11 Eylül 2017 Meclis Komisyon Raporu 

                1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

                Tarih  :  13.09.2017

                Sayı    :  2017/137

            Akören İlçe Belediyesinin 2017 Yılı Gelir Bütçesinin 03.1.2.54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirleri tertibine 800.000,00 TL karşılığında; 2017 Yılı Gider Bütçesinin 42 Un Fabrikası ve Baskül İşletmesi 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler tertibine 800.000,00 TL ödenek konması uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/138

             Meram İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 3.000.000,00 TL’nin alınarak, Fen İşleri Müdürlüğünün 04- Ekonomik İşler ve Hizmetlerine,  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 1.000.000,00 TL’ nin alınarak, Fen İşleri Müdürlüğünün 04- Ekonomik İşler ve Hizmetlerine ve Yapı Kontrol Müdürlüğünün 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerinden 1.500.000,00 TL’nin alınarak, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetlerine, aktarılması uygun görülmüştür.
            3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/139

             9 - 13 Ekim 2017 tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek Kentsel Turizm & Sosyal Doku – Mobil Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi projesinin toplantısına, Konya'daki turizm değerlerinin daha iyi tanıtılması amaçlı katılmak üzere proje yürütücüleri Sertaç YÜRÜK ve Osman Süreyya KOCABAŞ 'ın görevlendirilmeleri uygun görülmüştür.       

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/140

 Hadim İlçesi, Yukarıeşenler Mahallesi, 419 ada, 34 parsel nolu taşınmazın üzerinde sulama deposu ve tesisi bulunması sebebiyle Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/141

             Mülkiyeti Belediyemize ait imar artığı durumundaki parsellerin, yol fazlası olarak Belediyemiz adına tescil olan parsellerdeki hisselerimizin, imar uygulaması neticesinde oluşan parsellerdeki Belediye hisselerinin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanunun 17inci ve 5393 sayılı Kanunun 18/e Maddesi gereğince satışı ve hisseli parsellerin bu kapsamda arsa payı karşılığında kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi yapılabilmesi için Encümen kararı almak şartı ile Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/142

             Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 9575 nolu ve 9576 nolu parsellerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/143

             Akören İlçesi, Belkuyu Mahallesi, 119 nolu ve 120 nolu parsellerin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satın alınması uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/144

             İslam Kültür Merkezi'nin, İnsan ve İrfan Vakfı'na kullanım haklarının verilmesi için düzenlenecek protokolün imza ve icrası için için 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75 nci Maddesi gereğince Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususu uygun görülmüştür.

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/145

             Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi Komisyonumuzca incelendi. Samsun'da yapılan 23. Engelliler Olimpiyat oyunlarında dereceye giren ekli listedeki sporculardan üçüncülere 3 (üç) çeyrek altın, ikincilere 1 (bir) tam altın ve birincilere 1 (bir) tam altın – 1 (bir) çeyrek altın ödül olarak verilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (m) fıkrası gereği uygun görülmüştür.

          10- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/684

             Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 266 ada, 9 parsel ile 266 ada, 1 ve 10 parseller yürürlükteki imar planında Konut Alanında kalmakta olup, söz konusu parsellerin yapılaşma şartlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1038,66) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/685

             Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 725 ada, 8 ve 9 parseller yürürlükteki imar planında Ayrık nizam 4 kat Konut Alanında kalmakta olup, söz konusu parsellerin E:1,60 olacak şekilde (Blok nizam 4 kat) blok işlenmesi ve parsellerin kuzeyinden 5.00 metre genişliğinde imar yolu açılarak plan değişikliği yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının (PİN : UİP - 1038,68) iadesi uygun görülmüştür.

          12- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/686

             Beyşehir İlçesi,  Müftü Mahallesi, 712 ada, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ve 80 parsellere isabet eden Konut Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat ( PİN: UİP- 1038,67 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          13- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/687

             Çumra İlçesinde, 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planı teklifinde (PİN: UİP- 2021,20) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          14- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/688

             Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 625 parsele isabet eden Güneş Enerjisi Üretim ve İletim Tesisleri Alanına Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-27784) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          15- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/689

             Ereğli İlçesi, Barbaros Mahallesi, 857 ada 1 parsel, 1184 ada 24 parsel ve çevresine isabet eden Park Alanı ve imar yolunun, Pazar Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 5527,59) 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan kararlarına göre yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          16- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/690

             Ereğli İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 2014 adanın doğusundaki Park Alanı ve imar yolunun, Cami Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (PİN: UİP- 5527,65) uygun görülmüştür.

