ve Cumhuriyet Mahallelerinde İlave ve Revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Karatay İlçesi, Küçükkumköprü Mahallesi, 25767 ada,  3 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 919 ada, 15, 16 parsel, 1128 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 1129 ada, 2, 11, 12 parseller ve 582 ada, 10 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Meram İlçesi,  Mamuriye Mahallesi, 957 ada, 14 parsele isabet eden Konut Alanının yan bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeniselçuk Mahallesi, 2872 ada, 15 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, 29770 ada 2 parselin Sanayi Alanı olan imarında, trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 28. Selçuklu İlçesinde, Tapunun Dikilitaş Mahallesinde 18948 adanın güneyindeki Park Alanı içerisine trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 42617 ada, 1 parsel değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 43089 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,  
 31. Taşkent İlçesi, Afşar Mahallesi, 112 ada, 16, 27, 28 ve 29 parseller ile 114 ada, 38 ve 39 parseller ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Beyşehir İlçe merkezindeonaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan Hamidiye ve Dalyan Mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Beyşehir İlçe merkezindeonaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan Yeni Mahallesinde 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Ereğli İlçesi, Mehmet Akif Mahallesi 690 ada, 2 ve 23 parseller ile 3459 ada 2 ve 4 parseller ilgili imar plan değişikliğinedair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. (Büyükşehir Belediyesi) Yapılaşmaya yönelik 1/5000 Ölçekli plan notlarına ilave ve bazı maddelerinde değişiklik yapılmasınadair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,               
 36. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 320 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliği görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Harmanpınar Mahallesi, 4413 ve 4414 parsellere isabet eden Orman Alanı ve Küçük Sanayi Sitesi Alanının Katı Atık Arıtma İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 617 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 103 ada, 1, 2, 3 ve 12 parsellere ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi,  701 ada ve çevresinde yol düzenlemesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Aksaray - Ankara yolu (D300- D715)  kavşağı çevresinde bulunan alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde Aslım Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine Ait olan taşınmazlarda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, 525 ada, 241, 242, 243, 244, 246 ve 132 parseller ve çevresinde düzenleme yapılması ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 20 ve 21 parsel1ere isabet Cezaevi Alanının Güneyindeki 14 Metrelik yolun ve bu yol ile çevreyolunun kesiştiği alandaki yaya üst geçidinin imar planından kaldırılması ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 45. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde 26272 adanın (Resmi Kurum ve Park Alanının BHA KOMEK) doğusunda yer alan Park Alanın ve 30806 ada, 3 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46.  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dereaşıklar, Derecamikebir, Durunday ve Yorgancı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tavusbaba diye anılan alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, Dutlu Caddesi ile Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Komutanlığının Kuzeybatısında yer alan 27593 ada, 18 parsel ve çevresinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak olan Veledrom ve bağlı Spor Tesislerine ait imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, 335 ada, 1 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20531 ada, 1 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. (Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İlçesi,  Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada 17 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının düzenlenmesi ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. (Büyükşehir Belediyesi) Doğanhisar İlçesi, Kuz Mahallesi, 199 ada, 4 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Kerimdede, Mengene ve Uluırmak Ali Hoca Mahalleleri sınırları içerisinde Tarihi Kent Merkezinin trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik transit trafiğin dış akslara taşınmasını hedefleyen Alaaddin kap Caddesi ve Ankara Caddesinin birbirine bağlayan mevcut Ali Ulvi Kurucu Fetih Caddesine paralel olarak devam ettirilmesine yönelik Ulaşım Raylı sistem Daire Başkanlığının imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Acıdort Mahallesi, 743 parsel ile ilgili imar plan değişikliğine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Akşehir İlçesi,  Doğrugöz Mahallesi, 196 ada, 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi, 521 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Karapınar İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün raporu doğrultusunda,Apak Mahallesi, 335 ada 11, 12, 13 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24653 ada, 1 nolu parsele isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 580 ada, 116, 117 parsellere isabet eden Konut Alanı ve 1473 ada, 1 parsel ve çevresi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Meram İlçesi, Necip Fazıl Mahallesi, 2033 ada, 80 ve 81 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle Mahallesi, 978 ada, 185, 186,187, 188, 189, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 619 sayılı kararı ile onaylanan I.EtapI.Kısım 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planı plan notlarının düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 405 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. Yunak İlçesi, Merkez Fatih Mahallesi, 52 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Konya Tarihi Kent Merkezi içerisinde yer alan, III. Derece Arkeolojik Sit Alanında onaylı olan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar planları plan notlarına plan notu ilave edilmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Kozağaç Mahallesi, 916 ada, 5 parsel, 917 ada, 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 450 ada, 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 552 ada, 11 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 27 ada, 122 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1608 ada, 4 ve 5 parseller, 1611 ada, 1 ve 2 parseller, 1612 ada, 1,2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesi, 5674 ada, 75 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 26100 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 26101 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesinde, Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün planlama mevzuatına bağlı inceleme raporu ile III. Derece Doğal Sit Alanı dışında kalan Ateşbaz ve Selver Mahallerine isabet eden yaklaşık 31.601 m² alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, mevcut imar planında Eğitim, Sağlık, Ticaret, İbadet Spor, Konut, Otopark, Sosyal Tesis, Kamu Hizmet Alanları ve Park Alanlarını içerisine alan bölgede faaliyet gösteren Maden Ocağının ruhsat sahasında olması nedeniyle açılan davada; Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilerek imar planları iptal edilmiştir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Meram Belediye Başkanlığının nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 620 ada, 52, 53, 55, 155 parseller, 82 ada, 1 ve 2 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 29648 ada, 21 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 15298 ada, 14 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 20211 ada, 3 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün planlama mevzuatına bağlı inceleme raporu ile Şeker Mahallesi, 28515 ada, 2 ve 9 parseller de düzenleme yapılması ile ilgili imar plan değişikliği görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden (Hobi Bahçesi) alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Değirmenci Mahallesi, 281 ada, 48 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. Meram İlçesinde bulunan Gar evlerinden birisinin çocuk ve yetişkinlere yönelik kütüphane olarak kullanılmak üzere Belediyemiz ile Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapılmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifin aynen kabulüne,
 83. Selçuklu, Meram ve Karatay İlçeleri dışında yapılan Şehir Konaklarının ASEM binalarında mesleki eğitim alan üyelerin eğitimlerden ücretsiz faydalanması için belirlenen ücret tarifesinin değiştirilmesine dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.40’dason verilmiştir.