14 Ağustos 2017 Meclis Komisyon Raporu

             1- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

             Tarih  :  16.08.2017

              Sayı    :  2017/114

            KOSKİ Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 5.000.000,00 TL’nin alınarak, Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığına aktarılması Plan Proje Dairesi Başkanlığından 10.000.000,00.-TL. alınarak, Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığına aktarılması uygun görülmüştür.

          2- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

         Tarih  :  16.08.2017

        Sayı    :  2017/115

             Taşkent İlçe Belediyesi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01-Genel Kamu Hizmetlerinden 238.000,00 TL’ nin alınarak, Otel Otobüs Alabalık İşletmesi 04- Ekonomik İşler ve Hizmetlerine aktarılması uygun görülmüştür.

          3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/116

             İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 08/08/2017 tarih ve 10794110-900 sayılı teklifinde;  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile Maliye Bakanlığının 2017 yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları Genelgesi gereğince, Belediyemizin çeşitli birimlerinde 2017 yılında aşağıda kadro unvan ve dereceleri ile adetleri yazılı kadroların,  tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları ve hizalarında yazılı net ücretin ödenmesi uygun görülmüştür.

          4- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/117

Karatay İlçesi Mezbaha (Fetih) Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi ile Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi mevkiinde, Mülkiyeti KOSKİ Genel Müdürlüğüne ait 190IV pafta, 20377 ada, 5 parsel nolu 10.773,00 m2. Yüzölçümlü boş arsa niteliğindeki taşınmazın 2560 sayılı İSKİ kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve KOSKİ İhale Yönetmeliği hükümlerine göre satılması ve satış işlemlerini gerçekleştirmek üzere KOSKİ Yönetim Kuruluna izin verilmesi uygun görülmüştür.

          5- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/118

  İlimizdeki üniversitelere kayıt yaptıran, örgün öğretim öğrencilerinin; okul, ev/yurt adres kayıt işlemlerini kolayca yapmalarına yardımcı olunması amacıyla ‘üç gün süresince, Elkart aracılığıyla toplu ulaşım araçlarımızdan ücretsiz yararlanmaları’  hususu ile kendilerine verilen indirimli Elkarta ‘üç gün süreli ücretsiz abonman tanımlanması’ işlemleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.’ hususu uygun görülmüştür.

          6- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/119

            İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın uygulamakta olduğu 2017 yılı Meclis fiyat tarifesinde düzenleme yapılması ile Resmi ve Özel Kuruluşlara “Yüksekte Çalışma Eğitimi verilmesi hususunun” birimine iadesi uygun görülmüştür.

          7- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/120

            Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Taraflar Konferansının (UNCCD COP) 12-15 Eylül 2017 tarihleri arasında ÇİN’ in Ordos şehrinde düzenlenecek olan COP13 Yerel Yönetimler Forumuna, 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında ÇİN’in  Xi'an şehrinde düzenlenecek olan Xi'an Avrasya Ekonomik Forumuna katılım sağlanması, görevlendirilecek olan Belediyemiz personeli ve diğer görevlilerin tüm giderlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması ve rapor ekindeki listede belirtilen Belediyemiz personelinin görevlendirme yazıları için Başkanlık Makamının yetkilendirilmesi ile diğer önerilerin birimine iadesi uygun görülmüştür.

          8- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/121

            Belediyemizce yürütülen, ulusal ve uluslararası alanda Konya’ nın tanıtımının yapılması faaliyetleri kapsamında, 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında Japonya’ da düzenlenecek Jata Tourism Expo Japan Fuarına, görevlendirilecek olan Belediyemiz personeli sema heyeti ve diğer görevlilerin tüm giderlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması, etkinliklere katılacak olan Belediyemiz personelinin görevlendirme yazıları için Başkanlık Makamının yetkilendirilmesi ile diğer önerilerin birimine iadesi uygun görülmüştür.

          9- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/122

            Belediyemiz öncülüğünde, 34’üncü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümü kapsamında düzenlenecek olan tören ve etkinliklere katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere; Belediyemiz görevlileri ve Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi  Temsilcilerinden oluşan bir heyet ile 2017 Kasım ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine bir ziyaret programı yapılması, program kapsamındaki tüm giderlerin Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanması ve görevlendirilecek olan Belediyemiz personelinin görevlendirme yazıları için Başkanlık Makamının yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

          10- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/123

            Mülkiyetleri Belediyemize ait, ekte bulunan listede tapu bilgileri verilen taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (e) bendi kapsamında Meram Belediyesine satışı/takası ile mülkiyetleri Meram Belediyesine ait, ekte bulunan listede tapu bilgileri verilen taşınmazların Belediyemizce satın alınması/takası uygun görülmüştür.

