13 Kasım 2017 Komisyon Raporu

            1- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Tarih   :  20.11.2017

Sayı     :  2017/1

            Konya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü arasında, Mevlana Kültür Merkezinde her hafta gerçekleştirilen Sema Törenleri için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih   :  16.11.2017

Sayı     :  2017/161

            Karatay Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2016

Sayı  :  2017/162

            Meram Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/163

Selçuklu Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/164

Akören Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/165

Ahırlı Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/166

Akşehir Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/167

Altınekin Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.   

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/168

Beyşehir Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/169

            Bozkır Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/170

Cihanbeyli Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/171

Çeltik Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/172

Çumra Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/173

            Derbent Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/174

            Derebucak Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          16- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/175

            Doğanhisar Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait Bütçesi uygun görülmüştür.

          17- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/176

            Emirgazi Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait Bütçesi uygun görülmüştür.

          18- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/177

            Ereğli Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          19- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/178

            Güneysınır Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          20- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/179

            Hadim Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          21- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/180

Halkapınar Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          22- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/181

Hüyük Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          23- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/182

Ilgın Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          24- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/183

Karapınar Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          25- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/184

Kadınhanı Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          26- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/185

             Kulu Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          27- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/186

            Seydişehir Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          28- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/187

            Sarayönü Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          29- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.11.2017

 Sayı  :  2017/188

            Tuzlukçu Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          30- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/189

Taşkent Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          31- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/190

Yunak Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          32- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/191

            Yalıhüyük Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          33- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/192

            Belediyemiz tarafından 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya geçilmesi gereken, ilgililerin isteğine bağlı ücret tarifeleri ile bitki ve ağaç hasar bedelleri ile ilgili teklif uygun görülmüştür.

          34- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/193

            Kulu İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin 05.02.02.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar tertibine 3.750.000,00 TL ve 06.01.03.01 Diğer Bina Satış Gelirleri tertibine 3.750.000,00 TL karşılığında; 2017 Yılı Gider Bütçesinin Temizlik İşleri Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 2.850.000,00 TL ve Fen İşleri Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 3.250.000,00 TL ve 06 Sermaye Giderlerine 1.400.000,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.

          35- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/194

            Halkapınar İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin 05.02.02.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar tertibine 80.000,00 TL ve 06.01.05.01 Arsa Satışı tertibine 620.000,00 TL karşılığında; 2017 Yılı Gider Bütçesinin Özel Kalem Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 65.000,00 TL ve Fen İşleri Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 305.000,00 TL ve 06 Sermaye Giderlerine 330.000,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.

          36- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/195

            Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin: 01 Vergi Gelirlerine 3.000.000,00 TL, 05.02.02.51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar tertibine 2.000.000,00 TL ve 06.01.09.99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri tertibine 14.500.000,00 TL karşılığında;

              Cihanbeyli İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gider Bütçesinin: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 2.000.000,00 TL, Fen İşleri Müdürlüğünün 06 Sermaye Giderlerine 1.000.000,00 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03 Mal ve Hizmet Alımları tertibine 1.000.000,00 TL ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06 Sermaye Giderlerine 15.500.000,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.

          37- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/196

            İlimizde ikamet eden yaşlı, hasta ve engelli gibi yaşamını idame ettiremeyen bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden,  bu hizmetleri yürütmek için Meclis tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 21 nci maddesi gereğince kaldırılması uygun görülmüştür.

          38- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/197

            Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında 8-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında  Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresinin ortaklaşa düzenlenebilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          39- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/198

            Büyükşehir Belediyemiz ile Muhammed-ül Emin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında protokol yapılması ile protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına protokol yapma yetkisi verilmesi uygun görülmüştür.  

          40- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/199

            Avrupa Şampiyonu olan 13 sporcu ve 5 teknik heyetten oluşan Ampute Futbol Milli Takımına ödül olarak verilmek üzere her bir sporcuya ve teknik heyetine 20'şer tam altın olacak şekilde toplam 360 tam altın verilmesi uygun görülmüştür.