          17- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/691

             Ereğli İlçesi, Camikebir Mahallesi, 160 ada 18 parsel ve 160 ada 19, 20, 22 parsellere (eski 17 parsel) isabet eden Park Alanı, Resmi Kurum Alanı (Müftülük ve Kuran Kursu) ve Konut Alanının, Resmi Kurum Alanı (Müftülük ve Kuran Kursu) ve Otopark Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifi (PİN: UİP- 5527,60) uygun görülmüştür.

          18- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/692

             Ereğli İlçesi, Alparslan Mahallesi, 116, 2885 ve 2886 adalara isabet eden Konut Alanı, Park Alanı, Otopark ve imar yolunun düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN : UİP- 5527,58) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          19- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/693

             Kadınhanı İlçesi, Tepebaşı Mahallesi, 765 ada, 1 parselde üst ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatında (PİN:UİP- 2517,19) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          20- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/694

             Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1708 ada, 47 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          21- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/695

             Karapınar İlçesi, Adalet Mahallesi, 254 ada, 28 parsele isabet eden Akaryakıt + LPG +Ticaret Teşhir Alanı ve 70 metrelik karayolunun düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde, Akaryakıt + LPG +Ticaret Teşhir Alanı ve yapılaşma koşullarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile birlikte yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          22- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/696

             Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24724 ada, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu imar adasındaki 2 kat ayrık nizam Konut Alanı yapılaşma şartlarının, E: 0.40, Taks: 0.20, Yençok: 6.00 m olarak belirlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-1690,249) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          23- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/697

             Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 24973 ada, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller ve 24974 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin Sanayi Alanı olan imarının 2 Kat, Taks: 0.35, Kaks: 0.70, H: 7.00, Minimum ifraz 5000 m² olan yapılaşma şartlarının, 2 Kat, Taks: 0.50, Kaks: 1.00, Yençok: 10.50 metre, Minimum ifraz 5000 m² olarak değiştirilmesi ile ilgili imar plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 513 sayılı kararı ile onaylanmış olup; plan değişikliğine yapılan itiraz doğrultusunda “İdari Bina 3 Kat Yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,250) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 2 Kat ifadesinin kaldırılarak plan notunun “Plan değişiklik sınırı içerisinde genel yapı yüksekliği maksimum 2 kat, idari bina yapılması halinde maksimum 3 kat yapılabilir.” şeklinde düzenlendiği şekilde değiştirilerek uygun görülmüştür.

          24- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/68

             Karatay İlçesi, Şeyhulemarecepağa Mahallesi, 32760 ada, 3 nolu parselin Konut Alanı olan imar adasının yeniden düzenlenerek 12 metrelik taşıt yoluna cephe kısmında trafo alanı ayrılması, 32762 ada, 2 nolu parsel ile otopark alanı arasına trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1749,8) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/699

             Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesi, 5755 ada, 251 nolu parselin Sanayi Alanı olan imarının ve baca ve silolar ile ilgili plan notunun “Baca ve silo gibi yapıların yüksekliği Yençok: 25.00 metre olması halinde yapı yaklaşma mesafesi yollardan 50.00 metre, Yençok: 26.00 metre ve 40.00 metre arasında olması halinde yollardan 70.00 metre olacaktır” şeklinde düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,252) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.   