          11- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/124

            Karatay Belediyesinin 10 uncu 5 yıllık İmar programına ek program yapılması ile ilgili 07/07/2017 tarih ve 74 nolu meclis kararı uygun görülmüştür.

          12- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/125

            Mülkiyeti Belediyemize ait Akşehir İlçesi, Reis Mahallesi, 118 ada, 4 nolu parselin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği satılması uygun görülmüştür.

          13- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/126

             Mülkiyeti Belediyemize ait Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 324 ada, 1 nolu parselin 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18.maddesi (e) fıkrası gereği satılması uygun görülmüştür.

          14- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/127

            Konya’nın tarihsel ve kültürel geçmişinin tanıtılması için Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası ve Karatay Üniversitesi arasında ortak hizmet protokolü yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi” hususu uygun bulunmuştur.

          15- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/128

            Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin onaylanması uygun görülmüştür.

          16- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/129-1

            Büyükşehir Belediyemiz, Koski Genel Müdürlüğü ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılması planlanan ‘Bir Fidan Bir İnsan’  projesi kapsamında, denetimli serbestlik hükümlüleri için ağaçlandırma protokolün yapılması ve protokolün imza ve icrası amacıyla Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          17- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/130-2

Büyükşehir Belediyemiz ile Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü arasında toprak analizi ile ilgili çalışmalar için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          18- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/114

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Meram İlçesine yapılan yeni Geçici Hayvan Bakımevinin Meram, Karatay ve Selçuklu İlçe Belediyeleri ile birlikte işletilmesi için protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          19- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/132-4

             Madeni yağ üretim tesisleri hakkında toplum ve çevre sağlığı açısından risk teşkil edecek durumlara engel olmak için aşağıda belirtilen şekilde düzenleyici kural getirilmesi; hususu uygun görülmüştür.

          20- Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/133-13

             Ilgın İlçesi Mahmuthisar Sulama Kooperatifi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında sulama tesisinin işletilmesinin devri ile ilgili protokol yapılmasına ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          21- Tarımsal Kalkınma Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/14

             Meram Süt Üreticileri Birliğinin ihtiyacı olan süt soğutma tankı tedariki projesinin Büyükşehir Belediyesinden iki, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden de bir kişinin yer alacağı teknik bir komisyon tarafından incelenmesinin ve işletme binası ilgili mevzuat çerçevesinde hazır ise teknik komisyonun uygun kararı doğrultusunda projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak, Belediye Kanununun 75.maddesi gereği ortak hizmet projesi uygulanması suretiyle Belediyemiz ve birlik arasında bedeli 100.000.-TL.yi geçmemek üzere protokol yapılmasına, protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.

          22- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/134-588

             5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 75.maddesi (a) fıkrası gereği Belediye Başkanlığımız ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında “İvriz Kaya Anıtı ve Kutsal Su Kaynakları Çevre Düzenleme Projesi”nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen protokolün yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi uygun görülmüştür.  

          23- Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 Tarih  :  16.08.2017

 Sayı    :  2017/135-589

            5393 sayılı belediye kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunların Belediyemize verdiği görevleri yerine getirmek amacı ile, Karatay İlçesi, Obruk Mahallesinde mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait 33 pafta, 155 nolu parselde yer alan tescilli Obruk Hanı’nın restorasyon işlerinin yapılması için ilgili kurum ile protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesi, uygun görülmüştür.

          24- Plan ve Bütçe ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

               Sayı  :  2017/136

    Mevcut Baca Temizleme Yönergesinde karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi için hazırlanan Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi uygun görülmüştür.

          25- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

               Sayı  :  2017/590

    Akşehir İlçesi, Ucuzluk Mahallesi, 824 ada, 475 (eski 473 ve A) parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-111,92) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.         