          41- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/200

            Şehir turları hizmetlerinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ nun 26. Maddesinin “ Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.”  hükmü gereğince 3 yıllığına Konya Sanat Kültür ve Spor Faal. San. ve Tic. A.Ş.’ ne devredilmesi, 2018 yılı devir bedelinin 20.000,00 TL olarak belirlenmesi, 2019 ve 2020 devir bedelinin bir önceki yılın Aralık ayının Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) / 2 oranında belirlenmesi ve devir işlemleri için Genel Sekreter Hasan KILCA’nın görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

          42- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/201

            Büyükşehir Belediyesine ait Konya Şehir Atölyesi kapsamında yapılacak çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi arasında ayrı ayrı ortak hizmet Protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına Yetki Verilmesi’’ hususu uygun bulunmuştur.

          43- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/202

            Ahırlı İlçesi, Bademli Mahallesi, 252 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          44- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/203

            Ereğli İlçesi, Zengen Mahallesi, 102 ada, 56 parsel nolu taşınmazın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          45- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/204

            Mülkiyeti Kültür Bakanlığına ait Bozkır İlçesi, Yukarı Mahallesi, 413 ada, 2 parsel nolu gayrimenkul üzerinde bulunan kütüphanenin taşınması; ilgili gayrimenkullerin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereğince trampası hususunda Konya İl Kültür Müdürlüğü ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          46- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/205

            Aşağıda açık adresleri yazılı açık otoparklar ile büfe’nin, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Belediye Sağlık Hastanesi Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, uygun görülmüştür.

          47- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/206

            Aşağıda açık adresi yazılı büfe’nin, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Konya Bilim Merkezi İşletme Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, uygun görülmüştür.

          48- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/207

           Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza intikal eden açık adresleri yazılı büfelerin, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, uygun görülmüştür.

          49- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/208

          Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza intikal eden açık adresleri yazılı büfe, çay bahçesi, otopark ve sosyal tesislerin, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Konbeltaş Konya İnşaat Taşımacılık Hizmet Danışmanlık Park İşletmeciliği ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş, 01/01/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, uygun görülmüştür.

          50- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/209

            Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2017 tarihli birleşiminde komisyonumuza intikal eden aşağıda açık adresi yazılı büfe’nin, 5216 sayılı kanunun 26. maddesi gereğince Konya Ağaç Park Bahçe ve Peyzaj Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme hakkının devredilmesi ve işletme bedelinin belirlenmesine dair teklif incelenmiş, 01/12/2017 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen yıllık kira bedeli, uygun görülmüştür.

          51- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/210

            5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesi v. fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesi ve 75. maddenin c. fıkrası gereğince Konya Büyükşehir Belediyesi ile ENSAR Vakfı Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hayat Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği arasında ortak hizmet  protokolü yapılması ve protokolün imza ve icrası için başkanlık makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          52- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

 Sayı  :  2017/211

          2018 yılı Performans Programı uygun görülmüştür.

          53- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/160

            Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Mali yılına ait bütçesi uygun görülmüştür.

          54- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Tarih:  20.11.2017

 Sayı  :  2017/2

              Gençlerimizin kitap okuma alışkanlığını artırmak için, milli ve manevi değerlerini korumak üzere Büyükşehir Belediyemiz ile Enderun Vakfı arasında ortak hizmet protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          55- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/18

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Doğanhisar ilçesine yapılacak olan mezbahaneye ilişkin “Temiz Üret, Sağlıklı Tüket” projesinin uygulanması için Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığında 1.042.481,00 TL’lik proje bedelinin %28,06’lık kısmı olan 292.481,00 TL’lik eş finansman miktarının belediyemizce karşılanması için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          56- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/19

