09 Ekim 2017 Meclis Karar Özeti 

 1. Yunak İlçe Belediyesine bağlı Sülüklü mahallesinin Cihanbeyli İlçe Belediyesine bağlanmasına dair teklifin reddine,
 2. Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 3. Seydişehir İlçe Belediyesinin 2017 yılı bütçesine ek ödenek kaydı verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 4. Meram İlçe Belediyesinin 2017 yılı gider bütçesine aktarma yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 5. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı kurulmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait Beyşehir İlçesindeki taşınmazın mülkiyet hakkının, KOSKİ Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi kapsamında devrine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki parselin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18. maddesi  (e)  fıkrası gereği satılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Selçuklu İlçesindeki gayrimenkulün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince satışı, kiralanması, trampa yapılması veya kat karşılığı anlaşma yapılabilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 9. Belediyemiz ile Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Derneği, Selçuklu Akademik Düşünce ve Araştırma Merkezi ve Fatih Gençlik Vakfı arasında 5393 sayılı Kanununun 75.maddesinin (c) fıkrası gereğince protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine ve ayrıca Mülkiyeti Belediyemize ait binanın Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Derneğine 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi gereği hizmet süresince tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 10. Ülkemiz genelindeki camii ve müştemilatlarının yapımı ile bakım ve onarımlarıyla ilgili Belediyemiz ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                    
 11. Belediyemiz ile Selçuklu Üniversitesi Rektörlüğü arasında ortak spor anlayışını geliştirmek ve bilimsel birikimlerin karşılıklı paylaştırılması için protokol yapmak üzere Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 12. Belediyemiz Gençlik Meclis Üyelerinin “GREEN UP” isimli Avrupa Birliği Gençlik Değişimi projesine katılmak üzere Almanya’nın Berlin şehrinde görevlendirme yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 13. Halka bisikletin sevdirilmesi ve bisiklet sporuna gençliğin kazandırılması amacıyla Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye Bisiklet Federasyonu arasında ortak hizmet protokolünün imzalanması için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 14. Karatay Belediyesine ait taşınmazın satın alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 15. Mülkiyeti Belediyemize ait Meram İlçesi, Kilistra Mahallesi, 254 ada,15 parsel numaralı çeşme ve alanı nitelikli taşınmazın KOSKİ Genel Müdürlüğüne 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (e) bendi gereği hizmet süresince tahsisine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 16. Selçuk Üniversitesi ile birlikte 4. Uluslararası Sütçülük Konferansı ve Endüstriyel Sergi çalışmalarının ortak hizmet projesi kapsamında yapılabilmesi için Selçuk Üniversitesi ile Belediyemiz arasında protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 17. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca İlçe Belediyelerine yapımı tamamlanan sulama tesislerin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 18. Güneş Enerjisi ile Kurutma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Farklı Meyve Sebzelerde Optimal Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi Projesinin uygulanması için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Belediyemiz arasında 5393 sayılı Kanununun 75. maddesi gereğince ortak hizmet projesi geliştirilmesi için protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair Tarımsal Kalkınma Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 19. Akşehir İlçesi,  Kuşçu Mahallesi, 161 ada, 16, 17, 18 ve 19 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 20. Akşehir İlçesi,  Ucuzluk Mahallesi, 396 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 21. Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 188 ada, 356 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 22. Beyşehir İlçesi, Hacıarmağan Mahallesinde, Rekreasyon Alanın da Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 23. Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 149 ada, 12 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 24. Çumra İlçesi, Yenimescit Mahallesi, 169 ada, 60 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 25. Çumra İlçesi, Okçu Mahallesi, 539 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 26. Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Mahallesi, 6961 p parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 27. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 126 ada, 215 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                  
 28. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, Kavak Pazarı civarındaki Park Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 29. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, Konya yolu üzerinde 656 ada, 71 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 30. Ilgın İlçesi, Milli Egemenlik Mahallesi, Beyazevler civarı 449 ada, 196 parsele isabet eden park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 31. Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 298 ada, 37 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 32. Kadınhanı İlçesi, Şahören Mahallesi, 1159 parsele isabet eden Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 33. Karapınar İlçesinde, Güney Karapınar II. Etap ilave ve revizyon uygulama imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 34. Karatay İlçesi, Sakyatan Mahallesi, 6000 ada, 1 ve 2 nolu parsel ile 6430 ada, 1, 3 ve 4 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 35. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 32913 ada, 6 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 36. Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 31648 ada, 1, 2, 11 ve 12 nolu parseller parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 37. Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 1976 ada, 7, 14, 17, 21 ve 22 nolu parseller, 2311 ada, 17 nolu parsel, 32967 ada, 1 nolu parsel, 32968 ada, 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 38. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21785 ada, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 39. Karatay İlçesi, Hacıyusufmescit Mahallesi, 25881 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 40. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21844 ada, 11 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 41. Karatay İlçesi, Çayır Mahallesi, 33310 ada, 1 ve 2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 42. Karatay İlçesi, Erenler Mahallesi, 25869 ada, 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve 16 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 43. Karatay İlçesi, Karaaslan Mahallesi, 21717 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 44. Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesi, 37326 ada, 1 ve 4 no.lu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                      
 45. Meram İlçesi, Hasanköy Mahallesi, 27599 ada, 4 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 46. Meram İlçesi, Gödene Mahallesi M28C04A1C pafta 27326 ada 3 no.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 47. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 21372 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 48. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 29434 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 49. Selçuklu İlçesi, Tapunun Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 16037 ada, 1 parsel, 23912 ada 1 parsel, 17999 ada 2 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 50. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, 42465 ada, 7 parsel ile 13549 ada 19 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 51. Selçuklu İlçesi, Selahaddin Eyyübi Mahallesi, 16499 ada, batısındaki Park Alanına trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 52. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dumlupınar Mahallesi, 13545 ada, 16, 17, 19, 22, 24, 29, 30 ve 32 parseller parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 53. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 21185 ada 4 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 54. Selçuklu İlçesi, Tapunun Dikilitaş Mahallesi, 20576 ada, 34 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 55. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 29403 ada, 2 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 56. Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Mahallesi, 43065 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 57. Selçuklu İlçesi, Tapunun Yeniselçuk Mahallesi, 2872 ada, 18 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 58. Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 3321 parsele isabet eden Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 59. Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 2224 parsele isabet eden Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 60. Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, 2360 parsele isabet eden Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 61. Taşkent İlçesi, Hıra Mahallesi, sınırları içerisinde 10 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 62. Yalıhüyük İlçesi, Aşağı Mahallesi, 200 ada, 26 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 63. (Büyükşehir Belediyesi) Konya il genelinde yapılaşmaya yönelik 1/5000 ölçekli plan notlarına ilave ve bazı plan notlarında değişiklik yapılması ve Şehir Estetiği Yönetmeliğinin 23. Maddesinin (2) fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 64. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 978 ada, 12 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 65. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Yeni Mahallesi, 948 ada, 14 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 66. (Büyükşehir Belediyesi) Beyşehir İlçesi, Huğlu Mahallesi, 273 ada, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8 parsellerde ilave imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 67. (Büyükşehir Belediyesi) Ereğli İlçesi, Talatpaşa Mahallesi, 1608 ada, 4 ve 5 parseller, 1611 ada, 1 ve 2 parseller, 1612 ada, 1,2 ve 3 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 68. (Büyükşehir Belediyesi) Kadınhanı İlçesi, Osmancık Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 69. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Hacı İsa Efendi Mahallesi, 763 ada, 9 parsele isabet eden Park Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 70. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 20241 ada 17 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 71. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Arif Bilge Mahallesi, 37559 ada 2 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 72. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesi, 23574 ada,11 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 73. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Orgeneral Tural Mahallesi, 26932 ada, 36 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 74. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Öğretmenevleri Mahallesi, 1101 ada, 4 ve 5 nolu parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 75. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29200 ada, 1 parsele isabet eden Park ve Spor Tesisleri Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 76. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 28980 ada, 2, 4 ve 5 parsellere isabet eden Cami Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 77. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 15532 ada, 4 ve 7 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 78. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Aşağıpınarbaşı Mahallesi, 29865 ada, 19 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 79. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Taraşçı Mahallesi, (eski:4147) parsele isabet eden Turizm Alanı ve Park Alanlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 80. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi, Keçikapı Mahallesi, 218 ada (Seyyid Harun Veli İş Merkezi) çevresinde Trafo Alanı düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 81. Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 266 ada, 9 parsel ile 266 ada, 1 ve 10 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 82. Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 712 ada, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 83. Ereğli İlçesi, Alpaslan Mahallesi, 116 ve 2885 adalara isabet eden Park ve Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 84. Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada, 251 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 85. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33009 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,                                                             
 86. Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33008 ada, 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 87. Karapınar İlçesinde Gaziosmanpaşa ve Sandıklı Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapılmasına dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 88. Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 75 ada, 17, 18, 19, 20 ve 22 parsellere isabet eden (Ankara Konya yoluna cepheli) Konut Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 89. Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, 995 ada, 79 parsele isabet eden Konut Alanının batı bahçe çekme mesafesinin 3 metre olması ve konut altı ticaret yapılmasına ilişkin plan notu konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 90. (Büyükşehir Belediyesi) Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 91. (Büyükşehir Belediyesi)  Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 165 ada, 45 parsel ile ilgili imar planının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 92. (Büyükşehir Belediyesi) Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 93. (Büyükşehir Belediyesi) Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, Taşlıgeçit Mevkisi, 161 ada 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 51, 55, 59 parsellerin ile ilgili plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 94. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 31279 ada, 1 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 95. (Büyükşehir Belediyesi) Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesinde yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Sanayi Alanı olan; 5759 ada 7 parselin düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
   
   
 96. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalleri sınırları içerisinde 47,1 hektarlık alanı kapsayan bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar plan tadilatlarının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 97. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçeside, Nazım İmar Planlama Müdürlüğünün raporu doğrultusunda, Meram Kentsel Dönüşüm Master Planının (Ahmet Özcan Caddesinin güneyi) yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar planları teklifinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 98. (Büyükşehir Belediyesi) Meram İlçesi, Sahipata ve Abdülaziz Mahallelerinde, (ÖPA5 ve çevresi) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Kokuma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 99. (Büyükşehir Belediyesi) Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 1 nolu parselin 19,63 hektarlık kısmında (yeni 148/2), “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 100. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 7616 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 101. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi,  Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden (Hobi Bahçesi) alan ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 102. (Büyükşehir Belediyesi) Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, L29 pafta, 29769 ada, 30 parsel ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 103. (Büyükşehir Belediyesi) Seydişehir İlçesi,  Keçikapı Mahallesi, 18K3 pafta, 1205 ada, 11, 12 ve 14 parseller ile ilgili imar plan tadilatının görüşülmesine dair İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun aynen kabulüne,
 104. Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresine katılmak üzere İsveç ve Finlandiya’ya görevlendirme yapılmasına dair teklifin aynen kabulüne ve gündemde başka madde kalmadığından, birleşime saat 16.40’da son verilmiştir.