          26- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/591

              Beyşehir İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 458 Ada 2 parselin batısındaki Park alanında Trafo alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 1038,63) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          27- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/592

              Bozkır İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 1938 parsele isabet eden taşınmaz Konut alanında yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yalnızca söz konusu 1938 parsel sınırları dahilinde kütle boyutlarının 10x12 ebatlı ölçülü blok, Yençok:2 Kat olacak şekilde yapılaşma mesafeleri ile birlikte düzenlendiği şekli değiştirilerek uygun görülmüştür.

          28- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/593

            Bozkır İlçesi, Hisarlık Mahallesi, 105 ada, 70 parsele isabet eden taşınmaz konut alanında yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup; yalnızca söz konusu 105 ada 70 parsel sınırları dahilinde kütle boyutlarının 8.60x13 ebatlı ölçülü blok, Yençok:2 Kat olacak şekilde yapılaşma mesafeleri ile birlikte düzenlendiği şekli değiştirilerek uygun görülmüştür.

          29- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/594

               Çumra İlçesi, İçeriçumra Mahallesi, 406 ada, 3 ve 7 parsellerin güneybatı köşesinde Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP- 9894,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup,  uygun görülmüştür.

          30- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/595

              Derebucak İlçesi, Tepearası Mahallesi, 115 ada, 38 parselde Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanına Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          31- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/596

               Güneysınır İlçesi, Gürağaç Mahallesi, 127 ada, 140 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 27495,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          32- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/597

              Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, 340 ada, 61 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 12463,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          33- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/598

               Hadim İlçe Merkezinde 1/5000 ölçekli revizyon nazım İmar planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          34- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/599

             Halkapınar İlçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde Karayolları Kamulaştırma Sınırına göre Ereğli-Halkapınar-İvriz İl Yolu güzergâhı Halkapınar Giriş Kavşağının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 26640,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          35- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/600

              Karapınar İlçesi, Yeşilyurt (Salur) Mahallesi, 1898 parsele isabet eden Enerji Üretim Alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 13348,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          36- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/601

               Karatay İlçesi, Şeyh Ulema Cemre Mahallesi, 32737 ada, 1 ve 2 parseller ve 32734 ada, 2 parselin E: 1.80, Taks: 0.25, Maksimum 6 Kat olan yapılaşma koşularının E: 1.80, Taks: 0.30, Yençok 6 Kat olarak değiştirilmesi, Hasandedemescit Mahallesi, 23793 ada, 1,2, 3 ve 4 parsellerin 6 Kat Blok Nizam, Taks: 0.25, Kaks: 1.80 olan yapılaşma koşularının 6 Kat Blok Nizam, Taks: 0.30, Kaks: 1.80 olarak değiştirilmesi ve Şeyh Ulema Recepağa Mahallesi, 30994 ada, 7 parselin E: 1.80, Taks: 0.25, Maksimum 6 Kat olan yapılaşma koşularının E: 1.80, Taks: 0.30, Yençok: 6 Kat olarak değiştirilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında (PİN: UİP- 1716,4) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          37- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/602

              Karatay İlçesi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 158 sayılı kararı ile onaylanan Karatay İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarına, imar planındaki tanımsız ifadelerin açıklanması amacı ile ilave plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,243) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, yeniden düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          38- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/603

               Karatay İlçesi, Selim Sultan Mahallesi, 1992 ada ile 25009 ada arasındaki Park Alanında ve Karaaslan Mahallesi, 21905 ada ile 21924 ada arasındaki Park Alanında Regülatör Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında (PİN: UİP- 1690,244) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          39- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/604

               Karatay İlçesi, Hamzaoğlu Mahallesi, 32523 ada, 3 parselin İlköğretim Tesisleri Alanı olan imarında Trafo Alanı ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1724,9) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          40- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/605

               Karatay İlçesi, Saraçoğlu Mahallesi, 24821 ada, 13 parselin Konut Alanı olan imarının Özel Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 392 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 1690,245) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          41- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/606

              Karatay İlçesi,  İsmil Mahallesi, 691 parselin Tarımsal Depolama Tesisi olan imarının Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2017 tarih ve 496 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına (Depolama Alanı(Tarımsal Amaçlı)) uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin yeniden düzenlenmesi ve “Silo yüksekliği Yençok: 25.00 m ve yapı yaklaşma mesafesi Konya – Adana Yolundan 40.00 m olacaktır” şeklinde plan notunun eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 4045,7) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          42- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/607

              Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33009 ada, 1 parselin Ticaret Alanı (Oto Satış – Teşhir Alanı) olan imarındaki Oto Satış – Teşhir Alanı ibaresinin kaldırılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,246) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          43- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/608

              Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 33008 ada, 1 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki planlama kararı olan ST ibaresinin kaldırılıp Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı (PİN: UİP- 1690,247) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          44- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/609

               Kulu İlçesi, Kemaliye Mahallesi, Ahmet Baran Caddesi ve Çiğdem Sokak kesişiminde bulunan park alanında trafo ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 2709,38) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          45- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/610

              Meram İlçesi, Köyceğiz Mahallesi, 2594 ada, 372 nolu parsel ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 418 sayılı kararı ile onaylanan (Yüksek Öğretim Tesis Alanı) nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde (PİN: UİP-615,180) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          46- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/611

             Plan değişikliği teklifine konu alanda daha önce Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarih ve 79 sayılı kararı ile  “Site Girişine 12 m² Büyüklüğünde Bekçi Kulübesi Yapılabilir” plan notu eklenmiş olması, teklif edilen diğer plan kararlarının ise Hukuk Müşavirliğinin görüşüne ve Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünce ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan inceleme raporlarına aykırı olması sebebiyle 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin (PİN: UİP-615,178) iadesi uygun görülmüştür.

          47- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/612

              Meram İlçesi, Havzan, Telafer ve Çarıklar mahallesinde muhtelif yerlerde 6 adet Trafo Alanın düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilat tekliflerinde (PİN: UİP-615,183) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          48- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/613

              Meram İlçesi, 3. Derece Doğal Sit Alanı içinde Spor Tesisi alanında kalan Kürden Mahallesi, 722 ada, 37 no.lu parselde Trafo Alanı ayrılmasına ilişkin olarak düzenlenen imar plan tadilatı teklifinde ( PİN: UİP-9823,2) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          49- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/614

              Meram İlçesinin, Harmancık, Telafer ve Kozağaç mahallesinde muhtelif yerlerde 3 adet Regülatör Alanı planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: UİP-615,184) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          50- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/615

              Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 27548 ada 6 parsel ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.04.2017 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ( PİN: UİP-615,186) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu plan teklifi içerisinde alanda “Özel Eğitim Alanı olarak tanımlı alanın İlkokul Alanı” olarak düzenlendiği şekli ile değiştirilerek uygun görülmüştür.

          51- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/616

              Meram İlçesi, Hatıp Mahallesi, 19563 ve 19564 adalara isabet eden konut alanında yoğunluk artışı yapılmadan imar yolunun iptal edilerek konut alanlarının otopark alanı ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-615,187) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, imar plan değişikliğinin çevresi ile birlikte düzeltildiği şekli değiştirilerek uygun görülmüştür.

          52- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/617

              Meram İlçesi, Yorgancı Mahallesi, 20241 ada 17 parselde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün onayı alınmak kaydıyla konut alanının güneyinde 10 metre ön bahçe mesafesinin 5 metreye düşürülmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-27404,1) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          53- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/618

              Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 6665 parselin yapılaşma şartlarının E:1.40, Taks:0.40 Yençok:4 kat Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Tesis Amaçlı)  olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP-311,321) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          54- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/619

              Selçuklu İlçesinin muhtelif yerlerinde 2 adet trafo alanın düzenlemesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatlarında (PİN: UİP-311,320) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          55- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/620

              Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 16422 ada, 1 ve 4 parsellerin yoğunluk artışı yapılmadan yapılaşma şartlarının E:0.90, Taks: 0.30, Yençok:3 kat konut alanı olarak çekme mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-311,324) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu parsellerin batı kısmında 5 m. olarak ayrılan yapı yaklaşma mesafelerinin 10 m. olarak yeniden düzenlendiği haliyle değiştirilerek uygun görülmüştür.

          56- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/621

               Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 42471 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsellerin Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak E:1.30, Yençok:11 Kat, Taks:0.20 yapılaşma şartlarıyla birlikte Konut Alanı olarak plan notları ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında ( PİN: UİP-311,325) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, söz konusu bölgeye ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına “ Blok boyları;  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin blok boyu hakkında aldığı kararlara uygun olarak belirlenir.” şeklinde plan notunun eklenerek düzenlendiği şekli ile uygun görülmüştür.