            Konya Büyükşehir Belediyesince yapılan sulama tesislerinin devri öncelikli olarak sulama kooperatiflerine yapılmakta, tesisin işletilmesi sulama kooperatifi eliyle yürütülmektedir. Ancak sulama kooperatiflerinin olmadığı yerlerde tesisin işletilmesi ile ilgili sıkıntılar oluşmakta ve birçok tesis atıl kalma riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bir kısım yerleşim yerlerinde ise maddi güçlükler yaşandığı için sulama kooperatifi kurulamamaktadır. Sulama tesisleri ile ilgili olarak, maddi güçlük nedeni ile kooperatif kurulamayan yerlerde sulama kooperatifi kurulması noktasında Büyükşehir Belediyemizin geri ödemeli bir sistemle sulama kooperatifi kurulması konusunda destek olması uygun görülmüştür.

          57- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

 Sayı  :  2017/20

            Yapımı tamamlanan aşağıda isimleri yazılı tesislerin yine listede belirtildiği şekilde karşılığında bulunan sulama kooperatifi veya ilgili muhtarlığa devredilmesi için ilgili sulama kooperatifi veya muhtarlık ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.           

58- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/21

            5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Emirgazi Süt Üreticileri Birliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          59- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/22

             Kulu Belediye Başkanlığı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden ortak hizmet projesi yapmak üzere protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          60- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/23

              KOP İdaresi Başkanlığına sunulacak olan "Sağlıklı Çiğ Süt Sağlıklı Nesiller Projesinin" uygulanması için Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Büyükşehir Belediyemiz arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden ortak hizmet projesi geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılabilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/843

              Akşehir İlçesi, Kızılca Mahallesi, 202 ada, 120 parsele isabet eden Özel Yurt Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının iadesi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/844

              Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, 119 ada, 10 parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 856 sayılı kararı ile onaylanan Sosyal Tesis (Yurt) Alanı nazım imar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yapılaşma şartlarının E:1.00, Taks:0.40, Yençok: 3 Kat olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/845

              Beyşehir İlçesi, Yeni Mahalle, 133 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanını yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 1038,71 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, E:1.50, TAKS:0.30, Yençok: 5 Kat ve yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/846

              Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 543 ada, 27 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-1038,72 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/847

              Derebucak İlçe merkezinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapılması teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/848

              Ilgın İlçe Merkezinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna göre hazırlanan 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinde (PİN:UİP-1511,33) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup değiştirilerek uygun görülmüş ve muhtelif yerlerde 1/5.000 ölçekli Ilgın İlçesi Nazım İmar Planı Revizyonu ve Plan Notlarında da değişiklik yapılması uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/849

              Karapınar İlçesi, Apak Mahallesi, 335 ada 11, 12, 16 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN:UİP-7589,46) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/850

              Karatay İlçesi, Emirgazi Mahallesi, 32534 ada, 1 nolu parsel, 32537 ada, 1 nolu parsel, 32538 ada, 2 nolu parsel, 32539 ada, 1 nolu parsel, 25892 ada, 1 nolu parsel, 25880 ada, 1 nolu parsel numaralı taşınmazların (Ticaret Alanı) ve Keykubat, Erenler, Hacısadık, Mahalleleri, 19394, 19538, 19544, 19545, 19548, 19558, 19553, 19551, 32470, 21098, 21100, 21093, 21080, 21081, 21082, 21083, 21084, 21085, 21086, 21087, 21089, 21090, 21092, 22551, 22552, 22554, 22555, 22556, 22557, 31541, 22565, 22562, 22561 ve 22558 adaların (Konut Alanı) yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 1710,9) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Emirgazi Mahallesindeki taşınmazlara ilişkin değişiklik uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/851

  Karatay İlçesi, Doğuş Mahallesi, 3290 ada, 9 nolu parselin Konut Alanı olan imarının yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 1704,8) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/852

              Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, 32509 ada, 1 nolu parselin Öğrenci Yurdu Alanı olan imarı Büyükşehir Belediye Meclisinin üzerinde yurt binası bulunan, nazım imar planlarında “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” olarak belirtilen alanlarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılmadan talep edilmesi halinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında “Özel Sosyal Tesis Alanı” düzenlenmesine dair almış olduğu 18.08.2017 tarih ve 816 sayılı kararına istinaden Özel Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2016 tarih ve 1068 sayılı kararlarında belirlenen imar planlarına yapılaşma koşulları belirlenmemiş donatı alanları için belirlenen E: 0.90,  Taks:  0.30,  Yençok  3 Kat  yapılaşma  koşullarının  söz konusu parsel için belirlenmesi ile ilgili  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan  tadilatı  teklifinde (PİN: UİP- 1724,10) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/853

              Karatay İlçesi, 36 Mahalle, 5685 ada, 264, 265, 266, 272, 273 nolu parseller ve çevresine isabet eden 3 kat bitişik Konut Alanının ve İbadet Alanının (Mescit)   yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 1690,264) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/854

              Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 24653 ada, 1 nolu parselin Cami Alanı olan imarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,268) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/855

              Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 27318 ada, 4 no.lu parsele isabet eden Sosyal Kültürel Tesis (Huzur Evi) Alanında Yençok=2 Kat yüksekliğin, yoğunluk artırmadan Yençok=5 Kat olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği teklifinin (PİN: UİP- 615,198) E:1.00, Yençok: 3 Kat, Taks:0.40 olarak yapı yaklaşma mesafeleriyle birlikte yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/856

              Meram İlçesi, Loras Mahallesinde, Sanayi alanlarında, parsel genişliklerinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesi sonucu, mevcut imarlı parsellerin yapılaşmaya uymaması nedeniyle plan notu düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,199) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/857

              Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38686 ada, 154 no.lu parsele isabet eden Entegre Hayvancılık ve Tarım Alanında Emsal=0.10 yapılaşma şartının Emsal=0.12 olacak şekilde “Silo ve Yem Fabrikası Yapılması Durumunda Yençok:20 metre Olacaktır. Plan Değişikliği İle Gelen 0.02’lik Emsal Artışı AR-GE Çalışmalarında Kullanılacaktır.”  Plan notu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,200) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/858

              Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, 17854 ada, 15 parselin 10 m olan kuzey cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin 5 m olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311.346) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 17854 ada, 15 parselin güneyinde yer alan ve aynı yapılaşma şartlarına sahip 17854 ada 14 parsel ile birlikte çekme mesafelerinin düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/859

              Selçuklu İlçesi, Tapunun Yazır Mahallesi, 16424 ada, 7 parsele isabet eden yurt alanının yapılaşma şartlarının 42x16 blok nizam 5 Kat olarak çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000  ölçekli  uygulama  imar  plan  değişikliği  teklifinde  (PİN : UİP - 311.346)  “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/860

   Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 18231 ada 1 parsele isabet eden konut alanının yapılaşma şartlarının Ayrık nizam 2 Kat TAKS:0.28 KAKS:0.57 olarak “Konut Altı Ticaret Yapılamaz” plan notu ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311.351) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/861

  Selçuklu İlçesi, Tapunun Hocacihan Mahallesi, 42535 ada, 2 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinde (PİN: UİP- 311.357) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

 Sayı  :  2017/862

  Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle Mahallesi, 978 ada, 185, 186,187, 188, 189, 206, 207, 208, 209, 210 ve 211 parsellerin 4 Kat ve 3 Kat Konut Alanı olan imarlarının, 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak 6 Kat Blok Ticaret Alanı, otopark alanı, park alanı ve trafo alanı olarak, plan notları ve çekme mesafeleri ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği (PİN: UİP-311.355) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/863

              Selçuklu İlçesi, Tapunun 2 Mahalle Mahallesi, 823 ada, 167 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun Yençok: 6 Kat Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 311.350) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı  bir  durum  bulunmamakta  olup, uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/864

              Seydişehir İlçesi, Yenicami Mahallesi, 279 ada, 177 ve 178 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-2308,72) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/865

