1. Meram İlçe Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde aktarma yapılmasına dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 2. Doğanhisar İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek kaydı yapılmasına dair (Mali Hizmetler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 3. 2018 yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücret tespitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 4. Zabıta ve İtfaiye personelinin 2018 yılı fazla çalışma ücretlerinin tespitine dair (İnsan Kaynakları ve Eğitim D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 5. Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve yarışma jürisinin Kudüs programı için görevlendirilmelerine dair (Kültür ve Sosyal İşler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 6. Hatıp Caddesinin Antalya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Meram Gödene Toki girişi arasındaki kesimin yapım, bakım ve onarım hizmetlerinin Belediyemiz uhdesine alınabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortak hizmet protokolü yapma ve yürütme yetkisinin Başkanlık Makamına verilmesine dair (Fen İşleri D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) ve (j) fıkrası gereğince satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesi için encümene yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,       
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satışı, kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait Kadınhanı ilçesindeki belediye hizmet binasının KOSKİ Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi ve 75. maddesinin (d) bendi gereği hizmet süresince tahsisine dair (Emlak Yönetimi D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi, 
 10. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (m) fıkrası gereği Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasına dair (Sağlık ve Sosyal Hiz.D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,        
 11. Taşra İlçelerde yol üstü otopark olarak UKOME kararı ile belirlenen yerlerin işletilmesi için ilçe belediyelerine yetki devredilmesine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 12. Belediyemiz iştiraklerinden Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. ve Tic.A.Ş., Konya Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri San.Tic.A.Ş. ve Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hiz.San.Tic.A.Ş.ne tahsisli Şeyh Sadrettin Mahallesindeki sosyal tesisin şirketlerin kullanım alanlarına göre kira bedellerinin tespitine dair (Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 13. Belediyemiz ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında Bozkır İlçesine yapılacak olan kesimhaneye ilişkin “Bozkır İlçesi Temiz Üret, Sağlıklı Tüket Projesi’nin uygulanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Çevre Koruma ve Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 14. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Kültür ve Eğitim Vakfı arasında ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair (Yapı Kontrol D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 15. Konya Merkez ve İlçelerinde bulunan bazı cadde, sokaklara isim verilmesi ve değiştirilmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 16. Ereğli İlçesi, Gülbahçe Mahallesi, 302 ada 24 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 17. Kadınhanı İlçe merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 210 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 18. Karapınar İlçesi, Adalet ve Cumhuriyet Mahallelerinde İlave ve Revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 19. Karatay İlçesi, Küçükkumköprü Mahallesi, 25767 ada, 3 nolu parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 20. Kulu İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 919 ada, 15, 16 parsel, 1128 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 1129 ada, 2, 11, 12 parseller ve 582 ada, 10 parseller ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 21. Meram İlçesi, Mamuriye Mahallesi, 957 ada, 14 parsele isabet eden Konut Alanının yan bahçe mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 22. Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeniselçuk Mahallesi, 2872 ada, 15 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 23. Selçuklu İlçesi, Tapunun Tömek Mahallesi, 29770 ada 2 parselin Sanayi Alanı olan imarında, trafo alanı ayrılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 24. Selçuklu İlçesinde, Tapunun Dikilitaş Mahallesinde 18948 adanın güneyindeki Park Alanı içerisine trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 25. Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 42617 ada, 1 parsel değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 26. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 43089 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,  
 27. Taşkent İlçesi, Afşar Mahallesi, 112 ada, 16, 27, 28 ve 29 parseller ile 114 ada, 38 ve 39 parseller ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 28. (Büyükşehir Belediyesi) Yapılaşmaya yönelik 1/5000 Ölçekli plan notlarına ilave ve bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,                                                                                                                       
 29. (Büyükşehir Belediyesi) Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, 320 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan değişikliği görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 30. (Büyükşehir Belediyesi) Bozkır İlçesi, Harmanpınar Mahallesi, 4413 ve 4414 parsellere isabet eden Orman Alanı ve Küçük Sanayi Sitesi Alanının Katı Atık Arıtma İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 31. (Büyükşehir Belediyesi) Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mahallesi, 617 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 32. (Büyükşehir Belediyesi) Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 103 ada, 1, 2, 3 ve 12 parsellere ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 33. (Büyükşehir Belediyesi) Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesi, 701 ada ve çevresinde yol düzenlemesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 34. (Büyükşehir Belediyesi) Aksaray - Ankara yolu ( D300- D715) kavşağı çevresinde bulunan alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 35. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde Aslım Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine Ait olan taşınmazlarda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 36. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Nakipoğlu Mahallesi, 525 ada, 241, 242, 243, 244, 246 ve 132 parseller ve çevresinde düzenleme yapılması ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 37. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 2311 ada, 20 ve 21 parsel1ere isabet Cezaevi Alanının Güneyindeki 14 Metrelik yolun ve bu yol ile çevreyolunun kesiştiği alandaki yaya üst geçidinin imar planından kaldırılması ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 38. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesinde 26272 adanın (Resmi Kurum ve Park Alanının BHA KOMEK) doğusunda yer alan Park Alanın ve 30806 ada, 3 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 39.  (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Dereaşıklar, Derecamikebir, Durunday ve Yorgancı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tavusbaba diye anılan Alanda imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 40. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, Dutlu Caddesi ile Konya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Komutanlığının Kuzeybatısında yer alan 27593 ada, 18 parsel ve çevresinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak olan Veledrom ve bağlı Spor Tesislerine ait imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 41. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Eğribayat Mahallesi, 335 ada, 1 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 42. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 20531 ada, 1 parsel ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,
 43.  (Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İlçesi, Alaylar 2 Mahallesi, 638 ada 17 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının düzenlenmesi ile ilgili değişikliğinin görüşülmesine dair (İmar ve Şehircilik D.Bşk. ait) teklifin görüşülmesi,