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/700

             Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 75 ada, 17, 18, 19, 20 ve 22 parsellere isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının değiştirilmesine istinaden teklif edilen ve E:1,54 olarak önerilen inşaat yoğunluğunun E:1.40 olarak, çekme mesafelerinin ise 18 sayılı parselin kuzeyinden 15m, 15 m lik yola cepheli 18, 19 20 sayılı parsellerden 7m olarak değiştirildiği 1/000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 2709,35) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/701

             Kulu İlçesi, Camikebir Mahallesi, 214 ada, 28 parsele isabet eden Konut ve Ticaret Alanının, Ticaret Alanı ve Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili /1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  12.09.2017

   Sayı  :  2017/702

               Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, 1200 ada, 3 parsele isabet eden Küçük Sanayi Alanının yapılaşma kararlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 2709,39) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/703

             Meram İlçesi, Boruktolu Mahallesinde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Organize Tarım Hayvancılık Alanına isabet eden 37326 ada, 2, 3, 6 ve 7 no.lu parsellerde düzenlenen 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği (Organize Tarım Hayvancılık Alanı) teklifinde (PİN: UİP- 615,188) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.09.2017

   Sayı  :  2017/704

               Meram İlçesi, Şeyh Sadrettin Mahallesi, 995 ada, 79 parsele isabet eden Konut Alanında,  Ebatlı Blok ölçüleri ile batı ve güney bahçe çekme mesafesinin 3 metre düzenlendiği ve plan notları konulması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 615,189) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.09.2017

   Sayı  :  2017/705

               Meram İlçesi, Batı Hadimi Mahallesi, 21070 ada, 2 ve 3 no.lu parsellere isabet eden Dini Tesis Alanının güneyindeki yan bahçe çekme mesafesinin 2,5 metre, doğusunda yan bahçe çekme mesafesinin 3 metre olacak şekilde düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 615,190) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/706

             Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 39084 ada, 56 no.lu parseldeki Trafo Alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP- 615,191) Trafo Alanı’nın yeniden düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/707

             Meram İlçesi, Yaylapınar Kaş Mahallesinde imar planında Konut Alanı ve yolda kalan 27675 ada, 38 no.lu parsel içerisindeki 10 metrelik yolun mevcut yapıdan dolayı yeniden düzenlemesi ile ilgili plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

   Tarih           :  13.09.2017

   Sayı  :  2017/708

               Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Subaşı Mahallesi, 29538 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin Ticaret+Turizm Alanı olarak çevresiyle birlikte düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP- 311,326) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eşdeğer alan ayrıldığı ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile birlikte düzenlendiği plan tadilatı teklifleri uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/709

             Selçuklu İlçesi, Tapunun Sille Subaşı Mahallesi, 29537 ada, 7 parselin İlkokul Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili plan tadilatında ( PİN: NİP- 1093,194 ve PİN: UİP- 311,328 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yürürlükteki imar planında yer alan İlkokul Alanının Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile birlikte düzenlendiği plan tadilatı teklifleri uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/710

             Selçuklu İlçesi, Başarakavak mahallesinde Sanayi Alanına ve Dikilitaş mahallesinde otopark alanına Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 18.07.2017 tarih ve 30430 sayılı yazısı ile 09.05.2017 tarih ve 19830 sayılı yazılarına istinaden 2 adet trafo alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatlarında (PİN: UİP- 311,334) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/711

             Seydişehir İlçesinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar revizyonuna uygun olarak hazırlanan (I. Etap II. Kısım Uygulama İmar Planı Revizyonu )1/1000 ölçekli uygulama revizyon imar planında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/712

             Seydişehir İlçesi, Hacıseyitali Mahallesi, 484 ada, 136, 200, 201 ve 202 parsellere isabet eden Ticaret + Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, “Konya Büyükşehir Belediyesi Mimari Estetik Komisyonundan Uygun Görüş Alınmadan Yapı Ruhsatı Düzenlenemez” şeklinde plan notu ilavesi yapıldığı şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/713

             Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 589 sayılı kararı ile onaylanan, Konya Kent bütününü kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notlarına eklenen “Uygulama imar planı bulunmayan tarım alanlarında yapılacak tarımsal amaçlı silolar, Nazım Plan Kararlarında tarım alanları için belirlenen yapılaşma şartlarına uyulması şartı ile yüksekliğinin elevatör hariç 30.00 metreyi aşmaması, parsel ön cephesinde en az silo yüksekliği kadar diğer cephelerde en az 10.00 metre bahçe mesafesi bırakılarak yapılabilir,” plan notlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 816 sayılı meclis kararında belirtilen hususların korunduğu şekliyle uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/714