          57- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/622

               Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29766 ada, 9 parsele isabet eden Sanayi Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatında (PİN: UİP- 311,335) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          58- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/623

              Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 29432 ada, 1 parsele isabet eden Konut Alanına 2 adet trafo yeri ayrılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında (PİN: UİP- 311,336) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          59- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/624

              Seydişehir İlçesi, Kızılcalar Mahallesi, 19K2C pafta, 1242 ada 1,2,3,4,5,6 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatında (PİN: UİP-2308,62) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, E:1.20, Taks:0.30, Yençok:6 Kat olarak düzenlendiği şekliyle; değiştirilerek uygun görülmüştür.

          60- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/625

              Karapınar İlçesinde, Nazım İmar Planlama Müdürlüğünün raporu doğrultusunda, Gaziosmanpaşa ve Sandıklı Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli revizyon imar planı yapılması teklifinin (PİN: UİP- 7589,44) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          61- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/626

              Selçuklu Belediye Başkanlığının ‘Üst katlarında konut bulunan binaların zemin katlarında alkollü içki satılan işyerlerinin açılmaması’ talebi, Karatay Belediyesinin 16.06.2017 tarih ve 589 sayılı Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı notlarına eklenen tarımsal amaçlı silolar ile ilgili karara itirazı ve diğer imar planı notları teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler; Plan notlarının ilave edilmesi ile plan gösterimlerinin düzenlenmesi, uygun görülmüştür.

          62- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/627

              Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin ilimiz sınırları içinde yer alan kısmına ait nazım imar planı teklifinin mülga ÖÇKKB tarafından yapılan 1/50000 ölçekli Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde yer aldığından, onaylanmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi uygun görülmüştür.

          63- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/628

              Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi, 1390 ada, 9 (Eski:1 ve 6) parsele isabet eden Konut Alanının çekme mesafesinin düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          64- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/629

              Akşehir İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1154 ve 1481 adalarda yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

65- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/630

    Akşehir İlçe Merkezinde Büyükşehir Belediyesinin 16.06.2017 tarih ve 621 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazların görüşülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Akşehir ilçe merkezi plan notlarının kısmen düzenlenmesi uygun görülmüştür.

          66- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/631

              Beyşehir İlçesi, İçerişehir Mahallesi, 190 ada, 58 parsel ile ilgili Konya I. İdare Mahkemesinin 2016/668 E. ve 2017/1012 sayılı kararında değinilen hususlara istinaden imar plan değişikliği teklifi değerlendirilmiş ve teklife ilişkin olarak; söz konusu alanda imar uygulamasıyla işlemlerin yürütülmesi gerektiğinden talebin reddi uygun görülmüştür.

          67- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/632

              Beyşehir İlçesi, Gölyaka Mahallesi, Kubadabad Sarayı Çevresi Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları ile ilgili Koruma Amaçlı İmar Planları teklifinde (PİN: NİP- 28168) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, planlama alanı ile ilgili, kurum ve kuruluşlardan görüş almak kaydı ile uygun görülmüştür.

          68- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/633

              Beyşehir İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, (Tapu: İçerişehir Mahallesi) 188 ada, 400, 403 ve 404 parsellere isabet eden Sosyo Kültürel Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Yol Alanı ve Otopark Alanının düzenlenmesi ile ilgili imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          69- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/634

              Bozkır İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 231 ada, 10 parselde yol amaçlı ve 11 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Kamil KANDEMİR’in imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 28201) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          70- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/635

              Çumra İlçesi, Apa Mahallesi, 165 ada, 45 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili LE Güneş Elektrik AŞ’ nin imar planı teklifinin (PİN: NİP- 28193)  incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          71- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/636

              Derbent İlçesi, Aladağ Kış Turizm Merkezinde revizyon imar planları tekliflerinde (PİN: NİP- 28169) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          72- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/637

              Hüyük İlçesi, Akdağ Mahallesi, 8528 parselde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili Hüyük Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 28172) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          73- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/638

              Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin Mahallesi, 1027 ada, 1 ve 2 parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak düzenlenmesi ile ilgili Ercanlar Petrol Ltd. Şti.’nin imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          74- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/639

              Karapınar İlçesi, Zafer Mahallesinde revizyon imar planı yapılması ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının teklifinde ( PİN: UİP- 7589,45 ) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          75- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/640

              Karapınar İlçesi, Reşadiye Mahallesi, Bursal Yaylası ile ilgili Karapınar Belediye Başkanlığının imar plan tekliflerinde (PİN: NİP- 28175) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          76- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/641