              Karapınar İlçesi, Hankapı, İpekçi ve Fatih Mahallerinde III. Etap revizyon uygulama imar planı teklifinin (PİN: UİP- 7589,47) incelenmesi için Komisyonumuzca bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/866

              Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5759 ada, 7 nolu parselde 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak (Depolama Alanı) hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinde (PİN: UİP- 1690,274), taşınmazın İmalathane Tesis Alanı olarak plan notları ile birlikte yeniden düzenlendiği şekli ile Komisyonumuzca değiştirilerek uygun görülmüştür.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/867

          Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu yapılması teklifinde (PİN: UİP-111,93) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu değiştilerek uygun görülmüştür 

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/868

             Akşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların kısmen kabul edilmesi uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/869

              Bozkır İlçesi, Sarıoğlan  Mahallesi,  2  ada,  10,37  ve  39  parseller ile  84 ada, 1, 2 ve 4 parseller ve çevresinde düzenleme  yapılması  ile  ilgili  parsel  maliklerinin imar plan değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; uygun görülmüştür.

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/870

              Cihanbeyli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 737 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazlar değerlendirilerek yapılan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2017 tarih ve 914 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatlarına askı süresinde yapılan itirazların görüşülmüş olup, Bahçelievler mahallesi 32 ada 133 parsele yönelik itirazın reddi uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/871

          Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 319 ada, 27 parsele isabet eden Depolama Alanının, Ticaret Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Hüseyin Kayhan KALELİ’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/872

            Ereğli İlçesi, Türbe Mahallesi, 552 ada, 11 parsele isabet eden Konut Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İlim İhsan Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/873

             Ereğli İlçesi, Cahi Mahallesi, 27 ada, 122 parsele isabet eden Konut ve Park Alanlarının yeniden düzenlemesi ile ilgili Hanife BÜYÜKKÜRKÇÜ’ nün imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/874

              Ereğli İlçesi, Kutören Mahallesi, 280 ada, 5 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Ramazan ŞEN’ in imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/875

          Ereğli İlçesi, Kargacı Mahallesi, 605 parsel ve çevresinde Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanının düzenlenmesi ile ilgili Toprak Petrol Ürünleri’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 29621) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/876

              Güneysınır İlçesi, Güneybağı Mahallesi, Bağlar Mevkii 267 ada, 22 parselin (eski: 6, 7 ve 20 parseller) “Kapalı Pazar Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/877

              Türkiye Diyanet Vakfı Ilgın Şubesi’nin Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, 72 ada, 2 parsele isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesi yönünde verdiği, ancak planlama alanının güneyinin otopark olarak değiştirildiği 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde (PİN: NİP-3462,16), “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirildiği şekli ile uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/878

          Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi, 12944 parselin BHA (Katı Atık Tesisleri Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür. 

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/879

          Karapınar İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 1589 ada, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16 ve 17 parsellerin Askeri Alan olarak düzenlenmesi ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı Adana İnş. Böl. Başkanlığının ilave imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/880

          Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 22262 ada, 1 parsele isabet eden İlköğretim Tesis Alanının, Eğitim Alanı (Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı) olarak düzenlenmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İmar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/881

            Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 531 ada 3, 4 ve 5 parseller, 532 ada 1 parsel, 533 ada 1 parsel, 534 ada 1 ve 2 parsel ve 8415 parsel numaralı taşınmazların yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup 7.00 metrelik yaya yolunun meri imar planındaki şekli ile kalması, Sosyal Tesis Alanı ve çevresinin yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilmesi uygun görülmüştür.

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/882

              Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesinde koruma amaçlı imar planında Sosyal Kültürel Tesis ve Ticaret Alanı ile yaya yolunda kalan 44 ada, 19 parselin düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

          101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/883

              Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24480 ada, 5 parsele isabet eden Sosyal ve Kültürel Tesis Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlemesi ile ilgili Mehmet Nuri VURAL’ın dilekçesine istinaden Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,146) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/884

              Karatay İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 26100 ada, 1, 2, 3, 4 parseller, 26101 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanı ve Ticaret Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Kasım Dür İnş. ve parsel maliklerinin imar plan tadilatı (PİN: NİP-1091,147) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/885

              Karatay İlçesi, Çatalhüyük Mahallesi, 30877 ada, 3 parsele isabet eden Belediye Hizmet Alanının (Atık Bertaraf ve İşleme Tesis) yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi ile ilgili Çevre Koruma Daire Başkanlığının 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

  Sayı  :  2017/886  

              Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 2490 ada, 30 nolu parsele isabet eden Gıda Sanayi Alanının Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Susen Gay. İnş. Dış Tic. Tarım Orman A. Ş.’ nin imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP-1091,148) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/887

              Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi, 264 ada, 3 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının, Konut Alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Konutlar sosyal amaçlı kullanılacaktır.” şeklinde plan notu ilave edildiği şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/888

              Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24469 ada,  3 parsele isabet eden Konut Alanının Akaryakıt Servis istasyonu ve Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İbrahim ÇÖMLEKÇİ’ nin 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP-1091,149) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/889

              Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 31204 ada, 2 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 337 sayılı kararı ile onaylı imar planlarının Konya I. İdare Mahkemesinin 2015/1435 Esas ve 2017/1415 sayılı kararı doğrultusunda, söz konusu alanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür 

          108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/890

              Meram İlçesi, Alakova Mahallesi, 23359 ada, 7 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanın olarak düzenlenmesi ile ilgili Hüseyin USLU’nun 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP-1092,122) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/891

              Meram İlçesi, Abdürreşit Mahallesi, 1220 parsele isabet eden Özel Eğitim Tesis Alanının Özel Sosyal Tesis Alanına olarak düzenlenmesi ile ilgili Aymanas Sanat ve Eğitime Yardım Derneği’ nin imar plan tadilatı teklifinin (PİN: NİP-1092,124) reddi uygun görülmüştür.

          110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/892

          Meram İlçesi, Ladikli Mahallesi, 22674 ada, 20 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Kenan SELEK’in 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP-1092,123) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/893

          Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesinde, “Park (Trafik Parkı) Alanının Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili Fen İşleri Daire Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/894

          Meram İlçesi, Harmancık Mahallesi, 23805 ada, 3 parselde, Yenice Mahallesi, 1204 ada, 32 parselde ve Gödene Mahallesi, 27322 ada, 2 parseldeki Eğitim Alanlarında imar plan tadilatı yapılması ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/895

              Meram İlçe sınırları içerisinde, (Konya Karaman) Ayrım - Çumra İl Yolu güzergâhı Yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek için hazırlanan Kamulaştırma Planı güzergahının Meram ilçesi Kaşınhanı mahallesi imarlı saha içerisine de isabet etmesi ve bu alanların Kamulaştırma Planına göre imar planlarında düzenlenmesi ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünün imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/896

              Meram İlçesi, Aksinne Mahallesi, 37603 ada, 2 parsele isabet eden Eğitim Tesis Alanı’nın (Mehmet Karaciğanlar İHL) düzenlenmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/897

              Selçuklu İlçesi, İhsaniye (2 Mahalle, ) Mahallesi, 2613 ada, 165 parsele isabet eden askeri alanın bir kısmının resmi kurum alanı olarak düzenlemesi ile ilgili KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğünün imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN: NİP-1093,198) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/898

              Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeniselçuk Mahallesi, 2872 ada, 15 parselin Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP-1093,117) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür 

          117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/899

          Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15719 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin konut alanı, park alanı ve trafo alanı olarak çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Mustafa ŞİMŞEK’ in imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/900

          Sarayönü İlçesi, Doğu İstasyon Mahallesi, 620 ada, 52, 53, 55, 155 parseller, 82 ada, 1 ve 2 parsellere isabet eden Sanayi Alanı ve Konut Alanlarının çevresiyle birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Derya Un A.Ş. Adına Erdal DEMİRPOLAT’ın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/901

          Seydişehir İlçesi,  Keçikapı Mahallesi, 18K3 pafta, 1205 ada, 1, 2, 11, 12 ve 14 parsellere isabet eden Konut Alanı ve Halı Saha Sosyal ve Tesisler Alanının “Spor Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          120- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/902

                Çumra İlçesi, Uzunkuyu Mahallesi, 915 parsele isabet eden Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN:UİP-20677,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          121- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/903

          Çumra İlçesi, Uzunkuyu Mahallesi, 928 parsele isabet eden Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN:UİP-23794,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          122- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/904

          Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 7102 parsele isabet eden Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim ve İletim Tesisleri Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN:UİP-21250,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür. 

          123- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/905

          Ereğli İlçe sınırlarında muhtelif mahallelerde trafo yeri düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: UİP-5527,69) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

          124- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/906

              Ereğli İlçesi, Kuzukuyu Mahallesi, 1210 parsele isabet eden Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN:UİP-28382) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          125- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/907

          Karatay İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerlerde 9 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN:UİP-1690,266) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          126- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/908

          Meram İlçesi, Telafer mahallesinde Park alanı içindeki mevcut Trafo alanının yeniden düzenlenmesi ve Hadimi mahallesinde, Park alanı içinde Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN:UİP-615,196) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Hadimi mahallesindeki Trafo alanının yeniden düzenlendiği şekliyle  değiştirilerek uygun görülmüştür.

          127- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

 Sayı  :  2017/909

          Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 38028 ada, 2 no.lu parseldeki Konut alanı içerisinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin ( PİN: UİP- 615,197 ) “ Ekli vaziyet planında Trafo alanı olarak belirtilen alan Trafo alanı olarak kullanılabilir ve ilçe belediyesince ifraz edilebilir.”  plan notu eklendiği ve yeniden düzenlendiği şekliyle; değiştirilerek uygun görülmüştür.

          128- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/910

          Selçuklu İlçesinde, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş'nin 19.09.2017 tarih ve 39992 sayılı yazısı ile 25.08.2017 tarih ve 37390 sayılı yazılarına istinaden muhtelif yerlerde 4 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN:UİP-311,349) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Mimarsinan Mahallesi, 43068 ada 1 parsele isabet eden trafo alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifinin, batısında yer alan dini tesis alanının mevcut imar planı dikkate alınarak yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          129- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/911

Meram İlçesi, Şükran Mahallesinde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalan alan genelinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, alana ilişkin değerlendirme yapılarak, değiştirilerek uygun görülmüştür.

          130- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/912

          Meram İlçesi, sınırları içerisinde 3. Derece Doğal Sit Alanlarında kalan bölgedeki mevcut imar planlarının plan notlarına ilave plan notları eklenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          131- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/913

     Meram İlçesi, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2017 tarih ve 1053 sayılı kararı ile onaylanan, Aksinne ve Hacıfettah Mahallelerindeki 69,8 hektarlık alanın imar planlarındaki plan notlarına; Meram Belediye Başkanlığının 03.11.2017 tarih ve 17071 sayılı yazılarındaki tekliflerine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesi uyarınca Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ilan edilip İlçe Belediyesince uygulanması halinde 0.30 Emsal artışı yapılabilecektir plan notu ilavesi yeniden düzenlenerek uygun görülmüştür.