             Cihanbeyli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2017 tarih ve 737 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;  Kararda belirtildiği şekliyle uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/715

             Çumra İlçesi Okçu Mahallesinde Konya Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2017 tarih ve 738 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; kararda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/716

            Akşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 100 ada 58 parsel numaralı taşınmazın mezarlık alanından çıkarılması ile ilgili itirazın evi kurtaracak şekilde kısmen kabulü uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/717

             Derebucak İlçesi, Sarayönü Mahallesi, Taşlıgeçit Mevkisi, 161 ada 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 51, 55 ve 59 parsellerin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Derebucak Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/718

             Ereğli İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 517 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 692 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;    kararda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/719

             Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 2896 ada, 1 parsel ve çevresine isabet eden Park ve Trafo Alanı ile 1591 ada, 7 parsele isabet eden Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/720

             Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 1736 ada, 2 parsel ve 1736 ada, 12 parsele isabet eden Gelişme Konut Alanında yol düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/721

             Karapınar İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 2893 ada 1 ve 2 parseller ile 1739 ada 8 parsele isabet eden İbadet Alanı ve Yerleşik Konut Alanının düzenlenmesi ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/722

             Karapınar İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 698 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatlarına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 698 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatlarına askı süresinde yapılan itirazlar görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; yapılan itirazların kısmen kabul edilmesi  uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/723

             Karapınar İlçesi, Bağdaylı Mahallesi, 553 parselde bulunan Enerji Üretim Alanı ve yolun yeniden düzenlenmesi ile ilgili Küçük Uluslararası Nak. Ltd. Şti’ nin imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 28562) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/724

             Karatay İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 21496 ada, 12 parsele isabet eden Ticaret Alanının, Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP-1091,145) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Sosyal Tesis Alanı (Gençlik Merkezi) olacak şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/725

             Meram İlçesi, Şükran ve Sahipata Mahallelerinde, (ÖPA4 ve çevresi) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazların incelenerek değerlendirmek üzere süre verilmesi uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/726

                 Meram İlçesi, Sahipata ve Abdülaziz Mahallelerinde, (ÖPA5 ve çevresi) III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planına yapılan itirazlardan;

  • 571 ada 43 ve 47 nolu parsellerin meydan sahası olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan itirazların Kabulü,
  • Milli Emlak Müdürlüğünün 27901 ada 4 parselin Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin itirazının Kabulü,
  • Plan uygulama koşullarında değişiklik yapılmasının Kabulü,
  • Koruma Amaçlı İmar Planı bütünlüğünü ve yaklaşımını bozacağından diğer itirazların reddi,

Kabul edilen itirazlar sonrası yeniden düzenlenen imar planına ilişkin Koruma Kurulunun uygun görüşü alınması, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/727

             Meram İlçesi, Kaşınhanı İstasyon Mahallesi, 39176 ada, 1 parselin güneybatısındaki Mezarlık alanı ve Otopark Alanının düzenlenmesi ile ilgili Kaşınhanı İstasyon Mahalle Muhtarının imar plan tadilatı tekliflerinde, (PİN: NİP-  1092,117) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/728

             Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, 157 ada, 1, 2 parseller, 134 ada, 1, 2 parseller ve 135 ada, 1 parsellere isabet eden Konut Alanlarının Ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenmesi ile ilgili Sarayönü Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/729

             “Sarayönü İlçesi, Lâdik Mahallesi, 199 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere isabet eden Konut Alanlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinde İbadet Alanı, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinde Camiye dönüştürülmesi için teklif edilen ve inşaat yoğunluğu (E):0,50, Yençok: serbest olarak önerilen yapılaşma koşullarında yüksekliğin Yençok: 3 Kat olarak değiştirildiği Sarayönü Belediye Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, değiştirildiği şekliyle uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/730