              Karatay İlçesi, Erler Mahallesi,  5738 ada, 4, 5, 6 ve 7 parseller ve çevresinde Pazar Alanı ve Otopark düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinin (PİN: NİP- 1091,141) komisyonca değiştirildiği şekilde düzenlenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          77- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/642

               Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesinde ilgili kurum görüşleri doğrultusunda, 31279 ada 1 parsele isabet eden Sanayi Alanının Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı ile Ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Gürbilek Petrol Ürnl.Ltd Şti’nin imar plan tadilatı (PİN: NİP- 1091,143 ) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          78- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/643

              Karatay İlçesi, Mezbaha (Fetih) Mahallesi, 24146 ada, 5 parsele isabet eden Konut Alanının, Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karatay Belediye Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1091,144) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          79- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/644

              Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahalle sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.02.2017 tarih ve 177 sayılı kararı ile uygulama ve yapılaşmanın durdurulduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar plan çalışmaları devam etmekte olup Hacıyusufmescit Mahallesi, 2494 ada 13 parsel, 2317 ada 10 parsel ve 2318 ada 20 parsel numaralı taşınmazlara isabet eden Belediye Hizmet Alanı, Yeşil Alan ve Servis Yolunun (PİN: NİP- 1091,142) yeniden düzenlenmesine ilişkin imar plan tadilatı tekliflerinin değiştirildiği şekli ile düzenlenmesinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          80- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/645

   Meram İlçesi, Yaylapınarkaş Mahallesi, 1440, 1441, 1442, 1443 ve 1520 parsellere isabet eden İlköğretim, Sağlık, Ticaret, Pazar, Park, Otopark ve Belediye Hizmet Alanlarının düzenlenmesi ile ilgili Meram  Belediye  Başkanlığının imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1092,116) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          81- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/646

  Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 39084 ada, 143, 151 ve 152 parsellere isabet eden Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Alanında imar yolu düzenlenmesi ile ilgili BGES Enerji Üretim İnş A.Ş. adına Osman ÖRS’ ün imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 28202) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          82- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/647

              Meram İlçesi, Gödene Mahallesi, 16903 ada, 1 parsele isabet eden Eğitim Alanının yapılaşma şartlarının düzenlenmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünün imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.     

83- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/648

              Meram İlçesi, Çaybaşı ve Hacıfettah Mahalleri sınırları içerisinde 47,1 hektarlık alanı  kapsayan  bölgede  1/5000  ölçekli  nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar plan revizyonu yapılması ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının teklifleri (PİN: NİP- 1092,115) bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          84- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/649

              Selçuklu İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 13549 ada, 19 parsel ve 42465 ada, 7 parselin park ve sosyal tesis olarak düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığı’nın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,187) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          85- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/650

              Planlama ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün raporu doğrultusunda, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 7616 parselin Özel Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Durmuş KOÇ’un imar plan tadilatının (PİN: NİP- 1093,188) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine süre verilmesi uygun görülmüştür.

          86- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/651

               Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 43065 ada, 1 parsele isabet eden Sosyal Tesis Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Başkanlığının imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, 1/5000 ölçekli nazım imar plan kararı açısından sakınca olmadığı, değişiklik teklifinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planının konusu olduğundan ilgili ilçe belediye meclisince değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

          87- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/652

              Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 42617 ada 1 parselin Ticaret + Konut Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan Ali ACAR’ın 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,189) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          88- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/653

              Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28915 ada, 9 ve 10 parsellere isabet eden Konut Alanındaki plan notlarında düzenleme yapılması ile ilgili Yenişehir Gayrimenkul Otelcilik A.Ş.’nin nazım imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.

          89- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/654

              Selçuklu İlçesi, UKOME kararı doğrultusunda,  Şefikcan Caddesi üzerinde iki adet otopark cebinin kaldırılması ile ilgili imar plan tadilatlarında (PİN: NİP-1093,191) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          90- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/655

              Selçuklu İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 21372 ada 1 parsel ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili Selçuklu Belediye Başkanlığının nazım imar plan tadilatı teklifinde (PİN: NİP- 1093,190) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          91- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/656

               Selçuklu İlçesi, Parsana Mahallesi, 29137 ada, 7 parsele isabet eden Fuar Alanı (Hobi Bahçesi) alanı ve çevresinde 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı (PİN: NİP-1093,192) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