          132- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/914

              Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, M28C03B paftaya isabet eden, mevcut imar planında Eğitim, Sağlık, Ticaret, İbadet Spor, Konut, Otopark, Sosyal Tesis, Kamu Hizmet Alanları ve Park Alanlarını içerisine alan bölgede faaliyet gösteren Maden Ocağının ruhsat sahasında olması nedeniyle açılan davada; Konya I. İdare Mahkemesinin 2014/1495 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilerek imar planları iptal edilmiştir. İlgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlanan Meram Belediye Başkanlığı’nın imar plan değişikliği teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          133- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/915

          Selçuklu İlçesi, Çaldere Mahallesi, 104 ada, 1 parselin konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün imar planı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

          134- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/916

          Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 356 parsel yürürlükteki imar planında Ticaret-Mesken Alanında kalmakta olup,  söz konusu parselin Ticaret Alanı olarak düzenlendiği ve “Fırın Yapılabilir” plan notunun eklendiği imar plan değişikliği tekliflerinde (PİN:UİP-1038,69), söz konusu taşınmazın “Ticaret Alanı (Fırın)” donatı fonksiyonunda E: 0.60, Yençok: 2 Kat olarak yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          135- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/917

          Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 298 ada, 37 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının E:0,50, Yençok:25.00 m olarak değiştirilmesi yönünde talep edilen plan değişikliği teklifinin (PİN: UİP-1511,32) iadesi  uygun görülmüştür.

          136- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/918

          Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinde (PİN:NİP-26335) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda düzeltilerek uygun görülmüştür. 

          137- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/919

          Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 273 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Akdaş Makina Silah San. Ltd. Şti’ nin 1/5000 nazım imar planı teklifinde (PİN:NİP-29017) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          138- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/920

          Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 165 ada, 45 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili LE Güneş Elektrik AŞ’ nin imar planı tekliflerinde (PİN:NİP-28193) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

          139- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/921

          Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesinde imar planı revizyonu (PİN:NİP-26938) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          140- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/922

          Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1610 ada 1 parsel, 1608 ada, 4 ve 5 parseller, 1611 ada, 1 ve 2 parseller, 1612 ada, 1,2 ve 3 parseller, 1614 ada, 1 ve 2 parseller ve çevresine isabet eden Eğitim Alanı, Yol, Park Alanı ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Hasan AKGÜÇ İnş. Tur. Akar. Tic. A.Ş.’ nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine süre verilmesi uygun görülmüştür.

            141- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  15.11.2017

Sayı  :  2017/923

              Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, 31279 ada 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Gürbilek Petrol Ürn. Paz. Tic. Ltd. Şti’nin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,143 ) teklifinin reddi uygun görülmüştür

          142- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/924

          Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 40305 ada, 2 parselin batısında kalan tescil harici alana isabet eden Park Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili Medaş Dağıtım A.Ş.’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          143- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/925

              Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 23574 ada,11 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı (Ekmek Fırını) olarak düzenlenmesi ile ilgili Kadir IŞIK’ın imar plan tadilatı (PİN: NİP- 092,120 teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          144- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  14.11.2017

Sayı  :  2017/926

              Meram İlçesi, Ateşbazı Veli Mahallesi, 26932 ada 36 parsele isabet eden Konut Alanının Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hadiye Özceylan Vekili Osman Özceylan’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          145- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  16.11.2017

Sayı  :  2017/927

          Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 1 nolu parselin 19,63 hektarlık kısmında (yeni 148/2), “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili ME-SE Ener. Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. adına Şerife KOCAMAN'ın imar planı tekliflerinde (PİN:NİP-27480) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          146- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/928

          Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün raporu doğrultusunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 7616 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Durmuş KOÇ’un 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifi (PİN:NİP-1093,188) Konut Alanı olarak değiştirildiği şekli ile  uygun görülmüştür. 

          147- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/929

          Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden Fuar Alanı (Hobi Bahçesi) alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN:NİP-1093,192) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          148- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/930

          Selçuklu İlçesi, Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün inceleme raporu ile, Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parsellere isabet eden Konut, Ticaret, Meydan Alanının düzenlenmesi ile ilgili Ali SAKSAĞAN’ın imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          149- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Tarih:  17.11.2017

Sayı  :  2017/931

           Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 19 parselin Sanayi Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Tahsin ÖZTOKMAK’ın 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.