             Selçuklu İlçesi, Sille Mahalle sınırları içerisinde Tatköy Mahallesinin kent merkezine erişim için kullandığı yolun Sille Mahallesi içerisindeki taşıt trafiğinden kaynaklı mağdur olmaları sebebiyle çevreyoluna bağlantı  yapılması  ile  ilgili  Selçuklu  Belediye  Başkanlığının  imar plan tadilat teklifinde ( PİN : NİP – 28558 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, düzenlendiği şekliyle uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/731

             Selçuklu İlçesi, Yazır  Mahallesi, 43124 ada 3 parsele (eski:372 parsel) isabet eden Ticaret + Konut Alanının plan notları ve yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/732

             Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 410 ada, 38 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının (Yüksek Seçim Kurulu Deposu) çevresi ile birlikte düzenlemesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,195) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/733

             Seydişehir İlçesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2017 tarih ve 619 sayılı kararı ile onaylanan (I. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonu) 1/1000 ölçekli uygulama revizyonuna yapılan itirazların görüşülmesi neticesinde kararda belirtildiği şekilde uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/734

             Yunak İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 415 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 727 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatlarına askı süresinde yapılan itirazlardan;

            Merkez/Yeni Mahalle, 174 ada, 6 ve 8 nolu parsellerde; Sağlık Tesisi Alanı düzenlenmesine ilişkin itiraz, uygun,

            Merkez/Karataş Mahallesi, 387 ada, 14 nolu parselde bulunan park alanının; 327 ada, 8 nolu parselin bir kısmında düzenlenmesine ilişkin itiraz, uygun,

            Merkez/Selçuk Mahallesi, 16 ada, 42, 43, 50, 51 nolu parsellerdeki Spor Alanına ilişkin itirazın reddi,

          Yunak-Emirdağ İl Yolunun çevresindeki alanlarda düzenleme yapılmasına ilişkin itirazların reddi, uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/735

          Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33009 ada, 1 parselin Ticaret Alanı (Oto Satış – Teşhir Alanı) olan imarındaki Oto Satış – Teşhir Alanı ibaresinin kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,246) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/736

             Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33008 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki planlama kararı olan ST ibaresinin kaldırılıp Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,247) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/737

             Karapınar İlçesinde, Nazım İmar Planlama Müdürlüğünün raporu doğrultusunda, Gaziosmanpaşa ve Sandıklı Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapılması teklifinin (PİN: UİP- 7589,44) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/738

             Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin (PİN: NİP- 26335 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/739

             Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50 L pafta, 9574, 9575 ve 9576 parsellere isabet eden Ağaçlandırılacak (Mezarlık)  Alanın  Sanayi  Alanına  dönüştürülmesi ile ilgili Hamza TARİP’ in imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/740

             Cihanbeyli İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Ağabeyli (Merkez, Höyükkuyusu ve Tosunlar Yaylası), Kırkışla(ÖÇK), Sağlık (Merkez, Hacıefendi, Halilefendi, Karayusuf), Turanlar Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri mülga ÖÇKKB tarafından yapılan 1/50000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde yer aldığından plan tekliflerinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüş olup; Beyliova, Çimen, Çöl, Damlakuyu, Turanlar, Uzuncayayla, Yeşildere, Küçükbeşkavak (Merkez ve Dulayşe Yaylası), Mutlukonak, Yünlükuyu ve Zaferiye Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar  planı  ve  1/1000  ölçekli  uygulama  imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 26937) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/741

             Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 165 ada, 45 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili LE Güneş Elektrik AŞ’ nin imar planı (PİN: NİP- 28193) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/742

             Çumra İlçesi,  İçeriçumra Mahallesinde imar planı revizyonu (PİN: NİP- 26938) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/743

             Emirgazi İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Yamaç (Merkez) ve Besci (Merkez, Bucakyayla, Büyükekşi, Dipini, Sığrak) Mahallelerinde Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında (PİN: NİP- 26939) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/744

 Ereğli İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Acıkuyu (Merkez), Acıpınar (Merkez), Aşağıgöndelen (Merkez), Beyören(1 yerleşim alanı), Bulgurluk (Merkez), Çakmak (Merkez), Çiller (Merkez), Göktöme (Merkez), Kamışlıkuyu (Merkez), Karaburun (Merkez), Kargacı (Merkez), Kuskuncuk (Merkez), Pınarözü (Merkez), Taşağıl (Merkez), Tatlıkuyu (Merkez), Türkmen (Merkez) ve Y.Göndelen (Merkez) Mahallelerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasında ( PİN: NİP- 26940 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/745

             Kadınhanı İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Karayörüklü (Mahalle dışı), Kızılkuyu, Küçükkuyu, Örnekköy (Merkez ve 2 yerleşim alanı) ve Sarıkaya (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinde (PİN: NİP-26941) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/746

             Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, 31279 ada 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Gürbilek Petrol Ürn. Paz. Tic. Ltd. Şti’nin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,143) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/747

             Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Sanayi Alanı olan; 5759 ada 7 parselin düzenlenmesi ile ilgili Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin imar plan/imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/748

             Kulu İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Acıkuyu (ÖÇK), Beşkardeş (ÖÇK),  Bozan (ÖÇK), Kırkkuyu (ÖÇK) Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri mülga ÖÇKKB tarafından yapılan 1/50000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde yer aldığından plan tekliflerinin onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüş  olup; Şerefli, Tavlıören,  Yazıçayır ve Yeşilyurt Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli nazım imar  planı  ve  1/1000 ölçekli  uygulama  imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 26943) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

 

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/749

             Meram İlçesi, Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalleri sınırları içerisinde 47,1 hektarlık alanı kapsayan bölgede 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar plan revizyonu yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının teklifleri (PİN: NİP- 1092,115) bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/750

             Meram İlçesi, Meram Kentsel Dönüşüm Master Planının (Ahmet Özcan Caddesinin güneyi) yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifleri, bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/751

             Teklif edilen plan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında “Orta Yoğunluklu Konut Alanına” isabet etmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilen Şükran Mahallesinde gerçekleştirilecek Koruma Amaçlı İmar Planı kararlarının uygulanabilmesi amacıyla riskli bölgeye imar hakkı transferi yapılması halinde, bölgenin yapı yoğunluğu ve siluetinin uyumlu olması amacıyla alt ölçekli planların Emsal =1.80’i geçmemek kaydıyla planlanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığına tavsiye edilecektir. Meram İlçesi Uluırmak ve Fahrunnisa Mahallelerinde 6306 sayılı Kanun kapsamında, Bakanlar Kurulu’nun 2015/7278 sayılı kararı ile afet riski alan ilan edilen bölgenin yeniden revize edilmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının imar planı teklifi düzeltilerek uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/752

             Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 1 nolu parselin 19,63 hektarlık kısmında (yeni 148/2), “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili ME-SE Ener. Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. adına Şerife KOCAMAN'ın imar planı (PİN: NİP- 27480) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/753

             Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün raporu doğrultusunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 7616 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Durmuş KOÇ’un imar plan tadilatının ( PİN: NİP- 1093,188 ) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/754

             Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden Fuar Alanı (Hobi Bahçesi) alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ( PİN: NİP-1093,192 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  13.09.2017

 Sayı    :  2017/755

             Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 30 parsele isabet eden Gıda Sanayi ve Sosyal Tesisleri Alanının düzenlenmesi ile ilgili Özer – Önder Matlı adına Mehmet KOZAKOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  12.09.2017

 Sayı    :  2017/756

             Seydişehir İlçesi,  Keçikapı Mahallesi, 18K3 pafta, 1205 ada, 11, 12 ve 14 parsellin Konut Alanı ve Ticaret Alanı olan imarının Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan ÇELMELİ’nin imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.         

          83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  14.09.2017

 Sayı    :  2017/757

             Yunak İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Altınöz (Merkez ve 1 yerleşim alanı), Ayrıtepe, Beşışıklı (Merkez ve 1 yerleşim alanı), Cebrail, Çayırbaşı, Hatırlı, Kargalı, Karayayla, Kurtuşağı, Ortakışla, Özyayla, Sertler ve Yeşilyayla Mahallelerinde imar planı yapılması teklifinde (PİN: NİP - 26944) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.