            92- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/657

              Sarayönü İlçesi, Ladik Mahallesi, 900, 903, 904, 7896, 7903, 8285, 8286, 8287, 8288, 8289, 8785, 9282 parsellerin ve yakın çevresinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Emlak Yönetimi Daire Başkanlığının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan tadilatlarında “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          93- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/658

              Bozkır İlçesi, Kuşça Mahallesi, 299 ada, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerde “Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Enerji Santrali Alanı)” düzenlenmesi ile ilgili imar planı tekliflerinde (PİN: NİP- 28180) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          94- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/659

              Ereğli İlçesi, Bulgurluk Mahallesi, 2425 parselin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Bayram Taşkıran’a vekaleten Bülent Karataş’ın imar planı teklifinde (PİN: NİP- 28181) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          95- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/660

              Karatay İlçesi, Tatlıcak Mahallesinde yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Sanayi Alanı olan; 5759 ada 7 parselin düzenlenmesi ile ilgili Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin imar plan/imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          96- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/661

  Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 991 ada, 13 parsele isabet eden Konut Alanının yapılaşma şartlarının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, Konut alanında yapılaşma şartları E:1.40, Taks:0.30, Yençok:6 Kat olacak şekilde yapı yaklaşma mesafeleri ve çevresi ile birlikte düzenlendiği şekliyle değiştirilerek uygun görülmüştür

          97- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/662

              Beyşehir İlçesi, Müftü Mahallesi, 50 L3D pafta, 439 ada, 29 ve 31 parsele isabet eden Ticaret-Konut Alanı ve Konut Alanının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı teklifinin iadesi  uygun görülmüştür.

          98- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/663

               Karatay İlçesi,  Fevzi Çakmak Mahallesi, 2530 ada,  29 nolu parselin Küçük Sanayi Alanı olan imarının Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak Küçük Sanayi Alanının Ticaret Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı ( PİN: UİP- 1690.237 ) teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür

          99- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/664

              Akşehir İlçesi, Gölçayır Mahallesinde imar planı yapılması teklifinin (PİN: NİP- 26335) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

          100- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/665

              Beyşehir İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 50 L pafta, 9574, 9575 ve 9576 parsellere isabet eden Ağaçlandırılacak (Mezarlık) Alanın Sanayi Alanına dönüştürülmesi ile ilgili Hamza TARİP’ in imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.  

          101- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/666

               Beyşehir İlçesi, Karaali Mahallesi, 119 ada, 10 parsele isabet eden Konut Alanının Sosyal Tesis (Yurt) Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Karaali Eğitim Derneğinin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.           

          102- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/667

               Cihanbeyli İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Ağabeyli (Merkez, Höyükkuyusu ve Tosunlar Yaylası), Beyliova, Çimen, Çöl, Damlakuyu, Kırkışla(ÖÇK), Küçükbeşkavak (Merkez ve Dulayşe Yaylası), Mutlukonak, Sağlık (Merkez, Hacıefendi, Halilefendi, Karayusuf), Turanlar, Uzuncayayla, Yeşildere, Yünlükuyu ve Zaferiye Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26937) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.  

          103- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/668

              Çumra İlçesi,  İçeriçumra Mahallesinde imar planı revizyonu (PİN: NİP- 26938) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi, Okçu Mahallesinde İmar Plan revizyonu uygun görülmüştür.   

          104- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/669

              Emirgazi İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Yamaç (Merkez) ve Besci (Merkez, Bucakyayla, Büyükekşi, Dipini, Sığrak) Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26939) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

          105- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/670

              Ereğli İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Acıkuyu (Merkez), Acıpınar (Merkez), Aşağıgöndelen (Merkez), Beyören(1 yerleşim alanı), Bulgurluk (Merkez), Çakmak (Merkez), Çiller (Merkez), Göktöme (Merkez), Kamışlıkuyu (Merkez), Karaburun (Merkez), Kargacı (Merkez), Kuskuncuk (Merkez), Pınarözü (Merkez), Taşağıl (Merkez), Tatlıkuyu (Merkez), Türkmen (Merkez) ve Y.Göndelen (Merkez) Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26940) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

          106- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/671

              Kadınhanı İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Karayörüklü (Mahalle dışı), Kızılkuyu, Küçükkuyu, Örnekköy (Merkez ve 2 yerleşim alanı) ve Sarıkaya (Merkez ve 2 yerleşim alanı) Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP-26941) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.      

          107- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/672

               Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, 6723 nolu parselde, “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Lisanslı Depo)” yapılması ile ilgili Toprak Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş.’nin imar planları tekliflerinde (PİN: NİP- 27478) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür      

          108- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/673  

              Kulu İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Acıkuyu, Beşkardeş,  Bozan, Kırkkuyu,  Şerefli, Tavlıören, Yazıçayır ve Yeşilyurt Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26943) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

          109- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/674

               Meram İlçesi, Yaylapınar Mahallesi, 27678 ada, 5 ve 7 nolu parsellere isabet eden Konut Alanı, Park Alanı, Cami Alanı ve Yol alanlarının  çevresi ile birlikte yeniden düzenlenmesi ile ilgili Osman DEVECİ’nin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı tadilatı teklifinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          110- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/675

              Meram İlçesi, Yaka Mahallesi, 17710 ada, 6 parsele isabet eden Konut Alanının İbadet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin olarak Raziye BATTAL ve hissedarlarının imar plan tadilatı teklifinin reddi uygun görülmüştür.  

          111- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/676

   Nazım ve Uygulama İmar planı Revizyon teklifleri ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Meram İlçesi, Meram Kentsel Dönüşüm Master Planının (Ahmet Özcan Caddesinin güneyi) yeniden düzenlenmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığı’nın imar planı teklifleri, bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

            112- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/677

              Meram İlçesi Uluırmak ve Fahrunnisa Mahallelerinde 6306 sayılı Kanun kapsamında, Bakanlar Kurulu’nun 2015/7278 sayılı kararı ile afet riski alan ilan edilen bölgenin yeniden revize edilmesi ile ilgili Meram Belediye Başkanlığının imar planı teklifi, bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre uygun görülmüştür.

          113- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/678

              Sarayönü İlçesi, Karatepe Mahallesi, 148 ada, 1 nolu parselin 19,63 hektarlık kısmında (yeni 148/2), “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi ve İletim Tesisleri Alanı)” yapılması ile ilgili ME-SE Ener. Elek. Üret. San. ve Tic. A.Ş. adına Şerife KOCAMAN'ın imar planı teklifinin (PİN: NİP- 27480) incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre a uygun görülmüştür.

          114- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/679

              Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi,  28332 ada, 2 parselin E: 1.50, Yençok:4 Kat, yapılaşma şartları, plan notları ile Özel  Eğitim Alanı ve çevresindeki otopark alanı ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım  imar  planı  tadilatı  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          115- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/680

              Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, 18482 ada, 1 parselin Özel Eğitim Alanı olarak yapılaşma şartları ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili Akvizyon Danışmanlık Ltd. Şti’ nin imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,184) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          116- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/681

               Selçuklu İlçesi, Tömek Mahallesi, 29769 ada, 30 parsele isabet eden Gıda Sanayi ve Sosyal Tesisleri Alanının düzenlenmesi ile ilgili Özer – Önder Matlı adına Mehmet KOZAKOĞLU’ nun imar plan tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          117- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  15.08.2017

     Sayı  :  2017/682

              Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 29198 ada, 1 parsele isabet eden Resmi Kurum Alanının çevresi ile birlikte düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı tekliflerinde (PİN: NİP- 1093,193) “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı bir durum bulunmamakta olup, uygun görülmüştür.

          118- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  16.08.2017

     Sayı  :  2017/683

              Seydişehir İlçesi,  Keçikapı Mahallesi, 18K3 pafta, 1205 ada, 11, 12 ve 14 parsellin Konut Alanı ve Ticaret Alanı olan imarının Spor Alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Hasan ÇELMELİ’nin imar planı tadilatı teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.

          119- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

               Tarih           :  17.08.2017

     Sayı  :  2017/684

              Yunak İlçesi, mera işgali bulunan yerleşimlerden olan Altınöz (Merkez ve 2 yerleşim alanı), Ayrıtepe, Beşışıklı, Cebrail, Çayırbaşı, Hatırlı, Kargalı, Karayayla, Kurtuşağı, Ortakışla, Özyayla, Sertler (Merkez ve 1 yerleşim alanı), Sıram ve Yeşilyayla Mahallelerinde imar planı yapılması (PİN: NİP- 26944) teklifinin incelenmesi için bir sonraki Meclis Döneminin 2. Birleşimine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür.